Hopp til innhold

Juridisk info

Denne siden kan inneholde annen opphavsbeskyttet informasjon og copyright-informasjon, med vilkår som må overholdes og etterfølges.

Copyright

Brukere av nettstedet kan laste ned eller skrive ut en kopi av alt materiale på nettstedet for personlig, ikke-kommersiell bruk, gitt at de ikke modifiserer eller endrer materialet på noe vis, eller sletter eller endrer noe copyright- eller varemerkeinformasjon. Alt materiale på dette nettstedet gis med tanke på lovlig bruk. Ikke noe av informasjonen på dette nettstedet kan kopieres, distribueres eller overføres på noen måte for kommersiell bruk uten forutgående skriftlig tillatelse fra LG Electronics. LG Electronics forbeholder seg fullt eierskap og opphavsrett til alt materiale som lastes ned fra dette nettstedet.

Innsendinger til LG Electronics

LG Electronics ønsker ikke å motta konfidensiell eller fortrolig informasjon fra deg gjennom nettstedet. Merk at informasjon eller materiell som sendes til LG Electronics IKKE vil betraktes som konfidensiell. Ved å sende informasjon eller materiell til LG Electronics gir du LG Electronics, morselskapet, datterselskaper og tilknyttede selskaper en ubegrenset, ugjenkallelig tillatelse til å bruke, reprodusere, vise, oppføre, endre, overføre og distribuere materialet eller informasjonen, og du samtykker også i at LG Electronics står fritt til å bruke ideer, konsepter, kunnskap eller teknikker du sender til oss for alle formål.

Ansvar

Informasjonen på nettstedet gis som den fremstår uten garantier av noe slag, hverken uttalte eller impliserte, inkludert, men ikke begrenset til, impliserte garantier for salgbarhet, skikkethet til en bestemt hensikt, eller ukrenkelighet.

Informasjonen på dette nettstedet kan inneholde tekniske unøyaktigheter eller skrivefeil. Informasjonen kan endres eller oppdateres uten varsel. LG Electronics kan også gjøre forbedringer og/eller endringer i produkter og/eller programmer beskrevet i denne informasjonen på ethvert tidspunkt uten varsel.
Lenker på dette området vil lede bort fra LG Electronics' nettsted (nordic.lge.com/no). Nettstedene det lenkes til er ikke under LG Electronics' kontroll. LG Electronics er ikke ansvarlig for innholdet på noe lenket nettsted eller noen lenker på et lenket nettsted, eller endringer eller oppdateringer på noe slikt nettsted. Inkludering av en lenke innebærer ikke en godkjennelse av nettstedet fra LG Electronics.

Ansvarsfraskrivelse

Materialet på LG Electronics' nettsted kan inneholde unøyaktigheter og skrivefeil. LG Electronics garanterer ikke nøyaktigheten eller fullstendigheten på materialet eller påliteligheten på noe råd, mening, uttalelse eller annen informasjon vist eller distribuert gjennom LG Electronics' nettsted. Du vedkjenner at bruk av enhver slik mening, råd, uttalelse, erklæring eller informasjon er på egen risiko. LG Electronics reserverer seg retten til, etter eget forgodtbefinnende, å korrigere enhver feil eller utelatelse i enhver del av nettstedet uten varsel. LG Electronics kan gjøre endringer på nettstedet, materialet eller produktene, programmene eller tjenestene beskrevet på LG Electronics' nettsted når som helst uten varsel.

Materialet på LG Electronics' nettsted og programvaren som gjøres tilgjengelig på LG Electronics' nettsted gis som den fremstår uten noen representasjon eller garanti, hverken uttalt eller implisitt, av noe slag, inkludert, men ikke begrenset til, garantier for salgbarhet, ukrenkelighet eller skikkethet til noen bestemt hensikt.

Kundevarsel

LG Electronics har blitt oppmerksom på en rekke falske e-poster som er sendt av uautoriserte tredjeparter til publikum med falsk informasjon om markedsføringskampanjer. Eksempel på dette inkluderer e-poster som hevder at mottakerne vil motta donasjoner, lotterigevinster eller tilbud om ansettelse. Vi bekrefter at ingen av disse e-postene er offisiell markedsføring eller tilbud om ansettelse, og erkjenner ingen tilknytning til eller ansvar for, eller relatert til, disse e-postene. Vi anbefaler derfor mottakere av disse e-postene om å avstå fra å svare på slike e-poster og/eller fra å oppgi sin personlige informasjon.

lukk