Skip to Contents Skip to Accessibility Help

Pravila privatnosti

PRAVILA PRIVATNOSTI

1. OSNOVNE INFORMACIJE

1.1. Ova Pravila privatnosti odnose se na podatke i informacije o vama koje prikupljaju i obrađuju Operatori ili bilo koja njihova pridružena društva ili bilo koja druga društva pod robnom markom LG (dalje u tekstu zajednički „LG”). U tekstu Pravila privatnosti i povezanim informacijama prikazanim na ovoj stranici (dalje u tekstu: Pravila privatnosti) svi pojmovi napisani velikim početnim slovom, osim ako je drugačije navedeno na ovoj stranici, nose značenje utvrđeno u Uvjetima uporabe (dalje u tekstu: Uvjeti). U vezi s ovim Internetskim stranicama voditelj obrade podataka jest LG Electronics Magyar Kft. (matični broj društva: 01-09-169580, sjedište: 1097 Budimpešta, Könyves Kálmán krt. 3/A; dalje u tekstu: Voditelj obrade podataka) koji se tijekom rada Internetskih stranica može služiti uslugama trećih strana koje obrađuju takve podatke (dalje u tekstu: Izvršitelj obrade). Informacije o identitetu određenog Izvršitelja obrade, ako postoje, otkrivaju se u sklopu informacija o određenoj obradi podataka.


2. ULAZNI PODACI I ZAŠTITA PODATAKA

2.1. Ove Internetske stranice nisu izrađene sa svrhom da Korisnici šalju povjerljive ili slične osobne podatke. Međutim, takvi zahtjevi za podacima mogu se pojaviti na određenim stranicama s ciljem takvog zahtjeva za podacima jasno naznačenim u svakom slučaju. U takvim slučajevima, na određenom mjestu Operateri navode opseg zahtijevanih podataka, pravne osnove i svrhu zahtjeva za podacima, način prikupljanja podataka i trajanje pohrane takvih podataka.


3. OPSEG PRIKUPLJENIH PODATAKA

3.1. Prikupljene informacije mogu uključivati (dalje u tekstu: informacije i/ili podaci):
    • 3.1.1. Vaše ime i detalje za kontakt uključujući, na primjer, vašu poštansku adresu i adresu e-pošte, broj telefona, druge detalje za kontakt putem interneta;
      • 3.1.2. Vašu fotografiju i glasovne zapise;
    • 3.1.3. Vašu dob i rod, zanimanje, osobne i profesionalne interese, druge demografske podatke, kao i vaša iskustva u vezi s našim proizvodima, uslugama;
      • 3.1.4. U vezi s proizvodom koji ste kupili, vaše podatke za naplatu, registraciju proizvoda, serijski broj proizvoda, IMEI broj proizvoda (međunarodni identifikator mobilne opreme), podatke s pomoću kojih bismo vas mogli identificirati.

3.2. Opseg podataka koje prikupljamo u svakom je slučaju precizno naveden pri određenom prikupljanju ili obradi podataka (kao što je, na primjer, nagradno izvlačenje ili registracija proizvoda).

3.3. Neke informacije koje prikupljamo smatraju se „Osobnim podacima” u skladu s Uredbom (EU) 2016/679 (dalje u tekstu: Opća uredba o zaštiti podataka). To znači da se ti podaci mogu pripisati vama ili vas se može identificirati s pomoću tih podataka. Osjetljivi podaci, kako je utvrđeno u Općoj uredbi o zaštiti podataka, prikupljaju se samo ako date zasebnu privolu. Posebno ćete biti obaviješteni o svakom mogućem prikupljanju Osjetljivih podataka u svakom slučaju tijekom određenog prikupljanja ili obrade podataka, a od vas će se tražiti da date privolu. Osjetljivi podaci jesu osobni podaci koji se odnose na vaše rasno ili etničko podrijetlo, političko mišljenje, religiju ili vjerovanja, članstvo u sindikatu; genetske ili biometrijske podatke i zdravstveno stanje kojima je cilj pojedinačna identifikacija fizičkih osoba, kao i osobni podaci o seksualnom životu i seksualnoj orijentaciji.


