Skip to Contents
Không

Video Hướng dẫn

Xem video hướng dẫn của chúng tôi để tìm hướng dẫn và lời khuyên hữu ích về cách sử dụng sản phẩm LG của bạn

Xem video hướng dẫn của chúng tôi để tìm hiểu về cài đặt sản phẩm, bảo trì và xử lý sự cố.

Tôi thấy đọng sương trên gioăng cửa tủ, tôi làm thế nào?

  • Vấn đề về : làm đá
  • Khác
  • Hoạt động
  • Tủ lạnh
  • Cập Nhật 09/03/2015
Xem Script

I see dews build up on my refrigerator door gasket. What should I do?(with Water dispenser)

Tôi thấy đọng sương trên gioăng cửa tủ, tôi làm thế nào?


File đính kèm

Phản hồi

1. Bạn hài lòng với bài viết thế nào?
1.1 Tại sao bài viết không giải quyết được vấn đề của bạn?

Ký tự còn lại: 500 / 500