Skip to Contents
Không

Thư Viện Trợ Giúp

Tìm thông tin trợ giúp cho sản phẩm LG của bạn

Tìm hiểu về cách Lắp đặt, Vận Hành và Xử lý sự cố của các sản phẩm

[LG G4]Khóa màn hình là gì?

  • Khác
  • Khác
  • Hoạt động
  • Máy tính bảng, Điện thoại di động
  • Ngày Cập Nhật 06/26/2015

Function Function

 

             1.Bạn có thể thấy thông bảo ở màn hình khóa 

             2.Bạn có thể lựa chọn ứng dụng đang chạy, đọc thông báo hoặc xóa các thông báo đó

             3. Kích thước của màn hình khóa là khác nhau

 

                 ① Tap the notification to open.               ②Unlock the device                                   ③The device opens to the

                                                                                                                                                                                        app associated with the notification.

             process for lock screen

Phản hồi

1. Bạn hài lòng với bài viết thế nào?
1.1 Tại sao bài viết không giải quyết được vấn đề của bạn?

Ký tự còn lại: 500 / 500