Skip to Contents Skip to Accessibility Help

Uvjeti upotrebe LGE usluge

Uvjeti korištenja usluga tvrtke LG Electronics

LG Electronics, Inc. (“LGE”) zajedno sa svojim podružnicama i povezanim društvima (“LG grupa”, “mi”, “naš” ili “nas”) želi dobrodošlicu vama, krajnjem korisniku (“Korisnik(ci)” ili “vi”) u našu uslugu.

Ovi uvjeti korištenja (“Uvjeti korištenja”) navode informacije nužne korisnicima za korištenje raznih usluga poput mobilnih aplikacija i web-mjesta koje pružamo u vezi s našim proizvodima i pametnim uređajima (uključujući prilagođene usluge na temelju vaših želja) navedene ovdje (zajedno “LGE usluge”). Ti Uvjeti korištenja, na primjer, uključuju sljedeće:

• kako možete koristiti Uslugu tvrtke LGE i kako vam pružamo Uslugu tvrtke LGE;

• prava, odgovornosti i pravila koja se primjenjuju na vas i tvrtku LGE u vezi s vašim korištenjem Usluge tvrtke LGE;

• prava intelektualnog vlasništva u vezi sa sadržajem i softverom dostupnima na Usluzi tvrtke LGE; i

• drugim pravima koja imate u vezi s korištenjem Usluge tvrtke LGE.

Da biste koristili Uslugu tvrtke LGE, morate pristati na ove Uvjete korištenja. Da biste koristili određene usluge, možda ćete morati postaviti račun kao član (“Član(ovi)”) i koristiti uređaje koje proizvodimo. Pažljivo pročitajte ove Uvjete korištenja. Također preporučujemo da pročitate druga pravila koja se mogu primijeniti na vaše korištenje Usluge tvrtke LGE, uključujući Pravila o privatnosti, koja možete pronaći na Usluzi tvrtke LGE ovdje.

Ovi se Uvjeti korištenja u načelu primjenjuju na vaše korištenje Usluge tvrtke LGE. Međutim, u pogledu vašeg korištenja određenih usluga, uz ove Uvjete korištenja možete podlijegati i uvjetima specifičnima za pojedinu uslugu. Na primjer, prilikom kupnje proizvoda i usluga na Usluzi tvrtke LGE mogu se primjenjivati Uvjeti i odredbe kupnje, a vama će takvi uvjeti biti prikazani te ćete ih morati prihvatiti kako biste dovršili kupnju. U slučaju bilo kakvog sukoba ili nedosljednosti između ovog sporazuma i takvih uvjeta specifičnih za pojedinu uslugu, prevladat će uvjeti specifični za uslugu, ali samo u odnosu na tu uslugu. Osim toga, za određene usluge mogu se primjenjivati dodatna pravila, upute, smjernice i obavijesti te vam savjetujemo da ih pažljivo pročitate prije korištenja tih usluga.

1. Pružatelj Usluge tvrtke LGE

Sljedeći subjekt s vama stupa u ove Uvjete korištenja kako bi pružio Uslugu tvrtke LGE u skladu s ovim Uvjetima korištenja:

Ovdje  navedeno

2. Korištenje i pretplata na Uslugu tvrtke LGE

Standard i postupak pretplate

Maloljetnicima mlađima od 18 godina može biti zabranjena pretplata na Uslugu tvrtke LGE.

Primite na znanje da ako ste mlađi od 18 godina i želite se pretplatiti na Uslugu tvrtke LGE, morate imati dopuštenje roditelja ili zakonskog skrbnika. Vaš roditelj ili zakonski skrbnik bit će odgovoran za vaše korištenje Usluge tvrtke LGE te stoga mora nadzirati vaše korištenje Usluge tvrtke LGE i utvrditi je li Usluga tvrtke LGE prikladna za vas ili nije.

Možete se prijaviti za pretplatu na Uslugu tvrtke LGE nakon čitanja i davanja pristanka na ove Uvjete korištenja i Pravila o privatnosti, nakon čega može uslijediti postupak provjere putem elektroničke pošte. Nakon uspješne provjere i/ili našeg prihvaćanja vaše prijave, bit će vam dodijeljen račun za Uslugu tvrtke LGE (“Račun”). Možda ćemo od vas zatražiti da potvrdite svoje pravo ime pri prvoj prijavi ili tijekom korištenja Usluge tvrtke LGE. Sve pogreške u svojim podacima možete pregledati i ispraviti pristupanjem na vaš Račun .

Ovi Uvjeti korištenja zaključeni su na neodređeno vrijeme.

Primite na znanje da Uvjeti korištenja nisu u pisanom obliku i da ne evidentiramo prihvaćene Uvjete korištenja. Ti Uvjeti uvijek su dostupni u izborniku aplikacije ThinQ > Postavke aplikacije > Uvjeti korištenja ili na web-mjestu lg.com > Uvjeti korištenja [ovdje]. Možete nam se obratiti [ovdje] radi preuzimanja.

Pretplaćivanje kao Član i korištenje Računa

• Morate navesti točne i potpune informacije nakon prijave

• Morate ažurirati sve promjene takvih informacija bez odgode

• Morate osigurati da vaša lozinka ne postane javna ili da se ne dijeli s drugima pri vašem korištenju Računa

• Morate odmah obavijestiti tvrtku LGE ako sumnjate da je vašem Računu pristupljeno bez odobrenja

Vi ste odgovorni za korištenje vašeg Računa, uključujući poduzimanje razumno potrebnih mjera za zaštitu vašeg Računa. Vi ćete biti odgovorni za bilo koje posljedice koje proizlaze iz djela koja se mogu pripisati vama, uključujući nepažnju u upravljanju lozinkom Računa, a tvrtka LGE neće biti odgovorna za takve posljedice.

Možemo odbiti vašu prijavu za izradu Računa u bilo kojem od sljedećih slučajeva:

• ako pri registraciji navedete netočne i nepotpune podatke;

• ako se prijavite za korištenje Usluge tvrtke LGE u komercijalne ili nezakonite svrhe; ili

• ako vas ne možemo prihvatiti kao Člana iz razloga koji vam se mogu pripisati, kao što je prethodno kršenje ovih Uvjeta korištenja.

Nadalje, Korisnici mogu preuzeti određeni besplatni sadržaj dostupan na Usluzi tvrtke LGE bez otvaranja Računa ako Korisnik pristane na autentifikaciju njegova/njezina uređaja koju vrši tvrtka LGE kako bi odredila može li tom Korisniku biti dopušteno preuzimanje određenog sadržaja.

Možemo u bilo kojem trenutku ili iz bilo kojeg poslovnog razloga obustaviti ili izbrisati jedan od vaših računa u slučaju da imate više računa za našu Uslugu pod istom adresom e-pošte. Ako obustavimo ili izbrišemo jedan od vaših računa, pokušat ćemo vas obavijestiti barem 30 dana prije obustave ili brisanja adrese e-pošte s kojom ste registrirali račun. U slučaju prije spomenutog događaja možemo prekinuti pružanje Usluge te obustaviti ili pružati račun.

