Skip to Contents
Không

Thư Viện Trợ Giúp

Tìm thông tin trợ giúp cho sản phẩm LG của bạn

Tìm hiểu về cách Lắp đặt, Vận Hành và Xử lý sự cố của các sản phẩm

Tôi có thể thay đổi số lượng màn hình?

  • Khác
  • Khác
  • Hoạt động
  • Máy tính bảng, Điện thoại di động
  • Ngày Cập Nhật 09/22/2015

 

 

Bạn có thể thêm lên đến tám màn hình bao gồm Hội đồng quản trị thông minh trên điện thoại của bạn. Cảm thấy tự do để thay đổi chúng xung quanh để thuận tiện cho bạn.

 

 

image How to use

            Bạn có ba màn hình với các thiết lập mặc định. Bạn có thể thêm các ứng dụng thường xuyên sử dụng đến màn hình.
            

             Trượt sang trái hoặc phải để xem màn hình bạn muốn.

            image

 

            Pinch trong hai ngón tay trên màn hình chủ để di chuyển đến màn hình khác.

            image

  Để loại bỏ một màn hình, tab và kéo nó vào biểu tượng thùng rác ở đầu trang.

 

             Khi bạn muốn thay đổi các thiết lập mặc định, tab nút Home.

            image

 

Phản hồi

1. Bạn hài lòng với bài viết thế nào?
1.1 Tại sao bài viết không giải quyết được vấn đề của bạn?

Ký tự còn lại: 500 / 500