4. PRAVNE OSNOVE I SVRHA UPRAVLJANJA INFORMACIJAMA

4.1. Podaci i informacije koje se na vas odnose mogu se prikupljati na temelju sljedećih pravnih osnova:
      • 4.1.1. Ugovor: u slučajevima gdje se uspostavlja ugovorni odnos između vas i našeg Društva ili bilo koje druge treće strane (npr. potrošački ugovori)
    • 4.1.2. Legitimni interes: u slučajevima gdje naše Društvo ili treća strana ima legitimni interes za takvo prikupljanje podataka (npr. utvrđivanje protuzakonitih radnji)
       • 4.1.3. Privola: u slučajevima gdje vi izričito dajete privolu na prikupljanje i obradu podataka
       • 4.1.4. Pravna obveza: u slučajevima gdje su prikupljanje i obrada podataka potrebni zbog pravnih, zakonskih ili službenih obveza

4.2. Podaci i informacije koje se odnose na vas upotrebljavaju se za sljedeće svrhe:
    • 4.2.1. radi vaše registracije na naše Internetske stranice ili radi izvršavanja naših usluga koje pružamo putem svojih Internetskih stranica (uključujući pretraživanje ili ispitivanje svih podataka i informacija koje se odnose na nas, naše proizvode ili usluge);
    • 4.2.2. radi procjene i analize našeg tržišta, potrošača, proizvoda i usluga (uključujući traženje vašeg mišljenja o našim proizvodima i uslugama, kao i provođenje procjene potreba potrošača);
     • 4.2.3. radi proučavanja, poboljšavanja i razvijanja proizvoda i usluga koje nudimo;
    • 4.2.4. radi ispunjavanja ugovornih obveza koje mi imamo prema vama (uključujući prodaju naših proizvoda i usluga) i kao dio naših procesa zaštite potrošača, a sa svrhom ispunjavanja svih sličnih ugovornih obveza;
      • 4.2.5. radi pružanja usluga korisničke podrške, uključujući i postupke vezane uz jamstvo naših proizvoda i usluga te popravak naših proizvoda;
      • 4.2.6. radi organiziranja nagradnih izvlačenja, natjecanja ili promidžbi;
      • 4.2.7. ako ste nam pružili informacije radi neke svrhe koja je povezana s bilo kojom drugom robnom markom LG, radi donošenja odluke u vezi s njom; te
      • 4.2.8. radi komunikacije s vama u vezi s prethodnim stavkama.
      • 4.2.9. radi izravne prodaje ako je ona dopuštena pravnim propisima.
      • 4.2.10. Za postizanje gore navedenih ciljeva posebno može biti potrebna obrada vaših osobnih podataka na raznim dijelovima Internetskih stranica na kojima se omogućava kontaktiranje vas osobno, o čemu je pružen detaljan opis na tim dijelovima Internetskih stranica.

4.3. Informacije i podatke o vama koje obrađujemo mogu se upotrijebiti da bismo vas obavijestili o svojim proizvodima, uslugama, promidžbama i posebnim ponudama, kao i o informacijama za koje mislimo da bi vas mogle zanimati.

4.4. Kada informacije i podatke o sebi učinite nama dostupnima, nudimo vam mogućnost da nas obavijestite ako ne želite da mi ili bilo koje treće strane (uključujući naše komercijalne i trgovačke partnere) upotrebljavaju te informacije za potrebe izravne prodaje.

4.5. U vezi s izravnom prodajom u svakom trenutku možete promijeniti svoju ranije danu privolu (kako je gore definirano) i to nam javiti slanjem e-pošte na sljedeću adresu: adatvedelem@lge.com; nadalje, kada primite materijale izravne prodaje bilo putem e-pošte ili tekstualnom porukom, u takvoj e-pošti ili tekstualnoj poruci dobit ćete podsjetnik da imate mogućnost promijeniti ili povući svoju privolu u bilo kojem trenutku. Ako promijenite svoj raniji stav po tom pitanju i povučete svoju privolu, vaše ćemo Osobne podatke izbrisati iz svojih baza podataka.

4.6. Imajte na umu da tijekom obrade podataka koji se odnose na vas može doći do automatske obrade podataka koja se provodi isključivo s pomoću IT uređaja, a u tom ćemo vas slučaju tražiti vašu izričitu privolu.