3. Prava i obveze Korisnika

Vaša zakonska prava

Ovi Uvjeti korištenja neće ograničiti ili lišiti vas vaših zakonskih prava na (1) određenu kvalitetu usluge i (2) rješavanje sporova u slučaju bilo kakvih problema. Na primjer, ako ste potrošač koji kupuje proizvode putem Usluge tvrtke LGE, možete ostvariti sva prava koja su vam dodijeljena važećim zakonima i propisima.

Pravo na raskid Uvjeta korištenja

Imate pravo povući svoj pristanak na Uvjete korištenja u bilo kojem trenutku bez obavijesti ili navođenja razloga brisanjem Računa ili prestankom korištenja Usluga tvrtke LGE.

Vaše obveze

Morate se pridržavati sljedećeg prilikom korištenja Usluge tvrtke LGE:

• pridržavati se ovih Uvjeta korištenja te svih mjerodavnih zakona i propisa;

• poštivati tuđa prava, uključujući prava na osobne podatke, privatnost i intelektualno vlasništvo;

• suzdržati se od ponašanja koje krši prava drugih osoba, koje je klevetničke prirode ili koje na drugi način šteti interesima bilo koje druge osobe, uključujući tvrtku LGE; i

• suzdržati se od djela koja mogu dovesti do zlouporabe, ometanja, obustave ili oštećenja Usluge tvrtke LGE.

LGE daje sve od sebe da održi sigurnost i zaštitu svih Korisnika i omogući Korisnicima slobodan pristup Usluzi tvrtke LGE. Zbog toga ne smijete koristiti Uslugu tvrtke LGE ili bilo koji sadržaj koji se pruža putem Usluge tvrtke LGE (“Sadržaj tvrtke LGE”) kako biste:

• pokušali shvatiti izvorni kod ili algoritam Usluge ili Sadržaja tvrtke LGE primjenom, na primjer, obrnutog inženjeringa softvera (osim ako je to dopušteno mjerodavnim zakonom);

• pokušali proizvoljno izmijeniti ili deaktivirati određene funkcije Usluge ili Sadržaja tvrtke LGE;

• stvorili izvedene radove na temelju Usluge ili Sadržaja tvrtke LGE;

• sudjelovali u uslugama kao što su najam, podlicenciranje ili internetsko udomljavanje pomoću Usluge ili Sadržaja tvrtke LGE;

• kršili prava intelektualnog vlasništva, uključujući autorska prava drugih, uključujući tvrtku LGE, u vezi s korištenjem Usluge ili Sadržaja tvrtke LGE;

• koristili Uslugu ili Sadržaj tvrtke LGE u nezakonite svrhe ili nezakonitim sredstvima, kršeći ove Uvjete korištenja ili bilo koje mjerodavne zakone i propise;

• koristili Uslugu ili Sadržaj tvrtke LGE na zlonamjeran ili štetan način (npr. hakiranjem ili distribucijom zlonamjernih kodova, uključujući viruse i sve štetne podatke);

• koristili Uslugu ili Sadržaj tvrtke LGE na način koji sprječava druge Korisnike, nanosi štetu, preopterećuje ili pogoršava Uslugu tvrtke LGE ili povećava ranjivost Usluge LGE na sigurnosne rizike; ili

• pokušali dešifrirati signale koji se prenose između Usluge tvrtke LGE i njezinih poslužitelja ili prikupljali podatke ili informacije sa Usluge tvrtke LGE ili njezina sustava.

Ako se ne pridržavate prethodno navedenih obveza, možemo obustaviti vaš pristup Usluzi tvrtke LGE za vrijeme dok istražujemo vaše nepridržavanje. U tom slučaju, mi ćemo biti odgovorni za dokazivanje vašeg nepridržavanja. Međutim, ukinut ćemo svaku takvu obustavu ako dokažete nepostojanje namjere ili nepažnje u vezi s takvim nepridržavanjem. Možemo zatvoriti vaš Račun ako takvo nepridržavanje koje je uzrokovalo obustavu nije riješeno u određenom roku.

Vaša odgovornost

Ako pretrpimo gubitak koji proizlazi iz ili u vezi s: (i) vašim kršenjem ovih Uvjeta korištenja; (ii) vašim korištenjem Usluge tvrtke LGE, osim u skladu s ovim Uvjetima korištenja ili na drugi način kršeći bilo koje mjerodavne zakone ili propise; ili (iii) vašim korištenjem usluga treće strane (kako je definirano u nastavku), osim u skladu s bilo kojim odredbama koje se primjenjuju na korištenje takvih usluga treće strane, možemo pokrenuti sudske postupke protiv vas radi nadoknade takvih gubitaka.

4. Licencija

Licencija za Uslugu tvrtke LGE

Tvrtka LGE vam daje licenciju za korištenje Usluge tvrtke LGE kako biste Uslugu tvrtke LGE mogli slobodno koristiti. Međutim, licencija se pruža na ograničenoj, neprenosivoj, opozivoj i neisključivoj osnovi, a Uslugu i Sadržaj tvrtke LGE možete koristiti samo u osobne i nekomercijalne svrhe. Dodijeljena licencija uključuje softver i druge podatke potrebne za pružanje Usluge i Sadržaja tvrtke LGE, zajedno s primjenjivim ažuriranjima, nadogradnjama, poboljšanjima, izmjenama, promjenama i dodacima. Nakon pristanka na ove Uvjete korištenja, bit će vam dana licencija za korištenje Usluge i Sadržaja tvrtke LGE samo prema uvjetima navedenima u ovim Uvjetima korištenja i primjenjivom Ugovoru o licenciji za krajnjeg korisnika (“EULA”) za Sadržaj tvrtke LGE, ako postoji. Nećete steći nikakva prava intelektualnog vlasništva ili druga vlasnička prava koja se odnose na Uslugu i Sadržaj tvrtke LGE, osim kako je to izričito navedeno ovdje ili u primjenjivom EULA-u. Nadalje, pojedinosti i opseg licencije mogu se razlikovati ovisno o zemlji, vašem uređaju i vrsti operativnog sustava, internim pravilima tvrtke LGE i njezinih poslovnih partnera te drugim operativnim ili tehničkim potrebama. Suglasni  ste da ne preuzimamo odgovornost prema vama za bilo kakav nedostatak interoperabilnosti između Sadržaja tvrtke LGE koji preuzmete i vašeg mobilnog uređaja te sve štete uzrokovane vašim pogrešnim unosom informacija koje se odnose na vaš uređaj.

