KÖPVILLKOR

 

Senast uppdaterad: 28 maj 2024

 

1. Inledning

LG Electronics Nordic AB. (”LGE” eller ”vi”) välkomnar dig, slutanvändaren (”Användare ” eller ” du”), till våra affärsplatser online, LGE:s webbplats, https://www.lg.com/se (”Webbplatsen”) och LGE:s mobilapplikation (”Appen”). Webbplatsen och appen är LGE:s egendom. Webbplatsen och appen kommer tillsammans att kallas ”Webbutiken”.

I dessa köpvillkor (”Köpvillkor”) anges information som är nödvändig för att Användare ska kunna använda olika tjänster, som vi tillhandahåller dig, för att söka efter, ladda ner och betala för digitalt innehåll (inklusive applikationer) (”Innehåll”) och/eller fysiska produkter ( ”Produkter”) (Innehåll och Produkter är tillsammans ”Innehåll eller Produkter”) i Webbutiken. Innehållet eller Produkterna som tillhandahålls via Webbutiken licensieras eller säljs av LGE som leverantör av Innehållet eller Produkterna (”Leverantören”).

Följande villkor gäller för ditt köp och/eller nedladdning av innehåll eller produkter via Webbutiken och måste godkännas innan du gör något köp och/eller nedladdning av innehåll eller produkter via Webbutiken. Frågor som inte anges häri ska avgöras av LGE:s användarvillkor för tjänsten (”Användarvillkor”), och i händelse av konflikt mellan Köpvillkoren och Användarvillkoren ska Köpvillkoren ha företräde.

Läs igenom dessa Köpvillkor noggrant så att du är medveten om dina rättigheter och skyldigheter. Du kan spara eller skriva ut dessa villkor för framtida bruk.

Dessa Köpvillkor, tillsammans med din beställningsbekräftelse, utgör avtalet för försäljning av Innehåll eller Produkter mellan dig och LGE.

En kopia av dessa Köpvillkor kan lagras elektroniskt eller skrivas ut av alla användare av vår Webbutik.

 

2. Ålder

Du måste vara minst 18 år gammal för att köpa Innehåll eller Produkter från Webbutiken. Om du är under 18 år måste du ha din förälders eller vårdnadshavares tillstånd för att göra ett sådant köp och acceptera dessa villkor.

 

3. MEDLEMSKONTO, LÖSENORD OCH SÄKERHET

Om köp av visst innehåll (t.ex. prenumerationer) eller användning av en funktion eller ett program kräver att du öppnar ett konto, måste du slutföra registreringsprocessen genom att förse oss med aktuell, fullständig och korrekt information enligt anvisningarna i det tillämpliga registreringsformuläret. Du kommer också att välja ett lösenord och ett användarnamn. Du är helt ansvarig för att hålla ditt lösenord och konto hemligt. Dessutom är du helt ansvarig för alla aktiviteter som sker under ditt konto. Du samtycker till att omedelbart meddela LGE om obehörig användning av ditt konto eller andra säkerhetsöverträdelser. LGE kommer inte att hållas ansvarigt för eventuella förluster som du kan uppleva på grund av obehörig användning av ditt lösenord eller konto, oavsett om det sker med eller utan din vetskap. Du kan dock hållas ansvarig för förluster som LGE eller någon annan part drabbas av om någon annan använder ditt konto eller lösenord med din vetskap, eller om du underlåter att meddela LGE om misstänkt eller faktisk obehörig användning. Du får inte använda någon annans konto vid något tillfälle utan den personens samtycke.