4.7. Informacije i podatke koji se odnose na vas zadržavamo samo onoliko koliko je to potrebno za ispunjavanje cilja radi kojega su ti podaci i informacije prikupljeni ili do kraja razdoblja predviđenog bilo kojim ugovorom, pravnim propisom ili privolom koju ste vi dali.

4.8. Točno razdoblje pohrane podataka i informacija koje vi pružite utvrđeno je pri određenom prikupljanju ili obradi podataka (kao što je, na primjer, nagradno izvlačenje ili registracija proizvoda). Na kraju tih razdoblja pohrane, informacije i podaci koje imamo pohranjene o vama bit će izbrisani ili u određenim slučajevima anonimizirani, tako da vas se više ne može identificirati. Nadalje, ako se prikupljanje podataka temelji na vašoj privoli i ako ne postoje druge pravne osnove, vaši se podaci brišu nakon povlačenja vaše privole.


5. NAČIN PRIKUPLJANJA PODATAKA I INFORMACIJA

5.1. Informacije i podaci koji se odnose na vas prikupljaju se na više različitih načina, uključujući sljedeće:
     • 5.1.1. kada nam ih vi ustupite na bilo kojim internetskim stranicama društva LG;
     • 5.1.2. kada nas osobno kontaktirate, putem telefona, pisanim putem, putem interneta ili na bilo koji drugi način, ili
     • 5.1.3. Takve podatke i informacije nam dobrovoljno učinite dostupnima radi komunikacije putem interneta povezane s društvom LG.

5.2. Informacije koje se odnose na vas mogu se zajedno obrađivati i, u vezi s gore navedenim svrhama korištenja, povezati s podacima koje ste nam učinili dostupnima na druge načine ili koje smo nabavili od trećih strana. Takve informacije i podaci mogu se pohranjivati u zajedničkim ili zasebnim bazama podataka.

5.3. Ne prikupljamo informacije nepotrebno, niti prikupljamo informacije i podatke koji nisu potrebni za postizanje zadanih ciljeva.

5.4. Ako je potrebna vaša privola za obradu vaših Osobnih podataka, ona će se tražiti označivanjem odgovarajućeg polja „Privola” na stranici gdje se traže takve informacije. Takvo polje „Privola” može se odnositi na različite vrste informacija i podataka te više vrsta podataka s obzirom na ciljeve prodaje.

5.5. Privolu navedenu u Općoj uredbi o zaštiti podataka za obradu Osobnih podataka dajete na sljedeće načine:
    • 5.5.1. na internetskoj platformi u zasebnom tekstualnom okviru;
   • 5.5.2. s pomoću ispisanog dokumenta, pisanim putem navodimo da pružanjem svojih osobnih podataka u navedenom dokumentu dajete privolu na obradu podataka;
     • 5.5.3. putem telefona, prije razgovora, obavještavamo vas da se razgovor s operaterom i vaša privola na obradu podataka snimaju;
     • 5.5.4. Takve podatke i informacije nam dobrovoljno učinite dostupnima radi komunikacije putem interneta povezane s društvom LG.
     • 5.5.5. Od vas se traži da date zasebnu privolu u sljedećim slučajevima:
                 ◦ automatizirano donošenje odluka
                 ◦ za potrebe izravnog marketinga
                 ◦ obrada osjetljivih podataka
                 ◦ prijenos podataka izvan Europske unije
                 ◦ dijeljenje podataka s trećim stranama
                 ◦ privola koju daje roditelj ili skrbnik u slučaju maloljetnika

6. HTML-KOLAČIĆI  

6.1. Preuzimanjem određenih dijelova našeg Web mjesta mali dio podataka (tzv.: „kolačić”), koji može sadržavati osobne informacije o korisniku, postavlja se na računalo korisnika. Korisnik neće biti obaviješten, niti će dobivati daljnje informacije od Operatera o preuzimanju kolačića dok se služi internetskim stranicama. Kolačići su nužni za odgovarajući rad naših Internetskih stranica. Pri posjećivanju Internetskih stranica kolačiće pohranjuje Poslužitelj i njima upravljaju Operateri.

6.2. www.lg.com/hr čini pretraživanje Internetskih stranica lakšim koristeći kolačiće. Cilj ovog Odjeljka jest objasniti što je to kolačić, kakva se vrsta kolačića upotrebljava na našim Internetskim stranicama, koja je svrha korištenja kolačića i kako ih korisnik može omogućiti, onemogućiti ili ih obrisati.