Licencija za sadržaj koji je stvorio korisnik

Na određenim Uslugama tvrtke LGE možete učitavati, podnijeti, pohranjivati, prenositi, primati ili dijeliti svoje recenzije, objave, fotografije, poruke, dokumente i drugi sadržaj (“Sadržaj koji je stvorio Korisnik”) na koje imate autorska prava. Zadržat ćete vlasništvo nad bilo kojim Sadržajem koji je stvorio Korisnik koji podnesete i niste obvezni pružiti takav Sadržaj koji je generirao korisnik na Usluzi tvrtke LGE. Ne pružamo nikakve izjave ili jamstva o točnosti ili potpunosti Sadržaja koji je stvorio Korisnik ili bilo kojeg sadržaja koji je generirao i učitao bilo koji drugi korisnik.

Učitavanjem ili dijeljenjem Sadržaja koji je stvorio Korisnik na Usluzi tvrtke LGE, dajete tvrtki LGE globalnu, neisključivu, bez naknade, opozivu i prenosivu licenciju koju je moguće dati u podlicenciju za kopiranje, uređivanje, distribuciju, prevođenje, digitalizaciju, objavljivanje, provedbu, označavanje, izmjenu i stvaranje izvedenih djela Sadržaja koji je stvorio Korisnik tijekom trajanja zaštite prava intelektualnog vlasništva na Sadržaju koji je stvorio Korisnik, u mjeri potrebnoj za rad, promidžbu i unaprjeđenje Usluge tvrtke LGE.

Nadalje, tvrtka LGE može za prethodnu licenciju dati podlicenciju sljedećim stranama:

 - drugim Korisnicima kako bi osigurala da Usluga tvrtke LGE funkcionira kao što je u početku osmišljeno (npr. dijeljenje objava s odabranim osobama); ili

 - pružateljima usluga treće strane koji imaju ugovorni odnos s tvrtkom LGE u ograničenu svrhu omogućivanja tvrtki LGE da pruži Uslugu tvrtke LGE u skladu s ovim Uvjetima korištenja.

Bez obzira na prethodno navedeno, tvrtka LGE ima licenciju za Sadržaj koji je stvorio korisnik samo u mjeri dopuštenoj mjerodavnim zakonima i propisima, te joj nije dodijeljeno nikakvo pravo veće od tog ograničenja.

5. Ograničenje korištenja Usluge tvrtke LGE i brisanje Sadržaja koji je stvorio Korisnik

Moguće mjere u slučaju problema

U bilo kojem od sljedećih događaja, u mjeri dopuštenoj mjerodavnim zakonom, zadržavamo pravo obustaviti ili ukinuti vaše korištenje Usluge tvrtke LGE ili izbrisati vaš Račun ili Sadržaj koji je stvorio Korisnik:

• ako vi ili Sadržaj koji ste stvorili kao Korisnik materijalno ili opetovano krši ove Uvjete korištenja, dodatne uvjete koji se mogu odnositi na vaše korištenje Usluge tvrtke LGE, druga pravila tvrtke LGE (koja su dostupna na Informacije o aplikaciji LG ThinQ) ili bilo koje mjerodavne zakone i propise;

• ako izričito naznačite nepostojanje vaše namjere da se pridržavate ovih Uvjeta korištenja i dodatnih uvjeta koji se mogu odnositi na vaše korištenje Usluge tvrtke LGE;

• ako je potrebno poštovati pravne obveze ili sudske naloge; ili

• ako se razumno smatra da vaše ponašanje ili Sadržaj koji ste stvorili kao Korisnik uzrokuje štetu ili stvara odgovornost drugih, uključujući drugih Korisnika i tvrtke LGE (npr. hakiranje, krađa identiteta, uznemiravanje, prijenos neželjene pošte, prijevarno ponašanje, lažne informacije, narušavanje tuđe privatnosti, kleveta ili neovlašteni prikaz sadržaja koji ne pripada Korisniku).

Obavijest

Ako se to smatra razumno mogućim, prije poduzimanja prethodnih mjera, obavijestit ćemo vas o našim razlozima za poduzimanje takvih mjera kako bismo vam pružili priliku da ispravite utvrđeni problem. Međutim, možemo odlučiti da vas nećemo obavijestiti ako obavijest može:

• uzrokovati štetu ili stvoriti odgovornost drugih Korisnika, trećih strana ili tvrtke LGE;

• kršiti mjerodavne zakone i propise ili naloge regulatornog tijela;

• ometati istragu regulatornih tijela; ili

• ugroziti rad, integritet ili sigurnost Usluge tvrtke LGE.

Odgovornost Korisnika u vezi s mjerama kao što je ograničenje korištenja

Mjerodavni Korisnik, a ne tvrtka LGE, bit će odgovoran za bilo kakvu štetu i gubitak (uključujući u pogledu podataka i sadržaja) koji mogu proizaći iz ili u vezi s provedbom mjera  kao posljedica Korisnikova kršenja ovih Uvjeta korištenja, kao što je ograničenje Korisnikova korištenja Usluge tvrtke LGE ili zatvaranje Korisničkog Računa. Da biste izbjegli gubitak podataka, molimo stvorite sigurnosne kopije ili provjerite jesu li podaci i sadržaj pohranjeni putem Usluge tvrtke LGE pohranjeni i na drugom mjestu, na primjer, pomoću usluga internetskog sigurnosnog kopiranja.

6. Promjena, obustava i prestanak Usluge tvrtke LGE

Promjena Usluge tvrtke LGE

Ako dodamo novu funkcionalnost ili pokrenemo novu verziju Usluge tvrtke LGE ili u slučaju promjene mjerodavnog zakona, možemo promijeniti Uslugu tvrtke LGE na sljedeći način:

• promijeniti, dodati ili izbrisati elemente ili funkcije Usluge tvrtke LGE, na primjer, za poboljšane funkcije, sigurnost performansi, ispravke pogrešaka i poboljšanje usluge;

• obustaviti ili ograničiti korištenje ili pristup Usluzi tvrtke LGE , uključujući pristup Računima;

• pregledati, označiti, izmijeniti, odbiti objavu, blokirati pristup ili izbrisati bilo koji Sadržaj tvrtke LGE bez obavijesti ili odgovornosti; ili

• onemogućiti pristup, blokirati ili izmijeniti na daljinu bilo koji Sadržaj tvrtke LGE koji je prethodno preuzet s Usluge tvrtke LGE na vaš uređaj, ako su takve radnje nužne ili prikladne kao posljedica ugovornih obveza tvrtke LGE, promjena zakona, sudskog naloga ili iz drugih razloga.

Ako tvrtka LGE ukloni, onemogući pristup ili vam na drugi način zatvori pristup bilo kojem Sadržaju tvrtke LGE, morat ćete se obratiti pružatelju relevantnog Sadržaja tvrtke LGE.

