Skip to Contents
Aizvērt

Palīdzības bibliotēka

Atrast noderīgu informāciju par Jūsu LG produktu

Uzziniet par produktu uzstādīšanu, uzturēšanu un traucējumu novēršanu, izmantojot mūsu meklēšanas iespējas.

OE 1. kļūda

  • Citi
  • Citi
  • Traucējummeklēšana
  • Veļas mazgājamās mašīnas
  • Pēdējoreiz atjaunināta 02/07/2014

 

OE 1. kļūda

 

 

Cēlonis 
Nevar izvadīt ūdeni, ja ir aizsērējis drenāžas sūkņa filtrs.

Ir nepieciešama regulāra tīrīšana, lai novērstu veļas plūksnu uzkrāšanos filtrā.


Drenāžas filtra tīrīšana

(Tīrot drenāžas filtru, uz grīdas var izplūst daudz ūdens. Rīkojieties uzmanīgi, ja jums ir koka grīda.)


 - Ja ūdens izplūšana uz grīdas nerada problēmas

 ① Atverot vāku mašīnas apakšdaļas kreisajā pusē, ir redzams liels korķis un atlikušā ūdens šļūtene (dažiem modeļiem tā ir izvietota labajā pusē aiz apkopes vāka).

 ② Lai izņemtu lielo korķi, pagrieziet to pa kreisi. Pēc tam izvadiet atlikušo ūdeni un svešķermeņus. Atlikušā ūdens šļūtenei nav jāpieskaras.

 ③ Iztīriet filtru un samontējiet to.

 - Ja ūdens izplūšana uz grīdas rada problēmas

 ① Atverot vāku mašīnas apakšdaļas kreisajā pusē, ir redzams liels korķis un atlikušā ūdens šļūtene (dažiem modeļiem tā ir izvietota labajā pusē aiz apkopes vāka).

 ② Lai nesamērcētu grīdu, sagatavojiet lupatu vai bļodu.

 ③ Izņemiet korķi, velkot atlikušā ūdens šļūteni uz priekšu. Piepildiet trauku ar ūdeni.

      ※ Kad korķis ir izņemts, vienmēr turiet šļūteni. (Ja esat atlaiduši šļūteni un tā ir ievilkta mašīnā, izsauciet speciālistu.)

 ④ Kad ūdens vairs neplūst, ievietojiet korķi atpakaļ vietā.

 ⑤ Pagrieziet lielo korķi pa kreisi, izjauciet un notīriet to. Pēc tīrīšanas salieciet to.

 

 

 

 ① Atveriet vāku ar monētu vai ar pirkstu.

 ② Noņemiet šļūtenes vāku un izlaidiet ūdeni.

 ③ Pagrieziet filtra vāku pretēji pulksteņa rādītāju kustības virzienam, lai izjauktu filtru.

 ④ Notīriet sārņus un izmazgājiet filtru tekošā ūdenī.

 ⑤ Salieciet filtru un aizveriet vāku.

 

 

 

Atsauksmes par rakstu

1. Kā Jūs kopumā apmierina šī raksta lietderība?
1.1. Kāpēc šis raksts neatrisināja Jūsu problēmu?

Atlikušais zīmju skaits: 500 / 500