Skip to Contents

LGE pakalpojumu lietošanas noteikumi

LG Electronics Pakalpojuma lietošanas noteikumi

LG Electronics, Inc. (“LGE”) ar tās filiālēm un meitas uzņēmumiem (“LG Grupa”, “mēs”, “mūsu”, “mums” vai “mūs”) laipni lūdz Jūs, gala lietotāju (“Lietotājs(-i)” vai “Jūs”), mūsu pakalpojumā.

Šie lietošanas noteikumi (“Lietošanas noteikumi”) izklāsta informāciju, kas nepieciešama Lietotājiem, lai izmantotu dažādus pakalpojumus, piemēram mobilās lietotnes un tīmekļa vietnes, ko mēs sniedzam saistībā ar mūsu produktiem un viedajām ierīcēm (tai skaitā pielāgotus pakalpojumus, pamatojoties uz Jūsu izvēlēm) kas uzskaitīt šeit (kopā – “LGE Pakalpojums”). Šie Lietošanas noteikumi iekļauj, piemēram, sekojošo:

• kā Jūs varat izmantot LGE pakalpojumu un kā mēs Jums nodrošinām LGE pakalpojumu;

• tiesības, pienākumi un noteikumi, kas piemērojami Jums un LGE saistībā ar LGE pakalpojuma izmantošanu;

• intelektuālā īpašuma tiesības attiecībā uz LGE pakalpojumā pieejamo saturu un programmatūru; un

• citas tiesības, kuras Jums ir saistībā ar LGE pakalpojuma izmantošanu.

Lai izmantotu LGE pakalpojumu, Jums ir jāpiekrīt šiem Lietošanas noteikumiem. Lai izmantotu noteiktus pakalpojumus, Jums, iespējams, būs jāizveido dalībnieka (turpmāk — “Dalībnieks(-i)”) konts  un jāizmanto mūsu ražotas ierīces. Lūdzu, uzmanīgi izlasiet šos Lietošanas noteikumus. Mēs iesakām izlasīt arī citas politikas, kas var attiekties uz LGE pakalpojuma izmantošanu, ieskaitot Privātuma politiku, kas atrodama LGE pakalpojumā šeit.

Šie Lietošanas noteikumi vispārīgi attiecas uz LGE pakalpojuma izmantošanu. Tomēr attiecībā uz noteiktu pakalpojumu izmantošanu papildus šiem Lietošanas noteikumiem uz Jums var attiekties specifiski pakalpojuma noteikumi. Piemēram, iegādājoties preces un pakalpojumus LGE pakalpojumā, var tikt piemēroti Pirkšanas noteikumi un nosacījumi, un Jums tiks parādīti tādi noteikumi, kuriem būs jāpiekrīt, lai pabeigtu pirkumu. Ja rodas konflikts vai neatbilstība starp šo līgumu un šādiem specifiskiem pakalpojuma noteikumiem, noteicošie ir specifiskie pakalpojuma noteikumi, bet tikai attiecībā uz noteikto pakalpojumu. Turklāt uz dažiem pakalpojumiem var attiekties papildu politikas, instrukcijas, vadlīnijas un paziņojumi, un mēs iesakām tos rūpīgi izlasīt pirms šādu pakalpojumu izmantošanas.

1. LGE pakalpojuma sniedzējs

Zemāk norādītā juridiskā persona ar jums noslēdz šos Lietošanas noteikumus, lai sniegtu LGE pakalpojumu saskaņā ar šiem Lietošanas noteikumiem:

Uzskaitīts šeit

2. LGE pakalpojuma lietošana un abonēšana

Abonēšanas standarts un kārtība

Nepilngadīgām personām, kas jaunākas par 18 gadiem, var būt aizliegts abonēt LGE pakalpojumu.

Lūdzu, ņemiet vērā, ja esat jaunāks par 18 gadiem un vēlaties abonēt LGE pakalpojumu, Jums ir nepieciešama jūsu vecāka vai aizbildņa atļauja. Jūsu vecāks vai aizbildnis būs atbildīgs par LGE pakalpojuma izmantošanu, tāpēc vecākam vai aizbildnim ir jāpārrauga LGE pakalpojuma izmantošana un jānosaka, vai LGE pakalpojums ir vai nav Jums piemērots.

Jūs varat pieteikties LGE pakalpojuma abonēšanai pēc tam, kad esat izlasījis un piekritis šiem Lietošanas noteikumiem un Privātuma politikai, kam var sekot e-pasta verifikācijas process. Pēc veiksmīgas verifikācijas un/vai jūsu pieteikuma pieņemšanas Jums tiks piešķirts LGE pakalpojuma konts (turpmāk — “Konts”). Mēs varam pieprasīt, lai Jūs verificētu savu īsto vārdu, kad pierakstāties pirmo reizi vai LGE pakalpojuma lietošanas laikā. Jūs varat pārskatīt un labot jebkuras kļūdas savos datos vietnē, pierakstoties jūsu Kontā.

Šie Lietošanas noteikumi ir noslēgti uz nenoteiktu laiku.

Atzīmējiet, lūdzu, ka Lietošanas noteikumi nav paredzēti būt rakstveidā, un mēs neiesniedzam pieņemtos Lietošanas noteikumus. Šie Noteikumi vienmēr ir pieejami Jums ThinQ lietotnes izvēlnē > Lietotnes iestatījumi > lg.com tīmekļa vietnes lietošanas noteikumi > Lietošanas noteikumi [šeit] . Jūs arī varat sazināties ar mums [šeit], lai lejupielādētu tos.

Kad reģistrējaties kā Dalībnieks un izmantojat Kontu:

• Jums reģistrējoties ir jāsniedz precīza un pilnīga informācija

• Jums nekavējoties jāatjaunina visas izmaiņas sniegtajā informācijā

• Lietojot Kontu, Jums jāpārliecinās, ka parole nav noplūdusi un netiek koplietota ar citiem

• Jums nekavējoties jāpaziņo LGE, ja rodas aizdomas, ka Jūsu Kontam ir piekļūts bez atļaujas

Jūs esat atbildīgs par sava Konta izmantošanu, ieskaitot pamatoti nepieciešamo pasākumu veikšanu sava Konta aizsardzībai. Jūs esat atbildīgs par visām sekām, kas rodas no darbībām, kuras attiecināmas uz Jums, ieskaitot neuzmanību, pārvaldot Konta paroli. LGE neatbild par šādām sekām.

Mēs varam noraidīt Jūsu pieteikumu Konta izveidei, ja konstatēts, kāds no tālāk minētajiem apstākļiem:

• ja pierakstīšanās laikā sniedzat nepareizu un nepilnīgu informāciju;

• ja reģistrējaties, lai izmantot LGE pakalpojumu komerciāliem vai nelikumīgiem mērķiem; vai

• ja mēs nevaram uzņemt Jūs kā Dalībnieku tādu iemeslu dēļ, kas saistīti ar Jums, piemēram, iepriekšējs Lietošanas noteikumu pārkāpums.

Turklāt Lietotāji var lejupielādēt noteiktu bezmaksas saturu, kas pieejams LGE pakalpojumā, neizveidojot Kontu, ja Lietotājs piekrīt savas ierīces LGE autentificēšanai, lai uzņēmums LGE varētu izlemt, vai ļaut šādam Lietotājam atļaut lejupielādēt attiecīgo saturu.

Mēs varam apturēt vai dzēst Jūsu kontus, ja Jums ir vairāki konti mūsu Pakalpojumam ar vienu e-pasta adresi vai nepieciešamiem biznesa nolūkiem. Ja mēs apturēsim vai dzēsīsim Jūsu kontus, mēs centīsimies paziņot Jums vismaz 30 dienas pirms apturēšanas vai dzēšanas uz Jūsu kontā reģistrēto e-pasta adresi. Minētajos gadījumos mēs varam izbeigt mūsu Pakalpojumu apturētam vai dzēstam kontam.

