• Med hållbarhet i fokus: LG får högsta betyg av EcoVadis – igen.

  Livet handlar om mer än bara den senaste tekniken. Det handlar om upplevelser, och i vårt fall, om vilka upplevelser teknik kan skapa. LG erbjuder lösningar både till konsumenter och företag och vår ambition är att hjälpa konsumenter att leva hälsosammare, samt att minska de miljömässiga avtrycken av produkter genom hela processen – från anskaffning av råmaterial och produktion till användning och avyttrande av produkter.

  LG Electronics Inc. uppnådde i december 2021 återigen Platina-status i EcoVadis hållbarhetsutvärdering och behåller därmed topprankningen. Platina är den högsta möjliga nivån och ett kvitto på LG:s ständiga strävan att inte bara bli ett mer hållbart företag, utan att också att ligga i framkant. Endast 1% av de utvärderade företagen klarar de tuffa kraven för att nå Platina-nivån.

  LG Electronics målsättning är att förgylla och förenkla människors vardag och det är vår övertygelse att vi, med produkter som ligger i teknikens framkant, kan göra just det. Life’s Good helt enkelt.

 • ”Green Product”-strategi*

  LG Electronics Inc. har satt upp en strategi för att utveckla produkter som reducerar avtrycket på miljön, genom hela produktlivscykeln. Strategin är indelad i tre kategorier: människor, energi och resurser.

  Under ”människor” ingår till exempel att förbättra miljön i hemmet, genom att:

  - Minimera produkters ljudnivå samt vibrationer Läs mer om LG:s tvättmaskiner här
  - Minimera negativ miljöpåverkan i hemmet Läs mer om LG Styler här

  Under ”energi” ingår till exempel att förbättra energieffektiviteten:

  - Reducera produkternas energikonsumtion Läs mer om LG:s kylskåp här
  - Reducera energikonsumtion i standby-läge Läs mer om LG:s TV-apparater här

 • *Läs mer om LG:s Green Product-strategi här.

 • Om EcoVadis

  Sedan grundandet 2007 har EcoVadis vuxit till att bli världens största och mest pålitliga leverantör av hållbarhetsbetyg, och skapat ett globalt nätverk av mer än 85 000 betygsatta företag.

  EcoVadis är ett oberoende analysföretag som tillhandahåller den ledande lösningen för analyser och utvärdering av hållbarhet. EcoVadis metod bygger på internationella hållbarhetsstandarder (Global Reporting Initiative, FN:s Global Compact, ISO 26000), och övervakas av en vetenskaplig kommitté av hållbarhetsexperter, för att säkerställa tillförlitliga bedömningar från tredje part.

  De anslutna företagens hållbarhetsarbete utvärderas årligen; fyra områden och 21 kriterier ligger till grund för poängsättningen.

 • De fyra huvudområdena i EcoVadis utvärdering är:

  • Miljö (t.ex. energi- & vattenförbrukning, material och kemikalier, konsumenters hälsa och säkerhet)
  • Arbetsmiljö och mänskliga rättigheter (t.ex. arbetsförhållanden, anställdas hälsa och säkerhet)
  • Etik (t.ex. korruption, ansvarsfull informationshantering, konkurrenshämmande metoder)
  • Hållbara inköp (t.ex. se över leverantörers sociala och miljörelaterade metoder)

 • EcoVadis-rapporten 2021

  I december 2021 fick LG Electronics Inc. 75 poäng av 100 i utvärderingen, vilket innebär att LG behåller sin topp-rankning från 2020; Platina – den högsta möjliga nivån, vilket endast är förunnat den bästa 1% av samtliga bedömda företag.

 • Poängskala

  Platina: Topp 1% med en totalpoäng mellan 75 och 100
  Guld: Topp 5% med en totalpoäng mellan 67 och 74
  Silver: Topp 25% med en totalpoäng mellan 56 och 66
  Brons: Topp 50 % med en totalpoäng mellan 47 och 55