Integritetspolicy

SEKRETESSPOLICY, VIKTIGASTE PUNKTER

 

LG Electronics Inc. (”LGE”), tillsammans med dess dotterbolag och affilierade (”LG-koncernen”, ”vi”, ”vår” eller ”oss”) respekterar din integritet. Denna sekretesspolicy gäller för de personuppgifter vi behandlar via lg.com-webbplatsen (”Webbplatsen”), andra webbplatser som tillhandahålls av LG-koncernen, LG-konton, våra SmartHome-tjänster som erbjuds via vår ThinQ-app (tillsammans ”Tjänster”). Det gäller även alla andra personuppgifter som du lämnar till din lokala LG Group-medlem.

För LG Smart TV- eller Smart Mediaprodukt-användare, se separata Smart Mediaprodukt-medlemskapets integritetspolicy för information om hur LGE behandlar personuppgifter när de tillhandahåller sin Smart TV-/Mediaprodukt-tjänst. Denna integritetspolicy gäller inte processen som täcks av Smart Mediaprodukt-medlemskapets integritetspolicy, även om LG Group också kan komma att använda personuppgifter som samlats in via Smart TV-/Mediaprodukt-tjänsten så som beskrivs i denna integritetspolicy och LGE kan använda personuppgifter som samlas in via tjänsterna så som beskrivs i Smart Mediaprodukt-medlemskapets integritetspolicy. För mer information se Smart Mediaprodukt-medlemskapets sekretesspolicy i LG-kontohanteringsmenyn från inställningar för Smart TV-/Mediaprodukt.


ÖVERSIKT ÖVER SEKRETESSPOLICY

I denna Sekretesspolicy beskriver vi vilka typer av personuppgifter vi samlar in genom våra Tjänster, hur vi använder denna information, hur länge vi behåller den och med vilka parter vi delar den. Vi förklarar också vilka val och rättigheter du har i samband med användningen av din information, inklusive en rätt att invända mot en del av den behandling vi utför (om det följer av tillämplig lagstiftning). Mer information om dina rättigheter och hur du utövar dem finns i avsnittet ”Dina rättigheter”. Vi tillhandahåller även våra kontaktuppgifter, så att du kan kontakta oss om du har frågor om denna Sekretesspolicy och vår sekretesspraxis.

 

 

Sekretesspolicy

 

Senast uppdaterad 10 / 07 / 2024

 

1. Vem är ansvarig för dina personuppgifter?

Din lokala LG-entitet är ansvarig för att driva Webbplatsen eller andra LG-koncernwebbplatser i ditt land, och för information om dig som samlas in via Webbplatsen. Din lokala LG-entitet är också ansvarig för alla personuppgifter som du tillhandahåller den direkt, till exempel under kundtjänstsamtal eller via produktregistreringskort. LGE ansvarar för driften av alla andra Tjänster och för information om dig som samlas in via eller i samband med dessa Tjänster.

Namnet och kontaktuppgifterna för din lokala LG-entitet och LGE finns i avsnittet ”Kontakta oss” nedan.

 

2. Personuppgifter vi samlar in

När vi hänvisar till ”personuppgifter” i denna Sekretesspolicy menar vi information som relaterar till en identifierbar individ (till exempel namn, kontaktuppgifter, köpinformation). Följande typer av personuppgifter samlas in i samband med våra Tjänster:

 

Information du tillhandahåller direkt till oss eller tredje part

Vissa Tjänster gör det möjligt för oss att samla in information direkt från dig eller från andra företag som du har en relation med. Till exempel:

• När du använder våra Tjänster (till exempel när du skapar ett LG-konto, registrerar en enhet eller produkt, gör ett köp, granskar en produkt eller kontaktar oss), kommer du att förse oss med information, såsom ditt namn, e-postadress, telefonnummer, födelsedatum, kön, talarröst, foto, video, betalkortsinformation, leveransadress (inklusive postnummer), köpinformation och interaktioner med anslutna elektroniska enheter.

• När du loggar in med ett tredjepartskonto eller en profil får vi tillgång till information, såsom ditt namn och din e-postadress och sociala medietaggar.

• När du kommunicerar med vår kundtjänstpersonal eller annan LG-koncernpersonal kommer vi att behandla denna kommunikation och annan information som krävs för att svara på dina frågor och tillgodose dina önskemål.

Information om din användning av våra Tjänster

Utöver den information du tillhandahåller kommer vi att samla in information om din användning av våra Tjänster genom programvara på dina enheter och på andra elektroniska sätt (som användning av cookies och sensorer). Vi kommer samla in:

• Information om enheten: Enhetens namn, IMEI, UUID, OS-version, land, plats, språk, IP-adress, mac-adress, information om anslutet modem, information om internetrouter och inställningar för enheter.

• Logginformation: användningsinformation, såsom URL, omdirigerad URL, prestandatiming, hänvisningsadress, nätverkstyp, nätverksinformation, avgiftsstatus, annonsblocksinformation och cookies. För mer information om hur vi använder cookies för våra Tjänster, se Cookiepolicy som är relevant för de Tjänster du använder.

