Šeit mēs sniegsim Jums LG garantijas informāciju Šeit mēs sniegsim Jums LG garantijas informāciju

Garantija

Šeit mēs sniegsim Jums LG garantijas informāciju

LG Electronics garantē bezmaksas remonta pakalpojumu saviem produktiem garantijas periodā, nodrošinot to ar tā pilnvaroto servisa centru starpniecību. Katram LG produktam ir atšķirīgi garantijas nosacījumi, tādēļ, lūdzu, skatiet turpmāk sniegto informāciju.

Servisa remonta izmaksu ceļvedis

Paredzamais servisa izmaksu standarts

Servisa izmaksas būs jāmaksā klientam, pamatojoties uz valdības izdotajiem patērētāju tiesību aktiem. Servisa izmaksas veido detaļu izmaksas un remonta izmaksas. (Ja klients pieprasa servisa vizīti, ceļa izdevumi tiks pievienoti servisa izmaksām.)

Detaļu izmaksas

plus

Remonta izmaksas

equal

Servisa izmaksas

Detaļu izmaksas
nozīmē maksu par remontā izmantotajām detaļām.
Remonta izmaksas
nozīmē darba izmaksas saskaņā ar remonta sarežģītības pakāpi.
Ceļa izdevumi.
Šo maksu piemēro, ja klients ir pieprasījis remonta vizīti produktam ārpus garantijas perioda neatkarīgi no produkta remonta izmaksām.

Serviss garantijas periodā

 • Defekts vai kļūme ir konstatēta, izmantojot produktu normālos apstākļos garantijas periodā.
 • Izstrādājuma garantijas periods: 2 gadi
 • Izstrādājuma garantijas periods detaļām: 6 mēneši

※ Atzīmējiet remontu kā garantijas periodā/ārpus garantijas perioda (pamatojoties uz remonta datumu)

Remonts ārpus garantijas

Remonta ārpus garantijas gadījumā skatiet turpmāk sniegto informāciju.

Garantija netiek piemērota produktam, ja:
Garantija netiek piemērota produktam, ja
Garantijas periods

Produkts ar beigušos garantiju

Uzstādīt/noņemt

Uzstādīšana no jauna vai pieprasījumi, piemēram, ārējās ierīces pievienošanai, pārvietojot mājas ierīci, uzstādīšana vai savienošana pēc produkta iegādes internetā, iepirkšanās no mājām.

Cita ražotāja produkts

Bojāts cita ražotāja produkts/savstarpēji saistīta ierīce, izņemot klienta pieprasīto produktu (Rūteris, TV pārveidotājierīce, spēļu konsole, kabelis/sadalītājs, drenāžas sūknis, rūdīts stikls, samontēts dators, cita ražotāja programmatūra utt.)

Vienreizēja lietojamība
 • Ja vienreiz lietojamai detaļai ir beidzies garantijas termiņš/dzīves cikls (Akumulators, filtri, rampas, galva, toneris, cilindrs, tinte utt.)
 • Ja produkts ir bojāts, jo klients ir izmantojis detaļu, kas nav LG nodrošināta vai papildus pieejama
Dabas katastrofa

Ja produkts ir bojāts dabas katastrofas dēļ (zemestrīce, vētra, zibens spēriens, plūdi, ugunsgrēks, jūras vēja izraisīti bojājumi, sasalšana, gāzes radīti bojājumi utt.)

Klienta neuzmanība
 • Ja produkts (tostarp programmatūra) ir bojāts klienta vainas dēļ
 • Ja produkts ir bojāts, jo klients nav ievērojis lietošanas instrukciju.
 • Ja produkts ir bojāts, jo klients ir iejaucies vai pārveidojis produktu pašrocīgi, nevis LG pilnvarotajā servisa centrā.
 • Ja produkts ir bojāts klienta neuzmanības dēļ, nesniedzot iepriekšēju apstiprinājumu, piemēram, par bojātu jaudas slēdzi, kontaktligzdu, vairākiem atzarojumiem, barošanas kļūdu, piespraušanas kļūdu utt.)
 • Ja klients ir pieprasījis servisu ūdens, gāzes pakalpojumu zaudēšanas dēļ utt.)
 • Ja klients ir pieprasījis servisu ārējās vides iemeslu, piemēram, traucēta interneta pakalpojuma, antenas signāla u. c. bojājumu, dēļ.
Utt.

Tas ir saprotams klienta pieprasījums, lai arī produkts nav bojāts (tas būs jāapmaksā klientam pat tad, ja produktam ir aktīva garantija.)
Piem. Pārbaudiet, vai produkts darbojas normāli vai ir bojāts. Filtra tīrīšana produkta filtra aizsprostojuma dēļ utt.

Klientam būs noderīgi apskatīt LG servisa mājaslapas sadaļu par produkta pārbaudi vai vienkārši traucējumu novēršanu.

Garantijas perioda ceļvedis

Paredzamais standarta garantijas periods

LG Electronics nodrošina produkta garantiju atbilstoši Patērētāju aizsardzības likumam.

Paredzamais produkta standarts

 • Produkta garantija nozīmē, ka ražotājs vai pārdevējs apsola klientam veikt bezmaksas garantijas remontu, ja normāli lietotam produktam ir novērojami kvalitātes, veiktspējas, darbības un funkciju traucējumi.
 • Produkta garantijas periods ir aprēķināts, pamatojoties uz iegādes datumu, un iegādes datums tiek apliecināts ar produkta garantijas karti un pirkuma čeku.
 • Garantijas periods nav piemērojams, ja klients ir iegādājies lietotu produktu (imitāciju, iegāde elektronikas preču veikalā), un, ja remontu nav iespējams veikt, LG Electronics neuzņemas atbildību par zaudējumu kompensāciju.
Garantijas periods atkarībā no produkta
Garantijas periods atkarībā no produkta
Garantijas periods 2 gadi
Informācija Mobilās ierīces, TV, audio, video, ledusskapis, veļas mazgājamā mašīna, monitors
Pagarināta garantija
Pagarināta garantija
Ledusskapis 10 gadu garantija lineārajam kompresoram.
Veļas mašīna Direct Drive 10 gadu motora garantija.
Veļas žāvētājs 10 gadu motoram un kompresoram garantija kopš 2018. gada.

Detaļu garantijas periods

 • Detaļu garantijas periods nozīmē garantētu kvalitāti tām detaļām, kas veido produktu.
 • Vispārīgs detaļu garantijas periods ‒ būtībā, tas ir tāds pats kā produkta garantijas periods.
  (Ja detaļa tiek atzīmēta kā pamata elements, uz to tiek attiecināti īpaši kritēriji)