Gå till Innehåll

SUPPORT

Få ut mer av LG:s produktsupport

Olika typer av supportmaterial på bara ett musklicks avstånd, bl.a. vägledningar, handböcker, reparationsresurser och reservdelar, programuppdateringar och garantivillkor.

sub categories

Reparationstjänst

Behöver du laga din produkt? Använd vår praktiska reparationstjänst. Du kan läsa garantivillkoren på produktens supportsida.

Hjälpbibliotek

Sök svaren på dina frågor eller bläddra bland installationsinstruktioner för produkter, bruksanvisningar, tips om skötsel och underhåll, och stegvisa felsökningsinstruktioner.