Skip to Contents

LGE paslaugų naudojimo sąlygos

„LG Electronics Service“ naudojimo sąlygos

 

LG Electronics, Inc. („LGE“) kartu su savo dukterinėmis įmonėmis ir filialais ( toliau - „LG grupė“, „mes“, „mūsų“ arba „mus“) sveikina jus, galutinį naudotoją (toliau - Naudotojas (-ai) arba „jūs“), su mūsų paslauga.

Šiose naudojimo sąlygose (toliau - „Naudojimo sąlygos“) pateikiama informacija, reikalinga Naudotojams naudotis įvairiomis paslaugomis, pavyzdžiui, mobiliosiomis programėlėmis ir svetainėmis, kurias teikiame kartu su čia nurodytais produktais ir išmaniaisiais įrenginiais (įskaitant pagal jūsų pageidavimus pritaikytas paslaugas) (toliau - „LGE“ paslauga). Pavyzdžiui, šios Naudojimo sąlygos apima:

• kaip galite naudotis LGE paslauga ir kaip mes Jums ją teikiame;

• Jūsų ir LGE teisės, pareigos ir taikomos taisyklės Jums naudojantis LGE paslauga;

• intelektinės nuosavybės teisės, susijusias su LGE paslaugos turiniu ir programine įranga; ir

• kitos teisės, kokias turite naudodamiesi LGE paslauga.

Norėdami naudotis LGE paslauga, turite sutikti su šiomis Naudojimo sąlygomis. Jei norite naudotis tam tikromis paslaugomis, Jūsų gali būti paprašyta sukurti  nario (toliau – Narys (-iai) paskyrą ir naudoti mūsų pagamintus įrenginius. Atidžiai perskaitykite šias Naudojimo sąlygas. Mes taip pat rekomenduojame perskaityti kitas politikas, kurios gali būti taikomos Jums naudojantis LGE paslauga, įskaitant Privatumo politiką, kurią galite rasti LGE paslaugoje čia.

Šios Naudojimo sąlygos iš esmės bus taikomos Jums naudojantis LGE paslauga. Tačiau dėl to, kad naudojatės tam tikromis paslaugomis, be šių Naudojimo sąlygų, Jums gali būti taikomos konkrečioms paslaugoms taikomos sąlygos. Pavyzdžiui, perkant prekes ir paslaugas naudojantis LGE paslauga, gali būti taikomos pirkimo sąlygos ir Jums bus pateiktos tokios sąlygos, kurias turėsite priimti, kad galėtumėte užbaigti pirkimo procesą. Kilus prieštaravimams ar neatitikimams tarp šios Sutarties ir tokių konkrečių paslaugų sąlygų, pirmenybė teikiama konkrečios paslaugos sąlygoms, tačiau tik naudojantis ta paslauga. Be to, kai kurioms paslaugoms gali būti taikomos papildomos politikos, instrukcijos, gairės ir pranešimai, ir prieš pradedant naudotis paslaugomis rekomenduojame juos atidžiai perskaityti.

1. LGE paslaugos teikėjas

Naudojimo sąlygos yra sutartis tarp jūsų ir toliau nurodytos įmonės, kuri jums teiks LGE paslaugą:

Nurodyta čia

2. LGE paslaugos naudojimas ir užsakymas

Užsakymo standartas ir tvarka

Jaunesniems nei 18 metų vaikams, gali būti neleidžiama užsisakyti LGE paslaugą.

Atminkite, kad jei esate jaunesnis nei 18 metų ir norite užsisakytu LGE paslaugą, turite turėti savo tėvų ar teisėto globėjo leidimą. Jūsų tėvai ar teisėtas globėjas bus atsakingi už Jūsų naudojimąsi LGE paslauga, todėl jie turi prižiūrėti, kaip naudojate LGE paslaugą, ir nustatyti, ar ji Jums tinkama.

Galite kreiptis dėl LGE paslaugos užsakymo perskaitę ir sutikę su šiomis Naudojimo sąlygomis ir Privatumo politika, vėliau tai gali būti patvirtinama el. paštu. Sėkmingai patvirtinus ir (arba) mums priėmus Jūsų prašymą Jums bus suteikta LGE paslaugos Paskyra (toliau – Paskyra). Jums pirmą kartą jungiantis prie LGE paslaugos arba ja naudojantis mes galime paprašyti Jūsų patvirtinti Jūsų tikrą vardą. Galite peržiūrėti ir ištaisyti klaidas savo informacijoje prisijungę prie savo Paskyros.

Šios Naudojimo sąlygos sudaromos neribotam laikui.

Atminkite, kad naudojimo sąlygos nėra laikomos parengtomis raštu ir mes nekaupiame priimtų naudojimo sąlygų. Su šiomis sąlygomis visada galite susipažinti „ThinQ“ programėlės meniu > Programėlės nustatymai (App Setting) > Naudojimo sąlygos (Terms of Use) arba lg.com svetainėje > Naudojimo sąlygos (Terms of Use) [čia] . Taip pat galite susisiekti su mumis [čia], jei norite jas atsisiųsti.

Kai atliekate užsakymą kaip Narys ir naudojate Paskyrą

• Prisijungdami turite pateikti tikslią ir išsamią informaciją

• Turite nedelsdami atnaujinti bet kokius tokios informacijos pakeitimus

• Naudodamiesi Paskyra turite užtikrinti, kad Jūsų slaptažodis nebūtų atskleistas, ir juo nebūtų pasidalinta su kitais asmenimis

• Privalote nedelsdami pranešti LGE, jei įtariate, kad prie Jūsų paskyros buvo prisijungta be leidimo

Jūs esate atsakingi už savo Paskyros naudojimą, įskaitant pagrįstai būtinas priemones Jūsų Paskyrai apsaugoti. Jūs būsite atsakingas už bet kokias pasekmes, atsirandančias dėl Jums priskirtinų veiksmų, įskaitant aplaidumą tvarkant savo Paskyros slaptažodį, o LGE nebus atsakinga už tokias pasekmes.

Mes galime atmesti Jūsų prašymą sukurti Paskyrą dėl bet kurio iš šių įvykių:

• prisiregistruodami pateikėte neteisingą ir neišsamią informaciją;

• prisiregistruojate, siekdami naudoti LGE paslaugą komerciniais ar neteisėtais tikslais; arba

• negalime priimti Jūsų kaip Nario dėl su Jumis siejamų priežasčių, tokių kaip anksčiau įvykdytas šių Naudojimo sąlygų pažeidimas.

Be to, Naudotojai gali atsisiųsti tam tikrą nemokamą turinį iš LGE paslaugos jokios Paskyros nesukūrę, jei Naudotojas sutinka, kad norėdama nustatyti, ar tokiam Naudotojui gali būti leista atsisiųsti tam tikrą turinį, LGE patvirtintų jo / jos įrenginį.

Galime bet kuriuo metu ir dėl bet kokios verslo priežasties sustabdyti arba ištrinti vieną iš jūsų paskyrų, jei turite kelias mūsų Paslaugos paskyras vienu el. pašto adresu. Jei sustabdysime arba ištrinsime vieną iš jūsų paskyrų, pasistengsime jums apie tai pranešti likus mažiausiai 30 dienų iki sustabdymo arba ištrynimo jūsų paskyros registruotu el. pašto adresu. Minimu atveju galime nutraukti mūsų Paslaugos teikimą sustabdytoje arba ištrintoje paskyroje.

