Hållbarhet

Upptäck LG:s engagemang för hållbarhet och berättelser för en bättre framtid för alla.
bild av solnedgången rakt ovanför dalen bild av solnedgången rakt ovanför dalen
  • Du länkar till en webbplats som ligger utanför Sveriges kontroll och som är avsedd för internationell visning. Informationen på denna webbplats gäller eventuellt inte i Sverige. Du bör hänvisa till och förlita dig på marknadsförings- och informationsmaterial som distribueras i ditt hemland. Denna webbplats innehåller också ”framåtblickande uttalanden”, det vill säga uttalanden relaterade till framtida, inte tidigare, händelser. Framåtblickande uttalanden i sin natur tar upp frågor som i olika grad är osäkra. Dessa osäkerheter kan leda till att LG:s faktiska framtida resultat skiljer sig väsentligt från dem som uttrycks i framåtblickande uttalanden på denna webbplats.

  • Global LG

  • Hållbarhet

  • Investerarrelationer