Skip to Contents
Zatvori

Biblioteka pomoći

Potražite informacije pomoći za svoj proizvod tvrtke LG

Saznajte više o instalaciji proizvoda, održavanje i otklanjanje problema pomoću naše mogućnosti pretraživanja.

Koji kabel koristiti za prijamnik (set top box)

  • Kako: Instalacija i postavke
  • Konekcija eksternog uređaja
  • rad
  • Televizori
  • Zadnja izmjena 07/12/2016

Kojim kabelom spojiti set-top box sa televizorom


 Pojava

Spajanje periferije (DVD, blue ray, PC, igrači konzol, set-top box, itd.) sa televizorom.


 
Riješenje

spajanje sa HDMI.

Spojite HDMI kabel u HDMI ulaz televizora.<SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: Arial">


</SPAN>

 


 

Odabir input ulaza:

<SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: Arial">


</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: Arial; COLOR: black; language: en-US; mso-ascii-font-family: 돋움; mso-fareast-font-family: 돋움; mso-bidi-font-family: +mn-cs; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-color-index: 1; mso-font-kerning: 12.0pt; mso-style-textfill-type: solid; mso-style-textfill-fill-themecolor: text1; mso-style-textfill-fill-color: black; mso-style-textfill-fill-alpha: 100.0%">Nakon spajanja kabela pritisnite na daljinskom upravljaču input tipku i pojavit će se ulazna lista. Odaberite odgovarajući HDMI port.</SPAN></P>


Kod Magic Motion daljinskog upravljača, pritisnite 123/External tipku za prikazivanje ulazne liste


※ Kod modela iz 2011~2013- Home→ Ulazna lista .

Kod modela iz 2014 pritisnite tipku “123/external input”.
Kod modela nakon 2014 pritisnite “external input” ikonu .


<SPAN style="FONT-FAMILY: Arial"></SPAN>Povratne informacije o članku

Q1. Sve u svemu, koliko ste bili zadovoljni korisnošću ovih informacija?
Q1-1. Zašto ste nezadovoljni korisnošću ovih informacija?

Preostali br. znakova: 500 / 500