Obustava i raskid Usluge LGE

U mjeri dopuštenoj mjerodavnim zakonom, tvrtka LGE može u bilo kojem trenutku obustaviti ili raskinuti cijelu ili dio Usluge tvrtke LGE u bilo kojem od sljedećih slučajeva:

• radi upravljanja ili unaprjeđenja Usluge tvrtke LGE ili ispunjavanja obveza u skladu s mjerodavnim zakonima;

• ako poslovni partneri tvrtke LGE koji joj pružaju elemente Usluge tvrtke LGE odluče prekinuti pružanje svih ili dijelova takvih elemenata Usluge tvrtke LGE; ili

• u slučaju održavanja, pregleda ili zamjene ili kvara informacijskih i komunikacijskih objekata (kao što su računala, poslužitelji i telekomunikacijske mreže), porasta prometa, prekida komunikacije i drugih razumnih osnova koje otežavaju nastavak rada Usluge tvrtke LGE.

LGE može obustaviti ili trajno ukinuti sve ili dio LGE usluge u bilo kojem trenutku i iz bilo kojeg poslovnog razloga tako da vam damo prethodnu pisanu obavijest barem 30 dana prije takve obustave ili ukidanja.

Obavijest, naknada i odgovornost u slučaju promjene, obustave ili raskida

Korisnici će biti unaprijed obaviješteni o značajnoj izmjeni, obustavi i prestanku koji negativno utječu na korištenje Usluge tvrtke LGE putem elektroničke pošte registrirane na Računu ili na druge razumne načine, uključujući objavljivanje na Usluzi tvrtke LGE. Međutim, izmjene mogu stupiti na snagu odmah bez prethodne obavijesti ako dođe do promjene u bilo kojem mjerodavnom zakonu ili propisu ili postoje sigurnosni razlozi koji podrazumijevaju potrebu za takvom izmjenom, obustavom ili prestankom. Ako ne želite nastaviti koristiti Uslugu tvrtke LGE nakon značajne izmjene, obustave ili prestanka, možete zatvoriti svoj Račun.

Osim ako nije drugačije propisano važećim zakonima i propisima, Korisnici neće imati pravo na bilo kakvu naknadu u vezi s izmjenom, obustavom ili prestankom cijele ili dijela Usluge tvrtke LGE.

Prava i obveze Korisnika i tvrtke LGE prema ovim Uvjetima korištenja ostaju na snazi nakon raskida Usluge tvrtke LGE ili zatvaranja Korisničkog Računa.

7. Odgovornost i jamstva tvrtke LGE

Odgovornost

Ništa u ovim Uvjetima korištenja ne isključuje ili ograničava našu odgovornost za: (i) smrt ili tjelesne ozljede uzrokovane našom nepažnjom; (ii) prijevaru ili lažno predstavljanje; i (iii) sva pitanja u vezi s kojima bi bilo nezakonito isključiti ili ograničiti našu odgovornost.

Ako se ne pridržavamo ovih Uvjeta korištenja, odgovorni smo za gubitak ili štetu koju pretrpite, a koja je predvidiva posljedica našeg kršenja ovih Uvjeta korištenja ili naše nepažnje, ali nismo odgovorni za bilo kakav gubitak ili štetu koja nije predvidiva. Gubitak ili šteta mogu se predvidjeti ako su očigledna posljedica našeg kršenja ili ako ste ih vi i mi razmatrali u trenutku kada smo prihvatili ove Uvjete korištenja.

Pružamo samo Uslugu tvrtke LGE za kućnu i privatnu uporabu. Suglasni ste da nećete koristiti Uslugu tvrtke LGE ili bilo koji sadržaj tvrtke LGE u komercijalne ili poslovne svrhe i nemamo odgovornost prema vama za bilo kakav gubitak dobiti, gubitak poslovanja, prekid poslovanja ili gubitak poslovne prilike.

Nismo odgovorni za bilo kakav gubitak ili štetu koju ste pretrpjeli kao posljedica: (i) vaše nepažnje dok koristite Uslugu tvrtke LGE; (ii) vašeg kršenja ovih Uvjeta korištenja; ili (iii) u slučaju više sile.

Za korištenje Usluge i Sadržaja tvrtke LGE može biti potreban pristup internetu. Primite na znanje da se, ovisno o vašoj telekomunikacijskoj usluzi, na vaš pristup internetu mogu primjenjivati dodatne naknade za mobilne uređaje. Nismo odgovorni za vezu ili brzinu vaše internetske usluge.

Jamstva

Jamstvo tvrtke LGE u vezi s Uslugom tvrtke LGE (uključujući sadržaj Usluge tvrtke LGE, funkcije Usluge tvrtke LGE, pouzdanost, dostupnost i ispunjavanje potreba Korisnika) i Sadržajem tvrtke LGE ograničeno je na (1) pitanja predviđena ovim Uvjetima korištenja i dodatnim uvjetima koji se mogu primjenjivati na vaše korištenje Usluge i Sadržaja tvrtke LGE ili (2) u mjeri dopuštenoj mjerodavnim zakonima i propisima. U vezi s Uslugom i Sadržajem tvrtke LGE nije dano nikakvo drugo jamstvo. Konkretno, pametni uređaj povezan s Uslugom i Sadržajem tvrtke LGE mogao bi biti nepovezan s Uslugom tvrtke LGE ili postati neupotrebljiv zbog loše mrežne veze ili ažuriranja Usluge tvrtke LGE.

U najvećoj mogućoj mjeri dopuštenoj mjerodavnim zakonima, Usluga i Sadržaj tvrtke LGE pružaju se “kakvi jesu” ili “prema dostupnosti” i bez ikakvog jamstva bilo koje vrste, izričitih ili podrazumijevanih, uključujući ali ne ograničavajući se na, utrživost, održavanje dobre kvalitete, stručno upravljanje uređajima, prikladnost za određenu svrhu, cjelovitost, primjerenost, nepostojanje virusa, mirno okruženje i nekršenje u pogledu Usluge i Sadržaja tvrtke LGE.

Primite na znanje da neka zakonodavstva ne dopuštaju isključenje ili ograničenje podrazumijevanih jamstava ili uvjeta ili ograničenje slučajne ili posljedične štete. Stoga bi prethodno navedena ograničenja i isključenja mogla biti ograničena u njihovoj primjeni na vas te  bi mogli  imati dodatna prava. Za dodatne informacije o svojim zakonskim pravima obratite se lokalnom tijelu, odjelu za trgovinske standarde, uredu za savjetovanje građana ili istovjetnom tijelu.

8. Usluga treće strane

Surađujemo s globalnim poslovnim partnerima kako bismo pružili koristan sadržaj putem Usluge tvrtke LGE. Usluga tvrtke LGE može uključivati sadržaj (npr. informacije, poveznice i oglase), proizvode, usluge, aplikacije i druge materijale trećih strana (“Usluga treće strane”). Možete koristiti razne pogodnosti putem Usluge treće strane. Međutim, ne kontroliramo Uslugu treće strane i u skladu s time, u mjeri dopuštenoj mjerodavnim zakonom, nismo odgovorni za bilo kakvu štetu ili gubitak koji proizlaze iz vašeg korištenja Usluge treće strane. Ne pružamo nikakve izjave ili jamstva u vezi s Uslugom treće strane i u mjeri dopuštenoj mjerodavnim zakonom ne prihvaćamo nikakvu odgovornost u vezi s Uslugom treće strane. Suglasni ste da će vaše korištenje Usluge treće strane biti na vaš vlastiti rizik, a mi nećemo imati nikakvu odgovornost prema vama kao posljedica vašeg korištenja Usluge treće strane.

