Подово тяло

Стоящото на пода тяло на LG охлажда и затопля по-бързо и на по-голяма площ, като достига до всяка точка от помещението.
Кратко време за реакция1 Кратко време за реакция2

Кратко време за реакция

Стоящото на пода тяло може да постигне зададената температура за по-кратко време, като осигурява мощно охлаждане.
Междувременно функцията Power Heating предлага оптимален ъгъл на въздушната струя и гарантира бързо затопляне.
Мощна въздушна струя1 Мощна въздушна струя2

Мощна въздушна струя

С впечатляваща скорост и обем на въздуха въздушната струя може да достигне до 20 метра.
Това позволява свежото и приятно охлаждане да се постигне много по-скоро.