6.3. Korištenjem naših Internetskih stranica, u skladu s našim Pravilima privatnosti, prihvaćate uporabu kolačića u skladu s ovim Pravilima o kolačićima. Ako ne pristanete na korištenje tih kolačića, onemogućite ih slijedeći upute navedene u odjeljku 6.6. Pravila privatnosti.

6.4. Što je HTML-kolačić?

Kolačići (na mađarskom: „süti”) su tekstualne datoteke koje sadržavaju male količine informacija koje se preuzimaju na vaše računalo ili mobilni uređaj kad posjetite neke internetske stranice. Kolačići se pri svakom sljedećem posjetu šalju natrag na ishodišne internetske stranice ili na druge internetske stranice koje prepoznaju taj kolačić. Kolačići su korisni zato što omogućavaju internetskim stranicama da prepoznaju korisnikov uređaj.

Kolačići služe za razne ciljeve, kao što je omogućavanje učinkovite navigacije po stranicama, pamćenje vaših preferencija i općenito poboljšanje iskustva korisnika. Oni mogu poslužiti i tome da oglasi koje vidite na internetu budu relevantniji za vas i vaše interese.

Za dodatne informacije o kolačićima, uključujući kako možete vidjeti koji su kolačići postavljeni na vašem uređaju i kako njima upravljati i brisati ih, posjetite sljedeće internetske stranice na engleskom jeziku: http://www.allaboutcookies.org/. Dodatne informacije o upravljanju postavkama kolačića u svojem pregledniku možete pronaći u posljednjem podstavku.

6.5. Kakve kolačiće upotrebljavamo na svojim Internetskim stranicama?

Strogo nužni kolačići:
To su kolačići koji su potrebni za rad naših internetskih stranica. Oni uključuju, na primjer, kolačiće koji vam omogućavaju da se prijavite na sigurne dijelove naših internetskih stranica. Ti kolačići ne prikupljaju informacije o vama koje bi se mogle upotrijebiti za marketing ili za bilježenje koje ste stranice na internetu posjetili. Ta se kategorija kolačića ne može onemogućiti.

Analitički kolačići:
Oni nam omogućavaju da prepoznamo i brojimo broj posjetitelja i da saznamo kako se posjetitelji kreću po našim internetskim stranicama kada se njima služe. To nam pomaže da poboljšamo način na koji naše internetske stranice rade, na primjer, tako da korisnicima olakšamo pronalazak onoga što traže.

Tim se kolačićima ne prikupljaju informacije kojima vas se može identificirati. Sve su informacije koje ti kolačići prikupljaju anonimne i upotrebljavaju se samo za poboljšanje rada internetskih stranica.

Na našim se internetskim stranicama upotrebljavaju kolačići usluge Google Analytics. Informacije koje prikupe kolačići usluge Google Analytics šalju se društvu Google koje će ih pohraniti na poslužitelje u Sjedinjenim Državama u skladu sa svojim praksama zaštite privatnosti.

Za pregled zaštite privatnosti u društvu Google i kako se to odnosi na Google Analytics, posjetite: https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=hr.

Možete odbiti dati privolu na praćenje koje se provodi uslugom Google Analytics posjećivanjem adrese https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl+en-GB.

Kolačići za funkcionalnost.

Oni služe da vas prepoznamo kad se vratite na naše Internetske stranice. Tako možemo svoj sadržaj prilagoditi vama osobno i zapamtiti vaše preferencije (na primjer, vaš željeni jezik ili vašu regiju).

Tim se kolačićima ne prikupljaju informacije kojima vas se može identificirati. Sve su informacije koje ti kolačići prikupljaju anonimne i upotrebljavaju se samo za poboljšanje rada internetskih stranica.

