Skip to Contents Skip to Accessibility Help

Personvernerklæring

UTDRAG AV PERSONVERN-POLICYEN

 

LG Electronics Inc. ("LGE"), sammen med datterselskaper og tilknyttede firmaer ("LG Group", "vi", "vår" eller "oss") respekterer ditt personvern. Denne policyen om personvern gjelder personopplysningene som vi behandler via nettstedet lg.com ("Nettstedet"), andre nettsteder som er levert av LG Group, LG-konti, våre SmartHome-tjenester tilbudt gjennom vår ThinQ-app (samlet, "Tjenester"). Dette gjelder også alle andre personopplysninger du oppgir i ditt lokale LG gruppemedlemsskap.

For brukere av LG Smart TV eller Smart Media-produkt, se i den separate policyen om personvern for Smart Media Product for detaljer om hvordan LGE behandler personopplysninger ved levering av tjenestene Smart TV / Media-produkt. Denne policyen om personvern gjelder ikke behandlingen som dekkes av medlemsskap i Smart Media-produkt, selv om LG Group også kan bruke personopplysninger som er samlet inn via tjenestene i Smart TV / Media-produkttjenesten, som beskrevet i denne policyen for personvern, og LGE kan bruke personopplysninger som er samlet inn via tjenesten som beskrevet i policyen for personvern i medlemskap i Smart Media-produkt. For mer informasjon, se i policyen om personvern i tilknytning til medlemskap i Smart Media-produkt i menyen kontohåndtering eller LG kontomeny fra innstillinger av Smart TV/ Media-produkt.

 

OVERSIKT OVER PERSONVERN-POLICYEN

I denne policyen om personvern beskriver vi typene personopplysninger som vi samler inn gjennom tjenestene våre, hvordan vi bruker disse opplysningene, hvor lenge vi oppbevarer dem og hvilke parter vi deler dem med. Vi forklarer også hvilke valg og rettigheter du har i tilknytning til bruken av dine personopplysninger, inkludert en rett til å nekte behandlingen vi utfører (hvis dette dekkes av gjeldende lover). Du finner mer informasjon om dine rettigheter, og hvordan du håndhever dem i avsnittet "Dine rettigheter". Vi oppgir også våre kontaktopplysninger slik at du kan kontakte oss hvis du har spørsmål om denne policyen om personvern og vår praksis når det gjelder personvern.

 

 

PERSONVERN-POLICY

 

Sist oppdatert: 07 / 10 / 2024

 

1. Hvem er ansvarlig for dine personopplysninger?

Din lokale LG-enhet er ansvarlig for å drifte nettstedet eller andre LG Group nettsteder i ditt land, og for opplysninger om deg som ser samlet inn via nettstedet. Din lokale LG-enhet er også ansvarlig for alle personopplysninger som du gir dem direkte, for eksempel i løpet av kundeservice eller på produktregistreringskort. LGE er ansvarlig for å drifte alle andre tjenester og for opplysningene om deg som samles inn via eller i forbindelse med de tjenestene.

Du finner navn og kontakt opplysninger for dine lokale LG-enhet og LGE i avsnittet "Kontakt oss" nedenfor.

 

2. Personopplysninger vi samler inn

Når vi viser til "personopplysninger" i denne policyen om personvern, mener vi opplysninger knyttet til en identifiserbar person (for eksempel navn, kontaktdetaljer, kjøpsopplysninger). De følgende typene personopplysninger blir samlet inn i forbindelse med våre tjenester:

 

Opplysninger du gir direkte til oss eller til tredjeparter

Noen tjenester gjør det mulig for oss å innhente opplysninger direkte fra deg eller fra andre firmaer du har et forhold til. Eksempelvis:

• Når du bruker tjenestene våre (for eksempel når du oppretter en LG-konto, registrerer en enhet eller et produkt, foretar et kjøp, anmelder et produkt eller kontakter oss), vil du oppgi informasjon til oss, slik som navn, e-postadresse, telefonnummer, fødselsdato, kjønn, talerens stemme, bilde, video, betalingskortinformasjon, leveringsadresse (inkludert postnummer), kjøpsinformasjon og interaksjoner med tilkoblede elektroniske enheter.

• Når du logger deg inn med en tredjeparts konto eller profil, vil vi få tilgang til opplysninger, som for eksempel, navnet ditt og e-postadressen din, samt tags i sosiale medier.

• Når du kommuniserer med vår servicestab eller staben hos andre medlemmer av LG Group, vil vi behandle denne kommunikasjonen og annen informasjon som er nødvendig for å kunne besvare dine forespørsler.

Informasjon om din bruk av våre tjenester

I tillegg til opplysningene du gir, vil vi samle inn informasjon om din bruk av tjenestene våre gjennom programvare på dine enheter og ved hjelp av andre elektroniske metoder (som bruk av informasjonskapsler og sensorer). Vi vil samle inn:

• Enhetsinformasjon: Din enhets navn, IMEI, UUID, OS-versjon, land, plassering, språk, IP-adresse, mac-adresse, informasjon om tilkoblet modem, nettruterinformasjon og enhetsinnstillinger.

• Påloggingsinformasjon: Brukerinformasjon, som URL, omdirigert URL, ytelsestid, den som henviser, nettverkstype, nettverksinfo., ladestatus, informasjon om reklameblokkering og informasjonskapsler. For mer informasjon om hvordan vi bruker informasjonskapsler for våre tjenester, se i policyen om informasjonskapsler som er relevant til den tjenesten du bruker.

• Informasjon om sted: Vi vil behandle dine opplysninger om sted basert på ditt samtykke eller der det er nødvendig for å levere tjenesten du har bedt om (for eksempel ved å be om informasjon om stedet for å gi deg rettledning).

• Annen informasjon om din bruk av tjenestene våre, for eksempel nettstedene du besøker, skrivemønstre (autofyll), den tilkoblede enhetens atferd og brukshistorikk, informasjon om den tilkoblede enhetens strømforbruk og hvordan du samhandler med innhold som tilbys gjennom tjenestene våre.

Nedenfor forklarer vi nærmere hvilke typer informasjon vi samler inn når du bruker tjenestene våre:

Innsamlingspunkt

Typer personopplysninger

Opplysninger innsamlet via nettstedet

Opplysninger samlet inn via LG-kontoen (se nedenfor), Registreringsskjemaer på Internett, undersøkelsesskjema, skjemaer om demo eller innkjøpsforespørsler, skjema for kundeservce eller i en chat på nettet.