3. Naudotojų teisės ir pareigos

Jūsų teisės aktuose numatytos teisės

Šios Naudojimo sąlygos neriboja ir neatima iš Jūsų teisės aktuose numatytų teisių į 1) tam tikrą paslaugų kokybę ir 2) problemų sprendimą. Pavyzdžiui, jeigu esate vartotojas, kuris perka produktus per LGE paslaugą, galite naudotis visomis Jums įstatymais ir kitais teisės aktais suteiktomis teisėmis.

Teisė nutraukti Naudojimo sąlygas galiojimą

Jūs turite teisę bet kuriuo metu nutraukti savo sutikimą su Naudojimo sąlygomis, apie tai nepranešdami ar nenurodydami priežasčių, ištrindami savo Paskyrą arba nustoję naudotis LGE paslaugomis.

Jūsų pareigos

Naudodamiesi LGE paslauga privalote laikytis šių nurodymų:

• laikytis šių Naudojimo sąlygų ir visų galiojančių įstatymų ir kitų teisės aktų;

• gerbti kitų asmenų teises, įskaitant teises į asmens duomenis, privatumą ir intelektinę nuosavybę;

• susilaikyti nuo elgesio, kuris pažeidžia kitų teises, yra šmeižikiškas ar kitaip pažeidžia bet kurio kito asmens, įskaitant LGE, interesus; ir

• susilaikyti nuo veiksmų, dėl kurių LGE paslauga galėtų būti piktnaudžiaujama, ją trukdoma teikti, ji būtų sustabdyta ar kitaip jai pakenkta.

LGE daro viską, kad užtikrintų visų Naudotojų saugumą ir apsaugą bei leistų Naudotojams laisvai naudotis LGE paslauga. Šiuo tikslu Jums neleidžiama naudoti LGE paslaugos ar jokio turinio, teikiamo per LGE paslaugą (toliau – LGE turinys), siekiant:

• bandyti išsiaiškinti LGE paslaugos ar LGE turinio pirminį kodą ar algoritmą, pavyzdžiui, programinei įrangai pritaikant apgrąžos inžinerijos priemones (išskyrus atvejus, kai tai leidžiama pagal galiojančius teisės aktus);

• bandyti savavališkai pakeisti ar išjungti tam tikras LGE paslaugos ar LGE turinio funkcijas;

• kurti išvestinius kūrinius, pagrįstus LGE paslauga arba LGE turiniu;

• teikti tokias paslaugas kaip nuoma, sublicencijavimas ar priegloba, naudojantis LGE paslauga arba LGE turiniu;

• pažeisti intelektinės nuosavybės teises, taip pat kitų asmenų, įskaitant LGE, autorių teises, naudojantis LGE paslauga arba LGE turiniu;

• naudoti LGE paslaugą ar LGE turinį neteisėtais tikslais arba neteisėtomis priemonėmis, pažeidžiant šias Naudojimo sąlygas arba bet kuriuos galiojančius įstatymus ir kitus teisės aktus;

• naudoti LGE paslaugą ar LGE turinį piktybiškai ar kenksmingai (pvz., įsilaužti ar platinti kenksmingus kodus, įskaitant virusus ir bet kokius kenksmingus duomenis);

• naudoti LGE paslaugą ar LGE turinį tokiu būdu, kuris trukdo kitiems Naudotojams, sugadina, perkrauna ar pablogina LGE paslaugą arba padidina LGE paslaugos pažeidžiamumą dėl saugumo rizikos; arba

• bandyti iššifruoti signalus, perduodamus tarp LGE paslaugos ir jos serverių, arba rinkti duomenis ar informaciją iš LGE paslaugos ar jos sistemos.

Jums nevykdant pirmiau nurodytų įsipareigojimų mes galime sustabdyti Jūsų prieigą prie LGE paslaugos, kol mes ištirsime jūsų pažeidimą. Tokiu atveju pareiga įrodyti Jūsų įvykdytą pažeidimą tenka mums, tačiau mes atšauksime paslaugos teikimo sustabdymą, jeigu įrodysite, kad pažeidimas įvyko ne dėl Jūsų tyčios ar aplaidumo. Jeigu pažeidimas, dėl kurio Paskyros veikimas buvo laikinai sustabdytas, per tam tikrą laiką nebus pašalintas, mes galime nutraukti Jūsų Paskyros galiojimą.

Jūsų atsakomybė

Jei mes patiriame nuostolių, atsirandančių dėl to kad: i) Jūs pažeidėte šias Naudojimo sąlygas; ii) naudojotės LGE paslauga ne pagal šias Naudojimo sąlygas ar kitaip pažeisdami galiojančius įstatymus ar kitus teisės aktus; arba iii) jei naudojatės trečiosios šalies paslaugomis (kaip apibrėžta toliau) nesilaikydami naudojimosi trečiųjų šalių paslaugomis sąlygų, mes galime Jums pateikti pretenzijas dėl tokių nuostolių atlyginimo.

4. Licencija

LGE paslaugų licencija

LGE suteikia Jums licenciją naudotis LGE paslauga, kad galėtumėte ja naudotis laisvai. Tačiau suteikiama licencija yra ribota, neperleidžiama, atšaukiama ir neišimtinė, ir LGE paslaugą ir LGE turinį galite naudoti tik asmeniniais ir nekomerciniais tikslais. Suteikta licencija apima programinę įrangą ir kitus duomenis, reikalingus LGE paslaugai ir LGE turiniui teikti, kartu su taikomais atnaujinimais, pagerinimais, patobulinimais, modifikacijomis, pakeitimais ir papildymais. Jums sutikus su šiomis Naudojimo sąlygomis, Jums bus suteikta licencija naudoti LGE paslaugą ir LGE turinį tik šiose Naudojimo sąlygose ir galiojančioje LGE turiniui taikomoje galutinio naudotojo licencijos sutartyje (toliau – EULA) nurodytomis sąlygomis, jeigu tokios yra nustatytos. Jums nebus suteikiamos jokios intelektinės nuosavybės teisės ar kitos nuosavybės teisės, susijusios su LGE paslauga ir LGE turiniu, išskyrus atvejus, aiškiai nurodytus šiose sąlygose arba taikomoje EULA. Be to, išsami informacija ir licencijos apimtis gali skirtis priklausomai nuo šalies, Jūsų įrenginio ir operacinės sistemos tipo, LGE ir jos verslo partnerių vidaus politikų ir kitų operacinių ar techninių poreikių. Jūs sutinkate, kad mes nesame atsakingi prieš Jus už bet kokį Jūsų parsisiųsto LGE turinio ir Jūsų mobiliojo prietaiso nesuderinamumą ir žalą, padarytą neteisingai įvedus informaciją apie Jūsų įrenginį.

