• Med hållbarhet i fokus – LG får högsta betyg av EcoVadis

  Livet handlar om mer än bara den senaste tekniken. Det handlar om upplevelser, och i vårt fall, om vilka upplevelser teknik kan skapa. Vi erbjuder lösningar både till konsumenter och företag och vår ambition är att hjälpa konsumenter att leva hälsosammare, samt att minska de miljömässiga effekterna av produkter genom hela processen – från anskaffning av råmaterial och produktion till användning och avyttrande av produkter.

  LG Electronics målsättning är att förgylla och förenkla människors vardag och det är vår övertygelse att vi, med produkter som ligger i teknikens framkant, kan göra just det. Life’s Good helt enkelt.

  LG uppnådde i december 2020 Platina-status i EcoVadis hållbarhetsrankning, vilket är den högsta möjliga nivån och ett kvitto på LG:s ständiga strävan att inte bara bli ett mer hållbart företag, utan att också att ligga i toppskiktet.

 • ”GREEN PRODUCT”-strategi

  LG Electronics har satt upp en strategi för att utveckla produkter som reducerar avtrycket på miljön, genom hela produktlivscykeln. Strategin är indelad i tre kategorier: människor, energi och resurser.
  Under ”människor” ingår till exempel att förbättra miljön i hemmet, genom att:

 • Under ”energi” ingår till exempel att förbättra energieffektiviteten:

 • Om EcoVadis

  EcoVadis är ett oberoende analysföretag som tillhandahåller den ledande lösningen för övervakning och utvärdering av hållbarhet. Hållbarhetsarbetet utvärderas årligen; fyra områden och 21 kriterier ligger till grund för hur företag poängsätts. EcoVadis metod bygger på internationella hållbarhetsstandarder (Global Reporting Initiative, FN:s Global Compact, ISO 26000), och övervakas av en vetenskaplig kommitté av hållbarhetsexperter, för att säkerställa tillförlitliga bedömningar från tredje part.

 • De fyra huvudområdena i EcoVadis utvärdering är:

  • Miljö (t.ex. energi- & vattenförbrukning, material och kemikalier, konsumenters hälsa och säkerhet)
  • Arbetsmiljö och mänskliga rättigheter (t.ex. arbetsförhållanden, anställdas hälsa och säkerhet)
  • Etik (t.ex. korruption, ansvarsfull informationshantering, konkurrenshämmande metoder)
  • Hållbara inköp (t.ex. se över leverantörers sociala och miljörelaterade metoder)

 • EcoVadis-rapporten 2020

  Totalt har drygt 75 000 företag och organisationer i över 160 länder utvärderats. I december 2020 fick LG Electronics Inc 73 poäng av 100 i rankningen, vilket innebär att LG har avancerat från Guld-status 2019, till Platinum i 2020 – den högsta möjliga nivån, som endast är förunnad den bästa 1% av samtliga bedömda företag.

 • Poängskala

  Platina: Topp 1% med en totalpoäng mellan 73 och 100
  Guld: Topp 5% med en totalpoäng mellan 66 och 72
  Silver: Topp 25% med en totalpoäng mellan 54 och 65
  Brons: Topp 50 % med en totalpoäng mellan 45 och 53