Skip to Contents
Không

Thư Viện Trợ Giúp

Tìm thông tin trợ giúp cho sản phẩm LG của bạn

Tìm hiểu về cách Lắp đặt, Vận Hành và Xử lý sự cố của các sản phẩm

Làm thế nào tôi bật chức năng làm lạnh, làm nóng Dieu hoa HT LG?

  • Khác
  • Khác
  • Xử lý sự cố
  • Máy điều hòa công nghiệp, Điều hòa
  • Ngày Cập Nhật 06/18/2015

Làm thế nào tôi bật chức năng làm lạnh, làm nóng Dieu hoa HT LG?

 

cause Nguyên nhân

             - Người sử dụng bật khác chức năng với hai chức năng khác nhau.

             - Người sử dụng bật remote không được vì nó bị sai chức năng hoặc bị hỏng.

 how to fix Xử lý

 

      ■ Kiểm tra xem các dàn lạnh khác có hoạt động không? Nhìn xem dàn nóng có chạy hay không? .
      ■  Bạn nên đọc cẩn thận xem khiển đúng hay không cho máy chạy.  
          Hệ thống làm nóng sẽ làm nóng tất cả dàn lạnh và ngược lại. Không thể chọn dàn nóng và dàn lạnh khác chức năng.
 
            wired remote controllerwireless remote controller

 

 

 

 

 

 

 

Phản hồi

1. Bạn hài lòng với bài viết thế nào?
1.1 Tại sao bài viết không giải quyết được vấn đề của bạn?

Ký tự còn lại: 500 / 500