Skip to Contents
Không

Thư Viện Trợ Giúp

Tìm thông tin trợ giúp cho sản phẩm LG của bạn

Tìm hiểu về cách Lắp đặt, Vận Hành và Xử lý sự cố của các sản phẩm

[LG G4] Answer me + là gì?

  • Khác
  • Khác
  • Hoạt động
  • Máy tính bảng, Điện thoại di động
  • Ngày Cập Nhật 06/27/2015

 

 

Function Function

 
             1.Tai nghe Bluetooth sẽ cho bạn một cuộc gọi đến trong khi đang nghe nhạc. Trả lời các cuộc gọi và thưởng thức âm nhạc một lần nữa với các tai nghe Bluetooth.
                          Lưu ý: Hãy trả lời tôi + chỉ có sẵn trên tai nghe Bluetooth. (Không dành cho tai nghe có dây
             2.Thiết lập   Settings Network Call Answer an incoming call

 

How to use How to use

  

            How to use answer me function.

          

Phản hồi

1. Bạn hài lòng với bài viết thế nào?
1.1 Tại sao bài viết không giải quyết được vấn đề của bạn?

Ký tự còn lại: 500 / 500