 

Produkt- og tjenesteinformasjon, inkludert informasjon om produktene og tjenestene du kjøper eller bruker via nettstedet, inkludert landskode, produktkategori, kode og modellnummer, enhets-ID, fakturerings- og betalingsinformasjon, leveringsinformasjon (f.eks. leveringsadresse, postnummer), registreringsinformasjon, IP-adresse og fastvare- og programvareinformasjon.

 

Nettstedets bruk av informasjon: inkludert informasjon om hvordan du samhandler med nettstedet og enheten du bruker til dette. Se i vår Policy om informasjonskapsler for mer informasjon om dette.

 

Bilde- og stemmeinformasjon.

 

Kommentarer eller lignende innlegg på nettstedet, hvis aktuelt, inkludert tidspunktet for innlegget, e-postadressen din og kallenavnet ditt, vedlagte bilde eller filer

Informasjon innsamlet via LG-kontoen

Identitetsinformasjon, inkludert visningsnavnet ditt, landskode, språk, navnet ditt, fødselsdatoen din, adressen din, kontaktinformasjonen din, profilbildet ditt og brukerautentisering med navn. Hvis du er bedriftskunde eller ansatt hos våre bedriftskunder, omfatter dette også informasjon som gjelder din bedrift, f.eks. Kontaktopplysninger, skatte-ID-nr., jobbtittel og bransje.

 

Informasjon om enhet, inkludert opplysninger som identifiserer enheten, som IMEI-nummeret and produktets serienummer, UUID, reklame-ID og IP-adresse

Informasjon innsamlet via ThinQ-tjenesten

Identitetsdata inkludert stemmen til personen som snakker, og den teksten som blir overført. Hvis du er medlem i et virtuelt hjem eller rom: brukernummer, profilfoto, navn, e-postadresse

 

Profilopplysninger, inkludert statusen til vertsbruker, delt hjemme-ID, kundegenerert hjemme- og rominformasjon (som navnet på hjemmet, hjem-ID, Nettadresse for bakgrunnsskjerm, adresse, postnummer, geolokasjon)

 

Informasjon om bruk av ThinQ-tjenesten, inkludert opplysninger om hvordan du samhandler i ThinQ-appen, samt enheten du bruker til å gjøre det. Se i våre retningsregler ang. informasjonskapsler for mer informasjon om dette.

 

Produkt informasjon (brukes til garantifordeler): kjøpsdato og -sted, bilde av kvittering

 

Informasjon om stedet: inkludert postnummer, serveradresse, informasjon om geolokasjon.

 

Kommunikasjonsopplysninger: inkludert detaljer om forespørselen og vedlagte bilder når du bruker 1:1 forespørsel eller One Stop service.

 

Teknisk informasjon, inkludert informasjon om nettverkstilkoblingen din, tilgang til appen (f.eks. antall ganger, tidslinje) og informasjon generert under din bruk av tjenesten vår (for eksempel loggdata, informasjonskapsler)

Opplysninger innsamlet via elektroniske enheter koblet til ThinQ

Informasjon om enhet, inkludert informasjon om registrering av enheten (som en entydig identifikasjonsverdi, type, navn, produsent, modellnummer, produksjonsnummer, salgsland, versjonsopplysninger), enhetens status, innstillinger av enheten, enhetens atferd og brukshistorikk, status (på/av) og informasjon om strømforbruk, informasjon om nettverkforbindelse og nettverksmiljø, informasjon om kjøring og drift av ulike funksjoner av tjenestene til LG Electronics, informasjon om produktfeil/svikt, IP-adresse

Opplysninger innsamlet i løpet av levering av tjenesten proaktiv kundepleie (PCC).

Produkt informasjon, inkludert modellnavn, produksjonsnummer, informasjon om produkt status, produkthistorikk, informasjon om diagnostikk av produktet, informasjon om reparasjonsanmodning, kjøpsdato og -sted.

Opplysninger innsamlet via bruk av Air Conditioning Smart Care

Informasjon om produkt og innstillinger, inkludert støvsugingsplan, filtre, informasjon om temperaturenhet, innstillingsverdier, innendørs forurensningsnivå og energiovervåking.

 

Romdata, inkludert brukssted (i henhold til avstand og vinkel), temperaturinformasjon (temperaturen på bruksstedet, innstilt temperatur), menneskelig sanseinformasjon og opplysninger om innendørs belastning.

Informasjon innsamlet via bruk av kameraet eller funksjonen opplasting av bildegalleri.

 

(dette er knyttet til de følgende funksjonene: panoramavisning kjøleskap, Insta-visning kjøleskap bakgrunnsskjerm/opplastning av gallerifoto, visning av Roboking Home/Home guard, Air Conditioning)

Informasjon om bilde og video: inkludert bildeinformasjon, fotogalleri fra smarttelefonen, hjemmevisning/informasjon om posisjon av skjerm for alarmsystem, informasjon om hjemmevisning av foto/video, alarmsystem spesifisert verdi, Home Care fotoinformasjon, My Home-visning (strømming).

 

Denne informasjonen vil bare bli innsamlet hvis du bruker funksjonene som krever eller støtter bilde- eller videofunksjonalitet og/eller gir tilgang til kamera eller fotogalleri på enheten din via innstillingene av operativsystemet. Bilde- og videoinformasjon blir bare oppbevart på din enhet, og bare så lenge som det er nødvendig for å kunne yte tjenesten.

Når du benytter funksjonene Home View/Home guard, er du pålagt å informere personer som er til stede i området det blir tatt opp i, at deres bilde- eller videoopptak vil bli behandlet av oss og å gjøre denne policyen om personvern tilgjengelig for dem.

 

Opplysninger som samles inn når du kobler deg til robot støvsugeren

Bilder og tegnede kart, informasjon om støvsugingsplaner, støvsugingshistorikk, liste over støvsugingsrapporter og videoinformasjon

Informasjon innsamlet via bruk av stemmeforbindelse

Opplysninger som identifiserer enheten,

Teknisk informasjon trengs for å koble til eksterne enheter, og

Produkt informasjon: inkludert produktets modellnavn og type, produktets kallenavn, status (av/på, gjenværende tid, apparatets statusverdi) og statusegenskaper, satsen for produktets egenskapsverdier, produktets kontrollresultater, øktkode.