 

4. Pris, betalning och beställning

Pris. Priset på Innehåll eller Produkter bestäms och fastställs enbart av Leverantören. De priser som publiceras i webbutiken kan ändras när som helst. Beställningar som redan har skickats till oss kommer dock inte att påverkas av sådana ändringar om inte villkoren, till exempel alla våra produkter, är beroende av tillgänglighet. Om någon eller några av de produkter som du har beställt av någon anledning inte är eller blir tillgängliga eller om det har förekommit ett fel i priset i vår Webbutik, kommer LGE att göra allt för att meddela dig om detta så snart som möjligt efter att ha blivit medveten om det. LGE garanterar inte att produkten säljs till dig till det angivna priset i händelse av eventuella fel eller utelämnanden i prislistan. Alla priser gäller med förbehåll för angivna leveransavgifter samt eventuella tillämpliga skatter, tullar, avgifter eller pålagor, vilka alla kommer att ingå i det slutliga priset. Det belopp du slutligen betalar kommer att bestämmas av det försäljningspris som fastställts av Leverantören, eventuella rabattkuponger som tillämpas på Innehåll eller Produkter, rabattpriser som erbjuds genom evenemang, fraktkostnader och eventuella tillämpliga skatter. Det totala belopp som du ska betala kommer att meddelas dig när du gör din beställning och i vilket fall som helst innan du genomför betalningen.

Betalning. Vi tillhandahåller betalningsmetoder, t.ex. kreditkort, så att du kan betala för köp av Innehåll eller Produkter. Du är ansvarig för all information som du lämnar i samband med ditt köp. Generellt sett debiterar vi din betalningsmetod för en vara när du initierar nedladdningen av varan eller när leveransprocessen för din beställning har inletts.

Om du vill använda ett kreditkort eller någon annan betalningsmetod som vi gör tillgänglig i Webbutiken för att köpa betalt Innehåll eller betalda Produkter måste du tillhandahålla korrekt, aktuell och fullständig kortinformation innan du får köpa det betalda Innehållet eller Produkterna. Du godkänner att LGE eller dess ombud och tjänsteleverantörer debiterar det tillämpliga beloppet för det Innehåll eller de Produkter du köper via din valda betalningsmetod. Om du väljer att spara ditt kort kommer ditt kort att användas för framtida transaktioner om du inte anger ett annat kort eller väljer ett annat betalningsmedel. Om transaktionen inte accepteras kan du inte använda det kortet för transaktionen och du bör använda ett annat kort.

Beställning. Vår beställningsprocess ger dig möjlighet att kontrollera och korrigera eventuella fel innan du skickar din beställning. Kontrollera beställningen noggrant innan du bekräftar den. Du är ansvarig för att din beställning är fullständig och korrekt.

Din beställning utgör ett erbjudande om att ingå ett avtal med Leverantören. Genom att lägga din beställning bekräftar du att du kommer att ha en skyldighet att betala. När du gör en beställning skickar vi dig en beställningsbekräftelse. Observera att beställningsbekräftelsen inte innebär att vi accepterar din beställning eller utgör en bekräftelse på försäljningen. Leverantören kan acceptera, avvisa eller sätta kvantitets- eller andra begränsningar på din beställning av vilken anledning som helst och när som helst efter mottagandet av din beställning. Beställning är beroende av tillgänglighet och vårt godkännande och vi kan, när som helst och efter eget gottfinnande, vägra att acceptera din beställning, inklusive, till exempel, när:

- beställningarna inte kan fullföljas om det finns ett fel i den information som lämnats till oss. Detta inkluderar situationer som otillräcklig eller felaktig betalningsinformation, felaktiga faktureringsuppgifter eller otillräcklig eller felaktig information om leveransadress,

- det har uppstått ett fel i vår Webbutik avseende det Innehåll eller de Produkter som du har beställt i förhållande till den beskrivning av Produkterna som visas på vår Webbplats,

- det Innehåll eller de Produkter som du har beställt finns inte längre tillgängliga i vår Webbutik,

- beställningsbeloppet är för högt eller uppenbart eller väsentligt lägre än det rådande detaljhandelspriset för det Innehållet eller de Produkterna, baserat på en konkret bedömning som kommer att utföras från fall till fall efter vårt absoluta gottfinnande, eller

- om det i samband med specialkampanjer eller försäljning görs särskilda begränsningar av beställningen.