Naudotojo sukurto turinio licencija

Naudodamiesi tam tikromis LGE paslaugomis galite įkelti, pateikti, saugoti, perduoti, gauti ar dalintis savo apžvalgomis, įrašais, nuotraukomis, pranešimais, dokumentais ir kitu turiniu (toliau – „Naudotojo sukurtas turinys“), kurio atžvilgiu turite autorių teises. Jūs išsaugosite visas nuosavybės teises į Naudotojo sukurtą turinį, kurį pateikiate, ir neprivalote teikti tokio Naudotojo sukurto turinio LGE paslaugoje. Mes neteikiame jokių pareiškimų ar garantijų dėl Naudotojo sukurto turinio ar bet kokio kito Naudotojo įkelto turinio tikslumo ar išsamumo.

Įkeldami ar bendrindami Naudotojo sukurtą turinį LGE paslaugoje, jūs suteiksite LGE visuotinę, neišimtinę, nemokamą, atšaukiamą, perleidžiamą ir sublicencijuojamą licenciją kopijuoti, redaguoti, platinti, versti, skaitmeninti, publikuoti, įgyvendinti, nurodyti, modifikuoti ir kurti išvestinius Naudotojo sukurto turinio kūrinius intelektinės nuosavybės teisių į Naudotojo sukurtą turinį apsaugos laikotarpiui, kiek tai būtina LGE paslaugos veikimui, reklamai ir tobulinimui.

Be to, LGE gali sublicencijuoti šią licenciją šioms šalims:

- kitiems Naudotojams, siekiant užtikrinti LGE paslaugos funkcijas, kaip numatyta iš pradžių (pavyzdžiui, dalytis žinutėmis su pasirinktais asmenimis); arba

- trečiųjų šalių paslaugų teikėjams, turintiems sutartinius santykius su LGE, ribotu tikslu leisti LGE teikti LGE paslaugą pagal šias Naudojimo sąlygas.

Nepaisant to, kas išdėstyta pirmiau, LGE turi licenciją į Naudotojo sukurtą turinį tik tiek, kiek  leidžia taikytini įstatymai ir kiti teisės aktai, ir jokių tokius apribojimus viršijančių teisių LGE nesuteikiama.

5. LGE paslaugos naudojimo apribojimas ir Naudotojo sukurto turinio ištrynimas

Galimos priemonės iškilus problemoms

Bet kuriuo iš toliau nurodytų atvejų ir jeigu leidžiama pagal galiojančius teisės aktus, mes pasiliekame teisę sustabdyti ar nutraukti Jūsų naudojimąsi LGE paslauga arba ištrinti Jūsų Paskyrą ar Naudotojo sukurtą turinį:

• jei Jūs ar Jūsų Naudotojo sukurtas turinys iš esmės ar pakartotinai pažeidžia šias Naudojimo sąlygas, papildomas Jums naudojantis LGE paslauga taikomas sąlygas, kitas LGE politikos nuostatas (kurias galima rasti „LG ThinQ“ programos informacija) arba bet kuriuos taikomus įstatymus ir kitus teisės aktus;

• jei aiškiai nurodote, kad neketinate laikytis šių Naudojimo sąlygų ir papildomų sąlygų, kurios gali būti taikomos naudojantis LGE paslauga;

• jei būtina vykdyti teisinius įpareigojimus ar teismo įsakymus; arba

• jei pagrįstai manoma, kad jūsų elgesys ar jūsų Naudotojo sukurtas turinys daro žalą kitiems, įskaitant kitus Naudotojus ir LGE, arba sukuria atsakomybę už juos (pavyzdžiui, įsilaužimas, sukčiavimas, priekabiavimas, nepageidaujamų el. laiškų siuntimas, klaidinantis elgesys, melaginga informacija, kitų asmenų privatumo pažeidimas, šmeižimas ar neteisėtas Naudotojui nepriklausančio turinio rodymas).

Pranešimas

Jei pagrįstai įmanoma, prieš imdamiesi aukščiau nurodytų priemonių, mes Jums pranešime apie šių priemonių taikymo pagrindą, kad suteiktumėme galimybę nurodytą problemą ištaisyti. Tačiau galime nuspręsti nepranešti jums, jei pranešimas gali:

• pakenkti kitiems Naudotojams, trečiosioms šalims ar LGE arba sukurti jų atsakomybę;

• pažeisti galiojančius įstatymus ir kitus teisės aktus ar priežiūros institucijos nurodymus;

• trukdyti priežiūros institucijų tyrimams; arba

• pakenkti LGE paslaugos veikimui, vientisumui ar saugumui.

Naudotojų atsakomybė, susijusi su tokiomis priemonėmis kaip naudojimo ribojimas

Atitinkamas Naudotojas, o ne LGE, bus atsakingas už bet kokią žalą ir nuostolius (įskaitant susijusius su duomenimis ir turiniu), kurie gali atsirasti dėl ar būti susiję su priemonių įgyvendinimu dėl to, kad Naudotojas pažeidė šias Naudojimo sąlygas, tokias kaip Naudotojo naudojimosi LGE paslauga apribojimas ar Naudotojo Paskyros veikimo nutraukimas. Kad duomenys nebūtų prarasti, kurkite atsargines kopijas arba įsitikinkite, kad per LGE paslaugą saugomi duomenys ir turinys taip pat bus saugomi kitoje vietoje, naudojant, pavyzdžiui, atsarginių kopijų kūrimo internetu paslaugas.

6. LGE paslaugos pakeitimas, sustabdymas ir nutraukimas

LGE paslaugos pakeitimas

Jei prie LGE paslaugos pridėsime naujų funkcijų arba išleisime naują LGE paslaugos versiją arba jei pasikeis taikytini teisės aktai, mes galime pakeisti LGE paslaugą taip:

• pakeisti, pridėti arba ištrinti LGE paslaugos elementus ar funkcijas, pavyzdžiui, patobulintoms funkcijoms, veikimo saugumui, klaidų pataisymams ir paslaugų patobulinimui;

• sustabdyti ar apriboti naudojimąsi LGE paslauga ar prieigą prie jos, įskaitant prieigą prie Paskyrų;

• ištirti, pažymėti, modifikuoti, atsisakyti skelbti, blokuoti prieigą prie ar ištrinti bet kokį LGE turinį be įspėjimo ar atsakomybės; arba

• neleisti pasiekti, blokuoti ar modifikuoti nuotoliniu būdu bet kokį LGE turinį, anksčiau atsisiųstą iš LGE paslaugos į Jūsų įrenginį, jei tokie veiksmai yra būtini ar tinkami atsižvelgiant į LGE sutartinius įsipareigojimus, teisės aktų pakeitimus, teismo įsakymą, ar dėl kitų priežasčių.

Jei LGE pašalina ar išjungia prieigą prie bet kokio LGE turinio, arba kitaip blokuoja Jūsų prieigą prie jo, turėsite susisiekti su atitinkamo LGE turinio teikėju.