9. Oglašavanje

Pružamo razne Usluge tvrtke LGE bez naknade, a u tu svrhu neke Usluge tvrtke LGE mogu uključivati (prilagođene) oglase, koji se mogu pružati na temelju određenih Korisničkih preferencija. Usluga tvrtke LGE može uključivati oglase i marketinške informacije koje pružamo mi ili treća strana, a u slučaju oglasa i marketinških informacija koje pružaju oglašivači treće strane nismo u mogućnosti kontrolirati korisnost, točnost ili potpunost takvih informacija. U skladu s time, osim ako se odgovornost može nama pripisati, nećemo biti odgovorni za bilo kakvu odgovornost koja proizlazi iz takvih oglasa i komunikacije ili transakcije između vas i takvog oglašivača, uključujući bilo kakvu štetu koja može proizaći iz bilo kakvog oslanjanja na takve oglase s vaše strane.

10. Postupak rješavanja sporova

Rješavanje pritužbi

Sve pritužbe o korištenju Usluga tvrtke LGE možete prijaviti pomoću sljedećih podataka za kontakt:

Ovdje navedeno

Mi ćemo se baviti svim pritužbama u skladu sa sljedećim postupkom: dodijelit ćemo identifikacijski broj vašoj pritužbi i poslat ćemo vam potvrdu o primitku vaše pritužbe bez odgode, ali ne kasnije od sedamdeset i dva (72) sata nakon primitka vaše pritužbe. Odmah ćemo istražiti vašu pritužbu. Ako se složimo s vašom pritužbom, odmah ćemo vam osigurati pravni lijek i poslat ćemo vam odgovor o osnovanosti vaše pritužbe u roku od trideset (30) dana nakon primitka vaše pritužbe. Ako se ne složimo s vašom pritužbom ili je nije moguće odmah istražiti, zabilježit ćemo pritužbu i naš stav u izvješću koje ćemo vam poslati zajedno s našim odgovorom o osnovanosti vaše pritužbe. Ako se ne složimo s vašom pritužbom, također ćemo vam pružiti razloge u našem odgovoru o osnovanosti vaše pritužbe. Ako se ne slažete s odbijanjem pritužbe, možete podnijeti pritužbu u skladu s odredbama o rješavanju sporova u nastavku.

Osim u mjeri zabranjenoj lokalnim zakonima, svaki spor koji proizlazi iz ili u vezi s ovim Uvjetima korištenja, uključujući sva pitanja koja se odnose na njihovo postojanje, valjanost ili prestanak, upućuju se na arbitražni postupak i konačno rješavaju u okviru njega (i) prema Pravilima Korejskog odbora za trgovačku arbitražu (čija se pravila smatraju ovdje sastavnim dijelom  upućivanjem u ovoj klauzuli), (ii) broj arbitara će biti jedan, (iii) sjedište ili pravno mjesto arbitraže će biti Seul, Republika Koreja, (iv) jezik koji će se koristiti u arbitražnom postupku je engleski i (v) mjerodavno pravo ugovora je materijalno pravo Republike Koreje.

U mjeri u kojoj je to propisano lokalnim zakonom kako bi arbitraža bila pravno valjana i na snazi kao sredstvo rješavanja sporova, uključujući i protiv potrošača, upućivanje na Pravila Korejskog odbora za trgovačku arbitražu prethodno gore (i) smatra se da se odnosi na pravila najistaknutijeg arbitražnog tijela (“Lokalna arbitražna pravila”) u vašoj zemlji, a upućivanje na Seoul, Republika Koreja, prethodno gore (iii) smatra se da se odnosi na glavni grad vaše zemlje.

Sporove s nama možete rješavati samo na pojedinačnoj osnovi, a ne u okviru ostvarivanja zaštite kolektivnih prava i interesa ili sličnih postupaka.

Ako ste potrošač i imate prebivalište u Ujedinjenoj Kraljevini ili Europskoj uniji, možete pokrenuti sudski postupak u vezi s ovim Uvjetima korištenja pred sudovima države u kojoj živite. Također, ako imate prebivalište u Ujedinjenoj Kraljevini ili Europskoj uniji i usmjeravamo ovu internetsku stranicu u državu u kojoj imate prebivalište, imat ćete koristi od svih prisilnih propisa države u kojoj imate prebivalište. Ništa u ovim Uvjetima korištenja ne utječe na vaša prava kao potrošača da se pozovete na takve prisilne odredbe lokalnog zakona.

Ako ste potrošač i imate prebivalište u Norveškoj, u slučaju spora možete se obratiti Norveškom vijeću za zaštitu potrošača (ili drugim relevantnim žalbenim tijelima). Više detalja možete pronaći na https://www.forbrukerradet.no/.

Ako ste potrošač koji ima prebivalište u Europskoj uniji i želite saznati više informacija o internetskom rješavanju sporova, slijedite ovu poveznicu na internetsku stranicu Europske komisije: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Ta se poveznica pruža u skladu s Uredbom (EU) br. 524/2013 Europskog parlamenta i Vijeća samo u informativne svrhe. Nismo obvezni sudjelovati u internetskom rješavanju sporova.

11. Izmjena ovih Uvjeta korištenja

Tvrtka LGE može povremeno izmijeniti ove Uvjete korištenja i dodatne uvjete koji se mogu primjenjivati na vaše korištenje Usluge tvrtke LGE, u mjeri dopuštenoj mjerodavnim zakonima i propisima. Bit ćete obaviješteni o takvoj izmjeni i razlogu iste  i na Usluzi tvrtke LGE najmanje 10 dana prije stupanja na snagu takve izmjene. Nadalje, svaka značajna promjena koja može biti nepovoljna za Korisnike bit će objavljena na relevantnoj Usluzi tvrtke LGE, a korisnici će o njoj biti obaviješteni i elektroničkim putem (kao što je e elektronička pošta) najmanje 30 dana unaprijed.

Morat ćete prihvatiti izmijenjene Uvjete korištenja. Korištenje Usluge tvrtke LGE nakon stupanja na snagu izmijenjenih Uvjeti korištenja predstavljat će vašu privolu na takvu izmjenu. Možete povući ili ne dati svoju privolu na ove Uvjete korištenja (i bilo kakve izmjene) zatvaranjem Računa u bilo kojem trenutku, nakon čega nećete biti podložni primjeni izmijenjenih Uvjeta korištenja.

12. Opća pitanja

• Imate određena zakonska prava koja možda nisu ograničena ovim Uvjetima korištenja. Ništa u ovim Uvjetima korištenja neće ograničiti takva zakonska prava. Savjet o vašim zakonskim pravima dostupan je kod vašeg lokalnog ureda za savjetovanje građana ili uredu za trgovinske standarde.