LGE förbehåller sig rätten att annullera en beställning:

- om vi inte får tillstånd att ta ut kostnaden för det Innehåll eller de Produkter som du har valt,

- om det vid köptillfället anges ett uppenbart felaktigt och igenkännbart pris (priser som är för höga eller för låga jämfört med genomsnittet på marknaden och utan att det anges några reklambudskap).

Vi kan efter eget gottfinnande göra Produkten/Produkterna tillgänglig(a) för köp i Webbutiken före lanseringsdatumet för den eller de Produkterna (Förbeställning).  En förbeställning gör att du kan betala för en Produkt du vill ha innan den släpps.  En Förbeställning innebär inte att du kommer att få Produkten tidigare än utgivningsdatumet.  Om vi gör Förhandsbeställningar tillgängliga kan vi efter eget gottfinnande begränsa deras tillgänglighet till vissa tidsperioder och/eller en begränsad mängd Produkter.

Om Leverantören avvisar, begränsar eller på annat sätt ändrar din beställning, kommer vi att meddela dig via den e-postadress eller annan kontaktinformation som du tillhandahåller oss. Om Leverantören annullerar en beställning eller en del av en beställning som vi redan har debiterat dig för, kommer vi att återbetala hela eller delar av det belopp som du har betalat för Innehållet.

När vi har accepterat din beställning skickar vi ett bekräftelsemeddelande (”Bekräftelsemeddelandet”) till dig. Dessa Köpvillkor och beställningen blir juridiskt bindande för dig och Leverantören när vi skickar dig Bekräftelsemeddelandet och varje beställning ska innehålla Köpvillkoren och ska vara ett nytt och separat avtal (”Avtal”) mellan dig och oss.

 

5. Frakt

Alla leveranser av fysiska varor som du köper kommer att utföras av och ske på villkor som tillhandahålls av den tillämpliga Innehållsleverantören.  LGE tar inte på sig något ansvar för transport och leverans av dina köp om LGE inte är Innehållsleverantör. Om du upplever några problem med Innehållsleverantören när det gäller leveransen av dina inköp ska du kontakta oss på https://www.lg.com/se/support/contact/chat-email/.  

 

6. Avbeställning, byten, returer och garanti

Avbeställning. Du kan avbeställa en beställning när som helst innan den plockas för leverans på vårt lager.  Om du vill avbeställa din beställning loggar du in på ditt konto i Webbutiken. Leta upp din beställning och om knappen ”Avbeställ” finns tillgänglig klickar du på den. Följ eventuella ytterligare anvisningar som visas för att bekräfta avbeställningen.  När din beställning har plockats på vårt lager kan beställningen inte avbeställas och knappen ”Avbeställ beställning” visas inte.  Efter leverans kan dock en ”ångerretur” vara möjlig i enlighet med de riktlinjer som anges i policyn för Returer och byten.  För avbeställda beställningar utfärdar vi vanligtvis återbetalningar med samma betalningsmetod som ursprungligen användes för ditt köp, så snart som möjligt efter att beställningen har annullerats. 

Returer och byten. Returer och byten av varor som du köper kommer att omfattas av Leverantörens retur- och bytespolicy. Du kan initiera en retur- eller bytesbegäran genom att kontakta oss via 1:1-förfrågningar eller genom att direkt kontakta Leverantören.  Vid returer kommer återbetalning för köp som gjorts med kortbetalning att göras till det kort som användes för att köpa varan.

Du kan returnera Produkter när som helst inom fjorton (14) dagar från den dag du mottog Produkterna, förutsatt att följande krav är uppfyllda:

(a) inom 14 dagar från mottagandet av de köpta Produkterna från Webbutiken kan du använda det tillgängliga formuläret för retur som tillhandahölls innan köpet gjordes, eller lämna ett meddelande genom att fylla i returformuläret på https://www.lg.com/se/shop/sales/guest/form. Ytterligare information om villkoren för att returnera en vara eller tjänst finns i Returpolicyn.

