Skip to Contents

Tyrimas nustatė, jog trys pagrindiniai faktoriai, darantys įtaką pirkėjo pasirinkimui, yra kaina, energijos našumas bei šaldytuvo dydis. Energijos našumą, kaip vieną iš 3 svarbiausių faktorių minėjo 79%, dydį – 55 %. Gamintojas taip pat vaidina ne paskutinį vaidmenį – jis svarbus 50 proc. respondentų.

 48% lietuvių kainą paminėjo, kaip patį svarbiausią kriterijų renkantis šaldytuvus, 20% kainą laikė antru pagal svarbą faktoriumi. Dažniausiai kaina, kaip svarbiausias faktorius buvo minimas 18 – 29 metų amžiaus grupėse (5.2 punktai iš 6) ir 40 – 49 metų grupėse (4.9 punktai iš 6), taip pat žmonių, gyvenančių didžiuosiuose miestuose, (4.9 punktai iš 6), rajonuose (5.1 punktai iš 6) ir žmonių, kurie gyvena vieni (4.9 punktai iš 6).

Energijos našumas įvardintas kaip pirmasis kriterijus 20 proc. apklaustųjų, antrasis kriterijus – 33% apklaustųjų. Iš viso 79% lietuvių įvardijo energijos našumą kaip vieną iš trijų svarbiausių faktorių renkantis šaldytuvą.

Renkantis šaldytuvus dydis yra trečias pagal svarbą veiksnys – 15% apklaustųjų teigė, jog šis kriterijus jiems pats svarbiausias, 18% tai įvardijo kaip antrą pagal svarbą kriterijų, 22% – kaip trečią. Šaldytuvo dydis yra svarbiausias 18 – 29 metų jauniausiems Lietuvos gyventojams (4.3 punktai iš 6), žmonėms, gaunantiems vidutines pajamas (4.2 punktai iš 6) ir daugiavaikėms šeimoms (4.4 punktai iš 6).

Ne toks svarbus faktorius yra prekės ženklas – 12% apklaustųjų įvardijo tai kaip svarbų faktorių, 18% įvardijo tai kaip antrą pagal svarbą ir 20% lietuvių prekės ženklą įvardijo kaip trečią pagal svarbą. Dažniausiai prekės ženklas yra svarbus (3.7 punktai iš 6) 3 asmenų šeimoms, Vilniaus gyventojams bei 40 – 49 metų amžiaus žmonėms.
Kiti faktoriai buvo įvardyti kaip mažiau svarbūs renkantis šaldytuvą: dizainas (šis faktorius pirmuoju pasirinkimu buvo 4%, antruoju – 8%, o trečiuoju – 13% žmonių). Taip pat tokie priedai kaip ledo gamintojas, LCD ekranas, automatinis atitirpinimas ir kiti (pirmuoju pasirinkimo buvo 1%, antruoju – 3%, trečiuoju – 4% žmonių). Iš kitos pusės, žmonės su aukštesniu išsilavinimu įvardijo šaldytuvo dizainą, kaip vieną svarbiausių kriterijų (3 punktai iš 6).

*Apklausą 2017 metų liepą atliko OMD; buvo apklausti 300 žmonių 18 – 74 metų amžiaus.