Skip to Contents Skip to Accessibility Help

Vilkår for bruk av LGE-tjenester

LG Electronics Brukervilkår for tjenester

LG Electronics, Inc. ("LGE") sammen med datterselskaper og tilknyttede selskaper ("LG Group", "vi", "vår" eller "oss") ønsker deg , sluttbrukeren ("bruker(e)" eller "deg"), velkommen til vår tjeneste.

Disse bruksbetingelsene ("Bruksbetingelser") inneholder nødvendig informasjon til brukere for bruk av de ulike tjenestene, som mobil-apper og nettsteder som vi leverer i forbindelse med våre produkter og smarthenheter (Inkludert tilpassede tjenester basert på dine preferanser) som er oppført her  (samlet "LGE Service"). Disse bruksbetingelsene inneholder f.eks. følgende:

hvordan du kan bruke LGE-tjenesten og hvordan vi leverer LGE-tjenesten;

rettigheter, ansvar og regler som gjelder for deg og LGE i forbindelse med bruk av LGE-tjenesten;

immaterielle rettigheter vedrørende innholdet og programvaren som er tilgjengelig gjennom LGE-tjenesten; og

andre rettigheter du har i forbindelse med bruk av LGE-tjenesten.

For å kunne bruke LGE-tjenesten må du samtykke til disse Brukervilkårene. For å bruke visse tjenester, kan det også være påkrevd å sette opp en konto som medlem («Medlem(mer)») og bruke enheter produsert av oss. Vi ber deg lese disse Brukervilkårene nøye. Vi anbefaler også at du leser andre retningslinjer som kan gjelde for din bruk av LGE-tjenesten, også Personvernerklæringen, som er tilgjengelig på LGE-tjenesten her.

Disse Brukervilkårene skal i prinsippet gjelde for din bruk av LGE-tjenesten. Ved bruk av visse tjenester kan du imidlertid være underlagt tjenestespesifikke vilkår i tillegg til disse Brukervilkårene. Når du for eksempel kjøper varer og tjenester gjennom LGE-tjenesten, vil kanskje Kjøpsbetingelsene gjelde, og du må godkjenne betingelsene for å kunne fullføre kjøpet. Ved en eventuell konflikt eller uoverensstemmelse mellom denne avtalen og slike tjenestespesifikke vilkår skal de tjenestespesifikke vilkårene gjelde, men kun for den aktuelle tjenesten. I tillegg kan det gjelde ytterligere policyer, anvisninger, retningslinjer og kunngjøringer for visse tjenester, og vi anbefaler at du leser dem nøye før du bruker disse tjenestene.

1. Leverandøren av LGE-tjenesten

Enhet som inngår Brukervilkårene med deg for å levere LGE-tjenesten i samsvar med Brukervilkårene:

Oppført her

2. Bruk av og abonnement på LGE-tjenesten

Abonnement

Det vil kunne være begrensninger på muligheten til å abonnere på LGE-tjenesten for mindreårige under 18 år.

Merk at hvis du er under 18 år og vil abonnere på LGE-tjenesten, må du ha tillatelse fra foreldre eller foresatte. Dine foreldre eller foresatte vil være ansvarlig for din bruk av LGE-tjenesten og må derfor overvåke din bruk av LGE-tjenesten og føre tilsyn med din bruk av LGE-tjenesten og avgjøre om LGE-tjenesten er passer for deg eller ikke.

Du kan registrere deg som abonnent på LGE-tjenesten etter å ha lest og samtykket til disse Brukervilkårene og Personvernerklæringen, og i noen tilfeller må du deretter gå gjennom en e-post-verifisering. Etter vellykket verifisering og/eller godkjent registrering får du en egen konto for LGE-tjenesten («Konto»). Vi kan be at du verifiserer navnet ditt når du logger inn for første gang eller mens du bruker LGE-tjenesten. Du kan sjekke opplysningene dine og rette eventuelle feil ved å logge deg på Kontoen din.

Disse Brukervilkårene gjelder på ubestemt tid.

Vær oppmerksom på at betingelsene for bruk ikke anses å være skriftlige, og vi arkiverer ikke de godkjente bruksbetingelse. Disse bruksbetingelsene vil alltid være tilgjengelige for deg i ThinQ App-menyen > App-innstilling > Bruksbetingelser. Du kan også kontakte oss på [thinq@lge.com] for nedlasting.

Abonnement som Medlem og bruk av Kontoen

Du må oppgi riktige og fullstendige opplysninger når du registrerer deg

Du må så snart som mulig oppdatere eventuelle endringer i opplysningene

Du må sørge for at passordet ditt ikke blir kjent for andre eller delt med andre når du bruker Kontoen

Du må varsle LGE umiddelbart hvis du mistenker at noen har brukt Kontoen din uten tillatelse

Du er ansvarlig for bruken av Kontoen din, og skal gjøre det som er nødvendig for å beskytte Kontoen. Du vil være ansvarlig for eventuelle følger av handlinger som kan tilskrives deg, også uaktsomhet ved bruk av passordet ditt, og LGE skal ikke være ansvarlig for slike følger.

Vi kan nekte å opprette en Konto i følgende tilfeller:

hvis du oppgir feil og ufullstendige opplysninger ved registrering;

hvis du registrerer deg for å bruke LGE-tjenesten for kommersielle eller ulovlige formål; eller

hvis vi ikke kan godta deg som Medlem av grunner som kan tilskrives deg, som f.eks. tidligere brudd på Brukervilkårene.

Videre kan Brukerne laste ned noe gratis innhold som er tilgjengelig på LGE-tjenesten uten å opprette en Konto, hvis Brukeren godtar at LGE autentiserer hans/hennes enhet for at LGE skal kunne fastslå om Brukeren kan få tillatelse til å laste ned det aktuelle innholdet.

Vi kan når som helst, og av hvilken forretningsmessig årsak som helst, inndra eller slette en av dine konti dersom du har flere konti for tjenestene våre under en enkelt e-postadresse. Hvis vi inndrar eller sletter en av dine konti, vil vi forsøke å varsle deg minst 30 dager før inndragelsen eller slettingen på den e-postadressen som er registrert på kontoen din. Hvis det ovennevnte skjer, kan vi terminere vår tjeneste med den indradde eller slettede kontoen.

