Skip to Contents
Không

Thư Viện Trợ Giúp

Tìm thông tin trợ giúp cho sản phẩm LG của bạn

Tìm hiểu về cách Lắp đặt, Vận Hành và Xử lý sự cố của các sản phẩm

Kết nối internet thường xuyên bị mất với Qpair. tại sao?

  • Khác
  • Khác
  • Hoạt động
  • Máy tính bảng, Điện thoại di động
  • Ngày Cập Nhật 07/03/2015

Kết nối internet thường xuyên bị mất với  Qpair. tại sao?

 

symptom Symptom

 

             Kết nối internet thường xuyên bị mất với  Qpair.

 

cause Cause

 

Nếu kết nối internet bị mất thường xuyên với Qpair, xin vui lòng kiểm tra cài đặt thiết bị của bạn như sau.

              1. kết nối Internet sẽ tự động tắt sau một thời gian nhất định nếu Hotspot Timeout được thiết lập.

              2. Tới Qpair> internet qua điện thoại> Wi-fi chế độ ưa thích. Nếu chọn chế độ ưa thích Wi-fi được kiểm tra,

                  Kết nối hotspot sẽ bị vô hiệu và các AP được phát hiện sẽ được kết nối.

 

how to fix How to fix

 

               1. Khi Hotspot Timeout được thiết lập trên thiết bị kết nối.

 

                  Hotspot Timeout Set up        Hotspot Timeout Set up

 

 

                - Kiểm tra nếu Wi-Fi hotspot Timeout được thiết lập. Tắt nếu có.

 

                  Hotspot Timeout Set up

                               <Hotspot Timeout Set up>

 

 

               2. Khi chế độ ưa thích Wi-Fi trên.

                    Khi một AP lưu được phát hiện, kết nối Hotspot sẽ bị vô hiệu và các AP sẽ được kết nối. Trong sự thay đổi, internet sẽ bị ngắt kết nối.
                Để sử dụng Hotspot chỉ trên điện thoại di động, tắt chế độ ưa thích Wi-Fi.

 

                  Change settings on QPair        Change settings on QPair

                                                                     <Change settings on QPair>

 

Phản hồi

1. Bạn hài lòng với bài viết thế nào?
1.1 Tại sao bài viết không giải quyết được vấn đề của bạn?

Ký tự còn lại: 500 / 500