• Ovi Uvjeti korištenja utvrđuju odnos između vas i tvrtke LGE. Čak i ako treća strana ima koristi od odnosa između vas i tvrtke LGE, nikakva zakonska prava neće ići u korist takvoj trećoj strani.

• U slučaju bilo kakvog sukoba između ovih Uvjeta korištenja i dodatnih uvjeta za pojedinu uslugu koji se mogu primjenjivati na vaše korištenje Usluge tvrtke LGE, dodatni uvjeti će prevladati u odnosu na relevantnu Uslugu tvrtke LGE.

• U slučaju da se utvrdi da je bilo koja odredba ovih Uvjeta korištenja nevažeća, nezakonita ili neprovediva, valjanost, zakonitost i provedivost bilo koje od preostalih odredbi neće ni na koji način biti promijenjena ili umanjena.

• Ne pružamo Uslugu tvrtke LGE u skladu s kodeksom ponašanja.

• Ako ne uspijemo ostvariti bilo koje pravo ili odredbu iz ovih Uvjeta korištenja, takvo neostvarivanje neće predstavljati odricanje od takvog prava ili odredbe.

• Svaka od odredbi ovih Uvjeta djeluje zasebno. Ako bilo koji sud ili relevantno tijelo odluči da je bilo koja od njih nezakonita ili neprovediva, preostale klauzule ostat će valjane i na snazi.

• Tijekom pružanja Usluge tvrtke LGE vama, možemo vam pružiti razne informacije putem obavijesti u okviru Usluge tvrtke LGE ili putem pošte, elektroničke pošte, SMS-a ili MMS-a itd. Međutim, ako izričito naznačite da ne želite primati takve informacije, više nećete primati takve informacije, a tvrtka LGE neće biti odgovorna za bilo kakav nedostatak koji možete imati zbog takvog isključenja.

• Bilo koji prijevod ovih Uvjeta korištenja provodi se radi ispunjavanja lokalnih zahtjeva te u slučaju nepodudarnosti između engleske verzije i bilo koje verzije koja nije na engleskom jeziku, primjenjivat će se engleska verzija ovih Uvjeta korištenja, u mjeri u kojoj to nije zabranjeno lokalnim propisom u vašem zakonodavstvu.

• Možemo dodijeliti, podugovoriti ili na drugi način prenijeti neka ili sva naša prava i obveze iz ovih Uvjeta korištenja bilo kojem društvu, poduzeću ili osobi. To možemo učiniti samo ako to ne utječe značajno na vaša prava iz ovih Uvjeta korištenja i važećih zakona. Ako namjeravamo dodijeliti, podugovoriti ili na drugi način prenijeti neka ili sva naša prava i obveze iz ovih Uvjeta korištenja, obavijestit ćemo vas najmanje 30 dana unaprijed. Ako ne želite nastaviti koristiti Uslugu tvrtke LGE nakon dodjele ili prijenosa, možete povući svoj pristanak na ove Uvjete korištenja zatvaranjem svojeg Računa. Ne smijete dodijeliti, podugovoriti ili na drugi način prenijeti svoja prava ili obveze iz ovih Uvjeta korištenja bilo kome drugome osim ako prethodno ne pošaljete takav zahtjev tvrtki LGE u pisanom obliku i strane postignu sporazum.

• Nismo odgovorni za kašnjenje u izvršavanju ili bilo koju nemogućnost izvršavanja bilo koje od naših obveza iz ovih Uvjeta korištenja koji su uzrokovani događajima izvan naše razumne kontrole (“Viša sila”), posebno, (ali ne ograničavajući se na)u pogledu  (a) zakona, uredbi, zakonodavstva, propisa ili ograničenja bilo koje vlasti; (b) nedostupnosti javnih ili privatnih telekomunikacijskih mreža; ili (c) štrajkova, isključenja s rada ili drugih industrijske akcija, građanskog okupljanja, nereda, invazije, terorističkog napada ili prijetnje terorističkim napadom, rata (bez obzira na to je li proglašen ili ne) ili bilo koje prirodne katastrofe. Naše izvršavanje obveza u skladu s ovim Uvjetima korištenja smatra se obustavljenim tijekom trajanja Više sile te imamo pravo na produljenje vremena za izvršenje obveza za vremensko trajanje  tog razdoblja. Uložit ćemo razumne napore kako bismo okončali Višu silu ili pronašli rješenje kojim se naše obveze u skladu s ovim Uvjetima korištenja mogu izvršiti unatoč Višoj sili.

• Licencija ili korištenje od strane vlade SAD-a: Ako Uslugu tvrtke LGE koristi ili za nju ima licenciju vlada Sjedinjenih Američkih Država, primjenjuje se sljedeće: Usluga tvrtke LGE licencirana u skladu s ovim Uvjetima korištenja je “komercijalni računalni softver” kao što je pojam opisan u Kodeksu saveznih propisa, naslov 48 252.227-7014(a)(1). Ako je stečena od strane ili u ime civilne agencije, vlada SAD-a stječe ovaj komercijalni računalni softver i/ili dokumentaciju komercijalnog računalnog softvera u skladu s uvjetima ovih Uvjeta korištenja kako je navedeno u Kodeksu saveznih propisa, naslov 48 12.212 (Računalni softver) i naslov 48 12.211 (Tehnički podaci) Saveznih propisa o stjecanju (“FAR”) i njihovih naknadnih verzija. Ako je stečena od strane ili u ime bilo koje agencije unutar Ministarstva obrane (“DOD”), vlada SAD-a stječe ovaj komercijalni računalni softver i/ili dokumentaciju komercijalnog računalnog softvera u skladu s uvjetima ovih Uvjeta korištenja kako je navedeno u Kodeksu saveznih propisa, naslov 48 227.7202-3 dodatka FAR-u DOD-a (“DFAR”) i njegovih naknadnih verzija.

• Ograničenja izvoza: Suglasni ste da nećete izvoziti ili ponovno izvoziti bilo koju Uslugu tvrtke LGE ili prateću dokumentaciju (ili njihove kopije) kršeći bilo koje mjerodavne zakone i propise Sjedinjenih Američkih Država. Suglasni ste da ćete se pridržavati svih mjerodavnih zakona i propisa o izvozu u Sjedinjenim Američkim Državama kao i na međunarodnoj razini. Ti zakoni uključuju ograničenja za odredišta, krajnje korisnike i krajnje korištenje. Izjavljujete i jamčite da vam nije zabranjeno primati izvoz ili usluge u skladu s mjerodavnim zakonima o izvozu u Sjedinjenim Američkim Državama ili drugim zakonima o izvozu.