• Platsinformation: Vi kommer att behandla din platsinformation baserat på ditt samtycke eller där detta är nödvändigt för att leverera den Tjänst du har begärt (till exempel genom att kräva din platsinformation för att ge dig vägbeskrivningar).

• Annan information om din användning av våra Tjänster, t.ex. de webbplatser du besöker, skrivmönster (autofyll), den anslutna enhetens beteende och tidigare användning, den anslutna enhetens ström och information om strömförbrukning samt hur du interagerar med innehåll som erbjuds via våra Tjänster.

Nedan förklarar vi mer i detalj vilka typer av information vi samlar in när du använder våra Tjänster:

Insamlingspunkter

Typer av personuppgifter

Information som samlas in via Webbplatsen

 Information insamlad in via LG-kontot (se vidare nedan), webbregistreringsformulär, enkätformulär, demo- eller köpformulär, kontaktformulär för kundtjänst eller onlinechatt.

Produkt- och tjänsteinformation, inklusive information om de produkter och tjänster du köper eller använder via webbplatsen, inklusive landskod, produktkategori, kod och modellnummer, enhets-ID, fakturerings- och betalningsinformation, leveransinformation (t.ex. leveransadress, postnummer), registreringsinformation, IP-adress samt information om firmware och programvara.

 Webbplatsanvändningsinformation: inklusive information om hur du interagerar med Webbplatsen och vilken enhet du använder för att göra det. Se vår Cookiepolicy för mer information om detta.

 Bild- och röstinformation.

 Kommentarer eller liknande inlägg på webbplatsen, om tillämpligt, inklusive tidpunkt för inlägget, din e-postadress och ditt smeknamn, bifogad bild eller bifogade filer.

Information som samlas in via LG-kontot

 Identitetsinformation, inklusive ditt visningsnamn, landskod, språk, ditt namn, födelsedatum, adress, kontaktuppgifter och profilfoto och användarverifiering med namn. Om du är företagskund eller anställd hos någon av våra företagskunder inkluderar detta även all information om ditt företag, t.ex. kontaktuppgifter, företagets skattekod, befattning och verksamhetssektor.

 

 Enhetsinformation, inklusive enhetsidentifieringsinformation som IMEI-nummer och produktserienummer,   UUID, reklam-ID och IP-adress

Information som samlas in via ThinQ-tjänsten

 Identitetsdata inklusive talarens röst och dess översatta text. Om du är medlem i ett virtuellt Hem eller Rum: användarnummer, profilfoto, namn, e-postadress

 

 Profilinformation, inklusive status för värdanvändaren, delat hem-ID, kundgenererad hem- och rumsinformation (såsom namn på hem, hem-ID, bakgrundsskärms-URL, adress, riktnummer, geolokalisering)

 

- Information om användning av ThinQ-tjänster: inklusive information om hur du interagerar i ThinQ-appen och vilken enhet du använder för att göra det. Se vår Cookiepolicy för mer information om detta.

 

 Produktinformation (används för produktgarantiförmåner): datum och plats för inköp, foto av kvitto

 

 Platsinformation: inklusive postkod, serveradress, geolokaliseringsinformation.

 

 Kommunikationsinformation: inklusive frågedetaljer och bifogade bilder när du använder 1:1 Inquiry eller One Stop Service.

 

 Teknisk information, inklusive information om din nätverksanslutning, åtkomst till appen (t.ex. antal gånger, tidslinje) och information som skapas under din användning av vår tjänst (t.ex. loggdata, cookie-data).

Information som samlas in via elektroniska enheter kopplade till ThinQ

 Enhetsinformation, inklusive enhetsregistreringsinformation (såsom unikt identifieringsvärde, typ, namn, tillverkare, modellnummer, tillverkningsnummer, försäljningsland, versionsinformation), enhetsstatus, enhetsinställningar, enhetens beteende och användningshistorik, ström (på/av) och information om strömförbrukning, information om nätverksanslutning och omgivande nätverksmiljö, information om utförande och drift av olika funktioner i LG Electronics-tjänsten, produktfel/felinformation, IP-adress

Information som samlas in under Proactive Customer Care (PCC) serviceleveransprocess

 Produktinformation, inklusive modellnamn, tillverkningsnummer, produktstatusinformation, produkthistorik, information om produktdiagnostik, information om reparationsförfrågan, datum och plats för inköpet

Information som samlas in när du använder Air Conditioning Smart Care

 Produkt- och inställningsinformation, inklusive reservationsinformation, filter, temperaturenhetsinformation, inställningsvärden, föroreningsnivå inomhus och energiövervakning

 

 Rumsdata, inklusive användarens plats (enligt avstånd och vinkel), temperaturinformation (temperatur på använt utrymme, temperaturinställning), information om mänsklig avkänning och information om inomhusbelastning

Information som samlas in när du använder kamera- eller gallerifotouppladdningsfunktionen
 

(detta hänför sig till följande funktioner: Kylskåpspanoramavy, Insta-view kylskåpsbakgrundsskärm/uppladdningsgallerifoto, Roboking Home View/Hemmavakt, Luftkonditionering)

 Bild- och videoinformation: inklusive fotoinformation, smartphone-gallerifoton, hemvy/hemskyddspositioneringsskärminformation, hemvyfoto/videoinformation, Home Guard-specifikt värde, Home Care-fotoinformation, My Home view (strömning).

