Skip to Contents
Không

Video Hướng dẫn

Xem video hướng dẫn của chúng tôi để tìm hướng dẫn và lời khuyên hữu ích về cách sử dụng sản phẩm LG của bạn

Xem video hướng dẫn của chúng tôi để tìm hiểu về cài đặt sản phẩm, bảo trì và xử lý sự cố.

LG SMART TV (2014) kết nối tới hệ thống HOME THEATER (rap hát gia đình) Xem file đính kèm

  • Làm thế nào để Lắp đặt và Cài đặt
  • Kết nối thiết bị bên ngoài
  • Hoạt động
  • Tivi
  • Cập Nhật 03/16/2015

Phản hồi

1. Bạn hài lòng với bài viết thế nào?
1.1 Tại sao bài viết không giải quyết được vấn đề của bạn?

Ký tự còn lại: 500 / 500