Raskite naudingos informacijos apie savo produktą mūsų žinyno bibliotekoje. Raskite naudingos informacijos apie savo produktą mūsų žinyno bibliotekoje.

Žinyno biblioteka

Raskite naudingos informacijos apie savo LG produktą

Nuostatos -> Magic remote registravimas / Pakartotinis registravimas

Trikčių diagnostika ir šalinimas
 
Nuostatos -> Magic remote registravimas / Pakartotinis registravimas
 
Nuotolinio valdymo pultelio „Magic remote“ registravimas
 

Norėdami naudoti „magic remote“, turite jį užregistruoti.

 

Vadovaukitės toliau pateikiamais nurodymais.

1. Įjunkite televizorių. Po 10 sekundžių spauskite ratuką (mygtuką „OK“) nukreipę valdymo pultelį į televizorių.

2. Nuotolinio valdymo pultelis bus automatiškai užregistruotas, ekrane pamatysite pranešimą „Registration is completed“ („Registracija baigta“).

 
Jei nepavyko užregistruoti „magic remote“, išjunkite ir vėl įjunkite televizorių. Tuomet vėl pabandykite užregistruoti.
 
 
Nuotolinio valdymo pultelio „Magic remote“ pakartotinis registravimas
 

1. Vienu metu nuspauskite mygtukus „Smart“  ir „Back“ ir palaikykite nuspaustus 5 sekundes.

2. Norėdami užregistruoti nuotolinio valdymo pultelį, spauskite pultelio ratuką (mygtuką „OK“) nukreipę pultelį į televizorių.

Vienu metu nuspaudus mygtukus „Smart“   ir „Back“ ir palaikius nuspaustus 5 sekundes, nuotolinio valdymo pultelis bus suaktyvintas.
Nuspaudus mygtuką „Back“ ir palaikius nuspaustą 5 sekundes (pultelis nukreiptas į televizorių), suaktyvinamas ir iš naujo užregistruojamas nuotolinio valdymo pultelis.
 
 
 
*Reikalingas klausimas