Skip to Contents
Không

Thư Viện Trợ Giúp

Tìm thông tin trợ giúp cho sản phẩm LG của bạn

Tìm hiểu về cách Lắp đặt, Vận Hành và Xử lý sự cố của các sản phẩm

[LG G4 CAMERA]Cách chụp ảnh bằng tay

  • Khác
  • Khác
  • Hoạt động
  • Máy tính bảng, Điện thoại di động
  • Ngày Cập Nhật 06/26/2015

Làm cách nào để chụp ảnh bằng tay?

 

function Function

 

          ▶ Làm theo 4 bước sau đây:  

                 1.Giơ bàn tay lên để màn hình nhận dạng  

                 2.Nắm bàn tay lại

                 3.Hình ảnh sẽ được tự động chụp sau 4 giây                  case2

 

                Note: You can also use a selfie stick and activate Gesture Shot from up to 3.5 feet away.

 

                To activate Interval Shot without a hand gesture, press and hold the shutter button or volume down key.

 

                 case1      

Phản hồi

1. Bạn hài lòng với bài viết thế nào?
1.1 Tại sao bài viết không giải quyết được vấn đề của bạn?

Ký tự còn lại: 500 / 500