Skip to Contents
Không

Thư Viện Trợ Giúp

Tìm thông tin trợ giúp cho sản phẩm LG của bạn

Tìm hiểu về cách Lắp đặt, Vận Hành và Xử lý sự cố của các sản phẩm

[LG G4]Audio Share là gì?

  • Khác
  • Khác
  • Hoạt động
  • Máy tính bảng, Điện thoại di động
  • Ngày Cập Nhật 06/27/2015

 

 

Audio Share Function

            

 

            1. Chơi nhạc cùng trên hai điện thoại.
                - Điện thoại chia sẻ: Gửi nguồn âm thanh qua Bluetooth và chơi nhạc tương tự trên cả hai điện thoại.

              Điện thoại cần chia sẻ: BT dongle được kích hoạt với tính năng Bluetooth A2DP Sink.
              -Voice Chat là có sẵn giữa các điện thoại được kết nối.
          (Tai nghe có dây với microphone đã được cắm vào).
            
             2. Cả hai bạn có thể nghe nhạc cùng trên mỗi điện thoại
            -Không Chỉ LG Music, nhưng DMB và các tập tin âm thanh do các bên thứ 3 có thể được chia sẻ.
How to use How to use

 

            1.Tap SmartShare trong LG ứng dụng âm nhạc và chọn một chiếc điện thoại để chia sẻ âm nhạc

             2.While chơi một tập tin âm thanh, thẻ điện thoại khác để chia sẻ nó qua NFC.

             Hạn chế         -1.Audio Share chỉ hoạt động trên LG G4.

                                   2. Nếu một chiếc điện thoại đã được kết nối thông qua một tai nghe Bluetooth, Audio chia sẻ sẽ có sẵn.

 

Phản hồi

1. Bạn hài lòng với bài viết thế nào?
1.1 Tại sao bài viết không giải quyết được vấn đề của bạn?

Ký tự còn lại: 500 / 500