Find nyttige oplysninger om dit LG-produkt gennem vores Hjælpe-bibliotek. Find nyttige oplysninger om dit LG-produkt gennem vores Hjælpe-bibliotek.

Hjælpebibliotek

Find nyttige oplysninger om dit LG produkt.

[LG vaskemaskine med frontbelastning] Knapgenkendelse fungerer ikke. (Berøringsstyret)

Fejlsøgning

Hvis der ikke kan trykkes på nogle knapper under maskinens drift, skal du kontrollere, om knaplåsefunktionen er indstillet.
CL-skiltet til Control Lock er en knaplåsefunktion, der forhindrer børn i at betjene vaskemaskinen.
Hvis knaplåsefunktionen er slået til, fungerer enhver knap undtagen tænd / sluk-knappen ikke. Funktionen forbliver aktiv, selv efter at strømmen er slukket og tændt igen.

CL angiver Control Lock funktionsbeskrivelse

Prøv dette

Sådan slås knaplåsefunktionen til og fra

➔ Hvis du trykker på begge knapper med billedet af en persons ansigt eller lås i mindst 3 sekunder, indtil der høres et bip eller lignende lyd, slås låsefunktionen til eller fra.

Hvordan du tænder og slukker den varierer på tværs af de forskellige modeller.

CL angiver Beskrivelse af kontrollåsens funktion

Denne vejledning blev oprettet til alle modeller, så billederne eller indholdet kan være forskelligt fra dit produkt.

*Spørgmål er obligatorisk.