 

 Denna information kommer endast att samlas in om du använder funktioner som kräver eller stöder bild- eller videofunktionalitet och/eller ger åtkomst till kameran eller fotogalleriet på din enhet via dina operativsysteminställningar. Bild- och videoinformation lagras enbart på din enhet och endast så länge som är nödvändigt för att tillhandahålla Tjänsterna.

 När du använder våra Home View-/Home Guard-funktioner är du skyldig att informera personer som finns på något inspelat utrymme att deras bild- eller videoinspelning kommer att behandlas av oss och att göra denna Sekretesspolicy tillgänglig för dem.

Information som samlas in vid anslutning till robotdammsugaren

 Bilder och ritkarta, information om städreservation, städhistorik, städdagbokslista och videoinformation

Information som samlas in när du använder röstlänk

 Enhetsidentifieringsinformation,

 Teknisk information som behövs för att länka till externa enheter, och

 Produktinformation: inklusive produktmodellens namn och typ, produktens smeknamn, status (På/Av, återstående tid, statusvärde för apparaten) och statusegenskaper, utbud av produktegenskapsvärden, produktkontrollresultat, sessionsnyckel

 Röstinformation.

Information som samlas in vid anslutning till Smart TV.

 OTA ID, tv:ns os-version, enhetsfunktionens ställkod, list-ID för innehållsrekommendation, innehålls-ID

 

Annan information vi samlar in

När vi begär ditt samtycke kommer vi att förklara när vi inhämtar samtycke från dig vilken information vi kommer att samla in och hur vi kommer att använda den.

Ibland får vi information om dig från tredje part inklusive från andra företag som Facebook, Google, Amazon och Line. Till exempel kan vi ta emot din information från tredjepartsleverantörer av sociala nätverk om du väljer att ansluta till våra tjänster med ditt sociala nätverkskonto.

Vi verifierar viss information du tillhandahåller med tredje part, till exempel leverantörer av identitetsverifiering, för att skydda mot bedrägerier.

Vi kan också komma att använda personuppgifter som initialt samlats in via LGE:s Smart TV-/Mediaprodukt-tjänsten för de syften som beskrivs i denna integritetspolicy. Se LGE:s separata Smart Mediaprodukt-medlemskapets integritetspolicy för mer information.

Vi samlar även in information om dig från andra tredje parter, till exempel marknadsföringsföretag och datamäklare, för att bättre förstå dina intressen och förse dig med mer skräddarsydda Tjänster och reklam. Till exempel får vi samlad information om livsstil eller köpmönster för vissa demografiska grupper för att bättre förstå dina sannolika intressen.

Vi kan också samla in annan information om dig, dina enheter eller din användning av våra Tjänster när så krävs enligt lag (till exempel där vi enligt lag har mandat att samla in sökloggar på internet) eller med ditt samtycke.

Länkar till andra Webbplatser, Enheter, Appar och Funktioner

Våra Tjänster kan göra det möjligt för dig att ansluta till andra webbplatser, enheter, appar och andra funktioner, som kan fungera oberoende av oss och har sina egna integritetsmeddelanden eller policyer, som vi starkt rekommenderar att du granskar. I den mån någon länkad webbplats, enhet, app eller annan funktion inte ägs eller kontrolleras av oss, är vi inte ansvariga för dess innehåll, användning eller sekretesspraxis.

 

3. Hur vi använder denna information

I det här avsnittet anger vi de rättsliga grunder som vi förlitar oss på för att behandla dina personuppgifter och under varje juridisk grund förklarar vi för vilka ändamål vi samlar in och använder dina personuppgifter.

Om du använder mer än en av våra tjänster, inklusive Tjänster som beskrivs i denna Sekretesspolicy och vår Smart TV-/Mediaprodukt-tjänst, kommer vi att kombinera de personuppgifter vi samlar in från dig i samband med alla dessa tjänster och använda de för de syften som beskrivs nedan eller som beskrivs i sekretesspolicyn som gäller tjänsterna du använder. Exempelvis förhindrar detta dig från att ha olika inloggningar för olika tjänster.

Tillhandahållande av tjänster baserat på ditt avtalsförhållande med oss

Vi behandlar dina personuppgifter när detta är nödvändigt enligt vårt avtal med dig, inklusive för att:

• Förse dig med våra tjänster och specifika funktioner du väljer när du använder våra tjänster, vilket kan kräva att innehållet i våra Tjänster anpassas.

• Behandla beställningar och betalningar och leverera till dig våra produkter eller produkter från tredje part som du köper genom våra tjänster och låta dig utöva dina garantirättigheter eller andra rättigheter du har enligt ditt avtal.

