Skip to Contents
Không

Thư Viện Trợ Giúp

Tìm thông tin trợ giúp cho sản phẩm LG của bạn

Tìm hiểu về cách Lắp đặt, Vận Hành và Xử lý sự cố của các sản phẩm

[G3] Làm thế nào tôi có thể sử dụng Chorme?

  • Khác
  • Khác
  • Hoạt động
  • Máy tính bảng, Điện thoại di động
  • Ngày Cập Nhật 07/23/2015

 

Function Chrome là gì?

 

            Sử dụng Chrome để tìm kiếm thông tin và duyệt các trang web.

 

             1. Tap image>image > Apps tab > imageChrome.
             Chú ý: Ứng dụng này có thể không có sẵn, tùy thuộc vào nhà cung cấp khu vực và dịch vụ của bạn.

 

              Xem trang web
              Chạm vào trường Địa chỉ, và sau đó nhập vào một địa chỉ web hoặc các tiêu chí tìm kiếm.

 

             Mở một trang


              Để đi đến một trang mới, tab Menu  tab mới.
              Để đi đến một trang web, vòi, di chuyển lên hoặc xuống và gõ nhẹ vào trang để chọn nó.

 

              Đồng bộ hóa với các thiết bị khác

 

              Đồng bộ hóa các tab mở và đánh dấu để sử dụng với Chrome trên thiết bị khác khi bạn đang đăng nhập với cùng một tài khoản  Google.
              Để xem các tab đang mở trên các thiết bị khác, bấm Menu tab gần đây chính .
              Chọn một trang web để mở.
              Để thêm bookmark, gõ.

 

 

Phản hồi

1. Bạn hài lòng với bài viết thế nào?
1.1 Tại sao bài viết không giải quyết được vấn đề của bạn?

Ký tự còn lại: 500 / 500