Om du vill returnera en Produkt för att du har ändrat dig och du uppfyller de krav som anges ovan, kommer du att få en återbetalning av det pris som betalats för Produkten i enlighet med vår Returprocess nedan, exklusive eventuella tillämpliga leverans- och andra avgifter som du kan ha betalat, vilka inte återbetalas när du ändrar dig.  Vid ”ångerreturer” kan vi dock inte ge dig någon återbetalning om kraven inte uppfylls, så välj noga när du väljer din Produkt och när du bestämmer dig för att öppna vissa förseglingar efter leverans. 

Returprocessen

(a) Följande process gäller för återlämnande av Produkter:

(i) Du kan använda det tillgängliga formuläret för att returnera som tillhandahölls innan köpet gjordes, eller lämna ett meddelande genom att fylla i returformuläret på https://www.lg.com/se/shop/sales/guest/form. Kontakta LG:s kundtjänstteam på +46(0)8-502 803 60, via vår webbplats eller chatta med oss via chatbotten på vår webbplats, om du har några frågor om att returnera produkten till oss.

(ii) Du måste då förse oss med bevis på ditt ursprungliga köp och eventuell leveransdokumentation.

(iii) Du måste returnera Produkten/Produkterna:

(1) med alla originalkomponenter och tillbehör (inklusive handböcker, dokumentation, osv.), och

(2) i sina ursprungliga kartonger och förpackningar eller, om nödvändigt, i förpackningar som är lämpliga för att förhindra skada på Produkten,

(3) med alla medföljande gratisgåvor (tagga tillsammans med köpet av produkten),

(vi) Om du returnerar Produkten/Produkterna till oss för att du anser att Produkten/Produkterna är felaktiga eller skadade, kommer vi att bedöma Produkten/Produkterna efter att vi har mottagit Produkten/Produkterna från dig.  Med förbehåll för punkt 9(c), om:

(1) inget fel upptäcks, eller om felet anses ha orsakats av dig (se klausul 9(f) nedan), kommer reklamationen att avvisas och vi kommer att returnera Produkten/Produkterna till dig,

(2) i händelse av ett giltigt garantianspråk kommer vi att kontakta dig angående en tillämplig garantiåtgärd,

(b) Vi kommer att meddela dig vår bedömning via e-post inom en rimlig tidsperiod efter det att vi har mottagit Produkten/Produkterna från dig.

(c).  Om du orsakar onödig skada på Produkten när du undersöker dess funktioner och egenskaper och returnerar Produkten till oss, kan vi ha rätt att kräva ersättning av dig.  I samtliga fall förbehåller vi oss rätten att inspektera produkten/produkterna och verifiera felet eller defekten.  .  .

(d) Vi kommer att utfärda en återbetalning till dig så snart som möjligt och i vilket fall som helst inom fjorton (14) dagar efter mottagandet av ditt meddelande om att du vill dra dig ur köpet.  Om vi är skyldiga att göra en återbetalning för Produkter som endast utgör en del av en beställning, kommer vi endast att återbetala den del av eventuella relevanta leveransavgifter eller andra avgifter som du kan ha betalat och som avser de(n) Produkt(er) som är berättigade till återbetalning.

(e) Vi kommer vanligtvis att göra återbetalningar med samma metod som du ursprungligen använde för att betala för ditt köp. 

(f) Vi täcker inte fel som orsakats av felaktig användning, försummelse, fysisk skada, manipulering eller felaktig justering eller slitage utöver vad som är nödvändigt för att undersöka produkternas funktioner och egenskaper. Produkter som säljs på vår Webbplats är endast avsedda för hushållsbruk och inte för kommersiell användning eller återförsäljning. Vi täcker inte heller fel som beror på felaktig installation i ditt hem. Ta inte bort serienumret

För allt digitalt innehåll är all försäljning av digitalt innehåll som har betalats och laddats ner/levererats slutgiltig, vänligen se den separata returpolicyn för retur av sådan produkt. Om digitalt innehåll inte är tillgängligt efter betalningsbekräftelse från LGE men före nedladdning, är en möjlig åtgärd att begära återbetalning. Om tekniska problem förhindrar eller orimligt försenar leveransen av ditt digitala innehåll, är den enda lösningen antingen en ersättning av det digitala innehållet eller en återbetalning av det pris du betalat. Denna återbetalning kommer att utfärdas via den betalningsmetod du använde eller i form av en kupong.

