Find nyttige oplysninger om dit LG-produkt gennem vores Hjælpe-bibliotek. Find nyttige oplysninger om dit LG-produkt gennem vores Hjælpe-bibliotek.

Hjælpebibliotek

Find nyttige oplysninger om dit LG produkt.

[LG TV internetforbindelse] Jeg kan ikke oprette forbindelse til internettet og får vist en meddelelse om forbindelsesfejl (DNS-fejl)

Fejlsøgning

Årsager og symptomer

  • Internetforbindelsen mislykkes, når jeg opretter forbindelse til et kabelforbundet/trådløst netværk. Min netværksforbindelse vises med et fejltegn.

Prøv dette

1. Hvis du har oprettet forbindelse til et kablet netværk, skal du kontrollere LAN-kablet, routeren og stikket på væggen for eventuelle problemer.

2. Fjern LAN-kablet fra tv'et, og test forbindelsen ved at slutte det til din pc.

3. Hvis du har oprettet forbindelse til et kabelforbundet netværk, der kræver en fast IP-adresse, skal du vælge Rediger for at angive detaljerne.

4. Kontroller, om der er nogen sektion med et [X] -mærke på, og kontroller status, hvis nogen.

Bliver du ved med at se den samme prompt?

(a) Sluk for din router, vent i 1 til 2 minutter, tænd den igen, og kontroller forbindelsen igen.

(b) Sæt LAN-kablet i en anden port i routeren, og kontroller forbindelsen igen.

Tag f.eks. LAN-kablet ud af port #1, og sæt det i port #2.

Sådan kontrolleres netværksstatus i forskellige produkter

※ Metoden til kontrol af netværksstatus varierer fra model til model.

Smart TV (WEB OS)

Billede for at kontrollere status for kablet netværk

Kontrol af netværksstatus efter trin

➔ Kontroller, om der er noget [X]-mærke mellem sceneikoner på skærmen Status for netværksforbindelse.

(1) Ikonerne på skærmen svarer til [TV], [Gateway], [DNS] og [Internet] (fra venstre mod højre).
Hvis alle faser ikke har nogen problemer, er alle ikonerne forbundet via en grøn linje.

Billede for at kontrollere status for netværk trin for trin

(1) Hvis der er et [X]-mærke mellem [TV] og [Gateway], skal du kontrollere kabelforbindelsen mellem dit tv og din router.
Hvis der ikke er nogen problemer, skal du genstarte kabelmodemet og derefter routeren i den angivne rækkefølge og initialisere dem.
Efter initialiseringen skal du slukke for dit tv, tænde det igen og slutte det til netværket igen.

Billede, når tv og gateway ikke er tilsluttet

(1) Hvis der ikke er noget problem med dit [TV], men du ser et [X]-mærke mellem [Gateway] og [DNS] eller [Internet], skal du tage stikket ud af din router og derefter kabelmodem, vente i 10 sekunder eller mere og derefter tilslutte dem igen.
Tryk på knappen [Reset] på din router og dit kabelmodem for at initialisere dem.
Hvis problemet fortsætter, skal du kontakte din internetudbyder.

Billede af DNS og internettet er ikke tilsluttet
Hvis din trådløse forbindelse viser en signalstyrke på to eller færre søjler
(1) Flyt routeren så tæt på dit tv som muligt.
(2) Sluk dit tv og derefter routeren, tænd dem igen, og prøv at oprette forbindelse til netværket igen.
(3) Installer routeren i en lignende højde som tv'et i stedet for at lægge den på gulvet.
(4) Installer routeren så tæt på døren som muligt, hvis du skal installere den i et separat rum.
(5) Kryds ikke routerens antenner.

Denne vejledning blev oprettet til alle modeller, så billederne eller indholdet kan være forskelligt fra dit produkt.

*Spørgmål er obligatorisk.