Skip to Contents Skip to Accessibility Help

Мобилна достъпност

Ние в LG се стремим да предлагаме достъпност за всички наши клиенти. В списъка по-долу можете да намерите информация в помощ на потребителите с нарушено зрение или слух, както и двигателни възможности.
В този раздел, можете да откриете как да:

Визуални спецификации

Настойка на шрифт

01.Изберете меню "Достъпност" от бутон "Общи" в Настройки
02.Изберете "Обзор" в Достъпност
03.Изберете "Шрифт" в "Обзор"
04.Настройка големина на шрифта

Сензорно мащабиране

 • 01.Изберете меню "Достъпност" от бутон "Общи" в Настройки
 • 02.Изберете "Обзор" в Достъпност
 • 03.Изберете "Сезорно мащабиране" в Обзор
 • 04.Чрез потупване 3 пъти на екрана, можете да увеличавате/намалявате изображението

Съобщения/Гласови известия

 • 01.Изберете меню "Достъпност" от бутон "Общи" в Настройки
 • 02.Изберете "Обзор" в Достъпност
 • 03.Изберете съобщения/Гласови известия
04.Изберете една от възможностите и приложете избраното

TalkBack услуга

 • 01.Изберете меню "Достъпност" от бутон "Общи" в Настройки
 • 02.Изберете "Обзор" в Достъпност
 • 03.Изберете "Talkback" в Обзор
04.След активиране на Talkback, селектираната част се изчита с едно щракване, а бутона- с двойно.

Настройка цвета на екрана

 • 01.Изберете меню "Достъпност" от бутон "Общи" в Настройки
 • 02.Изберете "Обзор" в Достъпност
 • 03.Изберете "Настройки цвета на екрана" в Обзор
04.Изберете желаната опция.

Слухови настройки

Надписи

01.Изберете меню "Достъпност" от бутон "Общи" в Настройки
02.Изберете "Слухови настройки" в Достъпност
03.Изберете "Надпис" в Слухови настройки
04.Изберете език, шрифт, размер и тип надписи.

Светлинна индикация

 • 01.Изберете меню "Достъпност" от бутон "Общи" в Настройки
 • 02.Изберете "Слухови настройки" в Достъпност
 • 03.Изберете "Светлинна индикация" в Слухови настройки

Моно аудио

 • 01.Изберете меню "Достъпност" от бутон "Общи" в Настройки
 • 02.Изберете "Слухови настройки" в Достъпност
 • 03.Изберете "Аудио канал" в Слухови настройки
04.Изберете Моно

Моторни и познавателни функции

Сензорен асистент

01.Изберете меню "Достъпност" от бутон "Общи" в Настройки
02.Изберете "Моторни и познавателни настройки" в Достъпност
03.Изберете "Сензорен асистент" в Моторни и познавателни настройки
04.Изберете бутона, създаден в края на страницата.
05.Изберете бутона за действието, което желаете.
В този раздел, можете да откриете как да:

Визуални спецификации

Настойка на шрифт

01.Изберете "Общи настройки" в Настройки
02.Изберете "Достъпност" в Общи настройки
03.Изберете "По-голям текст" в Достъпност.
04.Настройка големина на шрифта

Zoom

 • 01.Изберете "Общи настройки" в Настройки
 • 02.Изберете "Достъпност" в Общи настройки
 • 03.Изберете "Zoom" в Достъпност
04.Изберете зуум метод и обхват.

Дублаж

 • 01.Изберете "Общи настройки" в Настройки
 • 02.Изберете "Достъпност" в Общи настройки
 • 03.Изберете "Дублаж" в Достъпност
04.Изберете темпо на гласа и език.

Слухови настройки

Надписи

01.Изберете "Общи настройки" в Настройки
02.Изберете "Достъпност" в Общи настройки
03.Изберете "Субтитри и надписи" в Достъпност
04.Изберете "Стил" в Субтитри и Надписи
05.Изберете желаната опция.

Светлинна индикация

 • 01.Изберете "Общи настройки" в Настройки
 • 02.Изберете "Достъпност" в Общи настройки
 • 03.Изберете "LED светлина за известия" в Достъпност

Моно аудио

 • 01.Изберете "Общи настройки" в Настройки
 • 02.Изберете "Достъпност" в Общи настройки
 • 03.Изберете "Моно Аудио" в Достъпност

Моторни и познавателни функции

Сезнзорна настройка

 • 01.Изберете "Общи настройки" в Настройки
 • 02.Изберете "Достъпност" в Общи настройки
 • 03.Изберете "Сезнзорна настройка" в Достъпност
 • 04.Изберете настройките, които желаете.