3. Lietotāju tiesības un pienākumi

Jūsu likumīgās tiesības

Šie Lietošanas noteikumi neierobežo un neatņem Jums likumā noteiktās tiesības uz (1) noteiktu pakalpojumu kvalitāti un (2) risinājumu problēmu gadījumā. Piemēram, ja esat patērētājs, kurš iegādājas produktus, izmantojot LGE pakalpojumu, Jūs varat izmantot visas tiesības, kuras Jums piešķir piemērojamie tiesību akti un noteikumi.

Tiesības izbeigt Lietošanas noteikumus

Jums ir tiesības jebkurā laikā pārtraukt savu piekrišanu Lietošanas noteikumiem, par to nepaziņojot vai nepamatojot, dzēšot savu Kontu vai pārtraucot lietot LGE pakalpojumus.

Jūsu pienākumi

Jums jāievēro zemāk uzskaitītais, kad izmantojat LGE pakalpojumu:

• ievērot šos Lietošanas noteikumus un visus piemērojamos tiesību aktus un noteikumus;

• cienīt citu tiesības, ieskaitot tiesības uz personas datiem, privātumu un intelektuālo īpašumu;

• atturēties no rīcības, kas aizskar citu tiesības, ir apmelojoša vai citādi kaitē jebkuras citas personas, tostarp LGE, interesēm; un

• atturēties no darbībām, kuru rezultātā var tikt ļaunprātīgi izmantots, traucēts, apturēts vai bojāts LGE pakalpojums.

LGE dara visu iespējamo, lai nodrošinātu visu Lietotāju drošību un drošumu un ļautu Lietotājiem brīvi piekļūt LGE pakalpojumam. Šajā nolūkā Jums nav atļauts izmantot LGE pakalpojumu vai jebkādu saturu, kas nodrošināts LGE pakalpojumā (turpmāk — “LGE saturs”), lai:

• mēģinātu atklāt LGE pakalpojuma vai LGE satura avota kodu vai algoritmu, iesaistoties, piemēram, programmatūras apgrieztā inženierijā (izņemot gadījumus, kad to pieļauj piemērojamie tiesību akti);

• mēģinātu patvaļīgi mainīt vai deaktivizēt noteiktas LGE pakalpojuma vai LGE satura funkcijas;

• izveidotu atvasinātus darbus, balstoties uz LGE pakalpojumu vai LGE saturu;

• sniegtu tādus pakalpojumos kā iznomāšana, licences nodošana vai mitināšana, izmantojot LGE pakalpojumu vai LGE saturu;

• pārkāptu intelektuālā īpašuma tiesības, ieskaitot citu autortiesības, tostarp LGE, saistībā ar LGE pakalpojuma vai LGE satura izmantošanu;

• izmantotu LGE pakalpojumu vai LGE saturu nelikumīgiem mērķiem vai nelikumīgiem līdzekļiem, pārkāpjot šos Lietošanas noteikumus vai jebkurus piemērojamos tiesību aktus un noteikumus;

• izmantotu LGE pakalpojumu vai LGE saturu ļaunprātīgā vai kaitīgā veidā (piemēram, uzlaužot vai izplatot ļaunprātīgus kodus, ieskaitot vīrusus un jebkādus kaitīgos datus);

• izmantotu LGE pakalpojumu vai LGE saturu tādā veidā, kas traucē citiem Lietotājiem, sabojā, pārslogo vai pasliktina LGE pakalpojumu vai palielina LGE pakalpojuma neaizsargātību pret drošības riskiem; vai

• mēģinātu atšifrēt signālus, kas tiek pārraidīti starp LGE pakalpojumu un tā serveriem, vai apkopot datus vai informāciju no LGE pakalpojuma vai tā sistēmas.

Ja Jūs nepildīsiet iepriekšminētās saistības, mēs varam apturēt Jūsu piekļuvi LGE pakalpojumam, kamēr mēs izmeklējam Jūsu neatbilstību. Tādā gadījumā mēs būsim atbildīgi par Jūsu neatbilstības pierādīšanu; tomēr mēs atcelsim jebkuru šādu apturēšanu, ja Jūs pierādīsiet savu nodomu trūkumu vai  neuzmanības trūkumu saistībā ar šādu neatbilstību. Mēs varam pārtraukt Jūsu Konta darbību, ja šāda neatbilstība, kas izraisīja apturēšanu, netiks novērsta noteiktajā laikā.

Jūsu atbildība

Ja mēs ciešam zaudējumus, kas rodas no vai saistībā ar: (i) šo Lietošanas noteikumu pārkāpumu; (ii) Jūsu veiktu LGE pakalpojuma izmantošanu citādi, nekā saskaņā ar šiem Lietošanas noteikumiem vai citādiem piemērojamo tiesību aktu vai noteikumu pārkāpumiem; vai (iii) Jūsu veiktu Trešās personas pakalpojumu (kā definēts zemāk) izmantošanu, kas nav saskaņā ar jebkādiem noteikumiem, kas piemērojami šādu trešo personu pakalpojumu izmantošanai, mēs varam pret Jums ierosināt tiesvedību par šādu zaudējumu atlīdzināšanu.

4. Licence

LGE pakalpojuma licence

LGE piešķir Jums licenci izmantot LGE pakalpojumu, lai Jūs varētu brīvi izmantot LGE pakalpojumu. Tomēr licence tiek izsniegta kā ierobežota, nenododama, atsaucama un neekskluzīva, un Jūs varat izmantot LGE pakalpojumu un LGE saturu tikai personiskiem un nekomerciāliem mērķiem. Piešķirtā licence ietver programmatūru un citus datus, kas nepieciešami LGE pakalpojuma un LGE satura nodrošināšanai, kā arī piemērojamos atjauninājumus, jauninājumus, uzlabojumus, modifikācijas, izmaiņas un papildinājumus. Pēc piekrišanas šiem Lietošanas noteikumiem Jums tiks piešķirta licence lietot LGE pakalpojumu un LGE saturu tikai saskaņā ar nosacījumiem, kas norādīti šajos Lietošanas noteikumos un piemērojamajā LGE satura Galalietotāja licences līgumā (turpmāk — “EULA”), ja tāds ir. Jūs neiegūsiet nekādas intelektuālā īpašuma tiesības vai citas īpašumtiesības, kas saistītas ar LGE pakalpojumu un LGE saturu, izņemot gadījumus, kas skaidri noteikti šeit vai piemērojamajā EULA. Turklāt informācija un licences darbības joma var atšķirties atkarībā no valsts, Jūsu ierīces un operētājsistēmas veida, LGE un tās biznesa partneru iekšējās politikas un citām darbības vai tehniskām vajadzībām. Jūs piekrītat, ka mēs neesam atbildīgi par jebkādu nesavietojamību starp Jūsu lejupielādēto LGE saturu un mobilo ierīci un zaudējumiem, kas radušies, kļūdaini ievadot informāciju par Jūsu ierīci.

Licence Lietotāja radītam saturam

Atsevišķos LGE pakalpojumos Jūs varat augšupielādēt, iesniegt, uzglabāt, pārsūtīt, saņemt vai dalīties ar Jūsu pārskatiem, ziņām, fotoattēliem, ziņojumiem, dokumentiem un citu saturu (turpmāk — “Lietotāja izveidots saturs”), uz kuru Jums pieder autortiesības. Jūs saglabāsiet īpašumtiesības uz jebkuru Lietotāja izveidotu saturu, kuru iesniedzat, bet Jums nav obligāti jāsniedz šāds lietotāja ģenerēts saturs LGE pakalpojumā. Mēs neveicam pārstāvību un nesniedzam nekādas garantijas par Lietotāja izveidotā satura vai jebkura cita augšupielādēta Lietotāja sagatavota satura precizitāti vai pilnīgumu.

