Skip to Contents
Zatvori

Biblioteka pomoći

Potražite informacije pomoći za svoj proizvod tvrtke LG

Saznajte više o instalaciji proizvoda, održavanje i otklanjanje problema pomoću naše mogućnosti pretraživanja.

Presporo se mijenju kanali

  • Ostalo
  • Ostalo
  • U slučaju problema
  • Televizori
  • Zadnja izmjena 07/12/2016

Presporo se mijenjaju kanali


 Pojava

Slika se presporo prikazuje kada mijenjate kanal.  


 Riješenje

1. Kod digitalnog prijama signala slika dolazi nako 1-3 sekunde, do tada je crna slika.

※ Ako je preslab signal to može trajati i duže.

2. Ako koristite prijamnik operatera, onda će biti problem sa jačinom signala ili sa prijamnikom - možete kontaktirati kabelskog operatera. 

Povratne informacije o članku

Q1. Sve u svemu, koliko ste bili zadovoljni korisnošću ovih informacija?
Q1-1. Zašto ste nezadovoljni korisnošću ovih informacija?

Preostali br. znakova: 500 / 500