• Identifiera och autentisera dig så att du kan använda vissa av våra tjänster.

Underlätta installationer och registreringar, lösa tekniska problem, ge dig kundsupport och skicka nödvändig information om tjänsterna.

LG-koncernens och/eller tredje parts legitima intressen

Vi behandlar personuppgifter i den utsträckning detta är nödvändigt för att uppfylla våra legitima intressen (eller tredje parts), vilket inkluderar våra intressen att:

• Hantera vår relation med våra kunder effektivt, inklusive genom att kommunicera med dig och svara på dina frågor;

• Utföra direktmarknadsföringsaktiviteter (när vi enligt lag inte är skyldiga att inhämta ditt samtycke), inklusive genom att skicka marknadsföringskommunikation till dig via e-post, telefonsamtal, post, textmeddelanden, sociala mediekanaler eller via push-meddelanden via våra mobilappar, presentera dig med onlineannonser både på våra tjänster och på tredje parts webbplatser, skapa marknadsföringsprofiler och personifiera rekommendationerna och marknadsföringsinnehållet som vi och andra presenterar för dig, och köra kampanjer, tävlingar och prisdragningar. Du har rätt att när som helst invända mot användningen av dina uppgifter för direktmarknadsföring – se avsnittet ”Dina val” nedan.

• Skydda vår affärsverksamhet mot, identifiera och förhindra bedrägerier och andra olagliga aktiviteter eller aktiviteter som är förbjudna enligt våra Användarvillkor.

• Skydda säkerheten, tillgängligheten och integriteten för våra tjänster och informationssystem, inklusive genom att använda autentiseringsmekanismer och andra säkerhetsåtgärder, övervaka våra system för säkerhetshot, bibehålla säkerhetskopior, anonymisera data och utföra systemunderhållstjänster.

• Skydda våra lagliga rättigheter och slutanvändarnas säkerhet, inklusive genom att hantera klagomål, inhämta juridisk rådgivning och upprätta, utöva eller försvara rättsliga anspråk relaterade till oss eller andra företag i vår koncern och våra Tjänster;

• Förbättra din användarupplevelse, bland annat genom att förse dig med skräddarsydda funktioner, såsom en autofyllfunktion, en snabbsökningsfunktion baserad på dina mest besökta webbsidor och ytterligare innehåll anpassat efter dina intressen;

• Förbättra våra tjänster och kundvård, inklusive genom att söka din feedback och genomföra undersökningar och marknadsundersökningar, utföra dataanalyser om användningen av våra tjänster, analysera kundbeteenden, bygga upp kundanvändningsmönster och profiler för att identifiera regionala och globala användartrender och optimera vårt erbjudande till kunder globalt;

• Hantera vår verksamhet effektivt, inklusive genom att generera rapporter och analysera våra tjänsters prestanda (genom användning av aggregerad information), granska våra affärsprocesser, använda statistik för att fatta välgrundade affärsbeslut.

Där vi förlitar oss på våra legitima intressen har vi genomfört ett avvägningstest för att överväga vilken påverkan behandlingen kommer att ha på individer och för att avgöra om individers intressen väger tyngre än våra intressen av att behandlingen äger rum. Du kan få mer information om detta balanseringstest genom att använda kontaktuppgifterna i slutet av denna Sekretesspolicy.

Ditt samtycke

Vi söker ditt samtycke för att behandla dina personuppgifter, där vi anser det lämpligt eller där detta krävs enligt lag. Vi använder samtycke för att:

• Placera cookies och använda liknande teknik i enlighet med vår Cookie-policy och den information som ges till dig när dessa tekniker används. För mer information, se den Cookie-policy som är relevant för tjänsten du använder.

• Skicka marknadsföringskommunikation till dig (där detta krävs enligt lag eller där vi på annat sätt väljer att förlita oss på samtycke).

• Tillhandahålla dig eller tillåta dig att ge dig rekommendationer och anpassade annonser av innehåll, produkter och tjänster som vi eller andra tror att du skulle vilja ha, genom att analysera information som rör din användning av Tjänsterna i kombination med olika typer av information som du tillhandahåller oss på andra sätt, för ändamål som överensstämmer med denna Sekretesspolicy och Cookiepolicy. Detta kan innebära marknadsföring via olika kanaler inklusive via e-post, genom LG-kontot, på våra webbplatser eller på tredjepartsplattformar (inklusive sociala nätverk).

Vid andra tillfällen där vi ber dig om samtycke kommer vi att använda uppgifterna för det ändamål som förklarades för dig vid den tidpunkten.

När vi förlitar oss på ditt samtycke har du alltid rätt att återkalla ditt samtycke när som helst. Detta kommer inte att påverka lagligheten av någon behandling som vi utförde innan du drog tillbaka ditt samtycke. För att utöva denna rätt, se avsnittet ”Dina rättigheter” nedan.

Lagliga skyldigheter

Vi behandlar personuppgifter i den utsträckning det är nödvändigt för att:

• Efterleva våra juridiska skyldigheter enligt tillämplig lagstiftning (t.ex. skatte- och redovisningsskyldigheter, skyldigheter relaterade till produktsäkerhet, garantier och konsumentskydd).