Augšupielādējot vai kopīgojot Lietotāja izveidotu saturu LGE pakalpojumā, Jūs piešķirsiet LGE starptautisku, neekskluzīvu, bezmaksas, atsaucamu, nododamu licenci kopēšanai, rediģēšanai, izplatīšanai, tulkošanai, digitalizēšanai, publicēšanai, ieviešanai, uz Lietotāja izveidotā satura intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzības laiku norādīt, modificēt un radīt atvasinātus darbus, ciktāl tas nepieciešams LGE pakalpojuma darbībai, reklamēšanai un uzlabošanai.

Turklāt LGE var nodot tālāk iepriekšminēto licenci šādām personām:

 - citiem Lietotājiem, lai nodrošinātu LGE pakalpojuma funkcijas tā, kā sākotnēji paredzēts (piemēram, dalīties ar ziņojumiem ar izvēlētām personām); vai

 - trešo personu pakalpojumu sniedzējiem, kuriem ir līgumattiecības ar LGE, ar ierobežotu mērķi atļaut LGE sniegt LGE pakalpojumu saskaņā ar šiem Lietošanas noteikumiem.

Neskatoties uz iepriekš minēto, LGE pieder Lietotāja izveidota satura licence tikai tiktāl, cik to atļauj piemērojamie tiesību akti un noteikumi, un tai netiek piešķirtas nekādas tiesības, kas pārsniedz šo ierobežojumu.

5. LGE pakalpojuma lietošanas ierobežošana un Lietotāja izveidota satura dzēšana

Iespējamie pasākumi problēmu gadījumā

Jebkurā no šiem gadījumiem, ciktāl to pieļauj piemērojamie tiesību akti, mēs paturam tiesības apturēt vai pārtraukt Jūsu LGE pakalpojuma izmantošanu vai izdzēst Jūsu Kontu vai Lietotāja izveidoto saturu:

• ja Jūs vai Jūsu Lietotāja izveidots saturs radāt būtisku vai atkārtotu šo Lietošanas noteikumu, papildus noteikumu, kas var attiekties uz LGE pakalpojuma izmantošanu, citas LGE politikas (kuras ir pieejamas vietnē Informācija par LG ThinQ lietotni) vai jebkuru piemērojamu tiesību aktu vai noteikumu pārkāpumu;

• ja Jūs skaidri norādāt, ka nevēlaties ievērot šos Lietošanas noteikumus vai papildu noteikumus, kas var attiekties uz LGE pakalpojuma izmantošanu;

• ja tas nepieciešams, lai ievērotu juridiskās saistības vai tiesas rīkojumus; vai

• ja tiek pamatoti uzskatīts, ka Jūsu rīcība vai Lietotāja izveidots saturs rada kaitējumu vai atbildību pret citiem, ieskaitot citus Lietotājus un LGE (piemēram, uzlaušana, pikšķerēšana, miera traucēšana, surogātpasta pārsūtīšana, maldinoša rīcība, nepatiesa informācija, citu personu privātās dzīves aizskaršana, neslavas celšana vai neatļauta satura parādīšana, kas nepieder Lietotājam).

Paziņojums

Ja to uzskatīs par pamatoti iespējamu, pirms iepriekšminēto pasākumu veikšanas mēs Jums paziņosim par mūsu pamatojumu šādu pasākumu veikšanai, lai dotu Jums iespēju novērst identificēto problēmu. Tomēr mēs varam nolemt Jums neziņot, ja paziņojums var:

• radīt kaitējumu citiem Lietotājiem, trešajām personām vai LGE vai radīt tiem atbildību;

• radīt piemērojamo tiesību aktu vai noteikumu vai uzraugošās iestādes rīkojumu pārkāpumu;

• traucēt uzraugošo iestāžu izmeklēšanā; vai

• apdraudēt LGE pakalpojuma darbību, integritāti vai drošību.

Lietotāju atbildība saistībā ar tādiem pasākumiem kā Lietošanas ierobežošana

Piemērojamais Lietotājs, nevis LGE, būs atbildīgs par visiem kaitējumiem un zaudējumiem (ieskaitot datus un saturu), kas var rasties no pasākumu ieviešanas vai saistībā ar to īstenošanu, ja Lietotājs pārkāpj šos Lietošanas noteikumus, piemēram, LGE pakalpojuma izmantošanas ierobežošana vai Lietotāja Konta darbības pārtraukšana. Lai izvairītos no datu zaudēšanas, lūdzu, izveidojiet dublējumus vai pārliecinieties, ka dati un saturs, kas tiek glabāti, izmantojot LGE pakalpojumu, tiek saglabāti arī citā vietā, piemēram, izmantojot tiešsaistes rezerves pakalpojumus.

6. LGE pakalpojuma maiņa, apturēšana un izbeigšana

LGE pakalpojuma maiņa

Ja pievienojam jaunu funkcionalitāti vai uzsākam jaunu LGE pakalpojuma versiju vai ja tiek mainīti piemērojamie tiesību akti, mēs varam mainīt LGE pakalpojumu šādā veidā:

• mainīt, pievienot vai dzēst LGE pakalpojuma elementus vai funkcijas, piemēram šādiem mērķiem: uzlabotām funkcijām, veiktspējas drošībai, kļūdu labojumiem un pakalpojumu uzlabošanai;

• apturēt vai ierobežot LGE pakalpojuma izmantošanu vai piekļuvi tam, ieskaitot piekļuvi Kontiem;

• bez paziņojuma vai atbildības izpētīt, atzīmēt, modificēt, atteikties ievietot, bloķēt piekļuvi vai dzēst jebkuru LGE saturu; vai

• atslēgt piekļuvi, bloķēt vai attālināti modificēt jebkādu LGE saturu, kas iepriekš no ierīces LGE lejupielādēts Jūsu ierīcē, ja šādas darbības ir vajadzīgas vai ir piemērotas LGE līgumsaistību, tiesību aktu izmaiņu, tiesas rīkojuma vai citu iemeslu dēļ.

Ja LGE noņem, atspējo piekļuvi vai citādi bloķē piekļuvi jebkuram LGE saturam, Jums būs jāsazinās ar attiecīgā LGE satura nodrošinātāju.

LGE pakalpojuma darbības apturēšana un pārtraukšana

Ciktāl to pieļauj piemērojamie tiesību akti, LGE jebkurā laikā var apturēt vai pārtraukt visu LGE pakalpojumu vai tā daļu jebkurā no šiem gadījumiem:

• lai nodrošinātu LGE pakalpojuma darbību vai to uzlabotu vai ievērotu saistības, kas noteiktas piemērojamajos tiesību aktos;

• ja LGE biznesa partneri, kas nodrošina LGE ar LGE pakalpojuma elementiem, nolemj pārtraukt visu vai daļēju LGE pakalpojuma elementu sniegšanu; vai

• informācijas un komunikāciju līdzekļu (piemēram, datoru, serveru un telekomunikāciju tīklu) tehniskās apkopes, pārbaudes, nomaiņas vai atteices gadījumā, datu plūsmas intensitātes palielināšanās, sakaru pārtraukšana un cita saprātīga pamata dēļ, kas apgrūtina LGE pakalpojuma tīkla darbību.