3. Brukernes rettigheter og forpliktelser

Dine juridiske rettigheter

Disse Brukervilkårene skal ikke begrense eller frata deg dine lovbestemte rettigheter til (1) en viss tjenestekvalitet og (2) løsning på eventuelle problemer. Hvis du for eksempel er en forbruker som kjøper produkter via LGE-tjenesten, har du alle rettigheter etter gjeldende lover og regler.

Rett til å trekke tilbake ditt samtykke til Brukervilkårene

Du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke til Brukervilkårene uten varsel eller å oppgi noen grunn ved å slette Kontoen din eller slutte å bruke LGE-tjenesten.

Dine forpliktelser

Du må overholde følgende når du bruker LGE-tjenesten:

overholde Brukervilkårene og alle gjeldende lover og regler;

respektere andres rettigheter, også rettigheter til personopplysninger, personvern og immaterielle rettigheter;

avstå fra atferd som krenker andres rettigheter, er ærekrenkende eller på annen måte skader interessene til andre, også LGE; og

avstå fra handlinger som kan føre til misbruk av, forstyrre, føre til stans i eller skade LGE-tjenesten.

LGE gjør sitt beste for å ivareta sikkerheten og tryggheten til sine Brukere og for å gi Brukerne fri tilgang til LGE-tjenesten. Derfor har du ikke lov til å bruke LGE-tjenesten eller innhold levert gjennom LGE-tjenesten («LGE-innhold»), til:

å forsøke å finne kildekoden eller algoritmen til LGE-tjenesten eller LGE-innholdet ved for eksempel å foreta omvendt utvikling av programvaren (utover det som er tillatt i henhold til gjeldende lovgivning);

å forsøke å vilkårlig endre eller deaktivere visse funksjoner i LGE-tjenesten eller LGE-innholdet;

å skape avledet arbeid basert på LGE-tjenesten eller LGE-innholdet;

å engasjere deg i tjenester som leasing, underlisensiering eller hosting, ved hjelp av LGE-tjenesten eller LGE-innholdet;

å krenke immaterielle eiendomsrettigheter, også opphavsretter som tilhører andre også LGE, i forbindelse med bruk av LGE-tjenesten eller LGE-innholdet;

å bruke LGE-tjenesten eller LGE-innholdet til ulovlige formål eller på ulovlige måter, i strid med Brukervilkårene eller gjeldende lover og regler;

å bruke LGE-tjenesten eller LGE-innholdet i ond hensikt eller på skadelig måte (f.eks. hacking eller distribuering av skadelige koder, også virus og skadelige data);

å bruke LGE-tjenesten eller LGE-innholdet på en måte som hindrer andre Brukere, skader, overbelaster eller forringer LGE-tjenesten eller gjør LGE-tjenesten mer sårbar for sikkerhetsrisikoer; eller

å forsøke å dekode signaler som overføres mellom LGE-tjenesten og LGE-tjenestens servere, eller innhente data eller informasjon fra LGE-tjenesten eller LGE-tjenestens system.

Dersom du ikke overholder forpliktelsene ovenfor, kan vi stenge tilgangen til LGE-tjenesten midlertidig mens vi undersøker forholdet. I slike tilfeller vil vi være ansvarlig for å bevise at du ikke har overholdt Brukervilkårene, men vi vil åpne tilgangen igjen hvis du beviser fravær av forsett eller uaktsomhet i forbindelse med at Brukervilkårene ikke ble overholdt. Vi kan avslutte Kontoen din hvis forholdet som førte til stenging av Kontoen ikke er løst innen en viss periode.

Ditt ansvar

Hvis vi lider tap som følge av eller i forbindelse med: (i) at du bryter Brukervilkårene; (ii) at du bruker av LGE-tjenesten på en måte som ikke er i samsvar med Brukervilkårene eller som på annen måte er i strid med gjeldende lover eller regler; eller (iii) at du bruker Tredjepartstjenestene (som definert nedenfor) på en måte som ikke er i samsvar med vilkår som gjelder for bruk av slike Tredjepartstjenester, kan vi innlede rettslige skritt mot deg til dekning av slike tap.

4. Lisens

Lisens for bruk av LGE-tjenesten

LGE gir deg lisens for bruk av LGE-tjenesten slik at du fritt kan bruke LGE-tjenesten. Lisensen gis imidlertid på begrenset, ikke-overførbar, gjenkallelig og ikke-eksklusiv basis, og du kan kun bruke LGE-tjenesten og LGE-innholdet til personlige og ikke-kommersielle formål. Lisensen omfatter programvare og andre data som er nødvendige for å levere LGE-tjenesten og LGE-innholdet, samt gjeldende oppdateringer, oppgraderinger, forbedringer, modifikasjoner, endringer og tillegg. Når du godtar disse Brukervilkårene, får du lisens til å bruke LGE-tjenesten og LGE-innholdet bare på de vilkår som er fastsatt i disse Brukervilkårene og eventuell gjeldende Sluttbrukerlisensavtale («Sluttbrukerlisensavtale») for LGE-innholdet. Du får ingen immaterielle rettigheter eller andre eiendomsrettigheter i tilknytning til LGE-tjenesten og LGE-innholdet, med mindre det er uttrykkelig spesifisert i dette dokumentet eller i gjeldende Sluttbrukerlisensavtale. Videre kan lisensens innhold og omfang variere i henhold til land, elektronisk enhet som brukes og operativsystem, LGEs interne retningslinjer og LGEs forretningspartnere, og andre driftsmessige eller tekniske behov. Når du godtar Brukervilkårene, godtar du samtidig at vi ikke har noe ansvar overfor deg dersom det ikke er driftskompatibilitet mellom LGE-innhold du laster ned og din mobile enhet, og eventuelle skader som oppstår fordi du har oppgitt feil informasjon om enheten din.

Lisens til brukerskapt innhold

I visse LGE-tjenester kan du laste opp, sende inn, lagre, overføre, motta eller dele anmeldelser, innlegg, bilder, meldinger, dokumenter og annet innhold («Brukerskapt innhold») som du har opphavsrett til. Du beholder eierskap til alt Brukerskapt innhold du sender inn, og du er ikke pålagt å legge inn slikt Brukerskapt innhold på LGE-tjenesten. Vi gir ingen løfter eller garantier med hensyn til riktighet eller fullstendighet for Brukerskapt innhold eller Brukergenerert innhold som lastes opp av andre brukere.