• Efterleva domstolsbeslut och stämningar och svara på juridiskt bindande förfrågningar från myndigheter, brottsbekämpande myndigheter, offentliga myndigheter och/eller tillsynsmyndigheter.

Om vi behöver din information för att utföra vårt avtal med dig eller för att uppfylla våra juridiska skyldigheter, måste du tillhandahålla denna information till oss. I andra fall behöver du inte tillhandahålla personuppgifter, men om du inte gör det kan det påverka hur du använder våra Tjänster.

 

4. Dela information

Vi överför, avslöjar eller på annat sätt tillgängliggör personuppgifter om dig till tredje part enligt beskrivningen nedan:

LG-koncernen och personal: Vi delar personuppgifter mellan LG Group-medlemmar och med vår personal, inklusive entreprenörer och agenter, och andra företag i vår koncern, i den utsträckning detta är nödvändigt eller rimligt för att tillhandahålla våra tjänster och för att uppfylla de syften som anges i avsnitt 3 ovan eller beskrivs i sekretesspolicyer för våra andra tjänster. Till exempel delar vi din personuppgifter med LGE för produktutveckling och förbättringsändamål, och med din lokala LG-koncernmedlem för marknadsföringsändamål.

Tjänsteleverantörer. Vi överför eller lämnar ut din information till noggrant utvalda företag och individer som tillhandahåller tjänster till oss; till exempel företag som hjälper oss att utveckla och driva system för våra tjänster, leverantörer av IT-tjänster, säkerhet, hosting, webbplatsunderhåll, dataunderhåll och analys, kundvård och kommunikation, orderhantering och leverans, utskick, fakturering, marknadsföring och marknadsundersökningstjänster, auktoriserade service- och reparationscenter, andra administrativa tjänster och företag som driver tävlingar, utlottningar och andra kampanjer för vår räkning. Dessa entiteter har endast behörighet att få tillgång till och använda dina personuppgifter i den utsträckning detta är nödvändigt för att de ska kunna tillhandahålla oss sina tjänster och de är under avtalsförpliktelser i syfte att bland annat hindra dem från att använda din information för andra ändamål Vissa av våra tjänsteleverantörer finns i Republiken Korea eller i andra länder utanför Europa.

Tredje parts leverantörer av Sakernas internet: när du aktiverar anslutningsfunktioner från tredje part, till exempel när du ansluter hem-IoT-enheter till våra tjänster, kommer vi att dela personlig information med leverantörerna av dessa IoT-enheter för att du ska kunna använda de relevanta funktionerna i våra tjänster.

Auktoriserade återförsäljare. I vissa länder säljs produkter på vår Webbplats av våra auktoriserade återförsäljare. När du köper produkter från vår Webbplats i dessa länder kommer vi att dela dina personuppgifter med dessa återförsäljare.

Annonspartners. Vi delar personuppgifter inklusive hur du interagerar med våra Tjänster, annonserna du ser och de köp du gör med sociala nätverk och andra annonspartners för att mäta effektiviteten av vår annonsering, förbättra våra marknadsföringsmetoder och hjälpa oss att leverera mer relevant annonsering till dig. I enlighet med dina marknadsföringspreferenser kan vi också dela dina personuppgifter med tredje parter som erbjuder produkter eller tjänster som vi tror kan vara av intresse för dig eller som på annat sätt genomför marknadsundersökningar och analyser. Dessa parter kan använda dina personuppgifter för att kontakta dig med erbjudanden eller annonser.

Andra affärspartners. Vi kommer att avslöja din personliga information till andra affärspartners när så är nödvändigt för att du ska kunna få tillgång till Tjänster som du har begärt via våra Tjänster eller reklammaterial relaterat till våra Tjänster.

Besökare till vår Webbplats. De meddelanden du postar till vissa delar av Webbplatsen, inklusive produktrecensionssidor, chattrum, forum eller andra offentliga inläggsområden kan ses av andra besökare på vår Webbplats. [Vi gör tydligt på vår Webbplats var information du lägger upp kommer att vara synlig för andra.]

Affärsrådgivare: till exempel våra advokater, revisorer, affärskonsulter, försäkringsgivare, revisorer, i den utsträckning det är nödvändigt för dem att tillhandahålla oss sina tjänster.

Statliga myndigheter, rättsliga myndigheter, tillsynsmyndigheter eller andra tredje parter där så krävs: Vi kommer att lämna ut personuppgifter till statliga myndigheter, rättsliga myndigheter, tillsynsmyndigheter eller andra tredje parter där vi har ett juridiskt krav på att göra det eller där vi anser att detta är nödvändigt:

- för att följa lagen eller svara på obligatoriska rättsliga processer (såsom husrannsakningsorder, stämningsansökan eller domstolsbeslut);

- för att verifiera eller upprätthålla efterlevnad av villkoren och policyerna som styr våra Tjänster och för att undersöka och förhindra bedrägeri eller annan olaglig aktivitet relaterade till användningen av våra Tjänster eller som påverkar vår verksamhet, i den mån sådant avslöjande är tillåtet enligt tillämpliga dataskyddslagar; och

- för att skydda och försvara våra rättigheter, egendom och säkerheten för vår affärsverksamhet och någon av våra respektive dotterbolag, personal, affärspartners, våra kunder eller medlemmar av allmänheten.