LGE var apturēt vai izbeigt visu LGE Pakalpojumu vai tā daļu jebkurā brīdī un jebkādu komerciālo iemeslu dēļ, sniedzot jums iepriekšēju rakstisku paziņojumu vismaz 30 dienas pirms šādas apturēšanas vai izbeigšanas.

Paziņošana, kompensācija un atbildība izmaiņu, apturēšanas vai izbeigšanas gadījumā

Par būtiskām izmaiņām, apturēšanu un izbeigšanu, kas nelabvēlīgi ietekmē LGE pakalpojuma izmantošanu, Lietotāji tiks iepriekš informēti, izmantojot Kontā reģistrēto e-pasta adresi vai izmantojot citus saprātīgus veidus, ieskaitot apziņošanu LGE pakalpojumā. Tomēr izmaiņas var stāties spēkā nekavējoties bez iepriekšēja paziņojuma, ja izmaiņas ir kādā piemērojamajā tiesību aktā vai noteikumos vai ja ir drošības apsvērumi, kas nozīmē, ka šādas izmaiņas, apturēšana vai pārtraukšana ir nepieciešama. Ja nevēlaties turpināt lietot LGE pakalpojumu pēc būtiskām izmaiņām, apturēšanas vai izbeigšanas, varat dzēst savu Kontu.

Ja vien piemērojamajos tiesību aktos un noteikumos nav noteikts citādi, Lietotājiem nebūs tiesību uz jebkādu kompensāciju saistībā ar LGE pakalpojuma pilnīgu vai daļēju maiņu, apturēšanu vai izbeigšanu.

Lietotāja un LGE tiesības un pienākumi saskaņā ar šiem Lietošanas noteikumiem paliek spēkā pēc LGE pakalpojuma vai Lietotāja Konta darbības pārtraukšanas.

7. LGE atbildība un garantijas

Atbildība

Nekas šajos Lietošanas noteikumos neizslēdz vai neierobežo mūsu atbildību par: (i) nāvi vai miesas bojājumiem, kas radušies mūsu neuzmanības dēļ; (ii) krāpšanu vai krāpniecisku sagrozīšanu; un (iii) jebkuru jautājumu, attiecībā uz kuru mums būtu nelikumīgi izslēgt vai ierobežot mūsu atbildību.

Ja mēs neievērojam šos Lietošanas noteikumus, mēs esam atbildīgi par zaudējumiem vai kaitējumu, kas Jums radīts un kas ir paredzams mūsu noteikumu pārkāpuma vai neuzmanības rezultāts, bet mēs neesam atbildīgi par zaudējumiem vai kaitējumu, kas nav paredzams. Zaudējumi vai kaitējums ir paredzami, ja tie ir acīmredzamas mūsu pārkāpuma sekas vai ja šo Lietošanas noteikumu laikā Jūs vai mēs tos paredzam.

Mēs nodrošinām LGE pakalpojumu tikai lietošanai mājsaimniecības un privātām vajadzībām. Jūs piekrītat neizmantot LGE pakalpojumu vai jebkuru LGE saturu jebkādiem komerciāliem vai uzņēmējdarbības mērķiem, un mums nav nekādas saistības pret Jums par jebkādu peļņas zaudēšanu, uzņēmējdarbības zaudēšanu, biznesa pārtraukšanu vai biznesa iespēju zaudēšanu.

Mēs neesam atbildīgi par zaudējumiem vai kaitējumu, kas Jums radies: (i) neuzmanības dēļ, izmantojot LGE pakalpojumu; (ii) šo Lietošanas noteikumu pārkāpumu; vai (iii) nepārvaramas varas gadījumā.

Lai izmantotu LGE pakalpojumu un LGE saturu, var būt nepieciešama piekļuve internetam. Lūdzu, ņemiet vērā, ka atkarībā no Jūsu telekomunikāciju pakalpojumu plāna par piekļuvi internetam var tikt piemērota papildu maksa par mobilajām ierīcēm. Mēs neesam atbildīgi par Jūsu interneta pakalpojuma savienojumu vai ātrumu.

Garantijas

LGE garantija attiecībā uz LGE pakalpojumu (ieskaitot LGE pakalpojuma saturu, LGE pakalpojuma funkcijas, uzticamību, pieejamību un Lietotāju vajadzību apmierināšanu) un LGE saturu ir ierobežota ar (1) šajos noteikumos un papildu noteikumos, kas var attiekties uz LGE pakalpojuma un LGE satura izmantošanu, paredzētajiem jautājumiem vai (2) ciktāl to atļauj piemērojamie tiesību akti un noteikumi. Saistībā ar LGE pakalpojumu un LGE saturu netiek dota cita garantija. Jo īpaši viedierīce, kas savienota ar LGE pakalpojumu un LGE saturu, var tikt atvienota no LGE pakalpojuma vai kļūt nelietojama slikta tīkla savienojuma vai LGE pakalpojuma atjaunināšanas dēļ.

Ciktāl to pieļauj piemērojamie tiesību akti, LGE pakalpojums un LGE saturs tiek sniegts “tāds, kāds ir” vai “kā pieejams”, un attiecībā uz to netiek sniegtas nekādas tiešas vai noklusētas garantijas, ieskaitot, bet ne tikai garantijas attiecībā uz tirgojamību, labu kvalitāti, prasmīgu manipulāciju ar ierīcēm, piemērotību noteiktam mērķim, integritāti, piemērotību, būšanu bez vīrusa, mierīgu vidi un atbilstību attiecībā uz LGE pakalpojumu un LGE saturu.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka dažās jurisdikcijās nav atļauts atteikties no vai ierobežot netiešās garantijas, noteikumus vai nosacījumus vai ierobežot nejaušus vai cēloniskus zaudējumus, tāpēc iepriekš minētie ierobežojumi un izņēmumi var attiekties uz Jums tikai ierobežotā apmērā, un Jums, iespējams, ir papildu tiesības. Lai iegūtu papildinformāciju par tiesību aktos noteiktajām tiesībām, lūdzu, sazinieties ar vietējo uzraudzības iestādi, tirdzniecības standartu departamentu, pilsoņu konsultāciju biroju vai līdzvērtīgu iestādi.

8. Trešās personas pakalpojums

Mēs sadarbojamies ar starptautiskiem biznesa partneriem, lai nodrošinātu noderīgu saturu, izmantojot LGE pakalpojumu. LGE pakalpojums var ietvert saturu (piemēram, informāciju, saites un sludinājumus), produktus, pakalpojumus, programmas un citus materiālus, ko nodrošina trešā persona (turpmāk — “Trešās personas pakalpojums”). Izmantojot Trešās personas pakalpojumu, Jūs varat izbaudīt dažādas priekšrocības. Tomēr mēs nekontrolējam Trešās personas pakalpojumu, un attiecīgi, ciktāl to pieļauj piemērojamie tiesību akti, mēs neesam atbildīgi par kaitējumu vai zaudējumiem, kas rodas, lietojot Trešās personas pakalpojumu. Mēs neveicam nekādu pārstāvību un nesniedzam nekādas garantijas attiecībā uz Trešās personas pakalpojumu un, ciktāl to pieļauj piemērojamie tiesību akti, neuzņemamies nekādu atbildību par Trešās personas pakalpojumu. Jūs piekrītat, ka Trešās personas pakalpojuma izmantošana būs tikai Jūsu risks, un mēs nebūsim atbildīgi pret Jums, ciktāl Jūs saskaraties ar Trešās personas pakalpojumu.

