Accesează direct conţinutul

Termeni

Această pagină poate conţine alte notificări privind drepturile de proprietate şi informaţii despre drepturile de autor, termeni care trebuie respectaţi şi urmaţi.

Drepturi de autor

Utilizatorii site-ului pot descărca sau tipări propriul exemplar al tuturor materialelor de pe site pentru utilizare personală, necomercială, cu condiţia de a nu modifica sau schimba materialele în niciun fel şi de a nu şterge sau modifica nici o notificare asupra drepturilor de autor sau asupra mărcilor comerciale. Toate materialele de pe acest site sunt oferite numai în scopuri legale. Niciuna dintre informaţiile de pe acest site nu pot fi copiate, distribuite sau transmise în nici un fel, pentru uz comercial, fără acordul expres acordat în scris de către LG Electronics Romania. LG Electronics Romania îşi rezervă drepturile depline de proprietate şi de proprietate intelectuală asupra oricăror materiale descărcate de pe acest site.

Răspundere

Informaţiile de pe acest site Internet sunt oferite "ca atare", fără niciun fel de garanţii, exprese sau implicite, care includ, printre altele, garanţiile implicite de vandabilitate, ne-respectarea dreptului comunitar, sau potrivire pentru un anumit scop.

Informaţiile de pe acest site pot conţine informaţii tehnice inexacte sau erori de transcriere. Informaţiile pot fi modificate sau actualizate fără notificare. LG Electronics Romania poate de asemenea opera îmbunătăţiri şi/sau modificări asupra produselor şi/sau programelor descrise în aceste informaţii, în orice moment, fără notificare.
Link-urile din această zonă vă vor duce spre alte site-uri decât cel al LG Electronics Romania (www.lge.ro). Site-urile spre care vă conduc link-urile nu sunt controlate de LG Electronics Romania. LG Electronics Romania nu este responsabilă pentru conţinutul niciunuia dintre site-urile spre care face trimiteri şi pentru nici un link dintr-un site spre care se face trimitere sau nici o modificare sau actualizare ale acestor site-uri. Includerea oricărui link nu implică aprobarea LG Electronics Romania cu privire la site-ul respectiv.

Declinarea responsabilităţii

Materialele de pe site-ul LG Electronics Romania pot conţine informaţii tehnice inexacte şi erori de transcriere. LG Electronics Romania nu garantează precizia sau integritatea materialelor sau încrederea în orice sfaturi, opinii, declaraţii sau alte informaţii afişate sau distribuite prin site-ul LG Electronics Romania. Vă aducem la cunoştinţă faptul că încrederea în orice opinie, sfat, declaraţie, memorandum sau informaţie de acest sens va fi făcută exclusiv pe propriul dumneavoastră risc. LG Electronics Romania îşi rezervă dreptul de a corecta, la libera sa alegere, orice eroare sau omisiune din orice secţiune a site-ului, fără notificare. LG Electronics Romania poate aduce orice alte modificări asupra site-ului, materialelor şi produselor, programelor sau serviciilor descrise pe site-ul LG Electronics Romania, în orice moment, fără notificare.

Materialele de pe site-ul LG Electronics Romania şi programele disponibile pe site-ul LG Electronics Romania, sunt oferite "ca atare", fără nicio declaraţie sau garanţie, expresă sau implicită, de niciun fel, inclusiv, printre altele, garanţii de vandabilitate, ne-respectarea dreptului comunitar, sau potrivire pentru un anumit scop.

Notificare pentru informarea clienţilor

LG Electronics Romania a luat la cunoştinţă existenţa unor mesaje e-mail publicitare nesolicitate, trimise publicului în mod fraudulos, simulând oferirea de promoţii. Exemplele includ mesaje e-mail nesolicitate care pretind că destinatarii vor primi donaţii caritabile, au câştigat la loterie sau li se oferă locuri de muncă. Confirmăm că niciunul dintre aceste mesaje e-mail nu sunt promoţii / oferte de locuri de muncă oficiale ale LG Electronics Romania şi prin urmare nu acceptăm nici o asociere cu aceste mesaje e-mail sau răspundere care reiese din sau în legătură cu acestea. Prin urmare, îi sfătuim pe destinatarii acestor mesaje să nu răspundă la aceste mesaje şi/sau să nu îşi ofere datele personale.

Inchide