Garanti. Utöver din rätt att häva avtalet enligt Förordningarna kan du ha lagstadgade garantirättigheter gentemot Leverantören. En ytterligare garanti för Innehåll eller Produkter som säljs via Webbutiken kan tillhandahållas av Leverantören, som kan vara LGE eller en tredje part. Kontrollera leverantörens garanti för att avgöra om du har ytterligare garantirättigheter för innehåll eller produkter som du har köpt.

Information om produktgarantin finns här: https://www.lg.com/se/support/contact/chat-email/

Du bör kontrollera Produkten/Produkterna så snart den/de har levererats till dig för att säkerställa att

(a) de är vad du beställde, och

(b) de inte är skadade eller defekta.  Om detta inte är fallet ska du kontakta LG:s kundtjänst på +46 (0)8-502 803 60 så snart som möjligt.

Om en betalningstransaktion misslyckas eller resulterar i dubbel leverans, och Produkten/Produkterna och/eller tjänsten/tjänsterna redan har levererats, packats upp, öppnats, använts eller sålts vidare, samtycker du till att omedelbart betala eller returnera Produkten/Produkterna i ursprungligt, oöppnat skick. Om så inte sker kommer Produkten/Produkterna och/eller den tillhörande servicegarantin inte att uppfyllas och en polisanmälan kommer att göras.

 

7. Hantering av betalningar

LGE använder en tredjepartsbetaltjänst i stället för att direkt behandla din kreditkortsinformation. Genom att skicka in din kreditkortsinformation och annan information om betalningsmetod ger du oss rätt att lagra och behandla din information med tredjepartsbetaltjänsten. Du samtycker till att LGE inte ansvarar för tredje parts eventuella underlåtenhet att skydda sådan information på ett adekvat sätt. Alla ekonomiska frågor som rör din information omfattas av villkoren i tredjepartsbetaltjänstleverantörens användarvillkor.

 

8. Recensioner

LGE kan tillåta Användare att publicera recensioner av Innehåll eller Produkter i Webbutiken. Dessa recensioner är uttryckliga åsikter från recensenten och återspeglar inte LGE:s åsikter. LGE lämnar inga utfästelser eller garantier för att recensionerna är korrekta eller fullständiga. Du samtycker till att LGE inte ska ha något ansvar gentemot dig om du förlitar dig på recensionerna för att ladda ner eller använda innehåll eller produkter. LGE förbehåller sig rätten att, men har ingen skyldighet att, ta bort recensioner som LGE anser vara irrelevanta eller på annat sätt olämpliga av någon anledning.

 

9. Immateriella rättigheter

Du samtycker till att Innehåll eller Produkter som är tillgängliga via Webbutiken, inklusive men inte begränsat till grafik, redaktionellt innehåll, ljudklipp, videoklipp och programvara, innehåller äganderättsskyddad information och material som ägs av LGE, Leverantörerna eller andra tredje parter. Varken du eller någon som agerar i dina vägnar, får några intellektuella egendomsrättigheter eller andra egendomsrättigheter, inklusive patent, designer, varumärken, copyrights eller handelshemligheter relaterade till innehållet i Webbutiken eller i Innehållet eller Produkterna, förutom som tidigare specificerat i tillämpliga licenser eller som ömsesidigt skriftligt avtalat.

 

10. Skadeersättning

Om vi ådrar oss förluster på grund av: (i) din överträdelse av Köpvillkoren, (ii) din användning av Webbutiken i strid med dessa Köpvillkor, eller (iii) din användning av Applikationer som laddats ner från Webbutiken i strid med deras tillämpliga villkor, förbehåller vi oss rätten att vidta rättsliga åtgärder mot dig för att återvinna sådana förluster.