9. Reklāma

Mēs piedāvājam dažādus LGE pakalpojumus bez maksas, un šajā nolūkā daži LGE pakalpojumi var ietvert (pielāgotas) reklāmas, kuras var tikt sniegtas, pamatojoties uz noteiktām Lietotāju vēlmēm. LGE pakalpojums var ietvert reklāmas vai mārketinga informāciju, ko sniedzam mēs vai trešā persona. Attiecībā uz tām reklāmām un mārketinga informāciju, ko sniedz,  reklāmdevēji, trešās personas, mēs nespējam kontrolēt šādas informācijas lietderību, precizitāti vai pilnīgumu. Attiecīgi, ja vien mēs neesam attiecināmi, mēs nebūsim atbildīgi par saistībām, kas izriet no šādām reklāmām, saziņu vai darījumiem starp Jums un šādu reklāmdevēju, ieskaitot visus zaudējumus, kas var rasties, ja paļaujaties uz šādām reklāmām.

10. Strīdu izšķiršanas kārtība

Sūdzību izskatīšana

Par visām sūdzībām par LGE pakalpojumu izmantošanu varat ziņot, izmantojot šo kontaktinformāciju:

• Uzskaitīts šeit

Mēs izskatīsim visas sūdzības šādā kārtībā: mēs piešķirsim Jūsu sūdzībai identifikācijas numuru un nekavējoties, bet ne vēlāk kā septiņdesmit divu (72) stundu laikā pēc Jūsu sūdzības saņemšanas, nosūtīsim apstiprinājumu par tās saņemšanu. Mēs nekavējoties izskatīsim Jūsu sūdzību. Ja mēs piekrītam Jūsu sūdzībai, mēs nekavējoties nodrošināsim tiesiskās aizsardzības līdzekļus un trīsdesmit (30) dienu laikā pēc Jūsu sūdzības saņemšanas nosūtīsim atbildi Jums par sūdzības būtību. Ja mēs nepiekrītam Jūsu sūdzībai vai to nav iespējams nekavējoties izskatīt, mēs ierakstīsim sūdzību un savu nostāju ziņojumā, kuru mēs nosūtīsim kopā ar atbildi par Jūsu sūdzības pamatotību. Ja mēs nepiekrītam Jūsu sūdzībai, mēs atbildē norādīsim arī iemeslus, kas pamato šādu lēmumu. Ja nepiekrītat sūdzības noraidīšanai, varat iesniegt sūdzību saskaņā ar turpmāk norādītajiem strīdu izšķiršanas noteikumiem.

Izņemot vietējos tiesību aktos noteikto aizliegumu, visi strīdi, kas rodas no šiem Lietošanas noteikumiem vai ir saistīti ar tiem, ieskaitot visus jautājumus par to esamību, pamatotību vai izbeigšanu, tiek nodoti izskatīšanai un galīgi atrisināti šķīrējtiesā (i) saskaņā ar Korejas Komerciālās šķīrējtiesas padomes noteikumiem (no kuriem noteikumus uzskata par iekļautiem ar atsauci šajā punktā); (ii) šķīrējtiesā lietu izskata viens tiesnesis, (iii) šķīrējtiesas atrašanās vieta vai juridiskā vieta ir Seula, Korejas Republika, (iv) valoda, kas jāizmanto šķīrējtiesas procesā, ir angļu valoda, un (v) līguma piemērojamie tiesību akti ir Korejas Republikas materiālās tiesības.

Ciktāl to pieprasa vietējie tiesību akti, lai šķīrējtiesa būtu likumīga un juridiski efektīva kā strīdu izšķiršanas līdzeklis, ieskaitot pret patērētāju, atsauce uz Korejas Tirdzniecības arbitrāžas padomes noteikumiem, kas minēta iepriekš, (i) tiek uzskatīta par atsauci uz kompetentākās šķīrējtiesas struktūras noteikumiem (turpmāk — “Vietējie šķīrējtiesas noteikumi”) Jūsu valstī, un atsauce uz Seulu, Korejas Republiku, kas minēta iepriekš, (iii) tiek uzskatīta par atsauci uz Jūsu valsts galvaspilsētu.

Jūs varat risināt strīdus ar mums tikai individuāli, un nevis kā prasītājs vai dalībnieks jebkādā šķietamā kolektīvās prasības procesā.

Ja esat patērētājs un dzīvojat Apvienotajā Karalistē vai Eiropas Savienībā, varat sākt tiesvedību par šiem Lietošanas noteikumiem tās valsts tiesā, kurā dzīvojat. Turklāt, ja dzīvojat Apvienotajā Karalistē vai Eiropas Savienībā, un mēs šo tīmekļa vietni vērsīsim uz valsti, kurā dzīvojat, Jūs baudīsiet visu tās valsts, kurā dzīvojat, tiesību aktu obligāto noteikumu sniegto aizsardzību. Nekas šajos Lietošanas noteikumos neietekmē Jūsu kā patērētāja tiesības paļauties uz šādiem vietējo tiesību aktu obligātajiem noteikumiem.

Ja esat patērētājs un dzīvojat Norvēģijā, domstarpību gadījumā varat sazināties ar Norvēģijas Patērētāju padomi (vai citām attiecīgām apelācijas institūcijām). Sīkāka informācija atrodama vietnē https://www.forbrukerradet.no/.

Ja esat patērētājs, kurš dzīvo Eiropas Savienībā un vēlaties iegūt vairāk informācijas par tiešsaistes strīdu izšķiršanu, lūdzu, izmantojiet šo saiti uz Eiropas Komisijas tīmekļa vietni: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Šī saite tiek nodrošināta, kā paredzēts Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 524/2013, tikai informatīvos nolūkos. Mums nav pienākuma piedalīties tiešsaistes strīdu izšķiršanā.

11. Šo Lietošanas noteikumu grozījumi

LGE var laiku pa laikam grozīt šos Lietošanas noteikumus un papildu noteikumus, kas var attiekties uz LGE pakalpojuma izmantošanu, ciktāl to atļauj piemērojamie tiesību akti un noteikumi. Par šādiem grozījumiem un to iemeslu Jums LGE pakalpojumā tiks paziņots vismaz 10 dienas pirms grozījumu stāšanās spēkā. Turklāt par visām būtiskām izmaiņām, kas var būt neizdevīgas Lietotājiem, vismaz 30 dienas iepriekš tiek paziņots attiecīgajā LGE pakalpojumā un izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus (piemēram, pa e-pastu).

Jums būs jāpiekrīt grozītajiem Lietošanas noteikumiem. LGE pakalpojuma izmantošana pēc grozīto Lietošanas noteikumu stāšanās spēkā nozīmēs, ka esat sniedzis piekrišanu šādiem grozījumiem. Jūs varat atsaukt vai nesniegt savu piekrišanu šiem Lietošanas noteikumiem (un visiem to grozījumiem), jebkurā laikā pārtraucot sava Konta darbību, pēc kā veikšanas uz Jums vairs neattieksies grozītie Lietošanas noteikumi.

12. Vispārīgie jautājumi

• Jums ir zināmas likumā noteiktas tiesības, kuras, iespējams, nevar ierobežot šie Lietošanas noteikumi. Nekas šajos Lietošanas noteikumos neierobežo šādas likumā noteiktās tiesības. Padomus par Jūsu likumā noteiktajām tiesībām var saņemt vietējā Pilsoņu konsultāciju birojā vai Tirdzniecības standartu birojā.

• Šie Lietošanas noteikumi nosaka attiecības starp Jums un LGE. Pat ja trešās personas gūst labumu no attiecībām starp Jums un LGE, šādas trešās personas neiegūst nekādas likumīgas tiesības.