Företagstransaktioner. Vi kan komma att avslöja din information till en tredje part (och deras affärsrådgivare) som en del av en fusion eller överföring, omorganisation, förvärv eller försäljning (inklusive i samband med förhandlingar), upplösning eller annan företagstransaktion, eller i händelse av en konkurs

Andra parter med ditt samtycke eller på din begäran. Utöver de avslöjanden som beskrivs i denna Sekretesspolicy kan vi dela information om dig med tredje part när du separat samtycker till eller begär sådan delning.

Analys Vi kan samla in personlig information om dina nätaktiviteter på webbplatser och anslutna enheter över tid och på tredjepartswebbplatser, enheter, appar och andra funktioner och tjänster på nätet. Vi kan använda analystjänster från tredje part, t.ex. Google Analytics, Firebase och andra (se mer).  Information vi samlar in kan avslöjas eller samlas in direkt av dessa leverantörer och andra relevanta tredje parter som använder information för att exempelvis utvärdera användningen av Tjänster. Mer information om Google Analytics finns t.ex. i ”Så använder Google data när du använder våra partners webbplatser eller appar” (på https://www.google.com/policies/privacy/partners/), ”Skydda dina data” (på https://support.google.com/analytics/answer/6004245#zippy=) och ”Välja bort tillägget Google Analytics för webbläsare” (på https://tools.google.com/dlpage/gaoptout).

 

5. Spara personuppgifter

Vi vidtar lämpliga åtgärder för att säkerställa att vi behandlar och sparar information i enlighet med följande principer:

• åtminstone under den tid som informationen används för att förse dig med våra Tjänster;

• som krävs enligt lag, ett avtal eller med hänsyn till våra lagstadgade skyldigheter (t.ex. skattelagar); eller

• endast så länge som det är nödvändigt för ändamålet för vilket de samlades in, behandlas, eller längre om det krävs enligt något avtal, enligt tillämplig lag, eller, i anonymiserad form, för statistiska ändamål, med förbehåll för lämpliga skyddsåtgärder. Om till exempel en tvist uppstår mellan dig och LG-koncernen eller om du inte betalar för våra tjänster, kan vi behålla relevant information tills en sådan tvist är löst eller tills sådan betalning görs. Om du raderar hela ditt LG-konto kommer din information att bevaras i tre månader och omedelbart därefter förstöras, om inte annat krävs enligt tillämplig lagstiftning.

• I de fall vi behandlar din information, behandlar vi uppgifterna tills du ber oss att sluta och under en kort period efter detta (för att vi ska kunna implementera dina önskemål). Vi registrerar också det faktum att du har bett oss att inte skicka direktmarknadsföring till dig eller att behandla dina uppgifter på obestämd tid så att vi kan respektera din begäran i framtiden.

 

6. Dina val

När så är tillåtet kan vi kontakta dig via e-post, telefonsamtal, textmeddelanden eller push-meddelanden via våra mobilappar. För att skicka in en begäran om mottagande av sådan kommunikation från oss, kontakta oss med hjälp av informationen som anges i avsnittet ”Kontakta oss” nedan.

 

Du kan när som helst avbryta prenumerationen på vår marknadsföringskommunikation genom att klicka på länken ”avsluta prenumeration” längst ned i e-postmeddelanden eller genom att kontakta oss direkt (se avsnittet ”Kontakta oss” nedan). I enlighet med avsnittet Dina rättigheter nedan har du när som helst rätt att invända mot användning av personuppgifter för direktmarknadsföringsändamål.

 

Observera att om du avbryter prenumerationen på vår marknadsföringskommunikation kommer vi att behandla din avregistrering så snart som möjligt, men tänk på att du under vissa omständigheter kan fortsätta att få marknadsföringsmeddelanden under en kort tid medan vi behandlar din begäran. Vi kommer också att fortsätta att skicka servicemeddelanden till dig för att ge dig nödvändig information i samband med ditt avtal och de Tjänster du använder (till exempel för att uppdatera dig om ändringar i våra Användarvillkor).

 

7. Dina rättigheter

I den utsträckning som tillämplig lag medger kan du be din lokala LG-koncernmedlem om en kopia av de personuppgifter vi har om dig. Du kan också be oss att radera personuppgifter eller korrigera eventuella felaktigheter, att begränsa behandlingen av dina personuppgifter, att återkalla ditt samtycke och att förse dig med personuppgifter som du lämnat till oss för ett avtal eller med ditt samtycke i ett strukturerat, maskinläsbart format och att be oss att dela (portera) dessa data till en annan personuppgiftsansvarig.

