Skip to Contents
Zatvori

Biblioteka pomoći

Potražite informacije pomoći za svoj proizvod tvrtke LG

Saznajte više o instalaciji proizvoda, održavanje i otklanjanje problema pomoću naše mogućnosti pretraživanja.

Kako upravljati televizor sa mobitelom?

  • Kako: Instalacija i postavke
  • Ostalo
  • rad
  • Televizori
  • Zadnja izmjena 07/12/2016

Kako upravljati televizor sa mobitelom?

 Riješenje

① Uključite televizor, provijerite dali je spojen na kučnu mrežu. Važno je da sa telefonom se spojite na istu mrežu.

② Pokrenite Play Store na telefonu i preuzmite aplikaciju LG TV Remote.

※ Preuzmite aplikaciju “LG TV Plus”, ako koristite webOS smart televizor.
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.lge.app1&hl=ko

③ Pokrenite aplikaciju i odaberite televizor koji želite upravljati.


④ Odgovarajući PIN se pojavi na zaslonu  - morate unjeti u telfon za uparivanje uređaja.

Povratne informacije o članku

Q1. Sve u svemu, koliko ste bili zadovoljni korisnošću ovih informacija?
Q1-1. Zašto ste nezadovoljni korisnošću ovih informacija?

Preostali br. znakova: 500 / 500