LGE paslaugos sustabdymas ir nutraukimas

Kiek leidžia taikytini teisės aktai, LGE gali bet kuriuo metu sustabdyti arba nutraukti visos ar dalies LGE paslaugos teikimą, bet kuriuo metu įvykus bet kuriam iš šių įvykių:

• būtina eksploatuoti ar tobulinti LGE paslaugą arba vykdyti įsipareigojimus pagal galiojančius teisės aktus;

• LGE verslo partneriai, LGE teikiantys LGE paslaugos elementus, nusprendžia nutraukti visų ar dalies LGE paslaugų elementų teikimą; arba

• informacijos ir ryšių priemonių (pavyzdžiui, kompiuterių, serverių ir telekomunikacijų tinklų) priežiūros, tikrinimo, pakeitimo ar gedimo atveju, padidėjus srautui, nutrūkus ryšiui ir susidarius kitoms aplinkybėms, dėl kurių toliau teikti LGE paslaugą būtų pagrįstai sunku.

„LGE“ gali bet kuriuo metu ir dėl bet kokios verslo priežasties sustabdyti arba nutraukti visos „LGE“ paslaugos teikimą arba jos dalies teikimą, apie tai pranešdama jums raštu likus bent 30 dienų iki tokio sustabdymo arba nutraukimo.

Pranešimas, kompensacija ir atsakomybė pasikeitus, laikinai sustabdžius ar nutraukus

Apie esminius LGE paslaugos naudojimo pakeitimus, sustabdymą ir nutraukimą Naudotojai bus iš anksto informuojami Paskyroje registruotu el. pašto adresu ar kitais pagrįstais būdais, įskaitant paskelbimą LGE paslaugoje. Tačiau pakeitimai gali įsigalioti nedelsiant, iš anksto nepranešus, jei pasikeičia koks nors taikytinas įstatymas ar reglamentas arba yra saugumo priežasčių, dėl kurių būtina paslaugas keisti, sustabdyti jų veikimą ar nutraukti. Jei nenorite toliau naudotis LGE paslauga po esminio pakeitimo, sustabdymo ar nutraukimo, galite uždaryti savo Paskyrą.

Jei pagal galiojančius įstatymus ir kitus teisės aktus nenurodyta kitaip, Naudotojai neturės teisės į kompensaciją dėl visos ar dalies LGE paslaugos pakeitimo, sustabdymo ar nutraukimo.

Nutraukus LGE paslaugas ar Naudotojo paskyros veikimą Naudotojo ir LGE teisės ir pareigos pagal šias Naudojimo sąlygas lieka galioti.

7. LGE atsakomybė ir garantijos

Atsakomybė

Jokios šios Naudojimo sąlygų nuostatos nepanaikina ar neriboja mūsų atsakomybės dėl: i) veiksmų, sukėlusių mirtį ar kūno sužalojimą, padarytų dėl mūsų aplaidumo; ii) sukčiavimo ar apgaulingos klaidingos informacijos pateikimo; ir iii) bet kokio klausimo, dėl kurio mums būtų neteisėta pašalinti arba apriboti mūsų atsakomybę.

Jei nesilaikysime šių Naudojimo sąlygų, mes būsime atsakingi už Jūsų patirtus nuostolius ar žalą, kuri yra numatoma dėl šių Naudojimo sąlygų pažeidimo ar aplaidumo, tačiau mes neatsakysime už atitinkamai nenumatytus nuostolius ar žalą. Nuostoliai ar žala laikomi numatomais, jeigu jie patirti mums pažeidus reikalavimus, arba jei Jūs ir mes buvome numatę tokius nuostolius ir žalą sudarydami sutartį.

Mes teikiame LGE paslaugas tik buitiniam ir asmeniniam naudojimui. Jūs sutinkate nenaudoti LGE paslaugos ar jokio LGE turinio jokiais komerciniais ar verslo tikslais ir mes nesame atsakingi prieš Jus už prarastą pelną, verslo praradimą, verslo nutraukimą ar verslo galimybių praradimą.

Mes neatsakome už jokius nuostolius ar žalą, kuriuos patyrėte i) dėl Jūsų aplaidumo naudojantis LGE paslauga; ii) Jums pažeidus šias Naudojimo sąlygas; arba iii) force majeure atvejais.

Norint naudoti LGE paslaugą ir LGE turinį, gali reikėti prieigos prie interneto. Atminkite, kad atsižvelgiant į Jūsų telekomunikacijų paslaugų planą, Jūsų prieigai prie interneto gali būti taikomi papildomi mokesčiai už mobilųjį telefoną. Mes neatsakome už Jūsų interneto paslaugos prisijungimą ar greitį.

Garantijos

LGE garantija dėl LGE paslaugos (įskaitant LGE paslaugos turinį, LGE paslaugos funkcijas, patikimumą, prieinamumą ir Naudotojų poreikių tenkinimą) ir LGE turinio teikiama tik dėl: 1) dalykų, numatytų šiose Naudojimo sąlygose ir papildomose sąlygose, kurios gali būti taikomos Jums naudojantis LGE paslauga ir LGE turiniu, arba 2) kiek tai leidžiama pagal galiojančius įstatymus ir kitus teisės aktus. Jokių kitų garantijų, susijusių su LGE paslauga ir LGE turiniu, nesuteikiama. Visų pirma, išmanusis įrenginys, sujungtas su LGE paslauga ir LGE turiniu gali būti atjungtas nuo LGE paslaugos arba tapti netinkamu naudoti dėl prastos tinklo jungties ar LGE paslaugos atnaujinimo.

Kiek leidžiama pagal atitinkamus taikomus teisės aktus, LGE paslauga ir LGE turinys teikiami „kokie yra“ arba „kokie yra prieinami“, ir be jokių aiškių ar numanomų garantijų, be kita ko, dėl tinkamumo prekybai, geros kokybės išlaikymo, tinkamo įrenginių veikimo, tinkamumo tam tikram tikslui, vientisumo, pakankamumo, virusų nebuvimo, ramios aplinkos ir LGE paslaugos bei LGE turinio nepažeidimo.

Atminkite, kad kai kurios jurisdikcijos neleidžia atsisakyti ar apriboti numanomų garantijų ar sąlygų, ar apriboti atsakomybę už atsitiktinę ar padarinių žalą, todėl pirmiau nurodyti atsakomybės ribojimai gali būti Jums netaikomi ir Jūs galite turėti papildomų teisių. Norėdami gauti daugiau informacijos apie Jūsų teisės aktuose nustatytas teises, susisiekite su savo vietos institucija, prekybos standartų departamentu, konsultavimo biuru ar kita atitinkama institucija.

8. Trečiųjų šalių paslaugos

Mes bendradarbiaujame su pasauliniais verslo partneriais, norėdami pateikti naudingą turinį per LGE paslaugą. LGE paslaugą gali sudaryti turinys (pavyzdžiui, informacija, nuorodos ir skelbimai), produktai, paslaugos, programėlės ir kita trečiųjų šalių teikiama paslauga (toliau – Trečiosios šalies paslauga). Jums gali būti naudinga Trečiosios šalies paslauga. Tačiau mes nekontroliuojame Trečiosios šalies paslaugos, todėl pagal galiojančius teisės aktus mes neatsakome už žalą ar nuostolius, atsirandančius Jums naudojantis Trečiosios šalies paslauga. Mes neteikiame jokių pareiškimų ar garantijų dėl Trečiosios šalies paslaugos ir, kiek tai leidžiama pagal galiojančius teisės aktus, neprisiimame jokios atsakomybės. Jūs sutinkate, kad naudodamiesi Trečiosios šalies paslauga, jūs rizikuojate, ir mes neprisiimsime jokios atsakomybės Jūsų atžvilgiu dėl Jūsų naudojimosi Trečiosios šalies paslauga.