Når du laster opp eller deler Brukerskapt innhold på LGE-tjenesten, gir du LGE verdensomspennende, ikke-eksklusiv, gratis, gjenkallelig, overførbar og viderelisensierbar lisens til å kopiere, redigere, distribuere, oversette, digitalisere, publisere, implementere, angi, endre og skape avledede arbeider av det Brukerskapte innholdet så lenge de immaterielle rettighetene forbundet med det Brukerskapte innholdet gjelder og i den grad det er nødvendig for å drive, markedsføre og forbedre LGE-tjenesten.

Videre kan LGE viderelisensiere nevnte lisens til følgende parter:

- andre Brukere for å ivareta funksjoner i LGE-tjenesten slik de opprinnelig ble laget (f.eks. deling av innlegg med utvalgte personer); eller

- uavhengige tjenesteleverandører som har et kontraktsforhold med LGE, ene og alene for at LGE skal kunne levere LGE-tjenesten i samsvar med disse Brukervilkårene.

Uavhengig av det foregående skal LGE ha lisens til det Brukerskapte innholdet bare i den grad det er tillatt etter gjeldende lover og regler, og gis ingen rett utover dette.

5. Begrensninger på bruken av LGE-tjenesten og sletting av Brukerskapt innhold

Mulige tiltak når det oppstår problemer

I nedenstående tilfeller forbeholder vi oss retten til, i den grad det er tillatt etter gjeldende lovgivning, midlertidig eller permanent å stenge tilgangen til LGE-tjenesten eller slette Kontoen din eller ditt Brukerskapte innhold:

hvis du begår eller ditt Brukerskapte innhold utgjør vesentlige eller gjentatte mislighold av disse Brukervilkårene, tilleggsvilkår som kan gjelde for bruk av LGE-tjenesten, andre retningslinjer fra LGE (tilgjengelig på LG ThinQ-appinfo) eller gjeldende lover og regler;

hvis du eksplisitt tilkjennegir manglende hensikt til å overholde disse Brukervilkårene og tilleggsvilkår som kan gjelde for bruk av LGE-tjenesten;

hvis det er nødvendig for å overholde rettslige forpliktelser eller pålegg; eller

hvis din atferd eller ditt Brukerskapte innhold med rimelighet kan anses for å skade eller forårsake økonomisk ansvar for andre, også andre Brukere og LGE (f.eks. hacking, phishing, trakassering, utsending av spam, villedende atferd, villedende opplysninger, brudd på andres personvern, ærekrenkelse, eller urettmessig fremlegging av innhold som ikke tilhører Brukeren).

Varsling

Hvis det med rimelighet kan anses for å være mulig, vil vi, før vi iverksetter de foregående tiltakene, varsle deg om vår begrunnelse for å iverksette disse tiltakene, for å gi deg en mulighet til å korrigere det identifiserte problemet. Vi kan imidlertid bestemme oss for å ikke varsle deg hvis varselet kan:

skade eller forårsake økonomisk ansvar for andre Brukere, tredjeparter eller LGE;

bryte gjeldende lover og regler eller påbud fra en tilsynsmyndighet;

forstyrre etterforskning utført av en tilsynsmyndighet; eller

undergrave driften av eller dataintegriteten eller sikkerheten til LGE-tjenesten.

Brukernes ansvar knyttet til tiltak som f.eks. begrensninger på bruk

Det er den aktuelle Brukeren, ikke LGE, som vil være ansvarlig for eventuelle skader og tap (også med hensyn til data og innhold) som kan oppstå som følge av eller i forbindelse med iverksettingen av tiltak på grunn av Brukerens brudd på disse Brukervilkårene, som f.eks. begrensninger på Brukerens bruk av LGE-tjenesten eller stenging av Brukerens Konto. For å unngå tap av data, må du lage sikkerhetskopier eller sikre at data og innhold lagret via LGE-tjenesten også er lagret et annet sted, ved å bruke f.eks. nettbaserte sikkerhetskopitjenester.

6. Endring av og midlertidig eller permanent stenging av tilgang til LGE-tjenesten

Endring av LGE-tjenesten

Hvis vi legger til nye funksjonaliteter eller lanserer en ny versjon av LGE-tjenesten eller det skjer en endring i gjeldende lovgivning, kan vi endre LGE-tjenesten på følgende måte:

endre, legge til eller slette elementer eller funksjoner i LGE-tjenesten, for eksempel for forbedrede funksjoner, ytelsessikkerhet, retting av programfeil og tjenesteforbedring;

begrense bruken av eller midlertidig stenge tilgangen til LGE-tjenesten, også tilgangen til Kontoer;

undersøke, flagge, endre, nekte å poste, blokkere tilgang til eller slette LGE-innhold uten varsel og uten å komme i økonomisk ansvar; eller

ved fjernstyring deaktivere tilgang til, blokkere eller endre LGE-innhold som allerede er lastet ned fra LGE-tjenesten til enheten din, hvis dette er nødvendig eller hensiktsmessig på grunn av LGEs kontraktsmessige forpliktelser, lovendringer, en rettslig pålegg eller av andre grunner.

Hvis LGE fjerner, deaktiverer tilgang til eller på annen måte blokkerer tilgangen til LGE-innhold, må du kontakte leverandøren av det aktuelle LGE-innholdet.

Midlertidig og permanent stenging av tilgangen til LGE-tjenesten

I den grad det er tillatt i henhold til gjeldende lovgivning, kan LGE i følgende situasjoner når som helst foreta midlertidig eller permanent stenging av tilgangen til hele eller deler av LGE-tjenesten:

for å drive eller forbedre LGE-tjenesten eller for å overholde forpliktelser i henhold til gjeldende lovgivning;

hvis LGEs forretningspartnere som leverer delkomponenter til LGE-tjenesten bestemmer seg for helt eller delvis å slutte å levere disse delkomponentene til LGE-tjenesten; eller

hvis vedlikehold, kontroll eller utskifting av eller svikt i informasjons- og kommunikasjonsinnretninger (for eksempel datamaskiner, servere og telekommunikasjonsnettverk), stor nettrafikk, kommunikasjonsavbrudd og andre rimelige grunner gjør det vanskelig å fortsette driften av LGE-tjenesten.