Taleinformasjon.

Opplysninger som samles inn når du kobler deg til Smart TV

OTA ID, TV os-versjon, innstillingskoden for funksjonene til enheten, liste-ID for anbefalinger om innhold, innhold-ID

 

Andre opplysninger vi samler inn

Når vi ber om ditt samtykke, vil vi forklare når vi får samtykke fra deg hvilke opplysninger vi vil samle inn og hvordan vi vil bruke dem.

Noen ganger mottar vi opplysninger om deg fra tredjeparter, inkludert fra andre selskaper som Facebook, Google, Amazon eller Line. Vi kan for eksempel motta opplysninger om deg fra leverandører av sosiale nettverk hvis du velger å koble deg til våre tjenester via din konto i sosiale medier.

Vi verifiserer spesifikke opplysninger som du gir til tredjeparter, for eksempel leverandører av identitetsautentisitet, som beskyttelse mot bedrageri.

Vi bruker også personopplysninger som innledningsvis ble samlet inn gjennom LGEs Smart TV / Media-produkttjeneste med det formålet som er beskrevet i denne Policyen om personvern. Se i LGEs egen policy for personvern for medlemskap i Smart Media-produkt for flere detaljer.

Vi samler også inn informasjon om deg fra andre tredjeparter, for eksempel markedsføringsselskaper og datameglere, for å kunne forstå dine interesser på en bedre måte og levere mer skreddersydde tjenester og reklame til deg. Vi mottar for eksempel sammenslått informasjon om livsstil eller kjøpemønstre hos noen demografiske grupper for å kunne få en bedre forståelse av dine sannsynlige interesser.

Vi kan også samle inn andre opplysninger om deg, dine enheter eller din bruk av våre tjenester der det er pålagt etter loven (slik som der vi er pålagt etter loven å samle inn søkelogger på Internett) eller med ditt samtykke.

Koblinger til andre nettsteder, enheter, apper og funksjoner

Våre tjenester kan gjøre det mulig for deg å koble deg til andre nettsteder, enheter, apper og andre funksjoner, som kan være uavhengige av oss og ha sine egne meldinger eller policyer for personvern, som vi anbefaler at du går gjennom. I den utstrekning et koblet nettsted, en enhet, app eller en annen funksjon ikke eies av, eller styres av oss, er vi ikke ansvarlig for innholdet, bruken eller policyen for personvern.

 

3. Hvordan vi bruker disse opplysningene

I dette avsnittet beskriver vi det juridiske grunnlaget som vi støtter oss på for å behandle personopplysningene dine, og under hvert juridiske område forklarer vi hensikten med å samle inn og bruke personopplysningene dine.

Hvis du bruker flere enn én av våre tjenester, inkludert tjenestene som er beskrevet i denne policyen om personvern og våre tjenester Smart TV / Media-product, vil vi kombinere personopplysningene vi har samlet fra deg i forbindelse med hver av de tjenestene og bruke dem til det formålet som er beskrevet policyen for personvern som gjelder de tjenestene du bruker. Dette forhindrer for eksempel at du kan bruke forskjellig pålogging for ulike tjenester.

Levere tjenester basert på ditt kontraktsmessige forhold med oss.

Vi behandler personopplysningene dine når det er nødvendig i henhold til kontrakten med deg, inkludert for å:

• Levere tjenestene til deg, og de spesifikke funksjonene du velger når du benytter deg av våre tjenester, som kan kreve at du personliggjør innholdet av våre tjenester.

• Behandle ordre og betalinger og å levere produktene våre eller produktene til tredjeparter til deg som du kjøper gjennom våre tjenester og som lar deg bruke garantirettighetene eller andre rettigheter du har i henhold til kontrakten.

• Identifisere og autentisere deg slik at du kan bruke spesifikke tjenester fra oss.

Gjøre installasjoner og registreringer enklere, løse tekniske problemer, sørge for at du for kundestøtte og å sende deg nødvendige opplysninger som er knyttet til tjenestene.

Rettmessige interesser til LG Group og/eller tredjeparter

Vi behandler personopplysninger i den utstrekning det er nødvendig å oppfylle våre rettmessige interesser (eller tredjepartenes interesser) som inkluderer våre interesser for å:

• Kunne styre forholdet vårt med kundene, inkludert å kunne kommunisere med deg og svare på forespørslene dine.

• Gjennomføre direktemarkedsføring (når vi ikke er pålagt etter loven å innhente ditt samtykke), inkludert ved å sende deg markedsføringsmateriell via e-post, telefonsamtaler, post, tekstmeldinger, kanaler i sosiale medier eller via push-meldinger gjennom mobil-appene våre, og presentere deg online reklame både i våre tjenester og på tredjeparters nettsteder, opprette markedsføringsprofiler og personliggjøring av anbefaling og markedsføringsinnhold som vi og andre viser deg, og kjøre salgsfremmende tiltak, konkurranser og lotterier. Du har rett til å motsette deg vår bruk av dine data til direktemarkedsføring når som helst – se i avsnittet "Dine valg" nedenfor.

• Beskytte virksomheten vår mot, identifisere og forhindre bedrageri og andre ulovlige aktiviteter eller aktiviteter som ikke er tillatt i våre bruksbetingelser.

• Beskytte sikkerheten, tilgjengeligheten og integriteten til våre tjenester og informasjonssystemer, inkludert ved å bruke autentisitetsmekanismer og andre sikkerhetstiltak, overvåke systemene våre mot sikkerhetstrusler, oppbevare sikkerhetskopier, anonymisering av data, og utføre systemvedlikehold.

• Beskytte dine juridiske rettigheter og sikkerheten til sluttbrukere, inkludert ved å håndtere klager, innhente juridiske råd og etablering av, utøve eller forsvare juridiske krav knyttet til oss eller andre firmaer i vår gruppe og for våre tjenester,

• Forbedre din brukeropplevelse, inkludert ved å gi deg skreddersydde funksjoner, som automatisk utfylling, en hurtigsøkfunksjon basert på de nettsidene du oftest besøker og annet innhold som er skreddersydde til dine interesser,

• Forbedre tjenestene våre og kundepleie, inkludert ved å be om tilbakemelding fra deg og å gjennomføre spørreundersøkelser og markedsundersøkelser, utføre dataanalyser om bruken av tjenestene våre, analysere kundeatferd, bygge opp bruksmønstre og kundeprofiler for å kunne identifisere regionale og globale brukertrender og å optimalisere tilbudene til kundene globalt,

• Styre vår virksomhet på en effektiv måte, inkludert ved å generere rapporter og analysere ytelsen av tjenestene våre (gjennom bruk av sammenslått informasjon), foreta revisjon av forretningsprosessene våre, bruke statistikker for å kunne ta informerte forretningsbeslutninger.