9. Reklama

Mes nemokamai teikiame įvairias LGE paslaugas, todėl tam tikrose LGE paslaugose gali būti teikiama (pritaikyta) reklama, atsižvelgiant į konkrečias Naudotojo parinktis. Per LGE paslaugą gali būti teikiama mūsų arba trečiųjų šalių reklama ar rinkodaros informacija, ir mes negalime kontroliuoti trečiųjų šalių reklamos teikėjų reklamos ir rinkodaros informacijos naudingumo, tikslumo ar išsamumo. Atitinkamai, nebent tai būtų mums taikoma, mes neprisiimame jokios atsakomybės už tokią reklamą, pranešimus ar sandorius tarp Jūsų ir tokio reklamos teikėjo, įskaitant žalą, kuri gali atsirasti Jums remiantis tokiomis reklamomis.

10. Ginčų sprendimo tvarka

Skundų nagrinėjimas

Bet kurį skundą dėl LGE paslaugų naudojimo galite pateikti naudojantis šiais kontaktiniais duomenimis:

Nurodyta čia

Bet kuriuos skundus nagrinėsime laikydamiesi šios tvarkos: suteiksime Jūsų skundui identifikavimo numerį ir nedelsdami, bet ne vėliau kaip per septyniasdešimt dvi (72) valandas nuo skundo gavimo, išsiųsime patvirtinimą, kad gavome Jūsų skundą. Mes nedelsdami ištirsime Jūsų skundą. Jei sutiksime su Jūsų skundu, mes nedelsdami spręsime problemą ir per trisdešimt (30) dienų nuo Jūsų skundo gavimo išsiųsime atsakymą dėl Jūsų skundo pagrįstumo. Jei nesutinkame su Jūsų skundu arba neįmanoma jo ištirti nedelsiant, mes užfiksuosime skundą ir savo poziciją ataskaitoje, kurią Jums išsiųsime kartu su atsakymu dėl Jūsų skundo pagrįstumo. Jei nesutiksime su Jūsų skundu, atsakyme taip pat pateiksime priežastis dėl skundo pagrįstumo. Jei nesutinkate su Jūsų skundo atmetimu, galite pateikti skundą pagal toliau pateiktas ginčų sprendimo nuostatas.

Išskyrus tuos atvejus, kai tai draudžia vietiniai teisės aktai, bet koks ginčas, kilęs dėl šių Naudojimo sąlygų ar su jomis susijęs, įskaitant bet kokius klausimus dėl jų buvimo, galiojimo ar nutraukimo, turi būti perduotas ir galutinai išspręstas i) arbitražo tvarka pagal Korėjos komercinio arbitražo tarybos taisykles (kurios laikomos įtrauktomis į šį straipsnį), ii) kai arbitrų skaičius yra vienas, iii) arbitražo buveinė arba teisinė vieta yra Seulas, Korėjos Respublika iv) arbitražo proceso kalba yra anglų kalba, ir v) sutarčiai taikoma Korėjos Respublikos materialinė teisė.

Tiek, kiek to reikalauja vietiniai teisės aktai, kad arbitražas būtų teisėtas ir teisiškai veiksmingas kaip ginčų sprendimo priemonė, įskaitant prieš vartotojus, laikoma, kad nuoroda į Korėjos komercinio arbitražo tarybos taisykles, pateiktas (i) punkte, yra nuoroda į jūsų šalies žinomiausio arbitražo organo taisykles („Vietinio arbitražo taisyklės“), o iii) punkte pateiktos nuorodos į Seulą, Korėjos Respubliką laikomos nuorodomis į Jūsų šalies sostinę.

Ginčus su mumis galite spręsti tik individualiai, o ne kaip ieškovas ar grupinio ieškinio narys.

Jei esate vartotojas ir gyvenate Jungtinėje Karalystėje ar Europos Sąjungoje, galite pareikšti ieškinį dėl šių Naudojimo sąlygų šalies, kurioje gyvenate, teismuose. Be to, jei gyvenate Jungtinėje Karalystėje ar Europos Sąjungoje ir mes nukreipiame šią svetainę į šalį, kurioje gyvenate, Jūs taip pat galėsite pasinaudoti visomis valstybės, kurioje gyvenate, privalomomis teisės aktų nuostatomis. Šiose Naudojimo sąlygose niekas nepažeidžia Jūsų, kaip vartotojo, teisių remtis tokiomis privalomomis vietos teisės aktų nuostatomis.

Jei esate vartotojas ir gyvenate Norvegijoje, kilus ginčui, galite kreiptis į Norvegijos vartotojų tarybą (arba kitas atitinkamas apeliacines institucijas). Daugiau informacijos galite rasti https://www.forbrukerradet.no/.

Jei esate Europos Sąjungos gyventojas ir norite gauti daugiau informacijos apie elektroninį ginčų sprendimą, pasinaudokite šia nuoroda į Europos Komisijos svetainę: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Ši nuoroda teikiama, kaip reikalaujama Europos Parlamento ir Tarybos Reglamente (ES) Nr. 524/2013, tik informaciniais tikslais. Sprendžiant ginčus elektroniniu būdu mes dalyvauti neprivalome.

11. Šių Naudojimosi sąlygų pakeitimas

Kartas nuo karto LGE gali pakeisti šias Naudojimo sąlygas ir papildomas sąlygas, kurios gali būti taikomos Jums naudojantis LGE paslauga, kiek tai leidžiama pagal galiojančius įstatymus ir kitus teisės aktus. Apie tokį pakeitimą ir jo priežastį bus pranešta Jums ir paskelbta LGE paslaugoje likus ne mažiau kaip 10 dienų iki tokio pakeitimo įsigaliojimo. Be to, apie bet kokius esminius pakeitimus, kurie gali būti nepalankūs Naudotojams, bus pranešta per atitinkamą LGE paslaugą ir elektroninėmis priemonėmis (pavyzdžiui, el. paštu) ne vėliau kaip prieš 30 dienų.

Su pakeistomis Naudojimo sąlygomis turėsite sutikti. Naudodamiesi LGE paslauga pakeitus Naudojimo sąlygas Jūs išreiškiate savo sutikimą su pakeitimais. Savo sutikimą galite atšaukti arba nepateikti savo sutikimo dėl šių Naudojimosi sąlygų (ir jų pakeitimų), bet kuriuo metu uždarydami savo Paskyrą; tada tokios pakeistos Naudojimo sąlygos Jums nebus taikomos.

12. Bendrieji dalykai

• Jūs naudojatės tam tikromis teisės aktuose nustatytomis teisėmis, kurių šios Naudojimo sąlygos apriboti negali. Jokios šių Naudojimo sąlygų sąlygos neriboja tokiuose teisės aktuose numatytų teisių. Patarimų apie Jūsų teisės aktuose nustatytas teises galite gauti iš vietinio asmenų konsultavimo biuro arba Prekybos standartų biuro.