Dessutom kan du, i den utsträckning som föreskrivs av tillämplig lagstiftning, invända mot behandlingen av dina personuppgifter under vissa omständigheter (särskilt när vi inte behöver behandla uppgifterna för att uppfylla ett avtalsenligt eller annat juridiskt krav). Du har rätt att när som helst invända mot användningen av dina personuppgifter för direktmarknadsföringsändamål, inklusive profilering relaterad till direktmarknadsföring.

Dessa rättigheter kan dock vara begränsade, till exempel om att uppfylla din begäran skulle avslöja personuppgifter om en annan person, där de skulle göra intrång i tredje parts rättigheter (inklusive våra rättigheter) eller om du ber oss att radera information som vi är skyldiga genom lag att spara eller har tvingande legitima intressen att spara. Relevanta undantag ingår i både GDPR och i nationella lagar. Vi kommer att informera dig om relevanta undantag som vi lutar oss emot när vi svarar på alla förfrågningar du gör. För att göra en begäran om dina rättigheter eller för att göra en förfrågan, använd kontaktuppgifterna under avsnittet ”Kontakta oss” nedan. I vissa fall kan du även utöva dina rättigheter direkt via Webbplatsen.

 

8. Hur vi skyddar personuppgifter

Vi tar skyddet av din information på allvar och vi har på plats skyddsåtgärder utformade för att skydda informationen vi samlar in genom våra Tjänster. Observera dock att även om vi vidtar rimliga åtgärder för att skydda din information, är ingen webbplats, internetöverföring, datorsystem eller trådlös anslutning helt säker.

 

9. Internationell överföring av information

Din användning av vår tjänst inkluderar överföring, lagring och bearbetning av dina personuppgifter inom och utanför ditt bostadsland i enlighet med denna integritetspolicy. Speciellt kommer dina personuppgifter överföras till Republiken Korea. Observera att dataskyddslagarna och andra lagar av länder till vilka dina uppgifter kan komma att överföras eventuellt inte är så omfattande om dem i ditt land.

[För boende i Europa]

Om du befinner dig inom EES (Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, det vill säga i Europeiska unionen och Island, Lichtenstein, Norge), Storbritannien eller Schweiz, kommer vi att överföra dina personuppgifter till andra länder utanför EES, Storbritannien eller Schweiz, inklusive Republiken Korea och USA. Europeisk unionsrätt erkänner att Republiken Korea adekvat skyddar personuppgifter. Om vi däremot överför dina personuppgifter till en jurisdiktion som inte anses adekvat enligt tillämplig lag, kommer vi att vidta lämpliga åtgärder, i enlighet med tillämpliga lagar, för att säkerställa att dina personuppgifter förblir skyddade. Sådana åtgärder inkluderar till exempel användningen av modellklausuler som har godkänts av EU, Storbritannien och Schweiz. I visa instanser förlitar vi oss på ditt uttryckliga godkännande, där detta är tillämpligt. För att begära mer information eller för att få en kopia av kontraktsavtalen eller andra skyddsåtgärder som finns, använd kontaktdetaljerna i avsnittet “Kontakta oss” nedan.
 

10. Uppdateringar till vår Sekretesspolicy


Vi kommer att uppdatera denna Sekretesspolicy när vi ändrar hur vi använder dina personuppgifter, eller när vi är skyldiga att göra det enligt dataskyddslagar. Vi kommer att uppmärksamma dig på alla väsentliga ändringar av vår Sekretesspolicy på lämpligt sätt (till exempel genom att publicera ett meddelande på webbsidorna och apparna genom vilka vi tillhandahåller våra Tjänster och ange högst upp i meddelandet när det senast uppdaterades).

 

11. Kontakta oss

För att utöva dina rättigheter, eller för ytterligare information om hur vi använder dina personuppgifter, kontakta oss.

För begäranden och förfrågningar som rör information om dig som samlats in via Webbplatsen eller på annat sätt av din lokala LG-koncernmedlem, kontakta din lokala LG-koncernmedlem. Namnet på och kontaktuppgifterna för din lokala LG-koncernmedlem finns här.

För begäranden och förfrågningar som rör information om dig som samlats in via alla andra Tjänster, kontakta LGE på [här] eller via post [LG Twin tower, 128 Yeoui—daero, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Republiken Korea]. LGE:s kontakt inom EES är [dpo-eu@lge.com], LG Electronics Deutschland GmbH, Alfred-Herrhausen-Allee 3-5, 65760 Eschborn. Namnet på och kontaktuppgifterna för din lokala LG-koncernmedlem finns här.

Vårt dataskyddsombud kan kontaktas på [dpo-eu@lge.com].

Om du inte är nöjd med hur vi använder dina personuppgifter eller anser att detta inte är i enlighet med dataskyddslagar, har du rätt att klaga till dataskyddsmyndigheten där du bor, arbetar eller där du anser att ett intrång i dataskyddslagar har ägt rum.

