• Med bærekraft i fokus – LG får topprangering av EcoVadis

  Livet handler om mer enn det siste innen teknologi og elektronikk. Livet handler om opplevelser, og i vårt tilfelle, om de forskjellige opplevelsene vår teknikk kan skape. Vi tilbyr produkter både til private forbrukere og foretak og vår ambisjon er å hjelpe forbrukerne til å leve sunnere, samt å minske de miljømessige effektene av produkter gjennom hele prosessen, fra anskaffelse av råmaterialer og produksjon til bruk og avhending av produkter.

  LG Electronics’ målsetting er å forenkle menneskers hverdag. Vi er overbevist om at vi med våre produkter kan bidra til akkurat det. Life’s Good.

  I desember 2020 oppnådde LG Platinastatus i bærekraftsrangeringen fra EcoVadis, noe som er det høyest mulige nivået og et bevis på vår kontinuerlige streben etter ikke bare å bli en mer bærekraftig virksomhet, men også å ligge i toppsjiktet.

 • «GREEN PRODUCT»-strategi

  LG Electronics har satt opp en strategi for å utvikle produkter som reduserer avtrykket på miljøet gjennom hele produktlivssyklusen. Strategien er inndelt i tre kategorier: mennesker, energi og ressurser.
  Under «mennesker» inngår f.eks. å forbedre miljøet i hjemmene ved å:

 • Under «energi» inngår f.eks. å forbedre energieffektiviteten ved å:

 • Om EcoVadis

  EcoVadis er et uavhengig analyseselskap som leverer den ledende løsningen for overvåking og evaluering av bærekraft. Bærekraftsarbeidet evalueres årlig, og fire områder og 21 kriterier ligger til grunn for hvordan poengene til virksomhetene fastsettes. Metoden som EcoVadis benytter, bygger på internasjonale bærekraftsstandarder (Global Reporting Initiative, FNs Global Compact, ISO 26000) og overvåkes av en vitenskapelig komité bestående av bærekraftseksperter for å sikre pålitelige bedømmelser fra tredjepart.

 • De fire hovedområdene i EcoVadis sin evaluering er:

  • Miljø (f.eks. energi- og vannforbruk, materialer og kjemikalier, forbrukernes helse og sikkerhet)
  • Arbeidsmiljø og menneskerettigheter (f.eks. arbeidsforhold, ansattes helse og sikkerhet)
  • Etikk (f.eks. korrupsjon, ansvarsfull informasjonshåndtering og konkurransehemmende metoder)
  • Bærekraftige innkjøp (f.eks. kontrollere leverandørenes sosiale og miljørelaterte metoder)

 • EcoVadis-rapporten 2020

  Totalt er mer enn 75 000 selskaper og organisasjoner i over 160 land evaluert. I desember 2020 mottok LG Electronics Inc 73 poeng av 100 på rangeringen, noe som betyr at LG har gått videre fra gullstatus i 2019, til Platinum i 2020 - det høyeste mulige nivået, som kun tildeles de beste 1% av alle evaluerte selskaper.

 • Poengskala

  Platina: Topp 1 % med en total poengsum mellom 73 og 100
  Gull: Topp 5 % med en total poengsum mellom 66 og 72
  Sølv: Topp 25 % med en total poengsum mellom 54 og 65
  Bronse: Topp 50 % med en total poengsum mellom 45 og 53