• Šios Naudojimo sąlygos nustato Jūsų santykius su LGE. Net jei trečiajai šaliai yra naudingi santykiai tarp Jūsų ir LGE, tokia trečioji šalis jokių juridinių teisių neįgyja.

• Kilus prieštaravimams tarp šių Naudojimo sąlygų ir papildomų konkrečioms paslaugoms taikomų sąlygų, kurios gali būti taikomos naudojantis LGE paslauga, papildomoms sąlygoms teikiama pirmenybė atitinkamos LGE paslaugos atžvilgiu.

• Tuo atveju, jei kuri nors šių Naudojimo sąlygų nuostata bus pripažinta negaliojančia, neteisėta ar neįgyvendinama, tai neturės jokios įtakos likusių nuostatų galiojimui, teisėtumui ir įgyvendinamumui.

• Mes neteikiame LGE paslaugos pagal elgesio kodeksą.

• Jei mes neįgyvendiname bet kokios teisės ar nuostatos šiose Naudojimo sąlygose, tai nereiškia, kad atsisakome tokios teisės ar nuostatos ateityje.

• Kiekvienas šių Sąlygų punktas veikia atskirai. Jei kuris nors teismas ar atitinkama institucija nusprendžia, kad kuris nors iš jų yra neteisėtas ar neįgyvendinamas, likusios nuostatos liks galioti.

• Teikdami Jums LGE paslaugą, galime suteikti jums įvairios informacijos pranešdami per LGE paslaugą arba el. paštu, SMS, MMS ir kt. Tačiau jei aiškiai nurodysite, kad nenorite gauti tokios informacijos, tokios informacijos nebegausite, o LGE nebus atsakinga už bet kokius nepatogumus, kuriuos galite patirti dėl sprendimo atsisakyti informacijos.

• Bet koks šių Naudojimo sąlygų vertimas atliekamas atsižvelgiant į vietos reikalavimus ir iškilus prieštaravimui tarp versijos anglų ir ne anglų kalba pirmenybė teikiama Naudojimo sąlygų versijai anglų kalba, jeigu to nedraudžia Jūsų šalies teisės aktai.

• Mes galime perduoti, subrangos būdu ar kitaip perduoti bet kurias savo teises ar pareigas pagal šias Naudojimo sąlygas bet kuriai įmonei ar asmeniui. Tai galime padaryti tik tuo atveju, jei tai neturi esminės įtakos Jūsų teisėms pagal šias Naudojimo sąlygas ir taikomus teisės aktus. Jei ketiname perduoti, perduoti subrangos būdu ar kitaip perleisti dalį ar visas mūsų teises ir pareigas pagal šias Naudojimo sąlygas, mes apie tai pranešime ne vėliau kaip prieš 30 dienų. Jei po paslaugų teikėjo paskyrimo ar teisių perleidimo nenorėsite toliau naudotis LGE paslauga, galėsite atšaukti savo sutikimą su šiomis Naudojimo sąlygomis uždarydami savo Paskyrą. Jūs negalite perleisti, perduoti subrangos būdu ar kitaip perduoti savo teisių ar įsipareigojimų pagal šias Naudojimo sąlygas niekam kitam, nebent jūs pirmiausiai pateikiate tokį prašymą LGE raštu ir šalys dėl to susitars.

• Nesame atsakingi ir neatsakome už vėlavimą įvykdyti bet kurį savo įsipareigojimą pagal šias Naudojimo sąlygas arba jo nevykdymą dėl įvykių, kurių negalime pagrįstai kontroliuoti (toliau – Force Majeure), visų pirma (bet tuo neapsiribuojant) tokių kaip: a) bet kurios valdžios įstatymai, dekretai, įsakymai, reglamentai ar apribojimai; b) viešųjų ar privačių telekomunikacijų tinklų neprieinamumas; arba c) streikai, lokautai ar kiti pramoniniai veiksmai, pilietiniai sujudimai, riaušės, invazijos, teroristiniai išpuoliai ar teroristinių išpuolių grėsmė, karas (paskelbtas ar nepaskelbtas) ar bet kokia stichinė nelaimė. Mūsų veikla pagal šias Naudojimo sąlygas laikoma sustabdyta tam laikotarpiui, kol tęsiasi Force Majeure, ir mes pratęsime veiklos laiką atitinkamam laikotarpiui. Mes dėsime visas įmanomas pastangas, kad Force Majeure būtų panaikinta arba ieškoma sprendimo, kaip įvykdyti mūsų įsipareigojimus pagal šias Naudojimo sąlygas, nepaisant Force Majeure.

• JAV vyriausybės licencija arba naudojimas. Jei LGE paslauga naudojasi Jungtinių Valstijų vyriausybė arba jai suteikiama licencija, taikoma ši nuostata: LGE paslauga, licencijuota pagal šias Naudojimo sąlygas, yra „komercinė kompiuterio programinė įranga“, kaip terminas aprašytas 48 CFR 252.227-7014 (a) (1). JAV vyriausybė, įsigijusi civilinę agentūrą ar jos vardu, įsigyja šią komercinę kompiuterio programinę įrangą ir (arba) komercinės kompiuterio programinės įrangos dokumentaciją, laikydamasi šių Naudojimo sąlygų, nurodytų 48 CFR 12.212 („Kompiuterių programinė įranga“) ir 48 CFR 12.211 („Federaliniai pirkimo nuostatai (FAR“) ir jų įpėdinių sąlygų. JAV vyriausybė, įsigijusi bet kurią Gynybos departamento agentūrą ar jos vardu, įsigyja šią komercinę kompiuterio programinę įrangą ir (arba) komercinės kompiuterio programinės įrangos dokumentaciją, laikydamasi šių Naudojimo sąlygų, nurodytų 48 CFR 227.7202-3 „DOD FAR“ priedo („DFAR“) ir jų įpėdinių sąlygų.

• Eksporto apribojimai: Jūs sutinkate, neeksportuoti ir nereeksportuoti jokių LGE paslaugų ar pridedamų dokumentų (ar jų kopijų) pažeidžiant bet kokius galiojančius JAV įstatymus ir kitus teisės aktus. Jūs sutinkate laikytis visų galiojančių JAV ir tarptautinių eksporto įstatymų ir kitų teisės aktų. Šie teisės aktai apima apribojimus dėl paskirties vietos, galutinių naudotojų ir galutinio naudojimo. Jūs patvirtinate ir garantuojate, kad Jums nėra draudžiama gauti eksportą ar paslaugas pagal Jungtinių Valstijų ar kitus galiojančius eksporto teisės aktus.

 

Šios Naudojimo sąlygos įsigalioja nuo 2023 / 03 / 07.

