Тема

  • Document Contents
    Ремонт
    [Код помилки кондиціонера LG] CH і 61 по черзі блимають на дисплеї
    Код перевірки може відображатися для помилки CH61 для захисту продукту припідвищенні температури випарника зовнішнього блоку.У кондиціонері використовується теорія про те, що температура навколишньогосередовища знижується при випаровуванні ...
Дивіться більше