Der vi støtter oss på våre rettmessige interesser, har vi foretatt en avveining for å vurdere hvilken innvirkning av behandlingen vil ha for enkeltpersoner og for å bestemme om personens interesser veier tyngre enn våre interesser i den behandlingen som skjer. Du kan finne mer informasjon om denne balansetesten ved å bruke kontaktinformasjonen på slutten av denne policyen om personvern.

Ditt samtykke

Vi ber om ditt samtykke for å behandle personopplysningene dine, der vi mener dette er rimelig eller der det er nødvendig etter loven. Vi bruker samtykket til å:

• Plassere informasjonskapsler og bruke lignende teknologi i henhold til vår policy om informasjonskapsler og den informasjonen som er tilgjengelig for deg når disse teknologiene benyttes. For mer informasjon om dette, se i policyen om informasjonskapsler som er relevant til den tjenesten du bruker.

• Sende deg markedsføringskommunikasjon (der dette er pålagt etter loven eller der vi ellers velger å støtte oss på samtykke).

• Gi deg anbefalinger og tilpassede annonser for innhold, produkter og tjenester som vi eller andre tror du vil like, ved å analysere informasjon om din bruk av tjenestene, kombinert med ulike opplysninger du gir oss på andre måter, for formål som er i samsvar med denne personvernerklæringen. Dette vil kunne innebære leveranse av markedsføringsmateriale via ulike kanaler, inkludert via e-post, gjennom LG-kontoen, på våre nettsteder eller på tredjeparts plattformer (inkludert sosiale nettverk).

Ved andre tilfeller der vi ber om ditt samtykke, vil vi bruke dataene til det formålet som blir forklart til deg når dette skjer.

Når vi støtter oss på ditt samtykke, har du alltid retten til å trekke samtykket ditt tilbake, når som helst. Dette vil ikke påvirke lovligheten av noen behandling vi har utført før du trakk samtykket ditt tilbake. For å utøve denne rettigheten, se i avsnittet "Dine rettigheter" nedenfor.

Juridiske forpliktelser

Vi behandler personopplysninger i den utstrekning det er nødvendig å:

• Oppfylle våre juridiske forpliktelser under gjeldende lov (f.eks. skatt og regnskapsmessige forpliktelser, forpliktelser i tilknytning til produktsikkerhet, garantier og forbrukervern).

• Oppfylle rettsavgjørelser og innstevninger, og oppfylle juridisk bindende anmodninger fra myndighetene, lovetater, og andre offentlige instanser.

Der vi trenger dine opplysninger for å oppfylle vår kontrakt med deg eller å være i samsvar med de juridiske kravene vi har, må du gi oss disse opplysningene. I andre tilfeller kreves det ikke at du oppgir noen personopplysninger, men hvis du ikke gjør det, kan det innvirke negativt på måten du kan bruke tjenestene våre på.

 

4. Deling av opplysninger

Vi overfører, offentliggjør eller gjør personopplysninger tilgjengelige for tredjeparter som beskrevet nedenfor:

LG Group og personell: Vi deler personopplysninger mellom medlemsbedrifter i LG Group og med personalet vårt, inkludert innleide og agenter, og andre selskaper i vår gruppe i den utstrekning dette er nødvendig eller rimelig for å yte tjenestene våre og å oppfylle målsetningen som er angitt i avsnitt 3 ovenfor eller som er beskrevet i policyen om personvern knyttet til våre andre tjenester. Vi deler for eksempel personopplysningene dine med LGE, som bruker dem i arbeidet med produktutvikling og -forbedringer, og med ditt lokale LG Group firma til markedsføringsformål.

Tjenesteleverandører. Vi overfører eller gir dine personopplysninger til nøye utvalgte selskaper og personer som yter tjenester til oss. Dette gjelder for eksempel selskaper som hjelper oss med utvikling og drift av systemer for våre tjenester, leverandører av IT-tjenester, sikkerhet, vertsfunksjonalitet, vedlikehold av nettsteder, vedlikehold av data og analyse, kundepleie og -kommunikasjon, ordrebehandling og ordregjennomføring, kommunikasjon, fakturering, markedsføring og markedsundersøkelser, autoriserte service- og reparasjonssentre, andre administrative tjenester og selskaper som kjører konkurranser, loddtrekninger og andre salgsfremmende tiltak på våre vegne. Disse enhetene er bare autorisert til å gå inn på og bruke dine personopplysninger i den grad det er nødvendig for dem å kunne yte tjenester til oss og de er kontraktfestede plikter med en målsetning som bl.a. forhindrer dem i å bruke dine personopplysninger til noe annet formål. Noen av tjenesteleverandørene befinner seg i Republikken Sør-Korea eller i andre land utenfor Europa.

Tredjeparts IoT-leverandører: når du aktiverer tilkobling til tredjeparts funksjoner, f.eks. når du kobler hjemme IoT-enheter til våre tjenester, vil vi dele personopplysninger med de leverandørene av de IoT-enhetene slik at du kan bruke de relevante funksjonene i våre tjenester.

Autoriserte forhandlere. I noen lan selges produkter på nettstedet vårt av våre autoriserte forhandlere. Når du kjøper produkter via nettstedet vårt i disse landene, vil vi dele personopplysningene dine med disse forhandlerne.

Reklamepartnere. Vi deler personopplysninger, inkludert hvordan du samhandler med våre tjenester, reklamen som vises deg og kjøpene du foretar i sosiale nettverk og andre reklamepartnere for å kunne måle effektiviteten av våre annonser, forbedre markedsføringen vår og hjelpe oss til å levere mer relevant reklame til deg. Etter dine markedsføringspreferanser kan vi også dele dine personopplysninger med tredjeparter som tilbyr produkter eller tjenester som vi tror kan være av interesse for deg eller som ellers utfører markedsundersøkelser og -analyser. Disse partene kan bruke dine personopplysninger til å kontakte deg med tilbud eller reklame.

