Skip to Contents
Zatvori

Biblioteka pomoći

Potražite informacije pomoći za svoj proizvod tvrtke LG

Saznajte više o instalaciji proizvoda, održavanje i otklanjanje problema pomoću naše mogućnosti pretraživanja.

Prikazivanje sadržaja sa telefona na televizoru.

  • Ostalo
  • Ostalo
  • rad
  • Televizori
  • Zadnja izmjena 07/12/2016

Prikazivanje sadržaja sa telefona na televizoru.


  Pojava

Televizor i telefon se može povezivati samo ako su spojeni na istu mrežu.

- Uključite WIFI na telefonu.


 Riješene

Spojite se na istu mrežu sa oba uređaja.

 
- postavke telefona.

※ Postavke mogu biti različiti, ovisno o modelu i proizvođaću.


1. Wi-Fi povezivanje

①  Odaberite postavke za podešavanje uređaja.

②  Odaberite postavke mreže (kod iphon-a preskočite ovu točku)

③  Wi-Fi postavke

④  Spojite se na istu mrežu na kojem je televizor.         

2. Dijelenje sadržaja

①  U meniju (Postavke) provijerite "dijelenje i povezivanje uređaja" opciju.

② Odaberite "da"
- Postavke televizora


WebOS smart TV nakon 2014 proizvodnje (webOS 1.0 / 2.0 )


① Odite na SMART stranicu i odabeite aplikaciju “Smart share"
② Odaberite "uređaji" i pojavit će se ime vašeg telefona.③ Kada odaberete telefon pojavit će se  "Slike, Muzika, Video" mape.


    U odgovarajučim mapama su odgovarajuči sadržaji.④ Odaberite željenu za reprodukciju.

 

2016  webOS 3.0 modeli:
① Odaberite aplikaciju “Slike i Video zapisi” u SMART meniju.② Odabeite Vaš telefon - na temelju naziva.③  ”Slike, Muzika, Video” mappama su sadržaji.


         Odaberite željenu mapu za gledanje sadržaja.             

Smart TV od prije 2013 proizvodnje 

 

① U SMART meniju odaberite “Smart share”.


 


② Odaberite “povezani uređaji“, zatim naziv vašeg telefona.


 

③ ”Slike, Muzika, Video” mappama su sadržaji.


         Odaberite željenu mapu za gledanje sadržaja. 

 

      

Povratne informacije o članku

Q1. Sve u svemu, koliko ste bili zadovoljni korisnošću ovih informacija?
Q1-1. Zašto ste nezadovoljni korisnošću ovih informacija?

Preostali br. znakova: 500 / 500