Skip to Contents

Pool vastanutest tõdeb, et jääb magama vaid siis, kui on väga väsinud. Igapäevaseks tegevuseks peab seda aga 18% vastanutest. Baltiriikides läbi viidud uuringust selgub, et eestlased on suurimad televiisori ees magajad, lätlaste puhul on see näitaja vaid 60%.

Vanimad vastajad kipuvad kõige sagedamini magama televiisori ees – vanusegrupis 45-55 tunnistab lausa 79% vastanutest, et uinub lemmikseriaali vaadates. Huvitav on see, et nooremas vanusegrupis esineb teleri ees magamist üle 10% vähem.

Uuringu tulemustele tuginedes saab öelda, et naised magavad televiisori ees meestest märksa rohkem – 75% naistest ja 72% meestest vastas sellele küsimusele “jah”. Üle poolte vastanud naistest tunnistasid, et uinuvad diivanil vaid siis, kui on väga väsinud. Ligi 10% vastanud meestest aga peab paaritunnist iluund igapäevaseks rutiiniks.

Telerit vaadates ja kuulates magama jäämine on väga levinud viis uinumiseks. Erinevatest uuringutest selgub, et just telerist kostuvad helid, mitte pilt, on need, mis inimesi uinutavad.

Kõlaritest kostuvad korduvad helid aitavad meie mõtetel keskenduda millelegi muule kui nimekirjadele ja muudele igapäevastele tegevustele. Hoolimata sellest, et me vaevu kuuleme kostuvaid sõnu, siis helid on piisavad, et meie mõistust kontsentreerituna hoida. See seletab ka, miks me sageli kipume ärkama, kui keegi järsku teleri välja lülitab.

Teleri ees magama jäämist koos vilkuva sinise valgusega ei peeta tervislikuks valikuks, sest arvatakse, et see takistab meil sügavasse unne vajumist. Tegelikkuses ei ole väike uinak enne voodisse minemist probleemiks – mõned inimesed vajavad täiuslikuks uneks televisiooni, teised täielikku vaikust. Mõned vajavad ekstra tekki – teised jällegi jahedat patja. Lõpuks sõltub kõik isiklikust eelistusest!