Andre forretningspartnere. Vi vil gi dine personopplysninger til andre forretningspartnere der dette er nødvendig for å kunne gi deg tilgang til tjenestene du har anmodet om via våre tjenester eller markedsføringsmateriell, knyttet til våre tjenester.

Besøkende på nettstedet vårt. Meldingene du poster på de enkelte områdene på nettstedet vårt, inkludert oppslagstabler om produktvurderinger, chatterom, fora eller på andre offentlige områder kan ses av andre besøkende på nettstedet vårt. [Vi informerer på nettstedet vårt der opplysningene du poster vil bli synlige for andre.]

Forretningsrådgivere: for eksempel våre jurister, regnskapsførere, forretningskonsulenter, forsikringsagenter, revisorer i den grad det er nødvendig for dem å gi oss de tjenestene de leverer.

Offentlige myndigheter, judisielle myndigheter, overvåkende myndigheter eller andre tredjeparter der det er nødvendig: Vi vil overlevere personopplysninger til myndigheter judisielle myndigheter, overvåkende myndigheter eller andre tredjeparter som vi har juridiske forpliktelser overfor, eller der vi mener det er nødvendig:

- for å følge pålegg etter loven i forhold til juridiske prosesser (som ransakingsordre, innstevning eller en rettskjennelse),

- å verifisere eller håndheve samsvar med bruksbetingelser og policyer som styrer våre tjenester og å undersøke og forhindre bedrageri og annen ulovlig aktivitet knyttet til bruken av våre tjenester eller som påvirker vår virksomhet, i den grad at slik offentliggjøring er tillatt etter gjeldende datavernlover, og

- for å beskytte og forsvare våre rettigheter, eiendom, samt sikkerheten av vår forretningsdrift og for våre tilknyttede firmaer, stab, forretningspartnere, kunder eller andre personer.

Konserntransaksjoner. Vi kan gi personopplysningene dine til en tredjepart (og deres virksomhetsrådgivere) som en del av en virksomhetssammenslåing eller overføring, omorganisering oppkjøp eller salg (inkludert i en forhandlingssammenheng), oppløsning eller andre transaksjoner på konsernnivå, eller ved konkurs.

Andre parter med ditt samtykke eller etter din anmodning. I tillegg til delingene som er beskrevet i denne policyen om personvern, kan vi dele opplysninger om deg med tredjeparter når du samtykker separat til dette, eller du ber som en slik deling.

Analyse Vi vil kunne samle inn personopplysninger om din aktivitet på nett - på nettsteder og tilkoblede enheter over tid og på tvers av tredjeparts nettsteder, enheter, apper og andre nettbaserte funksjoner og tjenester. Vi kan bruke tredjeparts analysetjenester, som for eksempel Google Analytics, Firebase m.fl. (se flere).  Informasjonen vi innhenter vil kunne bli gitt til, eller samlet inn direkte av disse leverandørene og andre relevante tredjeparter som bruker informasjonen, og det for eksempel for å evaluere bruken av tjenestene. Hvis du vil vite mer om Google Analytics, kan du gå til "Hvordan Google bruker data når du bruker partnernes nettsteder eller apper" (som du finner på https://www.google.com/policies/privacy/partners/), "Beskytte dataene dine" (som du finner på https://support.google.com/analytics/answer/6004245#zippy=) og "Google Analytics Opt-out Browser Add-on" (som du finner på https://tools.google.com/dlpage/gaoptout).

 

5. Arkivering av personopplysninger

Vi taar rimelige forholdsregler for å sikre at vi behandler og arkiverer opplysninger i henhold til følgende prinsipper:

• minst så lenge informasjonen blir brukt til å levere våre tjenester til deg,

• som påkrevd etter loven, en kontrakt, eller når det gjelder våre lovpålagte forpliktelser (f.eks. skattelover); eller

• bare så lenge det er nødvendig for det formålet den ble samlet inn for, blir behandlet eller lengre hvis det er nødvendig under en kontrakt, etter gjeldende lov eller i anonymisert form av statistiske hensyn og underlagt gode sikkerhetstiltak. Hvis det for eksempel oppstår en konflikt mellom deg og LG Group eller du ikke betaler for tjenestene du mottar, kan vi beholde relevante opplysninger til henholdsvis en slik konflikt er løst eller til betalingen er gjort. Hvis du sletter hele LG-kontoen din, vil opplysningene dine bli oppbevart i tre måneder og slettes med en gang etter det, med mindre annet er pålagt i gjeldende lover.

• Der vi behandler personopplysninger, behandles disse dataene til du ber oss om å stoppe, og i en kort periode etter dette (for at vi skal ha tid til å implementere din anmodning). Vi har også registrert det faktum at du har bedt oss om å ikke sende deg noe direktemarkedsføring eller å behandle dataene dine på ubestemt tid, slik at vi kan respektere din anmodning for fremtiden.

 

6. Dine valg

Der det er tillatt, kan vi kontakte deg via e-post, telefon, tekstmeldinger eller push-meldinger via mobil-appene våre. For å sende en forespørsel som gjelder mottaket av slik kommunikasjon fra oss, ta kontakt med oss ved å bruke informasjonen som er angitt i avsnittet "Kontakt oss" nedenfor.

 

Du kan avslutte abonnementet av markedsføringsmateriell når som helst ved å klikke på koblingen "Avslutt abonnement" som du finner nederst i e-postene eller ved å kontakte oss direkte (se i avsnittet "Kontakt oss" nedenfor).Som opplyst i avsnittet Dine rettigheter nedenfor har du rett til å motsette deg vår bruk av dine data til direktemarkedsføring når som helst.

 

Vær oppmerksom på at hvis du avslutter abonnementet av markedsføringsmateriell, vil vi behandle din anmodning så snart som mulig, men det kan i noen tilfeller være at du fortsatt vil motta markedsføringsmateriell i en kort periode mens vi behandler anmodningen din. Vi vil også fortsette å sende deg servicemeldinger for å gi deg nødvendig informasjon i tilknytning til servicekontrakten du har (for eksempel for å oppdatere deg om endringer av bruksbetingelser).