 

Dodatak: Dodatni uvjeti koji se primjenjuju na Uslugu tvrtke LGE

 

A. UGOVOR O LICENCIJI ZA APLIKACIJE

SLJEDEĆI UVJETI I ODREDBE PRIMJENJUJU SE NA VAŠE KORIŠTENJE SVAKE APLIKACIJE KOJU PREUZMETE S USLUGE TVRTKE LGE (SVAKA, “APLIKACIJA”) I NADOPUNJUJU UVJETE KORIŠTENJA. PRIJE KORIŠTENJA BILO KOJE APLIKACIJE PAŽLJIVO PROČITAJTE OVAJ UGOVOR.

 

Potvrđujete da vam je ovime dana licencija  dana   od strane pružatelja Aplikacije (“Pružatelj aplikacije”), a ne tvrtka LG Electronics, Inc. (“LGE”). Ako Pružatelj aplikacije pruža aplikaciju na temelju Ugovora o licenciji za krajnjeg korisnika (“EULA”), ti uvjeti nadopunjavaju ovaj Ugovor o licenciji za aplikaciju. Kao između vas i Pružatelja aplikacije, svi dodatni ili različiti uvjeti u takvom EULA-u imaju prednost pred uvjetima iz ovog Ugovora o licenciji za aplikaciju.

 

Potvrđujete i suglasni ste da je tvrtka LGE korisnik ovog Ugovora o licenciji za aplikaciju i bilo kojeg EULA-a, ako je tako navedeno. Potvrđujete i suglasni ste da će tvrtka LGE imati pravo (i smatrat će se da je prihvatila pravo) ostvariti prava na takvu licenciju prema vama kao treća strana korisnik tih ugovora.

 

1. Davanje licencije: Pružatelj aplikacije ovime vam daje ograničenu, neprenosivu licenciju za korištenje Aplikacije na bilo kojem mobilnom uređaju koji proizvode tvrtka LGE i/ili njezina povezana društva (“Mobilni uređaj tvrtke LGE”) i na način naveden u Uvjetima korištenja tvrtke LGE. Ne možete iznajmljivati, posuđivati, prodavati, distribuirati ili davati u podlicenciju Aplikaciju. Ne možete vršiti obrnuti inženjering, dekompilirati ili rastavljati Aplikaciju, osim i samo u mjeri u kojoj je takva radnja izričito dopuštena mjerodavnim zakonom. Svaki pokušaj da se to učini predstavlja kršenje prava Pružatelja aplikacije. Ako prekršite ovo ograničenje, možete podlijegati kaznenom progonu i naknadi štete. Uvjetima licencije uređuju se sve nadogradnje koje pruža Pružatelj aplikacije koje zamjenjuju i/ili dopunjuju izvornu Aplikaciju, osim ako je takvoj nadogradnji priložena zasebna licencija, a u tom slučaju primjenjivat će se uvjeti te licencije. Pružatelj aplikacije zadržava sva prava u  i na Aplikaciju koja vam nisu izričito dodijeljena u skladu s ovim Ugovorom o licenciji za aplikaciju.

 

2. Privola za korištenje podataka: Suglasni ste da Pružatelj aplikacije može prikupljati i koristiti tehničke i povezane podatke prikupljene na bilo koji način, kao dio usluga podrške proizvoda koje se odnose na Aplikaciju. Pružatelj aplikacije može koristiti te podatke isključivo za unaprjeđenje svojih proizvoda ili za pružanje prilagođenih usluga ili tehnologija vama. Pružatelj aplikacije može otkriti te podatke drugima, ali ne u obliku koji vas osobno identificira.

 

3. Raskid: Licencija ja na snazi dok je vi ili Pružatelj aplikacije ne raskinete. Vaša prava temeljem ove licencije automatski prestaju bez  obavijesti Pružatelja aplikacije ako se ne pridržavate bilo kojeg uvjeta ove licencije. Nakon raskida licencije prestajete sva korištenja Aplikacijom i uništavate sve potpune ili djelomične kopije Aplikacije, uključujući svu popratnu dokumentaciju.

 

4. Sadržaj treće strane; Sadržaj na koji je moguće uložiti prigovor: Razumijete, potvrđujete i suglasni ste da određene Aplikacije mogu omogućiti pristup proizvodima, uslugama, web-sadržaju ili drugim sadržajima trećih strana te da tvrtka LGE nije odgovorna za takav sadržaj treće strane. Suglasni ste da tvrtka LGE nije odgovorna za ispitivanje ili procjenu sadržaja treće strane ili točnost takvog sadržaja. tvrtka LGE ne daje nikakve izjave ili jamstva u vezi s takvim sadržajem treće strane i ne prihvaća nikakvu odgovornost u pogledu sadržaja treće strane.

 

Razumijete, potvrđujete i suglasni ste da pristupom i preuzimanjem Aplikacija putem usluge tvrtke LGE možete naići na sadržaj koji biste mogli smatrati eksplicitnim ili uvredljivim, nepristojnim ili nepoželjnim za vas te da možda nećete biti unaprijed upozoreni na takav sadržaj. Suglasni ste da će vaše preuzimanje i korištenje svih Aplikacija biti na vlastitu odgovornost, a tvrtka LGE ne snosi nikakvu odgovornost prema vama kao posljedica bilo kakve izloženosti putem takvih Aplikacija.

 

5. BEZ JAMSTVA: IZRIČITO POTVRĐUJETE I SUGLASNI STE DA JE KORIŠTENJE APLIKACIJE NA VAŠU VLASTITU ODGOVORNOST I DA VAM SE PRISTUP APLIKACIJI PRUŽA NA OSNOVI “KAKVA JEST” I “KAKO JE DOSTUPNO” TE BEZ IKAKVOG JAMSTVA BILO KOJE VRSTE ILI PRIRODE. PRUŽATELJ APLIKACIJE NE JAMČI DA ĆE KORIŠTENJE APLIKACIJE BITI NEPREKINUTO ILI BEZ POGREŠAKA. U NAJVEĆOJ MOGUĆOJ MJERI DOPUŠTENOJ MJERODAVNIM ZAKONOM, PRUŽATELJ APLIKACIJE IZRIČITO SE ODRIČE SVIH IMPLICIRANIH ILI ZAKONSKIH ODREDBI, UVJETA ILI JAMSTAVA, UKLJUČUJUĆI JAMSTVA UTRŽIVOSTI, PRIKLADNOSTI ZA ODREĐENU NAMJENU, PRAVA VLASNIŠTVA, TOČNOSTI, USKLAĐENOSTI S OPISOM, ZADOVOLJAVAJUĆE KVALITETE I NEKRŠENJA. PRUŽATELJ APLIKACIJE NE DAJE NIKAKVA JAMSTVA BILO KOJE VRSTE, BILO IZRIČITA ILI IMPLICIRANA, U VEZI SA SOFTVEROM TREĆE STRANE ILI SOFTVEROM OTVORENOG KODA.