• Pretrunu gadījumā starp šiem Lietošanas noteikumiem un specifiskiem papildu pakalpojumu noteikumiem, kas var attiekties uz LGE pakalpojuma izmantošanu, papildu noteikumi ir noteicošie attiecībā uz attiecīgo LGE pakalpojumu.

• Gadījumā, ja kāds no šiem Lietošanas noteikumiem tiks atzīts par spēkā neesošu, nelikumīgu vai neizpildāmu, nekādā veidā netiks ietekmēta vai pasliktināta pārējo noteikumu spēkā esamība, likumība un izpildāmība.

• Mēs nesniedzam LGE pakalpojumu saskaņā ar rīcības kodeksu.

• Ja mēs nepieprasām kādas tiesības vai noteikumu izpildi, kas atrunāti šajos Lietošanas noteikumos, šāda izpildes nepieprasīšana nenozīmē atteikšanos no šādām tiesībām vai noteikumiem.

• Katrs no šo noteikumu punktiem ir spēkā atsevišķi. Ja kāda tiesa vai attiecīgā iestāde nolemj, ka kāds no tiem ir nelikumīgs vai neizpildāms, atlikušie noteikumi paliks spēkā.

• Sniedzot Jums LGE pakalpojumu, mēs varam sniegt Jums dažādu informāciju, paziņojot par to LGE pakalpojumā vai pa pastu, e-pastu, SMS vai MMS utt. Tomēr, ja skaidri norādāt, ka nevēlaties saņemt šādu informāciju, Jūs vairs nesaņemsiet šādu informāciju, un LGE nebūs atbildīgs par nelabvēlīgiem apstākļiem, kas Jums var rasties šādas atteikšanās dēļ.

• Jebkurš šo Lietošanas noteikumu tulkojums tiek veikts, ņemot vērā vietējās prasības, un, ja rodas neatbilstība starp versijām angļu un citās valodās, tad šo Lietošanas noteikumu versija angļu valodā ir noteicošā, ciktāl to neaizliedz Jūsu jurisdikcijā spēkā esošie vietējie tiesību akti.

• Mēs varam nodot, slēgt apakšlīgumus vai kā citādāk nodot jebkuras mūsu tiesības un saistības saskaņā ar šiem Lietošanas noteikumiem jebkuram uzņēmumam, firmai vai personai. Mēs to varam izdarīt tikai tad, ja tas būtiski neietekmē Jūsu tiesības saskaņā ar šiem Lietošanas noteikumiem un piemērojamajiem tiesību aktiem. Ja mēs plānojam nodot, slēgt apakšlīgumus vai kā citādi nodot kādu no vai visas savas tiesības un pienākumus saskaņā ar šiem Lietošanas noteikumiem, mēs par to brīdināsim vismaz 30 dienas iepriekš. Ja Jūs nevēlaties turpināt izmantot LGE pakalpojumu pēc šādu tiesību nodošanas, Jūs varat atsaukt savu piekrišanu šiem Lietošanas noteikumiem, dzēšot savu Kontu. Jūs nedrīkstat nodot, slēgt apakšlīgumus vai citādi nodot savas tiesības vai pienākumus saskaņā ar šiem Lietošanas noteikumiem nevienam citam, ja vien vispirms neesat iesniedzis šādu pieprasījumu LGE rakstiski un puses ir vienojušās par to.

• Mēs neesam atbildīgi par nokavēšanos vai jebkādu mūsu saistību, kas izriet no šiem Lietošanas noteikumiem, neizpildīšanu, ko izraisa notikumi, kas ir ārpus mūsu saprātīgas kontroles (turpmāk — “Force Majeure”), jo īpaši (bet ne tikai) (a) jebkuras valdības akti, dekrēti, tiesību akti, noteikumi vai ierobežojumi; (b) publisku vai privātu telekomunikāciju tīklu nepieejamība; vai (c) streiki, lokauti vai citas rūpnieciskas darbības, pilsoņu trauksmes, nemieri, iebrukumi, teroristu uzbrukumi vai teroristu uzbrukumu draudi, karš (pasludināts vai nedeklarēts) vai jebkura dabas katastrofa. Tiek uzskatīts, ka mūsu darbība saskaņā ar šiem Lietošanas noteikumiem ir apturēta uz laiku, kamēr turpinās Force Majeure apstākļi, un mums tiks pagarināts izpildes laiks uz šo periodu. Mēs pieliksim visas saprātīgas pūles, lai izbeigtu Force Majeure vai rastu risinājumu, kā, neskatoties uz Force Majeure, var tikt izpildītas mūsu saistības saskaņā ar šiem Lietošanas noteikumiem.

• ASV valdības licence vai lietojums. Ja LGE pakalpojumu izmanto vai tas ir licencēts Amerikas Savienoto Valstu valdībai, piemēro šādus nosacījumus: LGE pakalpojums, kas licencēts saskaņā ar šiem Lietošanas noteikumiem, ir “komerciāla datoru programmatūra”, kā termins ir aprakstīts 48. Federālo noteikumu kodeksā (CFR) 252.227-7014(a)(1). Ja to iegādājusies civilā aģentūra vai kāds cits tās vārdā, ASV valdība iegādājas šo komerciālo datoru programmatūru un/vai komerciālu datoru programmatūras dokumentāciju, ievērojot šajos Lietošanas noteikumu noteikto, saskaņā ar 48. CFR 12.212 (datoru programmatūra) un 48. CFR 12.211 (Tehniskie dati) par Federālajiem iegūšanas noteikumiem (turpmāk — “FAR”) un tā pēctečiem. Ja to iegādājas jebkura Aizsardzības departamenta (turpmāk — “DOD”) aģentūra vai kāds cits tās vārdā, ASV valdība iegādājas šo komerciālo datoru programmatūru un/vai komerciālu datoru programmatūras dokumentāciju, ievērojot šajos Lietošanas noteikumu noteikto, saskaņā ar 48 CFR 227.7202-3 DOD papildinājumā FAR (turpmāk — “DFAR”) un tā pēcteči.

• Eksporta ierobežojumi. Jūs piekrītat, ka neeksportēsiet vai atkārtoti neeksportēsiet nevienu LGE pakalpojumu vai pievienoto dokumentāciju (vai to kopijas), ja tādējādi  pārkāpsiet jebkādus piemērojamos Amerikas Savienoto Valstu tiesību aktus un noteikumus. Jūs piekrītat ievērot visus piemērojamos Amerikas Savienoto Valstu un starptautiskos eksporta tiesību aktus un noteikumus. Šie tiesību akti ietver ierobežojumus galamērķiem, galalietotājiem un galapatēriņam. Jūs apliecināt un garantējat, ka Jums nav aizliegts saņemt eksportu vai pakalpojumus saskaņā ar Amerikas Savienoto Valstu vai citiem piemērojamiem eksporta tiesību aktiem.

 

 

Pielikums. Papildu noteikumi, kas piemērojami LGE pakalpojumam

 

A. LIETOŠANAS LICENCES LĪGUMS

ZEMĀK APRAKSTĪTIE NOTEIKUMI UN NOSACĪJUMI PIEMĒROJAMI KATRAS LIETOTNES, KURU JŪS LEJUPIELĀDĒJAT NO LGE PAKALPOJUMA (KATRA SAUKTA — “LIETOTNE”) IZMANTOŠANAI, UN TIE PAPILDINA LIETOŠANAS NOTEIKUMUS.PIRMS LIETOTNES LIETOŠANAS RŪPĪGI IZLASIET ŠO LĪGUMU.