 

7. Dine rettigheter

I den utstrekning det er mulig gjennom gjeldende lovverk, kan du be det lokale LG Group firmaet om en kopi av personopplysningene som vi har om deg. Du kan også spørre oss om å slette personopplysninger eller rette opp feil, innsnevre eller begrense behandlingen av personopplysningene dine, trekke samtykket ditt tilbake, samt motta personopplysningene som du har oppgitt til oss i en kontrakt eller i et samtykke i et strukturert, maksinlesbart format og å be oss om å dele (videresende) disse dataene til en annen controller.

I tillegg kan du, i den utstrekningen dette dekkes av gjeldende lovverk, motsette deg behandling av personopplysningene dine under noen forhold (spesielt når vi ikke må behandle dataene for å kunne oppfylle kontraktsmessige eller andre lovpålagte krav). Du har rett til å motsette deg vår bruk av dine data til direktemarkedsføring når som helst, inkludert profilering i tilknytning til direktemarkedsføring.

Disse rettighetene kan imidlertid være begrenset, for eksempel hvis din anmodning innebærer at en annen persons personopplysninger ble avslørt, der dette kan bryte rettighetene til en tredjepart (inkludert våre rettigheter) eller hvis du ber oss om å slette opplysninger som vi er lovpålagte å oppbevare eller har rettmessige, viktige interesser i å beholde. Relevante unntak er inkludert både i GDPR og i nasjonale lovverk. Vi vil informere deg om relevante unntak som vi støtter oss på når vi besvarer eventuelle anmodninger fra deg. For å henvende deg til oss angående en rettighet eller med en forespørsel, bruker du kontaktinformasjonen i avsnittet "Kontakt oss" nedenfor. I noen tilfeller kan du også utøve rettighetene dine direkte via nettstedet.

 

8. Hvordan vi beskytter personopplysninger

Vi tar beskyttelsen av dine personopplysninger på alvor, og vi har tatt i bruk sikkerhetsmetoder som er laget for å beskytte opplysningene vi samler inn via våre tjenester. Vær imidlertid oppmerksom på at selv om vi tar alle rimelige forholdsregler for å beskytte dine personopplysninger, er det ikke noe nettsted, datasystem eller trådløs forbindelse som er fullstendig sikre.

 

9. Internasjonal overførsel av informasjon

Din bruk av våre tjenester vil innebære overføring, lagring og behandling av personopplysningene dine både i og utenfor landet der du bor, i henhold til denne personvern-policyen. Spesifikt, vil personopplysningene dine overføres til Republikken Korea. Vær oppmerksom på at datavernlover og andre lover i landene der opplysningene dine kan bli overført til kanskje ikke er så omfattende som dem i ditt land.

[For europeiske innbyggere]

Hvis du befinner deg i et EØS-land (Europeisk økonomisk samarbeid som er mellom EU og Island, Lichtenstein, Norge), Storbritannia eller Sveits, vil vi overføre personopplysningene dine til andre land utenfor EØS, Storbritannia eller Sveits, inkludert til Republikken Korea og USA. Den europeiske unionens lovverk anerkjenner at Republikken Sør-Korea har tilstrekkelig beskyttelse av personopplysninger. Men der vi overfører personopplysningene dine til en jurisdiksjon som ikke er ansett å være tilstrekkelig etter loven, vil vi gjennomføre egnede tiltak, i samsvar med gjeldende lover, for å sikre at dine personopplysninger forblir beskyttet. Slike tiltak inkluderer for eksempel bruken av modellklausuler som har blitt godkjent av EU, Storbritannia og Sveits. I noen tilfeller vil vi trenge ditt uttrykkelige samtykke, der dette er rimelig. For å be om flere opplysninger eller å få en kopi av de kontraktsmessige avtalene eller andre sikkerhetsrutiner som er på plass, bruk kontaktopplysningene i "Kontakt oss" seksjonen nedenfor.

 

10. Oppdateringer av personvern-policyen vår

 

Vi vil oppdatere denne policyen om personvern når vi endrer måten vi bruker personopplysninger på eller når vi blir pålagt å gjøre dette under lovverket om personvern. Vi vil gjøre deg oppmerksom på alle materielle endringer i vår policyen om personvern på en egnet måte (for eksempel ved å poste et varsel på nettstedene og appene som vi leverer våre tjenester gjennom, og angi øverst i meldingen når den siste oppdateringen ble gjort).

 

11. Kontakt oss

 

For å utøve rettighetene dine eller for å få mer informasjon om hvordan vi bruker personopplysningene dine, ta kontakt med oss.

For anmodninger og forespørsler som er knyttet til opplysninger om deg som er samlet inn via nettstedet eller av ditt lokale LG Group firma, ta kontakt med det lokale LG Group firmaet. Navnet og kontaktopplyseningene til din lokale LG Group-representant finner du her.

For anmodninger og forespørsler om det som er innsamlet via alle andre tjenester, ta kontakt med LGE [her] eller via post til [LG Twin tower, 128 Yeoui—daero, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Republikken Sør-Korea]. LGEs kontakt i det europeiske økonomiske samarbeidsområdet er [dpo-eu@lge.com], LG Electronics Deutschland GmbH, Alfred-Herrhausen-Allee 3-5, 65760 Eschborn. Navnet og kontaktopplyseningene til din lokale LG Group-representant finner du her.

Vår personvernleder kan kontaktes på [dpo-eu@lge.com].

Hvis du ikke er fornøyd med hvordan vi bruker personopplysningene dine eller mener dette ikke er i henhold til lovgivningen om beskyttelse av personopplysninger, har du rett til å klage til myndighetene for datavern der du bor eller arbeider og når du mener at det har skjedd et brudd på lovgivningen som regulerer datavern.

 

12. Personopplysninger om barn

 

Tjenestene våre er laget for brukere generelt, og er ikke rettet mot barn.I forbindelse med våre tjenester samler vi ikke inn eller vedlikeholder med vitende og vilje personopplysninger fra noen som er under 18 år, eller med vitende og vilje lar slike personer benytte våre tjenester. Ikke gi oss personopplysninger knyttet til personer som er under 18 år. Hvis du er under 18 år, ikke forsøk å registrere deg for tjenestene våre eller forsøk å gi oss dine personopplysninger. Hvis vi oppdager at en person under 18 år har gitt oss personopplysninger, vil vi straks slette disse opplysningene. Hvis du tror at et barn under 18 år kan ha gitt oss personopplysninger, ta kontakt oss ved bruk av informasjonen angitt i avsnittet "Kontakt oss" ovenfor.