 

6. OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI: U NAJVEĆOJ MOGUĆOJ MJERI DOPUŠTENOJ MJERODAVNIM ZAKONOM, PRUŽATELJ APLIKACIJE NIJE ODGOVORAN ZA SLUČAJNU, POSLJEDIČNU, NEIZRAVNU, POSEBNU ILI KAZNENU ŠTETU BILO KOJE VRSTE ILI OGRANIČENJA INFORMACIJA ILI PODATAKA, IZMAKLU DOBIT, GUBITAK POSLOVANJA ILI DRUGI FINANCIJSKI GUBITAK KOJI PROIZLAZI IZ ILI JE U VEZI S LICENCIJOM ILI KORIŠTENJEM APLIKACIJE, BILO DA JE RIJEČ O UGOVORNOJ ILI IZVANUGOVORNOJ ODGOVORNOSTI  (UKLJUČUJUĆI NEPAŽNJU), ZA NEISPRAVNOST PROIZVODA ILI BILO KOJOJ DRUGOJ TEORIJI, ČAK I AKO JE PRUŽATELJ APLIKACIJE BIO OBAVIJEŠTEN O MOGUĆNOSTI TAKVE ŠTETE, PA ČAK I AKO SE SMATRA DA BILO KOJI OGRANIČENI PRAVNI LIJEK NIJE ISPUNIO SVOJU OSNOVNU SVRHU. U NAJVEĆOJ MOGUĆOJ MJERI DOPUŠTENOJ MJERODAVNIM ZAKONOM, CJELOKUPNA ODGOVORNOST PRUŽATELJA APLIKACIJE OGRANIČENA JE NA ZAMJENU, POPRAVAK ILI POVRAT IZNOSA KUPOPRODAJNE CIJENE PLAĆENE ZA APLIKACIJU (AKO POSTOJI), PREMA ODABIRU PRUŽATELJA APLIKACIJE. PRUŽATELJ APLIKACIJE NI U KOJEM SLUČAJU NEĆE BITI ODGOVORAN VAMA ILI BILO KOJOJ TREĆOJ STRANI ZA BILO KAKVU IZRAVNU, NEIZRAVNU, KAZNENU, PRIMJERIČNU, SLUČAJNU, POSEBNU ILI POSLJEDIČNU ŠTETU KOJA PROIZLAZI IZ BILO KOJEG SOFTVERA TREĆE STRANE ILI SOFTVERA OTVORENOG KODA, ČAK I AKO JE PRUŽATELJ APLIKACIJE BIO OBAVIJEŠTEN O MOGUĆNOSTI TAKVE ŠTETE ILI GUBITAKA.

 

Neka zakonodavstva ne dopuštaju isključenje ili ograničenje podrazumijevanih jamstava ili ograničenje slučajne ili posljedične štete. Stoga bi prethodno navedena ograničenja i isključenja mogla biti ograničena u njihovoj primjeni na vas.

 

7. Suglasni ste da nećete izvoziti ili ponovno izvoziti Aplikaciju ili prateću dokumentaciju (ili njihove kopije) kršeći mjerodavne zakone ili propise. Suglasni ste da ćete se pridržavati svih mjerodavnih i međunarodnih zakona i propisa o izvozu. Ti zakoni uključuju ograničenja za odredišta, krajnje korisnike i krajnje korištenje. Izjavljujete i jamčite da vam nije zabranjeno primati izvoz ili usluge u skladu s mjerodavnim zakonima o izvozu.

 

8. U mjeri dopuštenoj mjerodavnim zakonom, na ovaj Ugovor o licenciji za aplikaciju primjenjuju se zakoni savezne države New Jersey u Sjedinjenim Američkim Državama i savezni zakoni Sjedinjenih Američkih Država, osim njihove odredbe o sukobu zakona. Ako ste potrošač i imate prebivalište Ujedinjenoj Kraljevini ili Europskoj uniji, možete pokrenuti sudski postupak u vezi s ovim Ugovorom o licenciji za aplikaciju pred sudovima države u kojoj živite. Također, ako imate prebivalište u Ujedinjenoj Kraljevini ili Europskoj uniji i usmjeravamo ovu internetsku stranicu u državu u kojoj imate prebivalište, imat ćete koristi od svih  prisilnih propisa države u kojoj imate boravište. Ništa u ovom Ugovoru o licenciji za aplikacije ne utječe na vaša prava kao potrošača da se pozovete na takve prisilne odredbe lokalnog zakona.

 

Ako ste potrošač i imate prebivalište u Norveškoj, u slučaju spora možete se obratiti Norveškom vijeću za zaštitu potrošača (ili drugim relevantnim žalbenim tijelima). Više detalja možete pronaći na https://www.forbrukerradet.no/.

 

9. Ako Pružatelj aplikacije ne uspije ostvariti bilo koje pravo ili odredbu iz ovog Ugovora o licenciji za aplikaciju, takvo neostvarivanje neće predstavljati odricanje od takvog prava ili odredbe.

 

 

B. Usluga proaktivne službe za korisnike (“PCC”)

 

Putem usluge PCC-a pružamo Korisnicima, koji su registrirali određene kućanske uređaje na jednoj od naših aplikacija, informacije koje se odnose na besplatne i plaćene usluge održavanja i popravka putem tzv. poruka u skočnom prozoru u aplikaciji (eng. push messages) ili putem telefona, redovito provjeravajući stanje uređaja i potrošnog materijala koji se koristi na uređaju radi otkrivanja neispravnosti, nepravilnosti i potrebne zamjene potrošnog materijala. Prije pružanja usluge PCC-a, obavještavamo Korisnike o relevantnim pojedinostima ili pribavljamo njihov pristanak.

 

Ovi Uvjeti korištenja stupaju na snagu od 2023 / 03 / 07.

 

 

 

LG entiteti

Država

LG entitet

Sjedište na adresi

Kontaktni podaci

Registracijski broj

PDV broj

Koreja

LG Electronics Inc.

LG Twin tower, 128 Yeoui—daero, Yeongdeungpo-gu, Seul, Republika Koreja

(+82) 02-3777-1114 (Koreja)

110111-2487050, registrirana u Koreji

107-86-14075

Hrvatska

LG Electronics Magyar Kft.

1097 Budimpešta, Könyves Kálmán krt. 3 / a

Tel.:

(01) 553-5554

E-pošta: www.lg.com/hr/podrska/e-posta

01-09-169580, sa sjedištem na adresi: 1097 Budimpešta, Könyves Kálmán krt. 3 / A

 

 

Usluge

Usluga

LG entitet

Sjedište na adresi

Kontaktni podaci

ThinQ

LG Electronics Inc.

LG Twin tower, 128 Yeoui—daero, Yeongdeungpo-gu, Seul,

Republika Koreja

thinq@lge.com

https://www.lg.com/hr

LG Electronics Magyar Kft.

1097 Budimpešta, Könyves Kálmán krt. 3 / a

www.lg.com/hr/podrska/e-posta

Amazon Web Services Inc   410 Terry Avenue North, Seattle, WA 98109-5210, USA à FAX: +1-206-266-7010