Skip to Contents
Không

Thư Viện Trợ Giúp

Tìm thông tin trợ giúp cho sản phẩm LG của bạn

Tìm hiểu về cách Lắp đặt, Vận Hành và Xử lý sự cố của các sản phẩm

[LG G4]Cách thiết lập Smart Settings?

  • Khác
  • Khác
  • Hoạt động
  • Máy tính bảng, Điện thoại di động
  • Ngày Cập Nhật 06/27/2015

 

 

function How to use

 

            1.Bạn có thể thay đổi địa chỉ nhà của bạn và kích hoạt đăng ký thiết bị Bluetooth trên điện thoại của bạn.

            2.  Tùy chọn  Sound, Wi-Fi ON / OFF, hoặc Bluetooth ON / OFF để tự động thay đổi.
 

    

           image1

 

            3.Cài đặt thông minh giúp thiết lập các ứng dụng để tự động chạy khi bạn kết nối tai nghe hoặc tai nghe Bluetooth.

 

                image2  image3 

 

                image4

Phản hồi

1. Bạn hài lòng với bài viết thế nào?
1.1 Tại sao bài viết không giải quyết được vấn đề của bạn?

Ký tự còn lại: 500 / 500