Tiesības uz remontu

Kopš LG Electronics pirmo reizi paziņoja par savu vides redzējumu 1994. gadā, LG Electronics praktizē vides pārvaldību.
LG Electronics realizēs Global Top Company EESH jomā, izmantojot korporatīvā līmeņa EESH vadības sistēmas darbību, energoefektivitātes optimizāciju, uzņēmējdarbības vietas drošība un veselība, kā arī darbinieku veselības uzlabošana.

Izvēlaties produktu
Edit

Modeļa numurs ir jānorāda obligāti. No suggestion found. Re-try to enter your Model number or select your product category.
Kā atrast modeļa numuru?
Produkts ir jānorāda obligāti.
Produkta veids ir jānorāda obligāti.
Modeļa numurs ir jānorāda obligāti.
Nav attēla
Ievadiet modeļa numuru vai izvēlieties pēc produktu kategorijas*Obligāti aizpildāms lauks

Part No, Description Table List
Detaļas numurs Apraksts

There are no parts with this product

Note : Only TV, Monitor, REF, Washer, Dryer, Dish Washer sold after January 2021 can be inquired

Ja jums nepieciešams lielāks atbalsts, lūdzu, sazinieties ar mūsu servisa centru.
https://www.lg.com/lv/atbalsts/remonta-centra-atrasana

Dateļu nomaiņas ceļvedis

Brīdinājums: Veicotremontu paša spēkiem, ierīce var tikt bojāta, kā rezultātā garantija var tikt anulēta .
Ja vēlaties iegūt vairāk informācijas par remontu, lūdzu, sazinieties ar mūsu zvanu centru.