6.6. Više informacija o pojedinačnim kolačićima koje upotrebljavamo i svrhe za koje ih upotrebljavamo možete pronaći u donjoj tablici:

 

Više informacija o pojedinačnim kolačićima koje upotrebljavamo i svrhe za koje ih upotrebljavamo možete pronaći u donjoj tablici

Vrsta kolačića

Varijable kolačića

Postavlja ga

Svrha

Strogo nužni kolačić

FRONT_JSESSIONID, CS_JSESSIONID, DOWN_JSESSIONID, MOBR_JSESSIONID, plbw, WMONID

Internetski aplikacijski poslužitelj

Održavanje sesije

analitički kolačić

s_cc, s_sq, s_vis_invisit, s_nr, s_vnums_sv_sid, s_sv_s1, s_sv_p1

Site Catalyst

Objedinjavanje prometa na stranici i ponašanja posjetitelja

analitički kolačić

s_cc

Site Catalyst

Ovaj kolačić postavlja i čita kôd JavaScript radi utvrđivanja jesu li omogućeni kolačići (jednostavno postavljeno na „Istinito”)

analitički kolačić

s_sq

Site Catalyst

Ovaj kolačić postavlja i čita kôd JavaScript kada je omogućena funkcionalnost ClickMap; on sadržava informacije o prethodnoj poveznici na koju je korisnik kliknuo

analitički kolačić

s_vi

Site Catalyst

Ovaj kolačić služi za prepoznavanje jedinstvenog posjetitelja

analitički kolačić

s_sv_sid

Upitnik Adobe

Pohranjuje jedinstveni broj tako da se osigura ispravno predmemoriranje datoteka JavaScript koje služe za prikazivanje upitnika unutar preglednika

analitički kolačić

s_sv_s1

Upitnik Adobe

Pohranjuje ID oznake upitnika koje je korisnik odgodio klikom na „Kasnije” pri upitu za ispunjavanje upitnika.
Pohranjuje ID oznake upitnika koji se mogu aktivirati na sljedećoj stranici internetskih stranica.
Pohranjuje ID oznake upitnika koji su se pokrenuli.
Pohranjuje vrijeme kada se sustav za upitnike pokrenuo (za upitnike s odgodom).

analitički kolačić

s_sv_p1

Upitnik Adobe

Pohranjuje ID oznake upitnika koji su ispunjeni ili odbijeni.
Pohranjuje informacije radi određivanja odgovara li posjetitelj stopi uzorkovanja.
Pohranjuje sve veći broj koji se upotrebljava pri pokretanju upitnika pri napuštanju internetskih stranica kako bi se provela provjera je li posjetitelj napustio stranice.
Pohranjuje zastavicu koja označava je li posjetitelj dosegnuo postavku zamora za pojedinačnog kupca i treba li ga se isključiti iz upitnika.

SNS kolačić

pid (twitter)datr, locale, c_user, L, lu, W, xs (Facebook)

twitter.com, facebook.com

Dijeljenja na društvenim mrežama. Radi omogućavanja funkcija dijeljenja na društvenim mrežama, sa stranica društvenih mreža ubacuju se kolačići za identifikaciju korisnika. (ne uključuje privatne informacije)

kolačić za funkcionalnost

LG_COMPARE_CART

LG.com

Ovaj kolačić služi za omogućavanje funkcije uspoređivanja

kolačić za funkcionalnost

LG_RECENTLY_VIEW

LG.com

Ovaj kolačić služi za omogućavanje funkcije „Nedavno pogledano”

analitički kolačić

s_vi_bikx6Becalgbkjkxx, s_vi_gqfjh(Varijable kolačića nasumično se postavljaju)

Site Catalyst

Objedinjavanje prometa na stranici i ponašanja posjetitelja.

kolačić za funkcionalnost

email_addr

LG.com

Ovaj kolačić služi za omogućavanje i pamćenje adrese e-pošte koju korisnik unese, pri sljedećem posjetu ovoj stranici adresa e-pošte automatski se ispunjava u ovom praznom polju.

kolačić za funkcionalnost

pcVersion

LG.com

Ovaj kolačić pamti izbor korisnika za prikaz verzije za osobna računala.

kolačić za funkcionalnost

bc-visit-id

Boldchat

Ovaj kolačić bilježi podatke o posjetu koji se mogu zabilježiti u dopisivanju

kolačić za funkcionalnost

bc-visitor-id

Boldchat

Ovaj kolačić bilježi podatke o posjetitelju koji se mogu zabilježiti u dopisivanju

kolačić za funkcionalnost

_bcvm_vid_xxx

Boldchat

Ovaj je kolačić primarno kolačić domene (LG.COM), on bilježi iste podatke kao i kolačić o posjetu koji se mogu zabilježiti u dopisivanju

kolačić za funkcionalnost

_bcvm_vrid_xxx

Boldchat

Ovaj je kolačić primarno kolačić domene (LG.COM), on bilježi iste podatke kao i kolačić o posjetitelju koji se mogu zabilježiti u dopisivanju

kolačić za funkcionalnost

_bcvm_vrid_xxx

Boldchat

Ovaj je kolačić primarno kolačić domene (LG.COM), on bilježi podatke o posjetitelju koji napusti stranicu.