 

Jūs piekrītat, ka šeit piešķirto licenci Jums piešķir lietotnes nodrošinātājs (turpmāk — “Lietotnes nodrošinātājs”), nevis LG Electronics, Inc. (turpmāk — “LGE”). Ja Lietotnes nodrošinātājs nodrošina Galalietotāja licences līgumu (turpmāk — “EULA”) kopā ar Programmu, šie noteikumi papildina šīs Lietotnes licences līgumu. Starp Jums un Lietotnes nodrošinātāju jebkuriem papildu vai atšķirīgiem noteikumiem šajā EULA ir prioritāte salīdzinājumā ar noteikumiem šajā Lietotnes licences līgumā.

 

Jūs saprotat un piekrītat, ka LGE ir trešā persona, kas gūst labumu no šī Lietotnes licences līguma un jebkura EULA, ja tas ir paredzēts. Jūs saprotat un piekrītat, ka LGE būs tiesības (un tiks uzskatīts, ka tās ir pieņēmušas tiesības) izmantot šādu licenci pret Jums kā trešo personu, kas izmanto šos līgumus.

 

1. Licences piešķiršana. Ar šo Lietotnes nodrošinātājs Jums piešķir ierobežotu, nenododamu licenci Lietotnes izmantošanai jebkurā mobilajā ierīcē, ko ražo LGE un/vai tā saistītie uzņēmumi (turpmāk — “LGE mobilā ierīce”), un LGE Lietošanas noteikumos noteiktajā veidā. Jūs nedrīkstat izīrēt, iznomāt, aizdot, pārdot, izplatīt Programmu vai nodot licenci uz to. Jūs nedrīkstat pārveidot, dekompilēt vai izjaukt Programmu, izņemot un tikai tādā mērā, kādā šāda darbība ir skaidri atļauta piemērojamajos tiesību aktos. Jebkurš mēģinājums to izdarīt ir Lietotnes nodrošinātāja tiesību pārkāpums. Ja pārkāpjat šo ierobežojumu, pret Jums var tikt ierosināts kriminālprocess un Jūs var saukt pie atbildības par nodarītiem zaudējumiem. Licences nosacījumi regulēs visus jauninājumus, ko nodrošina Lietotnes nodrošinātājs un kas aizstāj un/vai papildina sākotnējo Programmu, ja vien šādam jauninājumam nav pievienota atsevišķa licence, kas tādā gadījumā noteiks šīs licences noteikumus. Lietotnes nodrošinātājs patur visas tiesības uz Programmu un uz to, kas Jums nav skaidri piešķirts saskaņā ar šo Lietotnes licences līgumu.

 

2. Piekrišana datu izmantošanai. Jūs piekrītat, ka Lietotnes nodrošinātājs var apkopot un izmantot jebkādā veidā apkopotu tehnisko un saistīto informāciju kā daļu no produktu atbalsta pakalpojumiem, kas saistīti ar Lietotni. Lietotnes nodrošinātājs var izmantot šo informāciju vienīgi, lai uzlabotu savus produktus vai sniegtu Jums pielāgotus pakalpojumus vai tehnoloģijas. Lietotnes nodrošinātājs var izpaust šo informāciju citiem, bet ne tādā veidā, kas Jūs personiski identificētu.

 

3. Izbeigšana. Licence ir spēkā līdz brīdim, kad Jūs vai Lietotnes nodrošinātājs to pārtrauc. Ja neievērosit kādu šīs licences noteikumu(-us), Jūsu tiesības, kas izriet no šīs licences, automātiski izbeidzas bez Lietotnes nodrošinātāja paziņojuma. Pēc licences derīguma termiņa beigām Jūs pārtraucat jebkādu Lietotnes izmantošanu un iznīcināt visas Lietotnes pilnīgas vai daļējas kopijas, ieskaitot visu pievienoto dokumentāciju.

 

4. Trešās personas materiāls. Nevēlams saturs. Jūs saprotat, atzīstat un piekrītat, ka dažas Lietotnes var nodrošināt piekļuvi produktiem, pakalpojumiem, tīmekļa saturam vai citiem trešo personu materiāliem un ka LGE neatbild par šādu trešo personu saturu. Jūs piekrītat, ka LGE nav atbildīgs par trešās personas satura pārbaudi vai novērtēšanu vai šāda satura pareizību. LGE neveic pārstāvību un nesniedz nekādas garantijas attiecībā uz šādu trešo personu saturu un neuzņemas atbildību par to.

 

Jūs saprotat, atzīstat un piekrītat tam, ka, piekļūstot un lejupielādējot Lietotnes no LGE pakalpojuma, Jūs varat saskarties ar materiāliem, kurus uzskatāt par rupjiem vai kas Jums var šķist aizvainojoši, nepieklājīgi vai nosodāmi, un ka Jūs, iespējams, iepriekš nebrīdina par šādu materiālu. Jūs piekrītat, ka veiksiet Lietotņu lejupielādi un izmantošanu uz savu atbildību, un LGE neuzņemas nekādu atbildību pret Jums saistībā ar jebkādu informāciju, ar ko saskaraties šādās Lietotnēs.

 

5. NAV GARANTIJAS. JŪS SKAIDRI SAPROTAT UN PIEKRĪTAT, KA LIETOTNES LIETOŠANA IR UZ JŪSU ATBILDĪBU UN KA PIEKĻUVE LIETOTNEI TIEK NODROŠINĀTA UZ “TĀDA, KĀDA TĀ IR” UN “KĀ PIEEJAMA” PAMATA UN BEZ JEBKĀDA VEIDA VAI RAKSTURA GARANTIJĀM. LIETOTNES NODROŠINĀTĀJS NEGARANTĒ, KA LIETOTNES IZMANTOŠANA BŪS NEPĀRTRAUKTA VAI BEZ KĻŪDĀM. CIKTĀL TO PIEĻAUJ PIEMĒROJAMIE TIESĪBU AKTI, LIETOTNES NODROŠINĀTĀJS SKAIDRI ATSAKĀS NO JEBKĀDIEM NETIEŠIEM VAI TIESĪBU AKTOS NOTEIKTIEM NOTEIKUMIEM, NOSACĪJUMIEM VAI GARANTIJĀM, IESKAITOT GARANTIJAS PAR TIRDZNIECĪBU, PIEMĒROTĪBU NOTEIKTAM MĒRĶIM, NOSAUKUMU, PRECIZITĀTI, ATBILSTĪBU APRAKSTAM, APMIERINOŠU KVALITĀTI UN PĀRKĀPUMU NEESAMĪBU. LIETOTNES NODROŠINĀTĀJS NESNIEDZ NEKĀDAS TIEŠAS VAI NETIEŠAS GARANTIJAS ATTIECĪBĀ UZ TREŠO PERSONU PROGRAMMATŪRU VAI ATVĒRTĀ PIRMKODA PROGRAMMATŪRU.