 

11. Garanti och friskrivningsklausuler

MED UNDANTAG FÖR VAD SOM KAN TILLHANDAHÅLLAS UNDER EN GARANTI FÖR NYINKÖPTA ENHETER, OCH I DEN UTSTRÄCKNING SOM TILLÅTS ENLIGT TILLÄMPLIG LAG, BEKRÄFTAR OCH SAMTYCKER DU UTTRYCKLIGEN TILL ATT ANVÄNDNING AV WEBBUTIKEN ELLER NÅGON APPLIKATION SOM SÄLJS ELLER DISTRIBUERAS I WEBBUTIKEN SKER PÅ EGEN RISK OCH ATT ÅTKOMST TILL WEBBUTIKEN TILLHANDAHÅLLS DIG I BEFINTLIGT SKICK OCH I MÅN AV TILLGÄNGLIGHET OCH UTAN NÅGON GARANTI AV NÅGOT SLAG. LGE GARANTERAR INTE ATT ANVÄNDNINGEN AV WEBBUTIKEN KOMMER ATT VARA KONTINUERLIGT TILLGÄNGLIG ELLER FELFRI. LGE OCH DESS LEVERANTÖRER FRISKRIVER SIG UTTRYCKLIGEN FRÅN ALLA UNDERFÖRSTÅDDA ELLER LAGSTADGADE VILLKOR ELLER GARANTIER, INKLUSIVE SÅDANA SOM GÄLLER SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL, ÄGANDERÄTT, RIKTIGHET OCH ÖVERENSSTÄMMELSE MED BESKRIVNING, TILLFREDSSTÄLLANDE KVALITET OCH ICKE-INTRÅNG, I DEN UTSTRÄCKNING SOM TILLÅTS ENLIGT TILLÄMPLIG LAG. LGE LÄMNAR INGEN GARANTI AV NÅGOT SLAG, VARE SIG UTRYCKLIGEN ELLER UNDERFÖRSTÅTT, MED AVSEENDE PÅ NÅGON PROGRAMVARA FRÅN TREDJE PART ELLER PROGRAMVARA MED ÖPPEN KÄLLKOD. ALL PROGRAMVARA FRÅN TREDJE PART OCH PROGRAMVARA MED ÖPPEN KÄLLKOD TILLHANDAHÅLLS ”I BEFINTLIGT SKICK” UTAN NÅGRA GARANTIER AV NÅGOT SLAG FRÅN LGE.

 

12. Begränsning av vår ansvarsskyldighet

Ingenting i dessa Köpvillkor utesluter eller begränsar vårt ansvar för: (i) dödsfall eller personskada orsakad av vår vårdslöshet, (ii) bedrägeri eller bedräglig felaktig framställning, och (iii) alla frågor som det skulle vara olagligt för oss att utesluta eller begränsa vårt ansvar.

Om vi inte följer dessa Köpvillkor är vi ansvariga för förlust eller skada som du lider som är ett förutsebart resultat av vårt brott mot dessa Köpvillkor eller vår försumlighet, men vi är inte ansvariga för förlust eller skada som inte är förutsebar. Förlust eller skada är förutsebar om det är en uppenbar konsekvens av vårt brott eller om det övervägdes av dig och oss när vi ingick dessa Köpvillkor.

Vi levererar endast Innehållet för hushålls- och privat bruk. Du samtycker till att inte använda Innehållet, för några kommersiella eller affärsändamål och vi har inget ansvar gentemot dig för någon förlust av vinst, förlust av affärer, affärsavbrott eller förlust av affärsmöjlighet.

Vi är inte ansvariga för förlust eller skada som du drabbas av till följd av: (i) ditt brott mot dessa Köpvillkor, eller (ii) om du är bosatt i Sverige, i händelse av force majeure.