 

Priedas: LGE paslaugai taikomos papildomos sąlygos

A. PROGRAMOS LICENCIJOS SUTARTIS

ŠIOS SĄLYGOS TAIKOMOS NAUDOJANTIS KIEKVIENAPROGRAMĖLE, KURIĄ ATSISIUNČIATE IŠ LGE PASLAUGOS (TOLIAU KARTU VADINAMOS – PROGRAMĖLĖ) IR KURI PAPILDO NAUDOJIMO SĄLYGAS. ATIDŽIAI PERSKAITYKITE ŠIĄ SUTARTĮ PRIEŠ PRADĖDAMI NAUDOTI TOKIĄ PROGRAMĖLĘ

Jūs žinote, kad pagal šią sutartį suteikiamą licenciją Jums suteikia programėlės teikėjas (toliau – Programėlės teikėjas), o ne „LG Electronics, Inc.“ (LGE). Jei Programėlės teikėjas su Programėle pateikia Galutinio vartotojo licencijos sutartį (EULA) tokios licencijos sutarties sąlygos papildys šią Programėlės licencijos sutartį. Tarp Jūsų ir Programėlės teikėjo bet kurios papildomos ar kitokios tokios EULA sąlygos turi pirmenybę šioje Programėlės licencijos sutartyje nurodytų sąlygų atžvilgiu.

Jūs žinote ir sutinkate, kad LGE yra šios Programėlės licencijos sutarties ir bet kurios EULA, jei ji numatyta, naudos gavėja trečioji šalis. Jūs žinote ir sutinkate, kad LGE turės teisę (ir bus laikoma, kad sutiko su šia teise) įgyvendinti tokią licenciją prieš Jus, kaip šių susitarimų naudos gavėja trečioji šalis.

1. Licencijos suteikimas: Programėlės teikėjas šiuo būdu suteikia jums ribotą, neperleidžiamą licenciją naudoti Programėlę bet kuriame LGE ir (arba) jos dukterinių įmonių gaminamuose mobiliųjų įrenginių produktuose (toliau – LGE mobilusis įrenginys) ir LGE Naudojimo sąlygose nustatyta tvarka. Jūs negalite Programėlės išsinuomoti, išnuomoti, skolinti, parduoti, platinti ar sublicencijuoti. Jūs negalite Programėlei taikyti apgrąžos inžinerijos priemonių, dekompiliuoti ar išardyti, išskyrus atvejus, kai tai leidžiama pagal galiojančius teisės aktus. Bet koks bandymas tai padaryti yra Programėlės teikėjo teisių pažeidimas. Jei pažeisite šį draudimą, galite būti patraukti baudžiamojon atsakomybėn ir įpareigoti atlyginti žalą. Licencijos sąlygos reglamentuoja bet kokius Programėlės teikėjo pateiktus atnaujinimus, kurie pakeičia ir (arba) papildo originalią Programėlę, nebent toks atnaujinimas pridedamas prie atskiros licencijos; tokiu atveju bus taikomos tos licencijos sąlygos. Programėlės teikėjas pasilieka visas teises į Programėlę ir kitas teises, kurios nėra aiškiai suteiktos Jums pagal šią Programėlės licencijos sutartį.

2. Sutikimas naudoti duomenis: Jūs sutinkate, kad Programėlės teikėjas gali rinkti ir naudoti bet kokiu būdu surinktą techninę ir susijusią informaciją teikdamas su Programėle susijusias produktų palaikymo paslaugas. Programėlių teikėjas gali naudoti šią informaciją vien tam, kad patobulintų savo produktus arba teiktų jums pritaikytas paslaugas ar technologijas. Programėlės teikėjas gali atskleisti šią informaciją kitiems, tačiau Jūsų tapatybės neatskleidžiančia forma.

3. Nutraukimas: Licencija galioja tol, kol Jūs arba Programėlės teikėjas jos nenutraukia. Jūsų teisės pagal šią licenciją nustoja galioti automatiškai, Programėlės teikėjui Jūsų atskirai neinformavus, jei nesilaikysite kurios nors šios licencijos sąlygos. Pasibaigus licencijos galiojimui, Jūs nebenaudosite Programėlės ir sunaikinsite visas Programėlės kopijas ar jų dalis, įskaitant visus pridedamus dokumentus.

4. Trečiųjų šalių medžiaga; ginčytinas turinys: Jūs suprantate, žinote ir sutinkate, kad tam tikros Programėlės gali suteikti prieigą prie produktų, paslaugų, internetinio turinio ar kitos trečiųjų šalių medžiagos ir kad LGE už tokį trečiųjų šalių turinį neatsako. Jūs sutinkate, kad LGE nėra atsakinga už trečiųjų šalių turinio ar tokio turinio tikslumo tikrinimą ar  vertinimą. LGE neprisiima jokių pareiškimų ar garantijų ir neprisiima atsakomybės už tokį trečiųjų šalių turinį.

Jūs suprantate, žinote ir sutinkate, kad pasiekdami ir atsisiųsdami Programėlės iš LGE paslaugos galite susidurti su medžiaga, kuri, Jūsų manymu, gali būti arba yra įžeidžianti, nepadori ar Jums netinkama, ir kad Jūs galite būti neįspėti apie tokią medžiagą iš anksto. Jūs sutinkate, kad už Jūsų visų Programėlių atsisiuntimą ir naudojimą rizikuojate Jūs, o LGE nėra Jums atsakinga už tokių Programėlių poveikį.

5. BE GARANTIJOS: JŪS AIŠKIAI SUPRANTATE IR SUTINKATE, KAD PROGRAMĖLE NAUDOJATĖS TIK SAVO RIZIKA, IR KAD PROGRAMĖLĖ SUTEIKTA „TOKIA, KOKIA YRA“ IR „KOKIA PRIEINAMA“ IR BE JOKIO POBŪDŽIO GARANTIJŲ. PROGRAMĖLĖS TEIKĖJAS NEGARANTUOJA, KAD PROGRAMĖLE GALĖSITE VISĄ LAIKĄ NAUDOTIS NEPERTRAUKIAMAI IR BE KLAIDŲ. KIEK LEIDŽIAMA PAGAL TAIKOMUS TEISĖS AKTUS, PROGRAMĖLĖS TEIKĖJAS AIŠKIAI ATSISAKO TEIKTI BET KOKIĄ NUMATOMĄ AR TEISĖS AKTUOSE NUMATYTĄ GARANTIJĄ AR SĄLYGAS, ĮSKAITANT GARANTIJAS DĖL TINKAMUMO PARDUOTI, TINKAMUMO KONKREČIAM TIKSLUI, PAVADINIMO, TIKSLUMO, ATITIKTIES APRAŠUI, PATENKINAMOS KOKYBĖS IR NEPAŽEIDIMO. PROGRAMĖLĖS TEIKĖJAS NESUTEIKIA NEI TIESIOGINĖS, NEI NUMANOMOS GARANTIJOS DĖL TREČIŲJŲ ŠALIŲ PROGRAMINĖS ĮRANGOS AR PIRMINIO KODO PROGRAMINĖS ĮRANGOS.

