Leidke meie abikogu kaudu kasulikku teavet oma LG toote kohta. Leidke meie abikogu kaudu kasulikku teavet oma LG toote kohta.

Abimaterjalid

Leia abistavat teavet oma LG toote kohta

Registreerimine/taasregistreerimine_Magic remote

Veaotsing
 
Registreerimine/taasregistreerimine_Magic remote
 
Magic remote'i registreerimine
 

Funktsiooni Magic remote kasutamiseks peate registreeruma.

 

Enne kasutamist toimige Magic remote'i registreerimiseks järgmiselt.

1. Lülitage teler sisse ning 10 sekundi pärast vajutage keerake valitsat (OK) teleri suunas.

2. Pult registreeritakse automaatselt ning kuvatakse teade 'Registreerimine lõpetatud'.

 
Kui te ei saa Magic remote'i registreerida, lülitage teler välja ja uuesti sisse. Seejärel proovige uuesti registreerida.
 
 
Magic remote'i taasregistreerimine
 

1. Hoidke nuppu Smart  ja nuppu Tagasi korraga 5 sekundit all.

2. Taasregistreerimiseks keerake valitsat (OK) teleri suunas.

Pult lähtestatakse, kui hoiate nuppu Smart  ja nuppu tagasi korraga 5 sekundit all.
Nupu Tagasi vajutamisel 5 sekundit teleri suunas lähtestatakse ja taasregistreeritakse pult.
 
 
 
*Kohustuslik küsimus