I noen jurisdiksjoner kan det være vi bruker en strengere alderspolicy. Les tilleggsopplysningene for din jurisdiksjon nederst i denne policyen om personvern for å finne mer informasjon.

 

 

 

LG-enheter

Land

LG-enhet

Registrert adresse

Kontaktinformasjon

Norge

LG Electronics Nordic AB

LG Electronics Nordic AB, Box 83, SE-164 94 Kista, Sweden

www.lg.com/no/support/email

 

Tjenester

Tjeneste

LG-enhet

Registrert adresse

Kontaktinformasjon

ThinQ

LG Electronics Inc.

LG Twin tower, 128 Yeoui—daero, Yeongdeungpo-gu, Seoul,

Republikken Sør-Korea

thinq@lge.com

http://www.lg.com/no

LG Electronics Nordic AB

LG Electronics Nordic AB, Box 83, SE-164 94 Kista, Sweden

www.lg.com/no/support/email

 

 

 

Retningslinjer for informasjonskapsler

 

Sist oppdatert: 07 / 10 / 2024

 

Disse retningslinjene gjelder for deponering av informasjonskapsler fra nettstedene og tjenestene (heretter samlet kalt «nettstedene») som forvaltes av LG Electronics Inc. («LGE»), sammen med dets datterselskaper og tilknyttede selskaper («LG-gruppen», «vi», «vår» eller «oss»).

Nettstedene bruker informasjonskapsler. Nedenfor finner du informasjon om informasjonskapsler og hvordan du begrenser dem.

Med unntak av informasjonskapsler som er strengt nødvendige for levering og riktig funksjon av nettstedene, kan du velge om du vil samtykke til deponering av informasjonskapsler via vårt dedikerte banner eller ved å følge instruksjonene nedenfor.

 

Hva er en informasjonskapsel?

Når du surfer på nettstedene, kan informasjonskapsler eller lignende teknologier som "web beacons", SDK-er, piksler eller andre (samlet kalt "informasjonskapsler") plasseres på enheten du får tilgang til nettstedene fra, for eksempel datamaskinen eller mobiltelefonen eller nettbrettet. Informasjonskapsler kan registrere informasjon knyttet til navigering på nettstedene våre (sidene du har konsultert, dato og klokkeslett for konsultasjonen osv.) som vi kan lese under dine påfølgende besøk.

Informasjonskapsler er tekstfiler som inneholder små mengder informasjon som lastes ned til datamaskinen eller mobilenheten din når du besøker et nettsted. Informasjonskapsler sendes deretter tilbake til det opprinnelige nettstedet ved hvert påfølgende besøk, eller til et annet nettsted som gjenkjenner den informasjonskapselen. Informasjonskapsler er nyttige fordi de gjør det mulig for et nettsted å gjenkjenne en brukers enhet.

Informasjonskapsler gjør mange forskjellige jobber, som å la deg navigere effektivt mellom sider, huske preferansene dine og generelt forbedre brukeropplevelsen. De kan også bidra til å sikre at annonser du ser på nettet, er mer relevante for deg og dine interesser.

 

Hvilke informasjonskapsler bruker vi på nettstedene?

Vi bruker følgende informasjonskapsler.

1) Nødvendige informasjonskapsler.

Dette er informasjonskapsler som er nødvendige for driften av nettstedene våre. De inkluderer for eksempel informasjonskapsler som gjør det mulig for deg å logge på sikre områder på nettstedene våre. Disse informasjonskapslene kan gjøre det mulig for nettstedet å skille deg som individuell besøkende fra alle andre besøkende på nettstedet. Disse informasjonskapslene brukes til å opprettholde en serverøkt for å aktivere funksjoner du har bedt om. Denne kategorien informasjonskapsler kan ikke deaktiveres. Hvis du konfigurerer nettleseren din til å avvise disse informasjonskapslene, vil visse tjenester på nettstedene ikke bli levert optimalt, eller til og med ikke kan leveres til deg.

 

2) Funksjonelle informasjonskapsler (Informasjonskapsler for preferanser).

Disse brukes til å gjenkjenne deg når du kommer tilbake til nettstedene våre. Disse informasjonskapslene brukes til å gi deg praktiske funksjoner, for eksempel produktanmeldelser og avspilling av produktvideoer, under nettlesingen. Dette gjør det mulig for oss å tilpasse innholdet vårt for deg og huske preferansene dine (for eksempel valg av språk eller region). Disse informasjonskapslene kan gjøre det mulig for nettstedet å skille deg som individuell besøkende fra alle andre besøkende på nettstedet. Disse informasjonskapslene brukes til å opprettholde en serverøkt for å aktivere funksjoner du har bedt om. All informasjonen som disse informasjonskapslene samler inn, er anonym og brukes bare til å forbedre hvordan nettstedene fungerer.

Hvis du ikke tillater disse informasjonskapslene, vil vi ikke kunne fortsette å analysere funksjonaliteten til nettstedene våre og foreslå personlig innhold til deg.

 

3) Analytiske informasjonskapsler (Informasjonskapsler for ytelse).

Disse informasjonskapslene gjør det mulig for oss å fortsette å forbedre funksjonene på nettstedene våre gjennom trafikkanalyse og foreslå personlig tilpasset innhold overfor deg. De gjør det mulig for oss å gjenkjenne og telle antall gjester og se hvordan de beveger seg rundt på nettstedet vårt når de bruker det. Dette hjelper oss med å forbedre måten nettstedet vårt fungerer på, for eksempel ved å sikre at brukerne enkelt finner det de leter etter. Informasjonen som disse informasjonskapslene samler inn identifiserer deg ikke direkte og brukes til å forbedre måten sidene fungerer på. Tredjeparten som leverer disse statistiske tjenestene, som Google Analytics m.fl. (se flere), behandler imidlertid personopplysninger om deg for å kunne levere oss aggregerte data om gjester på nettstedet vårt.

Hvis du ikke gir samtykke til disse informasjonskapslene, vil vi ikke kunne fortsette å analysere våre nettsteders funksjonalitet og foreslå personlig tilpasset innhold overfor deg.