 

13. Tillämplig lag och jurisdiktion

Köpvillkoren regleras av och ska tolkas i enlighet med svensk lag. Vardera parten underkastar sig härmed oåterkalleligen svensk domstols jurisdiktion avseende alla tvister som uppstår i samband med Köpvillkoren och/eller avtal som ingås i Webbutiken.

 

14. Dataskydd och integritet

När Användaren gör en Beställning via Webbutiken förser du oss med personuppgifter om dig. Vi kommer att använda dina personuppgifter för att hantera din Beställning, leverera de beställda Produkterna och för andra begränsade ändamål. Insamling och behandling av personuppgifter kommer att ske i enlighet med vår Integritetspolicy som finns publicerad i Webbutiken och tillgänglig via följande länk: https://www.lg.com/se/sekretess.

 

15. ÄNDRINGAR AV KÖPVILLKOREN

Vi kan från tid till annan ändra dessa Köpvillkor, i den utsträckning som tillåts enligt gällande lagar och förordningar. En sådan ändring och skälet till den kommer att meddelas dig innan ändringen träder i kraft. Vidare kommer alla väsentliga förändringar som kan vara till nackdel för dig att meddelas dig i förväg. Om någon ändring av dessa villkor anses vara ogiltig eller av någon anledning inte kan verkställas, är den ändringen avskiljbar och påverkar inte giltigheten och verkställbarheten av eventuella återstående ändringar eller villkor. DITT FORTSATTA DELTAGANDE EFTER ATT VI ÄNDRAT DESSA KÖPVILLKOR OCH, VID VÄSENTLIGA ÄNDRINGAR, DITT GODKÄNNANDE AV DE ÄNDRADE KÖPVILLKOREN UTGÖR DITT GODKÄNNANDE AV ÄNDRINGARNA. OM DU INTE SAMTYCKER TILL NÅGRA ÄNDRINGAR MÅSTE DU SÄGA UPP DINA PRENUMERATIONER.

 

16. Medling

Om en tvist uppstår från eller hänför sig till dessa Köpvillkor, eller brott mot dem, och inte kan lösas genom förhandling mellan parterna, är parterna överens om att först försöka lösa tvisten genom medling av en medlingsorganisation i god tro, innan de fortsätter med rättstvister eller andra tvistlösningsförfaranden.

 

17. Kontakta LGE

Om du har några problem eller frågor angående Webbutiken eller ditt köp, kan du besöka Kontakta oss eller Rapportera ett problem i Webbutiken.

Kontakta oss: https://www.lg.com/se/support.  

Öppettider:

Arbetstider enligt följande:

Måndag–fredag: kl. 8.00–17.00

Lördag: Stängt

Söndag/helgdag: Stängt

 

 

 

Betala med Klarna
Köpnu. Betala senare med Klarna.
Så här fungerar det
 • Steg1
  Läggvarorna i din kundvagn och välj "Klarna" i kassan
 • Steg2
  Klarnaskickar en e-postbekräftelse och påminnelser när det är dags att betala
 • Steg3
  Du kan genomföra dina framtida Klarna-köp med bara ett klick
Betalasenare

Betala inom 30 dagar. Prova sakerna i lugn och ro hemma och bestäm vad du vill behålla. Inga räntor eller avgifter när du betalar i tid. Varavillkor

Dela upp
 • Delbetalningsplan Betala enligt en plan, så att köpet är fullt betalt efter till exempel 12månader. Vill du betala mer en månad går det bra och du kan närsomhelst betala den resterande skulden.
 • Flexibla delbetalningar Betala ett minimibelopp varje månad. Du väljer själv om du vill betala minimibeloppet eller valfritt belopp över minimibeloppet.

Närdu godkänts kan du hantera dina betalningar och få betalningspåminnelser iKlarna-appen. Varavillkor

Om Klarna

LG har ett samarbete med Klarna för att ge våra kunder flexibla betalningsalternativ för köp på LG.com. Läs mer

Vanliga frågor

Besök vår sida med vanliga frågor och läs mer om hur man använder Klarna. Läs mer

Klarnas dataskydd

Läs mer