Skip to Contents
Aizvērt

Palīdzības bibliotēka

Atrast noderīgu informāciju par Jūsu LG produktu

Uzziniet par produktu uzstādīšanu, uzturēšanu un traucējumu novēršanu, izmantojot mūsu meklēšanas iespējas.

Laika iestatīšana („Smart”)

  • Citi
  • Citi
  • Traucējummeklēšana
  • Televizori
  • Pēdējoreiz atjaunināta 15/07/2014
 
Laika iestatīšana („Smart”)
 
 
Miega režīms
 

Smart  èIestatījumi è Laiks è Miega režīms

 

Automātiski izslēdz televizoru pēc noteikta laika.

Lai atceltu miega režīmu, izslēdziet šo funkciju.

 

 

Pašreizējā laika iestatīšana

 

Smart  è Iestatījumi è Laiks è Pašreizējais laiks

 

Var norādīt un mainīt televizora skatīšanās laiku.

 

Automātiskais iestatījums

  - TV aparāta laiks tiek iestatīts kā cipariskais laiks, ko nodrošina raidstacija.

 

Manuālā iestatīšana

  - Ja pašreizējais automātiski iestatītais laiks nav pareizs, lietotājs var manuāli mainīt datumu un laiku.

 

 

TV aparāts tiek izslēgts un ieslēgts automātiski.

 

Smart  è Iestatījumi è Laiks è IESL./IZSL. laiks

 

Var iestatīt televizora ieslēgšanas un izslēgšanas laiku.

 

Atlasiet opciju „IZSL.”, ja nevēlaties iestatīt ieslēgšanas un izslēgšanas laiku.

 
Lai lietotu ieslēgšanas un izslēgšanas laiku, pareizi iestatiet pašreizējo laiku.
 
Ja ir aktivizēta ieslēgšanas laika funkcija, televizors automātiski izslēgsies pēc 120 minūtēm arī tad, ja šajā laikā netiks nospiesta neviena poga. Izslēdziet izslēgšanas laika funkciju, ja nevēlaties, lai televizors izslēgtos automātiski.     
 
Lai gan televizoram ir iestatīta ieslēgšanas funkcija, tas automātiski izslēgsies, ja 120 minūšu laikā netiks nospiesta neviena poga.

 

Iestatiet automātiskās izslēgšanas funkciju uz „IZSL.”, ja nevēlaties, lai tas tiktu automātiski izslēgts.

 

 

 

Atsauksmes par rakstu

1. Kā Jūs kopumā apmierina šī raksta lietderība?
1.1. Kāpēc šis raksts neatrisināja Jūsu problēmu?

Atlikušais zīmju skaits: 500 / 500