6. ATSAKOMYBĖS APRIBOJIMAS: KIEK LEIDŽIAMA PAGAL TAIKOMUS TEISĖS AKTUS, PROGRAMĖLĖS TEIKĖJAS NĖRA ATSAKINGAS UŽ BET KOKIO POBŪDŽIO ATSITIKTINIUS, PASEKMINIUS, NETIESIOGINIUS, SPECIALIUOSIUS AR BAUDŽIAMOJO POBŪDŽIO NUOSTOLIUS, INFORMACIJOS AR DUOMENŲ PRARADIMĄ, PAJAMŲ PRARADIMĄ AR BET KOKIUS KITUS FINANSINIUS NUOSTOLIUS, ATSIRADUSIUS NAUDOJANTIS LICENCIJA ARBA PROGRAMĖLE, NESVARBU, AR ATSAKOMYBĖ BŪTŲ GRINDŽIAMA SUTARTIMI AR CIVILINĖS TEISĖS PAŽEIDIMU (ĮSKAITANT APLAIDUMĄ), VADOVAUJANTIS GRIEŽTOS ATSAKOMYBĖS UŽ PRODUKTĄ TEORIJA AR BET KOKIA KITA TEORIJA, NETGI JEIGU PROGRAMĖLĖS TEIKĖJAS APIE TOKIŲ NUOSTOLIŲ TIKIMYBĘ BUVO ĮSPĖTAS, IR NETGI JEIGU LAIKOMA, KAD RIBOTA TEISIŲ GYNIMO PRIEMONĖ SAVO ESMINIŲ TIKSLŲ NEPASIEKĖ. KIEK LEIDŽIAMA PAGAL TAIKOMUS TEISĖS AKTUS, PROGRAMĖLĖS TEIKĖJO ATSAKOMYBĖ APSIRIBOJA PROGRAMĖLĖS PAKEITIMU, SUTAISYMU ARBA UŽ PROGRAMĖLĘ SUMOKĖTOS PIRKIMO KAINOS GRĄŽINIMU (JEIGU PIRKTA) PROGRAMĖLĖS TEIKĖJO NUOŽIŪRA. JOKIU ATVEJU PROGRAMĖLĖS TEIKĖJAS NEBUS ATSAKINGAS JUMS ARBA JOKIAI TREČIAJAI ŠALIAI UŽ JOKIUS TIESIOGINIUS, NETIESIOGINIUS, BAUDŽIAMUOSIUS, PAVYZDINIUS, SPECIALIUOSIUS AR PADARINIŲ NUOSTOLIUS, ATSIRADUSIUS NAUDOJANTIS BET KOKIOS TREČIOSIOS ŠALIES PROGRAMINE ĮRANGA AR PIRMINIO KODO PROGRAMINE ĮRANGA, NETGI JEIGU PROGRAMĖLĖS TEIKĖJAS APIE TOKIĄ ŽALĄ IR NUOSTOLIUS BUVO ĮSPĖTAS.

Kai kurios jurisdikcijos neleidžia atsisakyti ar apriboti numanomų, ar apriboti atsakomybę už atsitiktinę ar pasekmių žalą, todėl pirmiau nurodyti apribojimai ar atsisakymai gali būti Jums netaikomi.

7. Jūs sutinkate, neeksportuoti ir nereeksportuoti Programėlės ar pridedamų dokumentų (ar jų kopijų) pažeisdami galiojančius įstatymus ar kitus teisės aktus. Jūs sutinkate laikytis visų galiojančių ir tarptautinių eksporto įstatymų ir kitų teisės aktų. Šie teisės aktai apima apribojimus dėl paskirties vietos, galutinių naudotojų ir galutinio naudojimo. Jūs patvirtinate ir garantuojate, kad Jums nėra draudžiama gauti eksporto prekes ar paslaugas pagal taikomus eksporto teisės aktus.

8. Tiek, kiek tai leidžiama pagal taikomus teisės aktus, šiai Programėlės licencijos sutarčiai taikomi Jungtinių Amerikos Valstijų Naujojo Džersio valstijos teisės aktai ir Jungtinių Amerikos Valstijų federaliniai teisės aktai, išskyrus jų teisės aktų kolizijų nuostatas. Jei esate vartotojas ir gyvenate Jungtinėje Karalystėje ar Europos Sąjungoje, dėl šios Programėlės licencijos sutarties galite kreiptis į šalies, kurioje gyvenate, teismus. Be to, jei gyvenate Jungtinėje Karalystėje ar Europos Sąjungoje ir šią svetainę nukreipiame į šalį, kurioje gyvenate, Jūs taip pat galėsite pasinaudoti visomis valstybės, kurioje gyvenate, privalomomis teisės aktų nuostatomis. Šioje Programėlės licencijos sutartyje niekas nepažeidžia Jūsų, kaip vartotojo, teisių remtis tokiomis privalomomis vietos teisės aktų nuostatomis.

Jei esate vartotojas ir gyvenate Norvegijoje, kilus ginčui, galite kreiptis į Norvegijos vartotojų tarybą (arba kitas atitinkamas apeliacines institucijas). Daugiau informacijos galite rasti https://www.forbrukerradet.no/.

9. Jei Programėlės teikėjas neįgyvendina bet kokios šios Programėlės licencijos sutarties teisės ar nuostatos, tai nereiškia šios teisės ar nuostatos atsisakymo.

 

Šios sąlygos įsigalioja nuo 2023 / 03 / 07.

 

B. Proaktyvaus klientų aptarnavimo („PCC“) paslauga

Naudodamiesi PCC paslauga, Naudotojams, kurie yra užregistravę tam tikrą buitinę techniką vienoje iš mūsųprogramėlė, teikiame informaciją apie nemokamas ir mokamas priežiūros ir taisymo paslaugas per tiesiogines žinutes programoje arba telefonu, reguliariai tikrindami įrenginio būseną ir eksploatacines medžiagas, naudojamas įrenginyje aptikti bet kokius gedimus, anomalijas ir būtinus ilgalaikių medžiagų pakeitimus. Prieš teikdami PCC paslaugą, Naudotojams pranešame svarbią informaciją arba gauname jų sutikimą.

 

Šios sąlygos įsigalioja nuo 2023 / 03 / 07.

 

 

 

LG įmonės

Šalis

LG įmonė

Registracijos adresas

Kontaktai

Registracijos numeris

PVM kodas

Korėja

„LG Electronics Inc.“

LG Twin tower, 128 Yeoui—daero, Yeongdeungpo-gu, Seulas, Korėjos Respublika

(+82) 02-3777-1114 (Korėja)

110111-2487050, registruota Korėjoje

107-86-14075

Lietuva

„LG Electronics Latvia Ltd.“ (LGELV).

Latvija, Gustava Zemgala gatvė 74A, Ryga, LV-1039

www.lg.com/lt/parama/el-pastas

 

 

 

Paslaugos

Paslauga

LG įmonė

Registracijos adresas

Kontaktai

„ThinQ“

„LG Electronics Inc.“

LG Twin tower, 128 Yeoui—daero, Yeongdeungpo-gu, Seulas,

Korėjos Respublika

thinq@lge.com

https://www.lg.com/lt

LG Electronics Latvia Ltd. (LGELV)

Latvija, Gustava Zemgala gatvė 74A, Ryga, LV-1039

www.lg.com/lt/parama/el-pastas

Amazon Web Services Inc

 

410 Terry Avenue North, Seattle, WA 98109-5210, USA

FAX: +1-206-266-7010