• Med bærekraft i fokus: LG mottar en gullmedalje fra EcoVadis.

  Livet handler om mer enn bare den nyeste teknologien. Det handler om opplevelser, og i vårt tilfelle om hvilke erfaringer teknologi kan skape. LG tilbyr løsninger til både forbrukere og bedrifter, og vår ambisjon er å hjelpe forbrukere til å leve sunnere liv, samt å redusere produkters miljøavtrykk gjennom hele prosessen – fra innkjøp av råvarer og produksjon til bruk og avhending av produkter .I februar 2023 oppnådde LG Electronics Inc. gullstatus i EcoVadis bærekraftsevaluering – et vitnesbyrd om LGs konstante forsøk på å ikke bare bli et mer bærekraftig selskap, men også å være i forkant. Bare 5 % av de evaluerte selskapene klarer de tøffe kravene for å nå gullnivået.LG Electronics sitt mål er å lyse opp og forenkle folks hverdag, og det er vår tro at med produkter som er i forkant av teknologien, kan vi gjøre nettopp det. Livet er bra rett og slett.

 • ”Green Product”-strategi

  LG Electronics har satt opp en strategi for å utvikle produkter som reduserer avtrykket på miljøet gjennom hele produktlivssyklusen. Strategien er inndelt i tre kategorier: mennesker, energi og ressurser.

  Under «mennesker» inngår f.eks. å forbedre miljøet i hjemmene ved å:

  - Minimere produktenes lydnivå og vibrasjoner Les mer om LGs vaskemaskiner her
  - Minimere negativ miljøpåvirkning i hjemmet Les mer om LG Styler her

  Under «energi» inngår f.eks. å forbedre energieffektiviteten ved å:

  - Redusere produktenes energiforbruk Les mer om LGs kjøleskap her
  - Redusere energiforbruket i standby-modus Les mer om LGs TV-er her

*Les mer om LGs Green Product-strategi her.
 • Om EcoVadis

  Siden grunnleggelsen i 2007 har EcoVadis vokst til å bli verdens største og mest pålitelige leverandør av bærekraftvurderinger, og skaper et globalt nettverk av mer enn 85 000 rangerte selskaper.

  EcoVadis er et uavhengig analyseselskap som leverer den ledende løsningen for overvåking og evaluering av bærekraft. Metoden som EcoVadis benytter, bygger på internasjonale bærekraftsstandarder (Global Reporting Initiative, FNs Global Compact, ISO 26000) og overvåkes av en vitenskapelig komité bestående av bærekraftseksperter for å sikre pålitelige bedømmelser fra tredjepart.

  Bærekraftsarbeidet evalueres årlig, og fire områder og 21 kriterier ligger til grunn for hvordan poengene til virksomhetene fastsettes.

 • De fire hovedområdene i EcoVadis sin evaluering er:

  • Miljø (f.eks. energi- og vannforbruk, materialer og kjemikalier, forbrukernes helse og sikkerhet)
  • Arbeidsmiljø og menneskerettigheter (f.eks. arbeidsforhold, ansattes helse og sikkerhet)
  • Etikk (f.eks. korrupsjon, ansvarsfull informasjonshåndtering og konkurransehemmende metoder)
  • Bærekraftige innkjøp (f.eks. kontrollere leverandørenes sosiale og miljørelaterte metoder)