6.7. Kako onemogućiti ili obrisati kolačiće?

Kolačiće možete onemogućiti aktiviranjem postavke u svojem pregledniku kojom se omogućava odbijanje postavljanje svih ili nekih kolačića. Međutim, ako postavkom u svojem pregledniku onemogućite sve kolačiće (uključujući strogo nužne kolačiće), postoji mogućnost da nećete moći pristupiti svim ili nekim dijelovima ovih Internetskih stranica.

Onemogućavanjem kolačića ili kategorije kolačića nećete izbrisati taj kolačić iz svojeg preglednika. To morate zasebno učiniti u svojem pregledniku.

Ako želite promijeniti svoje postavke kolačića, otiđite u izbornik „Opcije” ili „Preferencije” u svojem pregledniku. Možete iskoristiti i opciju „Pomoć” u svojem pregledniku da biste saznali više detalja.

Ako želite saznati više o postavkama kolačića svojeg preglednika, kliknite na donje poveznice:

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/hr-hr

Firefox: https://support.mozilla.org/hr/

Google Chrome: https://support.google.com/chrome?hl=hr#topic=7438008

Safari: https://support.apple.com/hr-hr/guide/safari/sfri11471/mac

Ako ste onemogućili jedan analitički kolačić ili više njih, i dalje je moguće upotrebljavati informacije koje su prikupljene s pomoću kolačića prije nego što ste ih onemogućili, međutim, prestat ćemo upotrebljavati onemogućeni kolačić za prikupljanje daljnjih informacija.

Osim strogo nužnih kolačića, svi kolačići isteknu nakon dvije godine.


7. INFORMACIJE U VEZI S MALOLJETNICIMA I OSOBAMA BEZ PRAVNE SPOSOBNOSTI

7.1. Preporučujemo da roditelji i skrbnici nauče svoju djecu kako sigurno i odgovorno upotrebljavati svoje Osobne podatke tijekom korištenja interneta. Namjerno ne prikupljamo informacije o djeci i informacije koje potječu od djece (niti putem ovih Internetskih stranici niti na bilo koji drugi način) bez dopuštenja roditelja ili skrbnika djeteta. Time što informacije činite dostupnima izjavljujete i jamčite da imate punu pravnu sposobnost da takve informacije činite dostupnima. Ako u vezi s razotkrivanjem takvih informacija s pravnog gledišta „nemate pravnu sposobnost” ili imate „ograničenu pravnu sposobnost” i ne možete dati neovisnu izjavu o takvim pitanjima, obvezni ste pridobiti privolu druge treće strane koje se to tiče (npr. zakonskog skrbnika) u vezi s razotkrivanjem takvih informacija. U vezi s time, obvezni ste razmotriti je li privola bilo koje treće strane potrebna za razotkrivanje određenih informacija. Moguće je da LG nema odnos s vama osobno, tako da je vaša odgovornost osigurati usklađenost s ovim odjeljkom i LG ne preuzima odgovornost po tom pitanju. Ako otkrijemo da je korisnik Internetskih stranica dijete koje se njima služi bez pristanka roditelja ili skrbnika, poduzet ćemo sve razumne napore da bismo osigurali brisanje svih informacija koje nam je to dijete pružilo, a pobrinut ćemo se i da se te informacije ne prenesu drugim stranama i da mi te informacije ne upotrijebimo (bilo za izravnu prodaju ili bilo koju drugu svrhu). Bez odgode nas obavijestite s pomoću detalja za kontakt navedenih u ovim Pravilima privatnosti ako primijetite da je dijete učinilo dostupnim informacije o sebi putem ovih Internetskih stranica bez dopuštenja roditelja ili skrbnika.