 

6. ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS. CIKTĀL TO PIEĻAUJ PIEMĒROJAMIE TIESĪBU AKTI, LIETOTNES NODROŠINĀTĀJS NAV ATBILDĪGS PAR JEBKĀDA VEIDA NEJAUŠIEM, IZRIETOŠIEM, NETIEŠIEM, ĪPAŠIEM VAI SODA ZAUDĒJUMIEM VAI INFORMĀCIJAS VAI DATU ZAUDĒŠANU, IEŅĒMUMU ZAUDĒJUMIEM, UZŅĒMĒJDARBĪBAS ZAUDĒŠANU VAI CITIEM FINANSIĀLIEM ZAUDĒJUMIEM, KAS RODAS SAISTĪBĀ AR LICENCI VAI LIETOTNES IZMANTOŠANU, NEATKARĪGI NO TĀ, VAI TAS IR SAISTĪTS AR LĪGUMU, DELIKTU (IESKAITOT NEUZMANĪBU), LIKUMĀ NOTEIKTO ATBILDĪBU PAR PRODUKTU VAI CITU TEORIJU, PAT JA LIETOTNES NODROŠINĀTĀJAM IR PAZIŅOTS PAR ŠĀDU KAITĒJUMU IESPĒJAMĪBU UN PAT JA TIEK UZSKATĪTS, KA JEBKURŠ IEROBEŽOTAIS TIESĪBU AIZSARDZĪBAS LĪDZEKLIS NAV SASNIEDZIS GALVENO MĒRĶI. CIKTĀL TO PIEĻAUJ PIEMĒROJAMIE TIESĪBU AKTI, VISA LIETOTNES NODROŠINĀTĀJA ATBILDĪBA APROBEŽOJAS AR NOMAIŅU, LABOŠANU VAI PIRKUMA CENAS, KAS SAMAKSĀTA PAR LIETOTNI (JA TĀDA IR)  ATMAKSU PĒC LIETOTNES NODROŠINĀTĀJA IZVĒLES. NEKĀDĀ GADĪJUMĀ LIETOTNES NODROŠINĀTĀJS NEBŪS ATBILDĪGS PRET JUMS VAI KĀDU TREŠO PERSONU PAR TIEŠIEM, NETIEŠIEM, SODA, TIPVEIDA, NEJAUŠIEM, ĪPAŠIEM VAI CĒLONISKIEM ZAUDĒJUMIEM, KAS RODAS NO JEBKURAS TREŠĀS PERSONAS PROGRAMMATŪRAS VAI ATVĒRTĀ PIRMKODA PROGRAMMATŪRAS, PAT JA LIETOTNES NODROŠINĀTĀJS IR BIJIS INFORMĒTS PAR ŠĀDU KAITĒJUMU VAI ZAUDĒJUMU IESPĒJAMĪBU.

 

Dažās jurisdikcijās nav atļauts atteikties novai ierobežot netiešās garantijas vai ierobežot nejaušus vai cēloniskus zaudējumus, tāpēc iepriekš minētie ierobežojumi un izņēmumi Jums var tikt piemēroti ierobežotā apmērā.

 

7. Jūs piekrītat, ka neeksportēsiet vai atkārtoti neeksportēsiet nevienu Lietotnivai pievienoto dokumentāciju (vai to kopijas), ja tādā veidā pārkāpsiet jebkādus piemērojamos tiesību aktus vai noteikumus. Jūs piekrītat ievērot visus piemērojamos tiesību aktus, kā arī starptautiskos eksporta tiesību aktus un noteikumus. Šie tiesību akti ietver ierobežojumus galamērķiem, galalietotājiem un galapatēriņam. Jūs apliecināt un garantējat, ka Jums nav aizliegts saņemt eksportu vai pakalpojumus saskaņā ar piemērojamiem eksporta tiesību aktiem.

 

8. Ciktāl to pieļauj piemērojamie tiesību akti, šo piemērošanas licences līgumu reglamentē Ņūdžersijas štata likumi Amerikas Savienotajās Valstīs un Amerikas Savienoto Valstu federālie tiesību akti, izslēdzot to tiesību aktu kolīziju noteikumus. Ja esat patērētājs un dzīvojat Apvienotajā Karalistē vai Eiropas Savienībā, varat uzsākt tiesvedību par šo Licences piemērošanas līgumu tās valsts tiesā, kurā dzīvojat. Turklāt, ja dzīvojat Apvienotajā Karalistē vai Eiropas Savienībā, un mēs šo tīmekļa vietni vērsīsim uz valsti, kurā dzīvojat, Jūs baudīsiet visu tās valsts, kurā dzīvojat, tiesību aktu obligāto noteikumu sniegto aizsardzību. Nekas šajā Lietotnes licences līgumā neietekmē Jūsu kā patērētāja tiesības paļauties uz šādiem vietējo tiesību aktu obligātajiem noteikumiem.

 

Ja esat patērētājs un dzīvojat Norvēģijā, domstarpību gadījumā varat sazināties ar Norvēģijas Patērētāju padomi (vai citām attiecīgām apelācijas institūcijām). Sīkāka informācija atrodama vietnē https://www.forbrukerradet.no/.

 

9. Ja Programmu nodrošinātājs nepieprasa kādu tiesību vai noteikumu izpildi, kas minēti šajā Lietotnes licences līgumā, šāda rīcība nenozīmē atteikšanos no šādām tiesībām vai noteikumiem.

 

B. Proaktīvs klientu apkalpošanas (turpmāk — “PCC”) pakalpojums

 

Izmantojot PCC pakalpojumu, mēs Lietotājiem, kuri kādā no mūsu Programmām ir reģistrējuši noteiktas sadzīves tehnikas ierīces, sniedzam informāciju par bezmaksas un maksas apkopes un remonta pakalpojumiem, izmantojot Lietotnes iekšējos ziņojumus vai pa tālruni, regulāri pārbaudot ierīces un ierīcē izmantoto izejvielu stāvokli, lai atklātu jebkādus darbības traucējumus, anomālijas un nepieciešamo izejvielu nomaiņu. Pirms PCC pakalpojuma sniegšanas mēs Lietotājiem paziņojam būtisku informāciju vai iegūstam piekrišanu no viņiem.

 

Šie Lietošanas noteikumi stājas spēkā no 2024 / 10 / 07.

 

 

 

LG Iestādes

Valsts

LG Iestāde

Juridiskā adrese

Kontaktinformācija

Reģistrācijas numurs

PVN Nr.

Koreja

LG Electronics Inc.

LG Twin tower, 128 Yeoui—daero, Yeongdeungpo-gu, Seula, Korejas Republika

(+82) 02-3777-1114 (Koreja)

110111-2487050, reģistrēta Korejā

107-86-14075

Latvija

SIA “LG Electronics Latvia” (LGELV)

Gustava Zemgala gatve 74A, Rīga, Latvija, LV-1039

www.lg.com/lv/atbalsts/e-pasts

 

 

 

Pakalpojumi

Pakalpojums

LG Iestāde

Juridiskā adrese

Kontaktinformācija

ThinQ

LG Electronics Inc.

LG Twin tower, 128 Yeoui—daero, Yeongdeungpo-gu, Seula,

Korejas Republika

thinq@lge.com

https://www.lg.com/lv

SIA “LG Electronics Latvia” (LGELV)

Gustava Zemgala gatve 74A, Rīga, Latvija, LV-1039

www.lg.com/lv/atbalsts/e-pasts
Amazon Web Services Inc   410 Terry Avenue North, Seattle, WA 98109-5210, USA FAX: +1-206-266-7010

 

Additional Information for Latvia

1. Strīdu izšķiršanas kārtība Sūdzību izskatīšana

Sūdzību izskatīšana

Mēs izskatīsim visas sūdzības šādā kārtībā: mēs piešķirsim Jūsu sūdzībai identifikācijas numuru un nekavējoties, bet ne vēlāk kā septiņdesmit divu (72) stundu laikā pēc Jūsu sūdzības saņemšanas, nosūtīsim apstiprinājumu par tās saņemšanu. Mēs nekavējoties izskatīsim Jūsu sūdzību. Ja mēs piekrītam Jūsu sūdzībai, mēs nekavējoties nodrošināsim tiesiskās aizsardzības līdzekļus un piecpadsmit (15)  dienu laikā pēc Jūsu sūdzības saņemšanas nosūtīsim atbildi Jums par sūdzības būtību.

Saskaņā ar Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likumu iestāde, kas atrisina patērētāju prasījumus ārpustiesas kārtībā ir: Patērētāju tiesību aizsardzības centrs, tīmekļa vietne: http://www.ptac.gov.lv