Accesează direct conţinutul

Modelul de management Jeong-do

„Managementul Jeong-do” de la LG Electronics concretizează standardele noastre etice înalte şi modul de a face afaceri într-o manieră transparentă şi onestă.

Drumul LG

„Managementul Jeong-do“ este aplicarea LG unică a principiilor etice. LG va reuşi prin practici de management corecte şi prin dezvoltarea constantă a abilităţilor noastre de afaceri.

Codul etic

Este în intenţia LG, aşa cum este menţionat în acordul de management, să răspândească filozofiile de management „crearea valorii pentru clienţi“ şi „management bazat pe respect“, permiţând un management mai responsabil şi mai deschis. LG continuă să se dezvolte ca lider mondial căutând beneficii publice mai mari, fondate pe cooperare, încredere mutuală şi respect pentru economia de piaţă liberă. Din acest motiv, toţi angajaţii LG promit să acţioneze onest şi să facă judecăţi de valoare conform codului etic.

Codul de conduită

LG Electronics este angajat să „câştige după reguli“. În viziunea noastră, practicile de management clare şi transparente sunt fundamentul pentru obţinerea succesului individual şi a competitivităţii globale. Prin unităţile noastre operaţionale globale, LG Electronics se angajează să se conformeze legislaţiilor şi reglementărilor locale, să facă o competiţie corectă şi să încurajeze cele mai înalte standarde de conduită în afaceri. Codul de conduită al LG Electronics prevede standarde clare pentru conformitatea legală pe care trebuie s-o urmeze toţi angajaţii pentru a realiza principiile menţionate în Codul etic LG.

Linie telefonică gratuită pentru chestiuni de etică

Aţi fost martorul unui comportament neetic sau ilegal la LG? 
Folosiţi linia telefonică gratuită pentru chestiuni de etică pentru a raporta sub anonimat conduite care nu corespund înaltelor standarde etice ale LG.

Ethics Hotline

Inchide