LGE kan inndra eller avslutte alle, eller deler av LGE Service når som helst og av alle forretningsmessige årsaker ved å gi deg et skriftlig varsel minst 30 dager før inndragelsen eller avslutningen.

Varsling, erstatning og økonomisk ansvar ved endring og midlertidig og permanent stenging av tilgang

Vesentlige endringer og midlertidig og permanent stenging av tilganger som gjør det vanskeligere å bruke LGE-tjenesten, vil bli varslet til Brukerne på forhånd til e-postadressen som er registrert på Kontoen eller på andre hensiktsmessige måter, også ved posting på LGE-tjenesten. Endringer kan imidlertid tre i kraft umiddelbart uten forhåndsvarsel ved endring i gjeldende lover og regler eller hvis slik endring eller midlertidig eller permanent stenging av tilgang er nødvendig av sikkerhetsmessige hensyn. Hvis du ikke vil fortsette å bruke LGE-tjenesten etter at det er foretatt en vesentlig endring eller midlertidig eller permanent stenging av tilgangen, kan du avslutte Kontoen din.

Med mindre det er påkrevd i henhold til gjeldende lover og regler, vil ikke Brukerne ha rett på erstatning i forbindelse med endringen eller den midlertidige eller permanente stengningen av tilgangen til hele eller deler av LGE-tjenesten.

Brukerens og LGEs rettigheter og forpliktelser etter disse Brukervilkårene fortsetter å gjelde også etter stengingen av tilgangen til LGE-tjenesten eller avslutningen av Brukerens Konto.

7. LGEs ansvar og garantier

Ansvar

Disse Brukervilkårene inneholder ingen bestemmelser som utelukker eller begrenser ansvar for LGEs del i forbindelse med: (i) død eller personskade på grunn av uaktsomhet fra vår side; (ii) bedrageri eller grov forledelse; og (iii) forhold som vi ikke har lov til å utelukke eller begrense ansvar for, for vår del.

Hvis vi ikke overholder disse Brukervilkårene, er vi ansvarlige for forutsigbart tap eller skade som følge av vårt brudd på Brukervilkårene eller uaktsomhet fra vår side, men vi er ikke ansvarlig for tap eller skade som ikke er forutsigbar. Tapet eller skaden er forutsigbar hvis den er en åpenbar konsekvens av vårt brudd eller kunne forutsees av deg og oss da vi godtok disse Brukervilkårene.

Vi leverer LGE-tjenesten bare til privat bruk. Du samtykker i å unnlate å bruke LGE-tjenesten, eller LGE-innhold, for kommersielle eller forretningsmessige formål, og vi har ikke noe økonomisk ansvar overfor deg for tap av fortjeneste, tap av forretningsoppdrag, forretningsavbrudd eller tap av forretningsmuligheter.

Vi er ikke økonomisk ansvarlige for tap eller skade du lider som følge av: (i) at du er uaktsom når du bruker LGE-tjenesten; (ii) at du bryter disse Brukervilkårene; eller, (iii) ved force majeure.

Bruk av LGE-tjenesten og LGE-innholdet kan kreve tilgang til Internett. Vær oppmerksom på at det kan påløpe ytterligere mobilkostnader for Internett-tilgang, avhengig av hva slags avtale du har med din teleoperatør. Vi er ikke ansvarlige for tilkobling til eller hastigheten på Internett-tjenesten din.

Garantier

LGEs garanti med hensyn til LGE-tjenesten (også innholdet i LGE-tjenesten, LGE-tjenestens funksjoner, pålitelighet, tilgjengelighet og oppfyllelse av Brukerens behov) og LGE-innholdet er begrenset til (1) forhold som omfattes av disse Brukervilkårene og tilleggsvilkår som kan gjelde for bruken av LGE-tjenesten og LGE-innholdet, eller (2) den grad det er tillatt etter gjeldende lover og regler. Det gis ingen annen garanti i forbindelse med LGE-tjenesten og LGE-innholdet. Det er særlig fare for at smartenheter som er koblet til LGE-tjenesten og LGE-innholdet kan bli koblet fra LGE-tjenesten eller ikke kan brukes, på grunn av dårlig nettverkstilkobling eller oppdatering av LGE-tjenesten.

I den grad det er tillatt i henhold til gjeldende lovgivning, leveres LGE-tjenesten og LGE-innholdet «som det er» eller «som det foreligger», og det gis ingen garantier av noe slag, verken uttrykt eller underforstått, med hensyn til blant annet salgbarhet, opprettholdelse av kvalitet, evne til å bruke enheten, egnethet for et bestemt formål, integritet, tilstrekkelighet, fravær av virus, rolige omgivelser og fravær av overtredelser med hensyn til LGE-tjenesten og LGE-innholdet.

Vær oppmerksom på at enkelte jurisdiksjoner ikke tillater unntak fra eller begrensning av indirekte garantier, vilkår eller betingelser eller begrensning av erstatning eller følgeskadeserstatning, så begrensningene og unntakene ovenfor vil kanskje bare i begrenset grad få anvendelse for deg, og du vil kunne ha flere rettigheter. Ta kontakt med lokale myndigheter eller offentlige rådgivningskontor (f.eks. Forbrukerrådet) for nærmere informasjon om dine lovbestemte rettigheter.

8. Tredjepartstjenester

Vi samarbeider med internasjonale forretningspartnere for å kunne tilby nyttig innhold via LGE-tjenesten. LGE-tjenesten vil kunne bestå av innhold (f.eks. informasjon, lenker og reklame), produkter, tjenester, apper og annet materiale levert av en tredjepart («Tredjepartstjeneste»). Du kan få ulike fordeler gjennom Tredjepartstjenesten. Vi kontrollerer imidlertid ikke Tredjepartstjenesten, og i den grad det er tillatt i henhold til gjeldende lovgivning, er vi følgelig heller ikke økonomisk ansvarlig for noe skade eller tap som oppstår som følge av din bruk av Tredjepartstjenesten. Vi gir ingen løfter eller garantier med hensyn til Tredjepartstjenesten, og i den grad det er tillatt i henhold til gjeldende lovgivning, påtar vi oss ikke noe økonomisk ansvar med hensyn til Tredjepartstjenesten. Du samtykker til at din bruk av Tredjepartstjenesten skjer på egen risiko, og vi vil ikke ha noe økonomisk ansvar overfor deg som følge av din eksponering overfor Tredjepartstjenesten.

