Garanti

Här hittar du LGs garantivillkor
LG Electronics reparerar sina produkter utan kostnad inom garantiperioden genom sina LG auktoriserade servicecenter. Varje LG-produkt har olika garantivillkor, se informationen nedan.

LG's Begränsade Producentgaranti för Konsumenter

Garantitider

 • TV & Audio

  2 År - 5 År garanti* på Panelen**
 • Monitorer

  2 År
 • Tvätt & Tork

  2 År - 10 års garanti* på Direct Drivemotor (Tvätt) och Dual Inverter Compressor/Motor (Tork)
 • Diskmaskin

  2 År - 10 års garanti* på Direct Drivemotor
 • Styler

  2 År - 10 års garanti* på Inverter Compressor
 • Kyl & Frys

  2 År - 10 års garanti* (20 år garanti* för Centum System) på Inverter Compressor
 • Garantin täcker endast delar och inte arbetskostnad
 • Garantin gäller endast för den ursprungliga köparen som framgår på inköpskvittot
 • * Garantin gäller endast för 2022 LG G och Z seriens OLED TV

Garantipolicy

 • Se till att ha ditt kvitto eller annan köpehandling tillhanda när du vill åberopa din garanti
 • Garantitiden börjar vid datumet för dit köp
 • LG:s garanti påverkar inte dina rättigheter att reklamera produkten enligt lag, se mer information på Konsumentverkets hemsida.

LG:s garanti täcker inte:

 1. Underhåll, reparation eller byte av delar på grund av normalt slitage
 2. Kostnader för transport, bortforsling eller installation av produkten
 3. Felaktig installation
 4. Felaktig användning av produkten eller använd i strid med LG:s instruktioner
 5. Skador orsakade av blixtnedslag, vatten, brand, felaktig nätspänning, felaktig eller otillräcklig ventilation eller någon annan orsak som ligger utanför LGs rimliga kontroll
 6. Produkter med saknat, skadat eller oläsbart serienummer
 7. Kommersiellt bruk