7.2. Ako je potrebna privola roditelja ili skrbnika, to je u svakom slučaju precizno navedeno i prikazano pri određenom prikupljanju ili obradi podataka (kao što je, na primjer, nagradno izvlačenje ili registracija proizvoda).


8. DIJELJENJE OSOBNIH PODATAKA S TREĆIM STRANAMA

8.1. Osobni podaci o vama nisu dostupni drugim trećim stranama bez vaše izričite privole. Ako date zasebnu privolu, vaši Osobni podaci mogu biti pruženi sljedećim trećim stranama:
     • 8.1.1. ako je to potrebno našim zaposlenicima, agentima, dobavljačima i/ili trgovačkim partnerima radi obavljanja zadataka povezanih s ciljem obrade podataka (uključujući usluge povezane s prodajom, pomoć pruženu tijekom prodaje, istraživanje tržišta, usluge pružene kupcima, upravljanje fakturama, upravljanje proizvodima i uslugama koje vam se pružaju, nagradna izvlačenja, natjecanja i promidžbe);
    • 8.1.2. ako je razotkrivanje informacija povezanih s vama drugim društvima, financijskim organizacijama ili tijelima za provedbu zakona (u skladu s odredbama pravnih propisa) potrebno ili poželjno za sprječavanje kriminala ili radi zaštite potrošača; 
      • 8.1.3. ako je to propisano pravnim propisima ili oni to dopuštaju.
     • Takva treća strana ili treće strane u svakom su slučaju precizno navedene i prikazane pri određenom prikupljanju ili obradi podataka (kao što je, na primjer, nagradno izvlačenje ili registracija proizvoda).

8.2. Ako vaše Osobne podatke dijelimo s pažljivo odabranom trećom stranom ili s bilo kojom od gore navedenih trećih strana, u svakom ćemo slučaju postupiti u skladu s odredbama propisa o zaštiti podataka i pri tome osigurati, putem ugovornih obveza sklopljenih s takvim trećim stranama, da treća strana:
     • 8.2.1. ne može upotrijebiti vaše Osobne podatke za svrhe koje mi nismo naveli ili koje nisu utvrđene u ovim Pravilima privatnosti te
     • 8.2.2. poduzme odgovarajuće mjere sigurnosti radi osiguranja vaših Osobnih podataka od neovlaštene ili nezakonite obrade podataka ili od oštećivanja ili uništavanja zbog bilo kojeg razloga.

8.3. Ako nam odlučite ustupiti Osobne podatke, LGEMK može proslijediti podatke svojim pridruženim društvima i društvima kćerima ili trećim stranama, preko granica i pohraniti ih izvan prostora Europskog gospodarskog prostora («EEA»). Podaci također mogu biti obrađivani od strane djelatnika izvan EEA koji rade za nas, našeg društva majke u Republici Koreji ili za nekog od naših dobavljača. To obuhvaća djelatnike zadužene za, između ostalog, izvršavanje vaših naloga i pružanje usluga podrške. Molimo primite na znanje, to može uključivati druge nadležnosti u svijetu koje možebitno nemaju jednake propise o zaštiti podataka kao vaša država, ali gdje god je to moguće mi ćemo poduzeti razumne mjere kako bismo osigurali da vaši podaci budu zaštićeni, tako da sklapamo odgovarajuće ugovore (o proslijeđivanju podataka) za područja koja uključuju bilo kakvo(-a) proslijeđivanje(-a) i/ili osiguramo da proslijeđivanja budu certificirana mehanizmima poput Štita privatnosti (primjenjivo samo u odnosu na SAD).

8.4. Naši Operateri poduzimaju sve potrebne mjere opreza kako bi osigurali da zaposlenici koji mogu pristupiti informacijama i podacima o vama prođu odgovarajuću obuku te da kao takvi budu osposobljeni upravljati i obrađivati vaše informacije i podatke u skladu s ovim Pravilima privatnosti i obvezama utvrđenima u zakonima o zaštiti podataka.

8.5. Ova Pravila privatnosti odnose se samo na osobne podatke prikupljene s pomoću ovih Internetskih stranica. U nekim slučajevima Internetske stranice mogu vas preusmjeriti na druge internetske stranice kojima upravljaju treće strane (npr. stranice društvenih medija). LG ne preuzima odgovornost za prikupljanje i obradu podataka na takvim internetskim stranicama.