 

12. Barns personuppgifter

 

Våra Tjänster är utformade för en allmän publik och är inte riktade till barn. I samband med våra Tjänster samlar eller underhåller vi inte medvetet personuppgifter från någon under 18 år eller tillåter medvetet sådana personer att använda våra Tjänster. Vänligen förse oss inte med några personuppgifter från personer under 18 år. Om du är under 18 år, försök inte registrera dig för våra Tjänster och förse oss inte med några personuppgifter. Om vi får reda på att en person under 18 år har försett oss med några personuppgifter, kommer vi omedelbart att radera sådana personuppgifter. Om du tror att ett barn under 18 år kan ha försett oss med personlig information, kontakta oss med hjälp av informationen som anges i avsnittet ”Kontakta oss” ovan.

I vissa jurisdiktioner kan vi anta en striktare åldersbegränsande policy. Läs den kompletterande informationen för din jurisdiktion längst ner i denna Sekretesspolicy för ytterligare information.

 

 

 

 

LG Enheter

Land

LG Enhet

Registrerad adress

Kontaktinformation.

Sverige

LG Electronics Nordic AB

Box 83, SE-164 94 Kista, Sverigen

https://www.lg.com/se/support/email

 

Services

Service

LG Enhet

Registrerad adress

Kontaktinformation

ThinQ

LG Electronics Inc.

LG Twin tower, 128 Yeoui—daero, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Republiken Korea

thinq@lge.com

http://www.lg.com/se ;

• Alla andra webbplatser och tjänster som kontrolleras av LGESW där denna sekretesspolicy publiceras eller hänvisas till.;

• kundtjänstsamtal till eller från LGESW, en LGESW-partners kundtjänstföretag (vilket kan inkludera samtalsinspelning);

• information insamlade via produktregistreringskort ( gemensamt kallade "webbplatserna").

LG Electronics Nordic AB

Box 83, SE-164 94 Kista, Sverigen

https://www.lg.com/se/support/email

 

 

 

Direktmarknadsföring

 

Ibland kommunicerar vi med användare som prenumererar / lämnat sitt samtycke på/för våra tjänster via e-post eller sms (avseende information om våra produkter, kampanjer eller erbjudanden) eller när det ligger inom vårt berättigade intresse att göra det. Vi kan till exempel använda din e-postadress (eller när det är relevant, din postadress eller ditt telefonnummer) för att bekräfta din begäran, att skicka meddelande om betalningar, för att skicka information om ändringar i våra produkter och tjänster, för att våra samarbetspartners ska kunna förse dig med information om möjligheten till förlängning av produktgarantier (för närvarande AQILO Business Consulting GmbH), för att kunna skicka begäran om att du ska skriva ett omdöme för en produkt och för att skicka underrättelser och andra upplysningar enligt lag. Även om du kan avbeställa direktreklam, tänk på att det är i ditt intresse att se till att vi kan leverera vissa meddelanden som inte handlar om reklam, till exempel meddelanden om betalningar, samt att vi kanske måste leverera vissa underrättelser till dig enligt lag.

Vi ger dig dock möjlighet att avbeställa direktreklam och annan form av kommunikation från oss, som du inte vill ha. Det kan t.ex. gälla e-post eller uppdateringar från oss om nya tjänster och produkter som erbjuds på Webbplatsen, eller om du inte vill att vi delar dina personuppgifter med tredje part i marknadsföringssyfte. Du avbeställer genom att markera eller avmarkera den ruta som finns där personuppgifter samlas in eller genom att kontakta oss med användning av kontaktuppgifterna som tillhandahålls på https://www.lg.com/se/support/chat-email.

Vi kommer att behandla din avbeställning så snart som möjligt, men tänk på att du under vissa omständigheter kan få en del ytterligare meddelanden tills avbeställningen är behandlad. Du kan även avbeställa sådan e-post genom att klicka på avbeställningslänken som finns i e-postmeddelandet.

Betala med Klarna
Köpnu. Betala senare med Klarna.
Så här fungerar det
 • Steg1
  Läggvarorna i din kundvagn och välj "Klarna" i kassan
 • Steg2
  Klarnaskickar en e-postbekräftelse och påminnelser när det är dags att betala
 • Steg3
  Du kan genomföra dina framtida Klarna-köp med bara ett klick
Betalasenare

Betala inom 30 dagar. Prova sakerna i lugn och ro hemma och bestäm vad du vill behålla. Inga räntor eller avgifter när du betalar i tid. Varavillkor

Dela upp
 • Delbetalningsplan Betala enligt en plan, så att köpet är fullt betalt efter till exempel 12månader. Vill du betala mer en månad går det bra och du kan närsomhelst betala den resterande skulden.
 • Flexibla delbetalningar Betala ett minimibelopp varje månad. Du väljer själv om du vill betala minimibeloppet eller valfritt belopp över minimibeloppet.

Närdu godkänts kan du hantera dina betalningar och få betalningspåminnelser iKlarna-appen. Varavillkor

Om Klarna

LG har ett samarbete med Klarna för att ge våra kunder flexibla betalningsalternativ för köp på LG.com. Läs mer

Vanliga frågor

Besök vår sida med vanliga frågor och läs mer om hur man använder Klarna. Läs mer

Klarnas dataskydd

Läs mer