Skip to Contents
Không

Thư Viện Trợ Giúp

Tìm thông tin trợ giúp cho sản phẩm LG của bạn

Tìm hiểu về cách Lắp đặt, Vận Hành và Xử lý sự cố của các sản phẩm

[LG G4] Có thể làm gì với Twin Headset?

  • Khác
  • Khác
  • Hoạt động
  • Máy tính bảng, Điện thoại di động
  • Ngày Cập Nhật 06/27/2015

 

 

 

 

Function Function

          
           Bạn có thể thưởng thức âm nhạc và video với một tai nghe và tai nghe BT.
               - Khi tai nghe và tai nghe BT được kết nối với điện thoại cùng một lúc, hai người có thể cùng nhau lắng nghe.
How to use How to use
 
          1. Nếu bạn kết nối tai nghe Bluetooth với điện thoại của bạn với một tai nghe cắm vào, hoặc
                 khi một tai nghe được cắm vào điện thoại khi nó được kết nối với tai nghe Bluetooth,
                 một cửa sổ pop up sẽ xuất hiện để hỏi xem bạn sẽ sử dụng tai nghe Twin hay không.
             2. Nếu bạn chọn Yes, âm nhạc có thể nghe trên cả hai tai nghe Bluetooth tai nghe.
                 Nếu bạn trả lời , âm nhạc chỉ được nghe trên các thiết bị kết nối.

                              a twin headset

Phản hồi

1. Bạn hài lòng với bài viết thế nào?
1.1 Tại sao bài viết không giải quyết được vấn đề của bạn?

Ký tự còn lại: 500 / 500