Skip to Contents Skip to Accessibility Help

Політика конфіденційності

Згода на обробку персональних даних

  • Ви як суб’єкт персональних даних (надалі – «Суб’єкт»), заповнюючи будь-які форми на цьому веб-сайті, що передбачають надання персональних даних, надаєте згоду Підприємству з іноземною інвестицією "ЛГ ЕЛЕКТРОНІКС УКРАЇНА", що повністю належить корпорації "ЛГ ЕЛЕКТРОНІКС ІНК." (ідентифікаційний код: 25661530), яке є Власником персональних даних (далі – «Власник»), на обробку персональних даних (надалі – «ПД»), добровільно наданих Вами. Суб’єкт зобов’язується надавати точні та правдиві відомості про себе, а також своєчасно повідомляти Власника про зміни, що стосуються наданих відомостей.
  • Мета обробки персональних даних:

- реалізація відносин щодо здійснення ремонту, гарантійного та після гарантійного обслуговування продукції торгової марки “LG” корпорації "ЛГ ЕЛЕКТРОНІКС ІНК.";

- направлення повідомлень та іншої інформації Суб’єкту з метою реалізації вище зазначених відносин;

- надання відповідей на запити Суб’єкта, у тому числі і електронною поштою;

- надання компенсації за неремонтопригодну техніку;

- реєстрація продукції на офіційному сайті компанії.

  • Цим Суб’єкт повідомляється та надає Власнику згоду на обробку наступних персональних даних:

- прізвище, ім’я, по батькові, рік, місяць, дата і місце народження, повна адреса, адреса електронної пошти, контактні номери телефонів, паспортні дані, інша інформація, яка добровільно надається Суб’єктом Власнику у зв'язку із реалізацією мети обробки персональних даних.

  • Цим Суб'єкт повідомляється та надає Власнику згоду на вчинення з персональними даними Суб’єкта нижче наведених дій:

- Збір в обсязі, необхідному для досягнення мети обробки, що зазначена у пункті 2 вище;

- Обробку, включаючи, але не обмежуючись, одержання, реєстрацію, накопичення, систематизацію, зберігання, адаптування, уточнення (оновлення, зміну, поновлення), використання, поширення (в тому числі, передачу розпорядникам та третім особам, зокрема, авторизованим сервісним центрам, та іншим третім особам, яких визначає Власник самостійно, включаючи передачу іноземним суб'єктам відносин, пов’язаних із реалізацією мети обробки), знеособлення, блокування, знищення, а також будь-які інші дії або сукупність дій, пов’язані з обробкою відповідно до мети;

- Транскордонну передачу будь-яким розпорядникам чи третім особам на розсуд Власника, зокрема на території Республіки Корея, за умови забезпечення належного захисту персональних даних та якщо це необхідно для реалізації мети обробки. Суб’єкт погоджується з тим, що Власник не зобов’язаний окремо повідомляти його про кожну таку передачу;

- Внесення змін до персональних даних Суб’єкта за зверненням інших суб’єктів відносин, пов’язаних із персональними даними.

  • Цим Суб’єкт повідомляється про його (її) права

Згідно з Законом України «Про захист персональних даних», Суб’єкт має право:

1) знати про місцезнаходження бази персональних даних, яка містить його персональні дані, її призначення та найменування, місцезнаходження та/або місце проживання (перебування) власника чи розпорядника персональних даних або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законом;

2) отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані;

3) на доступ до своїх персональних даних;

4) отримувати не пізніше як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи зберігаються його персональні дані у відповідній базі персональних даних, а також отримувати зміст його персональних даних, які зберігаються;

5) пред’являти вмотивовану вимогу власнику персональних даних із запереченням проти обробки своїх персональних даних;

6) пред'являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким володільцем та розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;

7) на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв'язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;

8) звертатися із скаргами на обробку своїх персональних даних до органів державної влади та посадових осіб, до повноважень яких належить забезпечення захисту персональних даних, або до суду;

9) застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних;

10) вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх персональних даних під час надання згоди;

11) відкликати згоду на обробку персональних даних;

12) знати механізм автоматичної обробки персональних даних;

13) на захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки.

  • Строк дії Згоди

Згода Суб’єкта діє протягом невизначеного строку. Персональні дані обробляються у строк, не більший, ніж це необхідно відповідно до їх законного призначення та мети обробки.