9. Reklame

Vi leverer flere av LGE-tjenestene gratis, og derfor kan enkelte av LGE-tjenestene inneholde (kundetilpasset) reklame, som kan være basert på preferansene til enkelte Brukere. LGE-tjenesten kan inneholde reklame og markedsføringsmateriell fra oss eller fra en tredjepart, og hva gjelder slik reklame og markedsføringsmateriell fra tredjepartsannonsører, har vi ikke mulighet til å kontrollere at informasjonen er nyttig, riktig eller fullstendig. Med mindre det kan tilskrives oss, vil vi ikke ha noe økonomisk ansvar som følge av slik reklame og kommunikasjon eller transaksjoner mellom deg og slike annonsører, herunder eventuelle skade som vil kunne oppstå som følge av at du har tillit til slik reklame.

10. Tvisteløsning

Klagehåndtering

Du kan klage på forhold som vedrører bruken av LGE-tjenestene ved bruk av følgende kontaktopplysninger:

Oppført her

Vi vil håndtere eventuelle innkommende klager i henhold til følgende fremgangsmåte: vi vil gi klagen din et referansenummer og umiddelbart sende deg en bekreftelse på mottak av klagen, og senest innen syttito (72) timer etter mottak av klagen. Vi vil behandle klagen din raskt. Hvis vi er enige i klagen din, vil vi utbedre forholdet raskt, og vi vil gi deg svar om dette innen tretti (30) dager etter at vi mottok klagen. Hvis vi ikke er enige i klagen din, eller det ikke er mulig med en rask behandling, vil vi registrere klagen og vårt standpunkt i en rapport som vi sender deg sammen med vårt svar på klagen. Hvis vi ikke er enige i klagen din, vil vi også gi deg en begrunnelse for dette i vårt svar på klagen. Dersom du er uenig i vår avvisning av klagen, kan du sende inn en klage i samsvar med bestemmelsene om tvisteløsning nedenfor.

Med unntak for de tilfeller hvor det er forbudt i henhold til nasjonal lovgivning, skal enhver tvist som oppstår som følge av eller i tilknytning til disse Brukervilkårene, herunder spørsmål knyttet til om vilkårene eksisterer, er gyldige eller har opphørt å gjelde, henvises til og endelig løses ved voldgift (i) i henhold til reglene til Korean Commercial Arbitration Board (hvis regler anses for å være innlemmet ved henvisning til denne bestemmelse), (ii) med én voldgiftsdommer, (iii) setet eller stedet for voldgiften skal være Seoul, Sør-Korea, (iv) språket som skal benyttes i voldgiftsforhandlingene skal være engelsk og (v) kontrakten skal være underlagt materiell lovgivning i Sør-Korea.

I den grad det er påkrevd i henhold til nasjonal lovgivning for at voldgift skal anses som en gyldig og rettskraftig metode for tvisteløsning, herunder overfor forbrukere, skal henvisningen til reglene til Korean Commercial Arbitration Board i (i) ovenfor anses å vise til reglene til det fremste voldgiftsorganet («Reglene for Lokal Voldgift») i ditt land, og henvisningen til Seoul, Sør-Korea i (iii) ovenfor skal anses å vise til hovedstaden i ditt land.

Du kan bare reise sak mot oss på individuell basis, og ikke som saksøker eller gruppemedlem i noe som angivelig er et gruppe- eller representativt søksmål.

Hvis du er forbruker og bosatt i Storbritannia eller i EU, kan du anlegge sak i forbindelse disse Brukervilkårene for domstolene i det landet du bor i. Hvis du bor i Storbritannia eller EU og vi retter dette nettstedet til landet der du bor, vil du ha krav på alle rettigheter som følger av ufravikelig lovgivning i landet du bor i. Disse Brukervilkårene påvirker på ingen måte dine rettigheter som forbruker som følger av slike ufravikelige bestemmelser i nasjonal lovgivning.

Hvis du er forbruker og bosatt i Norge, kan du, for det tilfelle at det oppstår en tvist, kontakte det norske Forbrukerrådet (eller andre relevante klageinstanser). Du finner mer informasjon på https://www.forbrukerradet.no/.

 

Hvis du er en forbruker bosatt i EU og du ønsker mer informasjon om nettbasert tvisteløsning, kan du følge denne lenken til EU-kommisjonens nettside: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Denne lenken er gjort tilgjengelig kun for informasjonsformål som påkrevd i forordning (EU) nr. 524/2013 fra Europaparlamentet og Rådet. Vi er ikke forpliktet til å delta i nettbasert tvisteløsning.

11. Endring av Brukervilkårene

LGE vil fra tid til annen kunne komme til å gjøre endringer i disse Brukervilkårene og eventuelle tilleggsvilkår som gjelder for din bruk av LGE-tjenesten, i den utstrekning det er tillatt i henhold til gjeldende lover og regler. Du vil bli varslet om slike endringer og årsaken til disse på LGE-tjenesten minst 10 dager før endringene trer i kraft. Dersom det foretas vesentlige endringer som kan være til ugunst for Brukere vil du bli varslet på den aktuelle LGE-tjenesten og via elektroniske kommunikasjonsmidler (for eksempel e-post) minst 30 dager i forkant.

Du vil bli bedt om å godta de endrede Brukervilkårene. Ved å fortsette å bruke LGE-tjenesten etter at de endrede Brukervilkårene har trådt i kraft, samtykker du til endringene. Du kan til enhver tid tilbakekalle eller avstå fra å samtykke til Brukervilkårene (og eventuelle endringer i disse) ved å avslutte Kontoen din, og etter dette vil du ikke være underlagt de endrede Brukervilkårene.

12. Generelt

Du har visse lovbestemte rettigheter som ikke kan begrenses av disse Brukervilkårene. Ingenting i disse Brukervilkårene skal begrense slike lovbestemte rettigheter. Du kan få råd om dine lovbestemte rettigheter fra lokale myndigheter eller offentlige rådgivningskontor (f.eks. Forbrukerrådet).