Vær klar over at nettstedet vårt bruker tredjeparts analytiske informasjonskapsler som Google Analytics-informasjonskapsler m.fl. (se flere) som også kan brukes til å informere om annonseringsbeslutninger som gjelder deg. Informasjon samlet inn av Google Analytics-informasjonskapsler vil bli overført til og lagret av Google på servere i USA i samsvar med personvernpraksis. Du kan få tilgang til Googles personvernregler gjennom https://policies.google.com/privacy. Du kan deaktivere Google Analytics fullstendig (inkl. eventuell bruk i annonsering) for nettleseren din ved å gå til følgende lenke: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

 

4) Annonseinformasjonskapsler (informasjonskapsler for markedsføring).

Disse informasjonskapslene lar oss presentere annonser og annet innhold som vi mener passer best til dine interesser og digitale atferd. Disse informasjonskapslene kan plasseres på våre nettsteder av våre annonseringspartnere.  De kan også brukes av disse selskapene til å profilere interessene dine og vise deg relevante annonser på andre nettsteder.

Hvis du ikke tillater disse informasjonskapslene, vil du ikke kunne motta personlig annonsering.

 

Hvordan administrere, deaktivere eller slette informasjonskapsler?

Du kan når som helst gi eller trekke tilbake ditt samtykke til deponering av informasjonskapslene nevnt ovenfor (unntatt strengt nødvendige informasjonskapsler) ved å klikke på "Endre innstillingen for informasjonskapsler" fra hvilken som helst side på våre nettsteder.

Du kan også deaktivere informasjonskapsler ved å aktivere innstillingen i nettleseren din som lar deg nekte innstillingen av alle eller noen informasjonskapsler. Men hvis du bruker nettleserinnstillingene dine til å deaktivere alle informasjonskapsler (inkludert strengt nødvendige informasjonskapsler), kan det hende at du ikke får tilgang til hele eller deler av nettstedene.

Deaktivering av en informasjonskapsel eller kategori av informasjonskapsler sletter ikke informasjonskapselen fra nettleseren din. Du må gjøre dette separat i nettleseren din.

Hvis du vil gjøre endringer i innstillingene for informasjonskapsler, kan du gå til menyen "Alternativer" eller "Innstillinger" i nettleseren din. Alternativt kan du gå til "Hjelp" -alternativet i nettleseren din for mer informasjon.

Hvis du vil vite mer om innstillingene for informasjonskapsler for nettleseren din, kan du velge koblingene nedenfor:

• Internet Explorer : https://support.microsoft.com/en-us/windows/delete-and-manage-cookies-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d

• Firefox : https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer?redirectlocale=en-US&redirectslug=Cookies

• Chrome : https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en

• Android : https://support.google.com/chrome/answer/95647

• Safari : https://support.apple.com/en-gb/guide/safari/sfri11471/mac

• iOS : https://support.apple.com/en-gb/HT201265

 

 

 

Endring av retningslinjene for informasjonskapsler

De nåværende retningslinjene for informasjonskapsler kan oppdateres av LGE; Vi vil imidlertid informere deg om viktige endringer ved hjelp av en melding publisert på nettstedene med rimelig varsel, for å gi deg tid, om nødvendig, til å slutte å bruke nettstedene. Det er viktig at du alltid ser etter oppdateringer av retningslinjene, da vi kan endre den fra tid til annen for å gjenspeile endringer i vår bruk av informasjonskapsler. Sjekk datoen for policyen for å se når den sist ble endret.

 

Mer informasjon om personvern

For mer informasjon om informasjonskapsler, samt personvern, vennligst se Personvernregler.

 

Kontakt oss

For forespørsler og henvendelser knyttet til informasjon om deg som er samlet inn via nettstedene eller på annen måte av ditt lokale LG Group-medlem, vennligst kontakt ditt lokale LG Group-medlem. Navnet på og kontaktinformasjonen til ditt lokale LG Group-medlem finner du here.

Vårt personvernombud kan kontaktes på [dpo-eu@lge.com].

 

Hvordan bruker vi informasjonskapsler og hvor lenge varer de?

Vi bruker informasjonskapsler til de formålene som er angitt nedenfor. Hvis vi i fremtiden bruker andre til å tilby flere og bedre tjenester, vil du bli informert om dette.

 

 

 

Direkte markedsføring

 

Fra tid til annen kommuniserer vi med brukere som abonnerer / har gitt sitt samtykke på/for våre tjenester via e-post eller tekstmelding (angående informasjon om våre produkter, kampanjer eller tilbud), eller det er innen vår legitime interesse å gjøre det. Vi kan f.eks. bruke din e-postadresse (eller når det er relevant, postadressen eller telefonnummeret ditt) til å bekrefte din anmodning, til å sende deg en underretning om betalinger, til å sende deg informasjon om endringer av våre produkter og tjenester, slik at våre partnere kan gi deg informasjon om muligheten for å utvide produktgarantier (for tiden AQILO Business Consulting GmbH), for å kunne sende en forespørsel om at du skal skrive en anmeldelse av et produkt og til å sende underretninger og andre fremleggelser som krevd ved lov, Selv om du kan velge bort fra markedsføringsmeldinger, vᴂr oppmerksom på at det er i din interesse å sikre at vi er i stand til levere visse ikke-markedsføringsrelaterte meldinger, slik som underretninger om betaling, og at det kan kreves ved lov at vi leverer visse underretninger til deg.

 

Men vi gir deg muligheten til å utøve et velge bort-valg hvis du ikke vil motta markedsførings- eller andre typer kommunikasjoner fra oss, slik som e-poster eller oppdateringer fra oss angående nye tjenester og produkter tilbudt på nettstedene eller hvis du ikke vil at vi skal dele dine personopplysninger med tredjeparter for markedsføringsformål. Velge bort-valget kan utøves ved å huke av eller fjerne avhuking fra vedkommende boks skaffet på tidspunktene hvor personopplysninger blir innsamlet, eller ved å kontakte oss ved bruk av kontaktdetaljene oppgitt på www.lg.com/no/support/contact/chat-email.

 

Vi vil behandle din abonnering så snart som mulig, men vᴂr oppmerksom på at under visse omstendigheter kan du motta noen få meldinger til inntil abonneringen blir behandlet. Du kan også velge bort fra å motta slike e-poster ved å klikke på abonnement-lenken i teksten til e-posten.