Leidke meie abikogu kaudu kasulikku teavet oma LG toote kohta. Leidke meie abikogu kaudu kasulikku teavet oma LG toote kohta.

Abimaterjalid

Leia abistavat teavet oma LG toote kohta

Kas seadmel on gaasilõhn?

Veaotsing

 

Kas seadmel on gaasilõhn?

 

 

Üksikasjad

 

Kui külmikust lekib gaasi, et tohi toodet kasutada jahutamiseks ja külmutamiseks üle paari päeva, ehkki see võib olla erinev.

Kui külmik töötab korralikult, ei pruugi gaasileket olla.  

Gaasi lõhn kaob ruttu pärast leket. Kontrollige, kas lõhn ei tule mõnest muust tootest.

※ Kui toode eritab gaasilõhna või ei jahuta ega külmuta, võtke ühendust teeninduskeskusega.

 

 

 

 

*Kohustuslik küsimus