Skip to Contents
Không

Thư Viện Trợ Giúp

Tìm thông tin trợ giúp cho sản phẩm LG của bạn

Tìm hiểu về cách Lắp đặt, Vận Hành và Xử lý sự cố của các sản phẩm

Cách tùy chỉnh màn hình chủ của G4

  • Khác
  • Khác
  • Hoạt động
  • Máy tính bảng, Điện thoại di động
  • Ngày Cập Nhật 07/02/2015

 

 

function LG G4 HOME SCREEN CUSTOMIZATION

 

Cấu hình cài đặt màn hình chủ của điện thoại.

                  Lưu ý: Một số Cài đặt, trình đơn, hoặc biểu tượng có thể khác với các thiết bị của bạn tùy thuộc vào phiên bản phần mềm của bạn và không dây

                         nhà cung cấp dịch vụ.

 
          1.  L ựa chọn màn hình chủ? 
 

                  ① Từ màn hình Home, chạm Apps> Settings> tab Display> Màn hình

                  ② Tap Chọn Home và bấm vào màn hình Home launcher mong muốn.

 

          2. Screen
 

                 ① Từ màn hình Home, chạm Apps> Settings> tab Display> Màn hình

                 ② Tap Theme để chọn một chủ đề cho màn hình chủ của bạn. Bạn có thể chọn các chủ đề LG hoặc bấm LG SmartWorld ™ tới

                      tải thêm các chủ đề.
                      LG SmartWorld là một dịch vụ cung cấp các ứng dụng cho người dùng thiết bị di động LG để họ có thể tận hưởng một cuộc sống di động thông minh hơn.

                      Nó cũng cho phép người dùng dễ dàng tải về các gói khác nhau font, nền, chủ đề (bàn phím, biểu tượng, vv), và nhạc chuông.

                 ③ Tập Wallpaper để chọn một hình nền cho màn hình chủ của bạn. Bạn có thể chọn một hình nền từ các địa điểm sau trên thiết bị của bạn:

                      - Wallpaper gallery - Có một lựa chọn các hình nền được nạp sẵn.

                      - Thư viện - Chọn một hình ảnh từ Gallery của bạn.

                      - Live Wallpapers - Có một lựa chọn các hình nền tương tác.

                      - Multi-photo - Chọn nhiều hình ảnh từ Gallery của bạn.

                      - Hình ảnh - Chọn hình ảnh từ Gallery của bạn.

                        Lưu ý: Bạn có thể tải Wallpapers bổ sung sử dụng các ứng dụng LG SmartWorld.
                                   Nếu bạn đã LG SmartWorld đã được cài đặt trên thiết bị của bạn, bạn sẽ nhận được thông báo để cập nhật các ứng dụng lần đầu tiên

                                   bạn mở LG SmartWorld.

                                   Chạm vào Yes để cập nhật bây giờ, và làm theo các hướng dẫn để đăng ký một tài khoản.

                 ④ Tap Screen hiệu ứng vuốt để chọn loại mong muốn của hiệu ứng để hiển thị khi bạn vuốt từ vải màn hình chủ để tiếp theo.

                      Bạn có thể chọn từ những điều sau đây:

                       - Slide

                      - Breeze

                      - Accordian

                      - Panorama

                      - Carousel

                      - Layer

                      - Domino

                 ⑤ Tích vào Cho phép màn hình Home đi vòng vòng trở lại màn hình đầu tiên khi di chuyển màn hình chủ.

 

Phản hồi

1. Bạn hài lòng với bài viết thế nào?
1.1 Tại sao bài viết không giải quyết được vấn đề của bạn?

Ký tự còn lại: 500 / 500