Disse Brukervilkårene angir forholdet mellom deg og LGE. Selv om en tredjepart drar nytte av forholdet mellom deg og LGE, har en slik tredjepart ingen juridiske rettigheter.

I tilfelle eventuell motstrid mellom disse Brukervilkårene og tjenestespesifikke tilleggsvilkår som kan gjelde din bruk av LGE-tjenesten, skal tilleggsvilkårene ha forrang hva gjelder den relevante LGE-tjenesten.

Dersom en bestemmelse i disse Brukervilkårene blir funnet å være ugyldig, ulovlig eller uanvendelig, skal dette ikke på noen måte påvirke eller svekke gyldigheten, lovligheten og anvendeligheten til de øvrige bestemmelsene.

Vår levering av LGE-tjenesten er ikke underlagt etiske retningslinjer.

Hvis vi unnlater å gjøre gjeldende en rettighet eller bestemmelse i disse Brukervilkårene, skal dette ikke utgjøre en fraskrivelse av den aktuelle rettigheten eller bestemmelsen.

Hver av klausulene i disse Vilkårene fungerer separat. Hvis en domstol eller relevant myndighet fastslår at en eller flere av dem er ulovlige eller uanvendelige, skal dette ikke på noen måte påvirke de øvrige klausulene i Vilkårene.

I forbindelse med levering av LGE-tjenesten til deg, kan vi gi deg forskjellige opplysninger via varsel i LGE-tjenesten eller via post, e-post, SMS eller MMS osv. Hvis du eksplisitt angir at du ikke ønsker å motta slik informasjon, vil du ikke lenger motta slik informasjon, og LGE vil ikke holdes ansvarlig for eventuelle ulemper du måtte oppleve som følge av dette.

Enhver oversettelse av disse Brukervilkårene utføres i henhold til lokale krav, og i tilfelle avvik mellom den engelske og ikke-engelske versjoner skal den engelske versjonen av disse Brukervilkårene gjelde, i den grad det ikke er forbudt i henhold til nasjonal lovgivning i din jurisdiksjon.

Vi kan overdra, sette bort eller på annen måte overføre noen eller alle våre rettigheter og forpliktelser i henhold til disse Brukervilkårene til enhver virksomhet, firma eller person. Vi kan kun gjøre dette hvis det ikke i vesentlig grad påvirker dine rettigheter i henhold til disse Brukervilkårene og gjeldende lov. Hvis vi planlegger å overdra, sette ut eller på annen måte overføre noen av eller alle våre rettigheter og forpliktelser i henhold til disse Brukervilkårene, vil vi gi deg minst 30 dagers varsel. Hvis du ikke ønsker å fortsette å bruke LGE-tjenesten etter overdragelsen eller overføringen, kan du annullere din godtakelse av disse Brukervilkårene ved å avslutte Kontoen din. Du kan ikke overdra, sette bort eller på annen måte overføre dine rettigheter eller forpliktelser i henhold til disse Brukervilkårene til noen andre med mindre du først sender skriftlig forespørsel om dette til LGE og partene inngår en avtale.

Vi er ikke ansvarlig for forsinkelser i utførelsen av, eller unnlatelse av å utføre noen av våre forpliktelser i henhold til disse Brukervilkårene når dette skyldes hendelser utenfor vår rimelige kontroll («Force majeure»), spesielt (men ikke begrenset til) (a) handlinger, forordninger, lovgivning, forskrifter eller restriksjoner fra en regjering; (b) manglende tilgjengelighet til offentlige eller private telekommunikasjonsnettverk; eller (c) streik, lockout eller andre kampmidler i arbeidstvist, sivile uroligheter, opptøyer, invasjon, terrorangrep eller trusler om terrorangrep, krig (uansett om erklært eller ikke) eller naturkatastrofer. Vår utførelse av tjenester i henhold til disse Brukervilkårene vil anses å være suspendert så lenge Force majeure-situasjonen varer, og oppfyllelsestiden for våre forpliktelser vil forlenges med en periode tilsvarende Force majeure-perioden. Vi vil gjøre alt vi med rimelighet kan forventes å gjøre for å få slutt på Force majeure-situasjonen eller finne en løsning som gjør at våre forpliktelser etter disse Brukervilkårene kan utføres til tross for Force majeure.

Lisens eller bruk av amerikanske myndigheter: Hvis LGE-tjenesten brukes av eller er lisensiert til myndighetene i USA, skal følgende gjelde: LGE-tjenesten som er lisensiert i henhold til disse Brukervilkårene, er «commercial computer software», slik begrepet er beskrevet i 48 C.F.R. 252.227-7014(a)(1). Hvis LGE-tjenesten er ervervet av eller på vegne av et sivilt byrå, erverver amerikanske myndigheter denne kommersielle dataprogramvaren og/eller kommersiell programvaredokumentasjon i henhold til vilkårene i disse Brukervilkårene som spesifisert i 48 C.F.R. 12.212 (Computer Software) og 48 C.F.R. 12.211 (Technical Data) i Federal Acquisition Regulations («FAR») og deres etterfølgere. Hvis LGE-tjenesten er ervervet av eller på vegne av et byrå innen Department of Defense («DOD»), erverver de amerikanske myndighetene denne kommersielle dataprogramvaren og/eller kommersiell programvaredokumentasjon i henhold til vilkårene i disse Brukervilkårene som spesifisert i 48 C.F.R. 227.7202-3 av DOD FAR-tillegget («DFAR») og dets etterfølgere.

Eksportrestriksjoner: Du samtykker i at du ikke vil eksportere eller re-eksportere LGE-tjenesten eller tilhørende dokumentasjon (eller kopier av disse) i strid med gjeldende lover og forskrifter i USA. Du samtykker i å overholde alle gjeldende amerikanske og internasjonale eksportlover og -forskrifter. Disse lovene inkluderer restriksjoner vedrørende destinasjoner, sluttbrukere og sluttbruk. Du erklærer og garanterer at du ikke har noe forbud mot å motta eksport eller tjenester under amerikanske eller andre gjeldende eksportlover.

 

Disse Brukervilkårene trer i kraft fra og med 03 / 07 / 2023.

