‘Jeong-do management’ is our mode of behavior to implement our management principles of ‘customer-value creation’ and ‘people-oriented management.’ ‘Jeong-do management’ is our mode of behavior to implement our management principles of ‘customer-value creation’ and ‘people-oriented management.’

Jeong-do styrning

‘Jeong-do management’ är vårt sätt att implementera våra styrande principer av ‘värdeskapande för kunder’ och ‘personorienterad styrning’.

PRODUKT / TJÄNST / KVALITET

Klagomål från kund

Vi värdesätter utvärdering från kunder

ANSTÄLLDA / PARTNERFÖRETAG

Rapportering av oetiskt eller olagligt uppträdande

Din rapport lägger grunder för Jeong-do Styrning

Integritetspolicy
LG kommer att lyckas genom rättvisa förvaltningsmetoder och ständigt utveckla våra affärskunskaper. Läs mer