Gå till Innehåll

Juridisk info

Denna sida kan innehålla annan juridisk information och information om upphovsrätt som måste observeras och följas.

Upphovsrätt

Användare av webbplatsen får ladda ner eller skriva ut en kopia av allt material på webbplatsen för personligt och icke-kommersiellt bruk, under förutsättning att materialet inte modifieras eller ändras på något sätt och att uppgifter om varumärken eller upphovsrätt inte ändras eller raderas. Alla material på denna webbplats är endast till för laglig användning. Ingen information på webbplatsen får kopieras, distribueras eller överföras på något sätt för kommersiell användning utan skriftligt godkännande från LG Electronics. LG Electronics har full äganderätt och immateriell upphovsrätt till allt material som laddas ner från denna hemsida.

Material som sänds till LG Electronics

LG Electronics vill inte ta emot konfidentiell eller annan känslig information via webbplatsen. Observera att information eller material som sänds till LG Electronics INTE kommer att behandlas som konfidentiellt. Genom att sända information eller material till LG Electronics ger du LG Electronics, dess moderbolag, dotterbolag och filialer fullständig och oåterkallelig tillåtelse att använda, reproducera, visa, modifiera, sända och distribuera materialet eller informationen och du godkänner också att LG Electronics har fri användningsrätt till dessa idéer, koncept, kunskaper eller tekniker du sänder oss, oavsett syfte.

Ansvar

Informationen på webbplatsen tillhandahålls i befintligt skick och utan garantier av något slag, varken uttryckliga eller underförstådda, inklusive men inte begränsat till underförstådda garantier om säljbarhet, lämplighet för ett visst syfte eller icke-intrång.

Informationen på denna webbplats kan innehålla tekniska fel eller typografiska fel. Informationen kan ändras eller uppdateras utan föregående meddelande. LG Electronics kan även förbättra och/eller ändra produkterna och/eller programmen som beskrivs i informationen utan föregående meddelande.

Länkarna i detta avsnitt leder bort från LG Electronics webbplats (www.lg.com/se). Länkade webbplatser styrs inte av LG Electronics. LG Electronics ansvarar inte för innehållet på sådana länkade webbplatser eller länkar på länkade webbplatser, och ändringar och uppdateringar på sådana webbplatser. Inkluderande av en länk innebär inte att LG Electronics stödjer webbplatsen.

Friskrivning från garantier och skador

Informationen på LG Electronics webbplats kan innehålla tekniska fel eller typografiska fel. LG Electronics garanterar inte riktigheten eller fullständigheten av materialen eller tillförlitligheten av råd, åsikter, yttranden eller annan information som visas på eller distribueras genom LG Electronics webbplats. Du erkänner härmed att tillit till sådana åsikter, råd, yttranden, PM eller information sker på egen risk. LG Electronics förbehåller sig rätten att efter eget gottfinnande korrigera fel eller utelämnanden på webbplatsen utan föregående meddelande. LG Electronics kan även förbättra och/eller ändra produkterna och/eller programmen som beskrivs på LG Electronics webbplats utan föregående meddelande.

Informationen på LG Electronics webbplats tillhandahålls i befintligt skick och utan garantier av något slag, varken uttryckliga eller underförstådda, inklusive men inte begränsat till underförstådda garantier om säljbarhet, lämplighet för ett visst syfte eller icke-intrång.

Information om bedrägerier

LG Electronics har blivit medveten om ett antal skräppostmeddelanden som cirkulerar och hävdar att de är kampanjer. Bland exemplen finns e-post som hävdar att mottagaren är inom kort kommer att få en välgörenhetsdonation, lotterivinster eller anställningserbjudanden. Vi bekräftar härmed att inga av dessa e-postmeddelanden är officiella kampanjer/anställningserbjudanden från LG Electronics och vi accepterar inte heller association med eller garantkrav som uppstår i samband med dessa. Vi uppmanar mottagare av dessa meddelanden att inte svara på meddelandena och/eller lämna ut personliga uppgifter.

stäng