 

Vedlegg: Tilleggsvilkår som gjelder for LGE-tjenesten

 

A. APPLIKASJONSLISENSAVTALE

FØLGENDE VILKÅR OG BETINGELSER GJELDER FOR DIN BRUK AV HVER APPLIKASJON DU LASTER NED FRA LGE-TJENESTEN (HVER AV DEM KALT EN «APP») OG SUPPLERER BRUKERVILKÅRENE. LES DENNE AVTALEN NØYE FØR DU TAR I BRUK EN APP.

 

Du erkjenner at lisensen som her gis deg, gis av leverandøren av Appen («Appleverandøren») og ikke av LG Electronics, Inc. («LGE»). Hvis en lisensavtale for Sluttbrukere («Sluttbrukerlisensavtale») fra Appleverandøren følger med Appen, skal vilkårene i denne supplere denne Applikasjonslisensavtalen. I forholdet mellom deg og Appleverandøren skal eventuelle tilleggsvilkår eller andre vilkår i en slik Sluttbrukerlisensavtale gå foran vilkårene i denne Applikasjonslisensavtalen.

 

Du erkjenner og samtykker i at LGE er en begunstiget tredjepart i Applikasjonslisensavtalen og Sluttbrukerlisensavtaler, hvis slike foreligger. Du erkjenner og samtykker i at LGE vil ha rett (og du anses å ha godtatt denne retten) til å håndheve slik lisens mot deg som en begunstiget tredjepart i disse avtalene.

 

1. Tildeling av lisens: Appleverandøren gir deg herved en begrenset, ikke-overførbar lisens til å bruke Appen på enhver mobil enhet produsert av LGE og/eller dets tilknyttede selskaper («LGE Mobilenhet») og på den måten som er angitt i LGEs Brukervilkår. Du har ikke rett til å leie ut, lease, låne ut, selge, videredistribuere eller viderelisensiere Appen. Du kan ikke foreta omvendt utvikling av, dekompilere eller demontere Appen, bortsett fra og kun i den grad slik aktivitet er uttrykkelig tillatt i henhold til gjeldende lov. Ethvert forsøk på å gjøre dette er et brudd på rettighetene til Appleverandøren. Brudd på disse restriksjonene kan medføre straff og erstatning. Vilkårene i lisensen regulerer eventuelle oppgraderinger fra Appleverandøren som erstatter og/eller supplerer den opprinnelige Appen, med mindre en slik oppgradering følges av en separat lisens. I så fall vil vilkårene i den separate lisensen gjelde. Aleverandøren forbeholder seg alle rettigheter i og til Appen som ikke uttrykkelig er gitt deg i henhold til denne Applikasjonslisensavtalen.

 

2. Samtykke til bruk av data: Du samtykker i at Appleverandøren kan innhente og bruke teknisk og relatert informasjon, innhentet på enhver måte, som en del av produktstøttetjenestene knyttet til Appen. Appleverandøren kan kun bruke denne informasjonen til å forbedre sine produkter eller for å tilby deg tilpassede tjenester eller teknologier. Appleverandøren kan utlevere denne informasjonen til andre, men ikke i et format som identifiserer deg personlig.

 

3. Opphør: Lisensen gjelder til den sies opp av deg eller av Appleverandøren. Rettighetene dine i henhold til denne lisensen opphører automatisk uten varsel fra Appleverandøren hvis du unnlater å overholde noen av vilkårene i denne lisensen. Ved opphør av lisensen skal du avslutte all bruk av Appen og destruere alle kopier, fullstendige eller ufullstendige, av Appen, inkludert eventuell medfølgende dokumentasjon.

 

4. Tredjeparts materiale; Upassende innhold: Du forstår, erkjenner og samtykker i at visse Apper kan gi tilgang til produkter, tjenester, nettinnhold eller annet tredjepartsmateriale, og at LGE ikke er ansvarlig for slikt innhold fra tredjeparter. Du samtykker i at LGE ikke er ansvarlig for å undersøke eller evaluere innhold fra tredjeparter eller for at slikt innhold er korrekt. LGE gir ingen erklæringer eller garantier og påtar seg intet ansvar når det gjelder slikt tredjeparts innhold.

 

Du forstår, erkjenner og samtykker i at du ved å få tilgang til og laste ned Apper fra LGE-tjenesten kan støte på materiale som du finner eksplisitt eller som er støtende, usømmelig eller upassende for deg, og at du ikke nødvendigvis vil bli advart om slikt materiale på forhånd. Du samtykker i at nedlastning og bruk av alle Apper skjer på egen risiko, og LGE skal ikke har noe ansvar overfor deg som følge av eventuell eksponering gjennom slike Apper.

 

5. INGEN GARANTI: DU ERKJENNER OG SAMTYKKER UTTRYKKELIG I AT BRUK AV APPEN SKJER PÅ DIN EGEN RISIKO, OG AT TILGANG TIL APPEN GIS DEG «SOM DEN ER» OG «SOM DEN FORELIGGER» OG UTEN NOEN FORM FOR GARANTI. APPLEVERANDØREN GARANTERER IKKE AT APPEN KAN BRUKES UTEN AT DET FOREKOMMER AVBRUDD ELLER FEIL. I DEN GRAD IKKE ANNET FØLGER AV GJELDENDE LOV, FRASKRIVER APPLEVERANDØREN SEG UTTRYKKELIG ALLE UNDERFORSTÅTTE ELLER LOVBESTEMTE VILKÅR, BETINGELSER ELLER GARANTIER, INKLUDERT GARANTIER OM SALGBARHET, EGNETHET TIL ET BESTEMT FORMÅL, EIENDOMSRETT, NØYAKTIGHET, OVERENSSTEMMELSE MED BESKRIVELSE, TILFREDSSTILLENDE KVALITET OG IKKE-KRENKELSE. APPLEVERANDØREN GIR INGEN GARANTIER AV NOE SLAG, VERKEN UTTRYKKELIG ELLER UNDERFORSTÅTT, MED HENSYN TIL TREDJEPARTS PROGRAMVARE ELLER PROGRAMVARE MED ÅPEN KILDEKODE.