9. ZAHTIJEVANJE INFORMACIJA O PODACIMA I INFORMACIJAMA O VAMA I POTREBE ZA IZMJENAMA

9.1. U skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka, imate pravo zatražiti informacije o obradi svojih Osobnih podataka u svakom trenutku. Takvo se pružanje informacija ne naplaćuje. Vaš ćemo zahtjev ispuniti unutar 30 dana od zaprimanja. Ako imate pitanja ili komentara o ovim Pravilima privatnosti ili obradi vaših osobnih informacija koju provodi LGE, kontaktirajte našeg Službenika za zaštitu podataka na dpo-eu@lge.com. Imate i pravo na pritužbu kod nadležnog tijela za zaštitu podataka, premda bismo htjeli da se prvo izravno obratite nama tako da riješimo bilo kakve zamjerke.

9.2. Ako mislite da neki podaci o vama koje mi obrađujemo nisu točni ili su nepotpuni, kontaktirajte nas s pomoću gore navedenih detalja za kontakt. Ispravit ćemo ili ažurirati takve informacije u najkraćem mogućem vremenu.

9.3. Povlačenje privole
Ako ste prije izričito dali svoju privolu da vas s vremena na vrijeme kontaktiramo e-poštom ili telefonom (npr. pretplata na bilten), imate mogućnost povlačenja svoje privole tako da vas mi više ne kontaktiramo. U svakom slučaju, možete povući svoju privolu ovisno o načinu prikupljanja podataka (na primjer, u slučaju kontakta e-poštom, pružamo izravnu opciju „otkazivanje pretplate”). Nakon povlačenja privole, učinit ćemo sve što možemo da bismo vaše podatke izbrisali bez nerazumne odgode i da vas se više ne ometa sličnim oblicima kontaktiranja.

9.4. Izmjene i dopune
Operateri zadržavaju pravo da jednostrano dopune ova Pravila privatnosti pri čemu vas unaprijed obavještavaju i daju vam mogućnost odlučivanja o tome želite li prihvatiti te promjene. S obzirom na tu činjenicu, preporučujemo vam da redovito posjećujete Internetske stranice da biste pratili prihvatljivost izmjena i dopuna. Za korištenje Internetskih stranica i naših usluga preporučujemo da prihvatite trenutačno važeća Pravila privatnosti, ako to ne učinite, možda nećete moći u potpunosti iskoristiti naše usluge. Ova Pravila privatnosti zadnji su put ažurirana: 15. svibnja 2018. Ako ova stranica ne bude iz bilo kojeg razloga prikazana u budućnosti, po zahtjevu ćemo vam putem e-pošte poslati primjerak trenutačno važećih Pravila privatnosti.


10. PODUZETE MJERE RADI ZAŠTITE PODATAKA I INFORMACIJA

10.1. Naša je obveza osigurati zaštitu podataka i informacija o vama. Radi sprječavanja neovlaštenog pristupa ili uporabe, izmjene, uništavanja ili prijenosa podataka, uspostavili smo razumne fizičke, elektroničke i administrativne procedure tako da zaštitimo takve prikupljene informacije o vama. Kao dio te aktivnosti, posebnu pažnju posvećujemo da bismo osigurali da se svi neovlašteni i nezakoniti procesi spriječe i onemoguće tijekom obrade vaših Osobnih podataka. Unatoč svim tim mjerama, ne možemo u potpunosti jamčiti sigurnost vaših informacija.

Sigurnost vaših informacija zaštićena je s pomoću sljedećih sredstava:
    • 10.1.1. šifriranje, gdje je to moguće;
    • 10.1.2. upotreba zaštite lozinkom, gdje je to primjenjivo;
    • 10.1.3. ograničavanje pristupa informacijama (pristup je omogućen samo zaposlenicima kojima je on potreban za obavljanja gore navedenih ciljeva).

10.2. Ako imate bilo kakvih pitanja ili primjedbi u vezi s ovim Pravilima privatnosti, prije korištenja ovih Internetskih stranica ili ustupanja bilo kakvih informacija Operaterima ili razotkrivanja takvih informacija u skladu s gore navedenim, kontaktirajte naš odjel službe za korisnike na adresu e-pošte dpo-eu@lge.com ili broj telefona (01)553-5554.