Šeit mēs sniegsim Jums LG garantijas informāciju Šeit mēs sniegsim Jums LG garantijas informāciju

Garantija

LG Electronics garantē saviem izstrādājumiem bezmaksas remonta pakalpojumus garantijas periodā, izmantojot pilnvarotos servisa centrus. Katram LG produktam ir atšķirīgs garantijas nosacījumu kopums.

LG Electronics garantē bezmaksas remontu saviem produktiem garantijas periodā, ko veic LG pilnvarotie servisa centri. Dažādiem LG produktiem ir atšķirīgi pagarinātās ražotāja garantijas nosacījumi, tādēļ, lūdzu, skatiet turpmāk sniegto informāciju.

Garantijas remonta ceļvedis

Remonts garantijas periodā

  • Defekts vai kļūme ir konstatēta, izmantojot produktu normālos apstākļos garantijas periodā.
  • Standarta produkta garantijas periods privātpersonām: 2 gadi

Gadījumi, kad produkta garantija nav spēkā:

Neatbilstošs lietojums

Ja plaša patēriņa ierīce tiek izmantota komerciāliem mērķiem vai to iegādājusies juridiska persona.

Bojājumi ierīces instalācijas vai demontāžas ietvaros

Uzstādīšana no jauna vai atkārtoti, kā arī ārējo ierīču pievienošanas gadījumos.

Cita ražotāja produkts

Cita ražotāja produkta vai pievienotās ierīces bojājums (rūteris, TV pārveidotās, spēļu konsole, kabelis/sadalītājs, drenāžas sūknis, rūdīts stikls, samontēts dators, cita ražotāja programmatūra utt.)

Vienreizēja lietojamība

  • Ja vienreizlietojamai detaļai ir beidzies garantijas termiņš/dzīves cikls (akumulators, filtri, toneris, cilindrs, tinte utt.)
  • Ja produkts ir bojāts, jo klients ir izmantojis neautorizētu detaļu, ko nav piegādājis ražotājs.

Dabas katastrofa

Bojājumi, kas radušies zibens, ūdens, ugunsgrēks, dabas katastrofa, karš, sabiedriskās kārtības traucējumi, nepareizs elektrotīkla spriegums, nepareiza vai nepietiekama ventilācija vai jebkurš cits no LG neatkarīgs iemesls.

Klienta neuzmanība

  • Ja produkts bojāts, jo klients nav ievērojis lietošanas instrukciju.
  • Ja produkts bojāts, jo klients ir iejaucies vai pārveidojis produktu pašrocīgi, nevis LG pilnvarotajā servisa centrā.
  • Ja produkts ir bojāts klienta neuzmanības dēļ, piemēram, par bojātu jaudas slēdzi, kontaktligzdu, vairākiem atzarojumiem, barošanas kļūdu, savienošanas kļūdu utt.
  • Ja klients ir pieprasījis servisu ūdens, gāzes vai citu komunālo pakalpojumu zuduma dēļ utt.
  • Ja klients ir pieprasījis servisu ārējās vides apstākļu dēļ, piemēram, traucēts interneta pakalpojums, antenas signāls u. c. traucējumi.

Citi izņēmumi

Ja faktiski produkts nav bojāts, tā remonts būs jāapmaksā klientam pat tad, ja produktam ir aktīva garantija. Piemēram, filtra tīrīšana filtra aizsprostojuma dēļ utt.
Lūdzu, skatiet LG mājaslapas servisa sadaļā norādījumus produkta pārbaudei um pamata problēmu novēršanai.

Garantijas perioda ceļvedis

Garantijas noteikumi

Produkta garantija nozīmē, ka ražotājs vai pārdevējs apsola klientam veikt bezmaksas garantijas remontu produkta kvalitātes, veiktspējas vai funkciju traucējumu gadījumā normālas lietošanas apstākļos.

Gan standarta garantijas periods, gan pagarinātās ražotāja garantijas periods tiek aprēķināts, pamatojoties uz produkta pirkuma datumu.

Jebkura ražotāja garantija ir spēkā tikai tad, ja tai ir pievienots oriģinālais rēķins vai pirkumu apliecinošs dokuments. Ja produkta sērijas numurs tajā ir bojāts, nav norādīts vai nav salasāms, garantija nav spēkā.

Jebkura ražotāja garantija ir spēkā tikai tad, ja esat iegādājies Produktu kā patērētājs.

Paplašinātā ražotāja garantija attiecas tikai uz konkrētām detaļām saskaņā ar attiecīgajiem produkta garantijas nosacījumiem. Paplašinātā garantija sedz tikai attiecīgo detaļu izmaksas, bet pārējās saistītās izmaksas jāsedz produkta īpašniekam.

Remonta procesā iespējama ierīcē saglabāto datu dzēšana, tāpēc aicinām pirms garantijas remonta pieprasīšanas dublēt datus un multivides failus. LG neuzņemas atbildību par ierīcē uzglabāto datu bojājumiem vai zudumiem garantijas pakalpojuma ietvaros.

Standarta garantijas periods

LG Electronics nodrošina produkta garantiju atbilstoši Patērētāju aizsardzības likumam. Standarta garantijas periods ir 2 gadi jeb 24 mēneši no pirkuma datuma.

Standarta garantija attiecas uz šādiem produktiem: mobilās ierīces, televizori, TV aksesuāri, audio tehnika, monitori, projektori, ledusskapji, saldētavas, veļas mazgājamās mašīnas, veļas žāvētāji.

Paplašinātā ražotāja garantija

Televizori - 5 gadu garantija OLED G2 un Z2 visu izmēru modeļu paneļiem
Ledusskapji - 10 gadu garantija lineārajam kompresoram
Veļas mašīnas - 10 gadu garantija Direct Drive motoram
Veļas žāvētāji - 10 gadu garantija motoram un kompresoram, spēkā kopš 2018. gada.

Detaļu garantijas periods

Vispārīgs detaļu garantijas periods ir 3 mēneši.