 

6. ANSVARSBEGRENSNING: I DEN GRAD IKKE ANNET FØLGER AV GJELDENDE LOVGIVNING, SKAL APPLEVERANDØREN IKKE VÆRE ANSVARLIG FOR TILFELDIGE, FØLGEMESSIGE, INDIREKTE, ELLER SPESIELLE SKADESERSTATNINGER ELLER STRAFFEERSTATNING AV NOE SLAG ELLER FOR TAP AV INFORMASJON ELLER DATA, TAP AV INNTEKTER, TAP AV FORRETNING ELLER ANNET ØKONOMISK TAP SOM OPPSTÅR FRA ELLER I FORBINDELSE MED LISENSEN ELLER BRUKEN AV APPEN, UAVHENGIG AV OM DET ER BASERT PÅ KONTRAKT, SKADEVOLDENDE HANDLING (INKLUDERT UAKTSOMHET), STRENGT PRODUKTANSVAR ELLER ANNEN TEORI, SELV OM APPLEVERANDØREN HAR BLITT GJORT OPPMERKSOM PÅ MULIGHETEN FOR SLIK SKADESERSTATNING OG SELV OM BEGRENSET AVHJELPING ANSES FOR Å IKKE Å HA OPPFYLT SITT VESENTLIGE FORMÅL. I DEN GRAD IKKE ANNET FØLGER AV GJELDENDE LOV, SKAL APPLEVERANDØRENS FULLE ANSVAR VÆRE BEGRENSET TIL UTSKIFTING, REPARASJON ELLER REFUSJON AV KJØPESUMMEN SOM ER BETALT FOR APPEN (HVIS NOEN), ETTER APPLEVERANDØRENS VALG. APPLEVERANDØREN SKAL IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHETER VÆRE ANSVARLIG OVERFOR DEG ELLER NOEN TREDJEPART FOR NOEN DIREKTE, INDIREKTE, SPESIELLE ELLER FØLGEMESSIGE SKADESERSTATNINGER ELLER STRAFFEERSTATNING SOM OPPSTÅR FRA EN TREDJEPARTS PROGRAMVARE ELLER PROGRAMVARE MED ÅPEN KILDEKODE, SELV OM APPLEVERANDØREN HAR BLITT GJORT OPPMERKSOM PÅ MULIGHETEN FOR SLIK SKADESERSTATNING ELLER TAP.

 

Enkelte jurisdiksjoner tillater ikke utelukkelse eller begrensning av indirekte garantier eller begrensning av erstatning for tilfeldige eller følgeskader, slik at begrensningene og utelukkelsene ovenfor kan ha begrenset virkning for deg.

 

7. Du samtykker i at du ikke vil eksportere eller re-eksportere Appen eller tilhørende dokumentasjon (eller kopier av disse) i strid med gjeldende lover eller forskrifter. Du samtykker i å overholde alle gjeldende internasjonale eksportlover og -forskrifter. Disse lovene inkluderer restriksjoner vedrørende destinasjoner, sluttbrukere og sluttbruk. Du erklærer og garanterer at du ikke har noe forbud mot å motta eksport eller tjenester i henhold gjeldende eksportlover.

 

8. I den grad det er tillatt i henhold til gjeldende lovgivning, skal denne Applikasjonslisensavtalen være underlagt lovgivningen i staten New Jersey i USA og føderale lover i USA, med unntak av deres lovkonfliktbestemmelser. Hvis du er forbruker og bor i Storbritannia eller EU, kan du anlegge sak vedrørende denne Applikasjonslisensavtalen for domstolene i det landet der du bor. Hvis du er bosatt i Storbritannia eller EU og vi retter dette nettstedet til landet der du bor, vil du også ha nytte av eventuelle ufravikelige lovbestemmelser i landet der du bor. Ingenting i denne Applikasjonslisensavtalen påvirker dine rettigheter som forbruker til å påberope deg slike ufravikelige bestemmelser i lokal lovgivning.

 

Hvis du er forbruker og bosatt i Norge, kan du i tilfelle en eventuell tvist kontakte det norske Forbrukerrådet (eller andre relevante klageinstanser). Du finner mer informasjon på https://www.forbrukerradet.no/.

 

9. Hvis Appleverandøren unnlater å gjøre gjeldende en rettighet eller bestemmelse i denne Applikasjonslisensavtalen, skal dette ikke utgjøre en fraskrivelse av den aktuelle rettigheten eller bestemmelsen.

 

Disse Brukervilkårene trer i kraft fra og med 03 / 07 / 2023.

 

B. Proaktiv kundeservice («PCC»)

 

Gjennom PCC-tjenesten gir vi brukere som har registrert visse husholdningsapparater på en av våre apper, informasjon knyttet til gratis og betalte vedlikeholds- og reparasjonstjenester gjennom push-meldinger i appen eller via telefon, ved å regelmessig kontrollere statusen til enheten og utvidelser som brukes på enheten for å oppdage eventuelle feil, avvik og nødvendig utbytting av forbruksmateriell. Før vi leverer PCC-tjenesten, underretter vi Brukerne om relevante opplysninger eller innhenter samtykke fra dem.

 

Disse Brukervilkårene trer i kraft fra og med 03 / 07 / 2023.

 

 

 

LG-enheter

Land

LG-enhet

Registrert adresse

Kontaktinformasjon

Registreringsnummer

MVA-nr.

Korea

LG Electronics Inc.

LG Twin tower, 128 Yeoui—daero, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Republikken Sør-Korea

(+82) 02-3777-1114 (Korea)

110111-2487050, registrert i Korea

107-86-14075

Norge

LG Electronics Nordic AB

LG Electronics Nordic AB, Box 83, SE-164 94 Kista, Sverige

www.lg.com/no/support/email

 

 

 

Tjenester

Tjeneste

LG-enhet

Registrert adresse

Kontaktinformasjon

ThinQ

LG Electronics Inc.

LG Twin tower, 128 Yeoui—daero, Yeongdeungpo-gu, Seoul,

Republikken Sør-Korea

thinq@lge.com

http://www.lg.com/no

LG Electronics Nordic AB

LG Electronics Nordic AB, Box 83, SE-164 94 Kista, Sverige

www.lg.com/no/support/email

Amazon Web Services Inc

 

410 Terry Avenue North, Seattle, WA 98109-5210, USA

FAX: +1-206-266-7010