• Med hållbarhet i fokus: LG får guldmedalj av EcoVadis.

  Livet handlar om mer än bara den senaste tekniken. Det handlar om upplevelser, och i vårt fall, om vilka upplevelser teknik kan skapa. LG erbjuder lösningar både till konsumenter och företag och vår ambition är att hjälpa konsumenter att leva hälsosammare, samt att minska de miljömässiga avtrycken av produkter genom hela processen – från anskaffning av råmaterial och produktion till användning och avyttrande av produkter. LG Electronics Inc. uppnådde i februari 2023 guld-status i EcoVadis hållbarhetsutvärdering – ett kvitto på LG:s ständiga strävan att inte bara bli ett mer hållbart företag, utan att också att ligga i framkant. Endast 5% av de utvärderade företagen klarar de tuffa kraven för att nå guld-nivån.LG Electronics målsättning är att förgylla och förenkla människors vardag och det är vår övertygelse att vi, med produkter som ligger i teknikens framkant, kan göra just det. Life’s Good helt enkelt.

 • ”Green Product”-strategi*

  LG Electronics Inc. har satt upp en strategi för att utveckla produkter som reducerar avtrycket på miljön, genom hela produktlivscykeln. Strategin är indelad i tre kategorier: människor, energi och resurser.

  Under ”människor” ingår till exempel att förbättra miljön i hemmet, genom att:

  - Minimera produkters ljudnivå samt vibrationer Läs mer om LG:s tvättmaskiner här
  - Minimera negativ miljöpåverkan i hemmet Läs mer om LG Styler här

  Under ”energi” ingår till exempel att förbättra energieffektiviteten:

  - Reducera produkternas energikonsumtion Läs mer om LG:s kylskåp här
  - Reducera energikonsumtion i standby-läge Läs mer om LG:s TV-apparater här

 • *Läs mer om LG:s Green Product-strategi här.

 • Om EcoVadis

  Sedan grundandet 2007 har EcoVadis vuxit till att bli världens största och mest pålitliga leverantör av hållbarhetsbetyg, och skapat ett globalt nätverk av mer än 85 000 betygsatta företag.

  EcoVadis är ett oberoende analysföretag som tillhandahåller den ledande lösningen för analyser och utvärdering av hållbarhet. EcoVadis metod bygger på internationella hållbarhetsstandarder (Global Reporting Initiative, FN:s Global Compact, ISO 26000), och övervakas av en vetenskaplig kommitté av hållbarhetsexperter, för att säkerställa tillförlitliga bedömningar från tredje part.

  De anslutna företagens hållbarhetsarbete utvärderas årligen; fyra områden och 21 kriterier ligger till grund för poängsättningen.

 • De fyra huvudområdena i EcoVadis utvärdering är:

  • Miljö (t.ex. energi- & vattenförbrukning, material och kemikalier, konsumenters hälsa och säkerhet)
  • Arbetsmiljö och mänskliga rättigheter (t.ex. arbetsförhållanden, anställdas hälsa och säkerhet)
  • Etik (t.ex. korruption, ansvarsfull informationshantering, konkurrenshämmande metoder)
  • Hållbara inköp (t.ex. se över leverantörers sociala och miljörelaterade metoder)